Skip links

«Στήριξη των ευπαθών ομάδων με τροπολογία του ΠΑΣΟΚ»

Κατά τη συζήτηση του ν/σ «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Βασίλης Κεγκέρογλου ανέπτυξε τη τροπολογία που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για την στήριξη των ευπαθών ομάδων. Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή της, θίγουν αναμφίβολα το σύνολο του πληθυσμού, αλλά έχουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις σε ευαίσθητες – ευπαθείς κατηγορίες, όπως είναι οι ανάπηροι, οι ανασφάλιστοι, οι άνεργοι.
Για τις κατηγορίες αυτές των πολιτών είναι αναγκαία η έμπρακτη έκφραση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της μέριμνας του κράτους, παρά τους αντικειμενικούς περιορισμούς στους υπάρχοντες πόρους. Είναι μείζον πολιτικό, κοινωνικό και ηθικό ζήτημα, η εξασφάλιση της στοιχειώδους κοινωνικής συνοχής με μέτρα προστασίας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και η κατά προτεραιότητα κατεύθυνση των υπαρχόντων πόρων προς αυτούς.
Το ΠΑΣΟΚ σταθερό σε αυτές τις αρχές, έφερε και μέσα στις συνθήκες της κρίσης σχετικές προτάσεις κατ’ επανάληψιν στα κυβερνητικά κέντρα των αποφάσεων. Μάλιστα κατά τις συζητήσεις για την διαμόρφωση των πρόσφατων δημοσιονομικών μέτρων, ζήτησε κατ’ επανάληψιν – εντός και εκτός Βουλής – να υπάρξουν ειδικές προβλέψεις για τα άτομα με αναπηρία και τους μακροχρόνια άνεργους.
Δυστυχώς και παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμόδιων Υπουργών προς την αντιπροσωπεία και προς τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ οι προτάσεις αυτές δεν προχώρησαν.

Σήμερα καταθέτουμε ξανά τις προτάσεις μας με την τροπολογία και επιδιώκουμε:

    Την εξαίρεση των βαριά αναπήρων από τις περικοπές στις συντάξεις και τα δώρα.
    Την μη περικοπή του ΕΚΑΣ (όπως νομοθετήθηκε για τους κάτω των 65 ετών) για τους ανάπηρους και τα παιδιά.
    Την επέκταση των ισχυουσών προβλέψεων για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των μακροχρόνια ανέργων και ασφαλισμένων ΟΑΕΕ ώστε να περιοριστεί ριζικά το φαινόμενο την «ανασφάλιστων» πολιτών.
    Την καθιέρωση μεταβατικής περιόδου στην αύξηση των ορίων ηλικία (από 65 σε 67 έτη), ώστε να μην οδηγηθούν άνεργοι μεγάλης ηλικίας σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού.
    Την αυτόματη και πλήρη επιστροφή του πρόσθετου φόρου που προκύπτει από την εξίσωση πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ώστε και οι οικογένειες να προστατευτούν και το πρόβλημα του λαθρεμπορίου να αντιμετωπιστεί.
     Την καθιέρωση ενός πάγιου ευέλικτου και αποτελεσματικού συστήματος ρυθμίσεων – διευκολύνσεων για την αποπληρωμή των οφειλών, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη αφενός τη σημερινή συγκυρία, αφετέρου την ανάγκη εδραίωσης μιας σύγχρονης αντίληψης φορολογικής συμμόρφωσης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Με την παράγραφο 1

Εξαιρούνται από τις μειώσεις των συντάξεων οι ανάπηροι ειδικών κατηγοριών (παραπληγικοί, παραπληγικοί, τυφλοί, μεταμοσχευθέντες, αιμορροφιλικοί, πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας κ.ά.) που λάμβαναν επίδομα ανικανότητας από το δημόσιο και όσοι συνταξιούχοι δημοσίου είναι ανάπηροι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%.
Με την παράγραφο 2

Εξαιρούνται από την κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας, οι ανήκοντες στις κατηγορίες που αναφέρθηκαν στο άρθρο 1 (ειδικές κατηγορίες αναπήρων – συνταξιούχοι δημοσίου με βαριά αναπηρία).
Με την παράγραφο 3

Εξαιρούνται από την κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας, οι ανήκοντες στις κατηγορίες που αναφέρθηκαν στο άρθρο 1 (ειδικές κατηγορίες αναπήρων – συνταξιούχοι με βαριά αναπηρία).
Με την παράγραφο 4

 Τροποποιείται η Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 228/18-11-2012) και επαναφέρεται η διάταξη της παρ. 6 της υποπαραγράφου του ΙΑ.4, έτσι ώστε να χορηγείται το επίδομα στα άτομα με αναπηρία και στα παιδιά που συνταξιοδοτούνται λόγω θανάτου του γονέα τους, χωρίς να απαιτείται ηλικιακό όριο, όπως και σήμερα.
Με την παράγραφο 5

Προβλέπεται εξαίρεση από την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους εργαζόμενους ή ελεύθερους επαγγελματίες είναι άνεργοι ή έχουν διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας για την περίοδο 1/1/2011 μέχρι 31/12/2012 και συμπληρώνουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης εντός του 2013. Η ρύθμιση αυτή καθίσταται αναγκαία προκειμένου άνθρωποι που είναι άνεργοι τα τελευταία δύο χρόνια και αναμένουν να συνταξιοδοτηθούν το 2013, να μην υποστούν την μετάθεση του χρόνου συνταξιοδότησης από το 2013 στο 2015.

Με την παράγραφο 6

Προτείνεται η παράταση μέχρι το τέλος του 2013 της ρύθμισης του ν 4052/2012 για να μπορούν να έχουν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, οι εργαζόμενοι που συμπλήρωσαν 50 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ και όχι 100 όπως προβλέπει η νομοθεσία (Ν. 3655/2008). Οι μεγάλες δυσκολίες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας, η εκ περιτροπής εργασία που εφαρμόζεται από πολλές επιχειρήσεις, η περιστασιακή απασχόληση πολλών πολιτών, οδηγεί σε συμπλήρωση μικρού αριθμού ενσήμων και αδυναμία ασφαλιστικής κάλυψης για περίθαλψη. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται και για το 2013 να διατηρηθεί το καθεστώς ασφαλιστικής κάλυψης από το ΙΚΑ για την περίθαλψη, με 50 μέρες ασφάλισης.
Με την παράγραφο 7

Προτείνεται βελτίωση των προϋποθέσεων για την ασφαλιστική κάλυψη ανέργων προκειμένου να εξασφαλίσουν υγειονομική περίθαλψη. Μειώνονται οι ημέρες ασφάλισης από 600 που προβλέπεται σήμερα σε 300 και αύξηση 100 ανά έτος μετά τη συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας, για ασφαλιστική κάλυψη ανέργων που έχουν ασφαλιστεί σε ταμεία μισθωτών.
Με την παράγραφο 8

Προτείνεται η βελτίωση των προϋποθέσεων για ασφαλιστική κάλυψη για υγειονομική περίθαλψη, ελευθέρων επαγγελματιών που διέκοψαν την δραστηριότητα και την ασφάλιση τους στον ΟΑΕΕ. Μειώνεται ο χρόνος ασφάλισης από τις 600 στις 300 μέρες για άτομα που έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους. Παράλληλα μειώνονται από 120 σε 100 οι ημέρες ασφάλισης ανά έτος για κάθε έτος μετά το 30ο , έτσι ώστε να καλυφθούν με ευκολότερες προϋποθέσεις τα άτομα που παραμένουν ανασφάλιστοι.
Με την παράγραφο 9

Προωθούνται ρυθμίσεις ώστε να εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο ΙΚΑ, στις περιπτώσεις εργαζομένων, οι οποίοι είχαν προσληφθεί με τον Ν.3899/2010. Οι εργαζόμενοι αυτοί που απορροφήθηκαν με αυτόν τον νόμο στο ΙΚΑ, ήταν επιτυχόντες στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την ΑΤΕ.
Με την παράγραφο 10

Προβλέπεται η δυνατότητα ΚΥΑ για την ρύθμιση προβλημάτων σε κλάδους ή ειδικότητες οδηγών  – τεχνικού – εξειδικευμένου προσωπικού, που θα προκύψουν σε Οργανισμούς του Δημοσίου (πχ ΟΑΣΑ) με την εφαρμογή του Ν4093/2012.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα