Skip links

Δύναμη Προόδου με
ΟΡΑΜΑΣΧΕΔΙΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Όλοι μαζί για την αναγέννηση
και την πρόοδο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Μάθε που ψηφίζεις

Βρες το εκλογικό κέντρο που ψηφίζεις σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών

Βασίλης Κεγκέρογλου

Γεννήθηκε το 1961 στο Αρκαλοχώρι. Εξελέγη για πρώτη φορά μέλος της Βουλής των Ελλήνων στις εκλογές του 2004 και έκτοτε επανεκλέγεται ως πρώτος μεταξύ των υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ στην εκλογική περιφέρεια Ηρακλείου. Διετέλεσε Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Κέντρο Πολιτισμού, Εκπαίδευσης Αθλητισμού και Δημιουργίας

Πολιτισμός και πολιτιστικοί πόροι για όλους, Συνεργασία με πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους κλπ ...

Τουριστικός Προορισμός πολλαπλών επιλογών

Αρχαιολογικός, Ιστορικός, Πολιτιστικός, Παραθεριστικός, Αγροτουρισμός, Γαστρονομικός, Θρησκευτικός ...

Σεβασμός στο Περιβάλλον, τον Άνθρωπο και τα ζώα

Καθαριότητα παντού, εντός -εκτός οικισμών, Εκσυγχρονισμός συστήματος αποκομιδής στερεών, Κυκλική οικονομία ...

Επιλογή
Κατοικίας

Ορθολογική οικιστική ανάπτυξη, Χωρικό και Πολεοδομικά σχέδια, Ανάπλαση Οικισμών, Δημιουργία Ελεύθερου δημόσιου χώρου, ...

Ποιότητα και Eπάρκεια Yπηρεσιών για Όλους

Καθαριότητα - Νέος Κανονισμός, Δημοτικός φωτισμός, επάρκεια και επέκταση, Ύδρευση, Διασφάλιση ποιότητας νερού -Νέος Κανονισμός...

Μ΄ένα Κοινωνικό Δήμο: «ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ»

Σύμπραξη με την Κοινωνία Αλληλεγγύης, Ολοκληρωμένες δράσεις για: Παιδί, Γυναίκα, Οικογένεια, μαθητές ...

Eυκαιρίες Εργασίας και Eπιχειρείν για Όλους

Στήριξη αγροδιατροφικού τομέα, Ακαδημία Αγροτών Κτηνοτρόφων, Ανασυγκρότηση και διεύρυνση Παραγωγικής Βάσης ...

Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας αποτελείται από 3 Δημοτικές Ενότητες, Αρκαλοχωρίου, Θραψανού και Καστελλίου. Οι τρεις Δημοτικές Ενότητες περιλαμβάνουν 32 Κοινότητες, εκ των οποίων οι 22 υπάγονται στην Επαρχία Πεδιάδος και άλλοι 10 στην Επαρχία Μονοφατσίου.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

FAQ: Συχνές Ερωτήσες

Οραματίζομαι ένα Δήμο Μινώα Πεδιάδας ως έναν δυναμικό τόπο, έναν τόπο που προσελκύει το ενδιαφέρον και την επένδυση. Θέλω να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου οι κάτοικοι μας θα έχουν υψηλή ποιότητα ζωής, επαρκείς ευκαιρίες εργασίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης, και θα απολαμβάνουν την πολιτιστική κληρονομιά και τον φυσικό πλούτο της περιοχής μας.

Στο όραμά μας, η βιωσιμότητα είναι κλειδί. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας πρέπει να σέβεται το περιβάλλον και να είναι ανθεκτικός στις κρίσεις. Τονίζουμε τη σημασία της ισόρροπης ανάπτυξης σε όλους τους τομείς και την ανάγκη να επικεντρώσουμε στον άνθρωπο και την κοινότητα. Πρέπει να διασφαλίσουμε την κοινωνική συνοχή, να μειώσουμε τις κοινωνικές ανισότητες και να προάγουμε την ευημερία όλων των κατοίκων.

Το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλλι αντιπροσωπεύει μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά και προκλήσεις. Είμαστε αποφασισμένοι να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες προς όφελος της περιοχής μας. Θέλουμε τη συμμετοχή και την ευημερία τόσο των τοπικών επιχειρήσεων όσο και των κατοίκων, δημιουργώντας ένα δυναμικό περιβάλλον για την ανάπτυξη και την ευημερία όλων.

Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να εκπονήσουμε ένα ολοκληρωμένο και οραματικό αναπτυξιακό σχέδιο για τον δήμο μας. Θέλουμε να μετατρέψουμε το όραμα, τις ιδέες και τις προτάσεις μας σε ένα εφαρμόσιμο πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί με αποτελεσματική διοίκηση. Ο στόχος μας είναι να οδηγήσουμε τον δήμο προς την ολιστική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο, προσφέροντας ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους πολίτες μας.

Θέση μας για το Αεροδρόμιο και τη ΜΠΕ

Σε ό,τι αφορά το Αεροδρόμιο και τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η θέση μας υπογραμμίζει τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα:

  1. Βιώσιμη Υποδομή: Το Αεροδρόμιο αποτελεί σημαντικό μέρος της τοπικής και εθνικής υποδομής μας. Ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη και τη σύγχρονη διαχείριση του Αεροδρομίου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συμμόρφωσή του με υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα.
  2. Βιώσιμες Μεταφορές: Στηρίζουμε βελτιωμένες οδικές συνδέσεις που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της περιοχής μας, διατηρώντας ταυτόχρονα το περιβάλλον. Επενδύουμε στις υποδομές με στόχο την ασφάλεια και την ομαλή μετακίνηση των πολιτών.
  3. Προστασία από Πλημμύρες: Κατανοούμε τη σοβαρότητα των πλημμυρών και υποστηρίζουμε την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία της λεκάνης και των κατοίκων.
  4. Περιβαλλοντική Διαχείριση: Προωθούμε την περιβαλλοντική διαχείριση των νερών και των αποβλήτων αεροδρομίου με βάση τις βέλτιστες πρακτικές, με σκοπό την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα και την εξοικονόμηση πόσιμου νερού.
  5. Οικονομική Ανάπτυξη: Κατανοούμε τη σημασία του Αεροδρομίου ως πηγής οικονομικής ανάπτυξης. Επενδύουμε στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσω συνεργιών και πρωτοβουλιών.

Συνοψίζοντας, δεσμευόμαστε να προωθήσουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη του Αεροδρομίου, λαμβάνοντας υπόψη τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη, καθώς και τις ανάγκες των πολιτών μας.

Υπάρχουν τέσσερεις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή μας και έχουμε σχεδιάσει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Πρώτον, πρέπει να διαχειριστούμε το χωρικό σχέδιο, περιλαμβάνοντας τη δημόσια διαβούλευση και τις χρήσεις γης, βασιζόμενοι στο όραμα της τοπικής κοινωνίας. Δεύτερον, πρέπει να ανοικοδομήσουμε τις περιοχές που πλήττονται από σεισμούς και να ανασυγκροτήσουμε οικονομικά και κοινωνικά τον δήμο μας. Τρίτον, πρέπει να αξιοποιήσουμε το αεροδρόμιο και να διεκδικήσουμε τη χρηματοδότηση έργων ανάπτυξης. Τέλος, πρέπει να αναβαθμίσουμε το παραλιακό μέτωπο του Τσούτσουρα.

Έχουμε ήδη κατατεθεί ιδέες και προτάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, συμπεριλαμβάνοντας τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τη βιώσιμη κινητικότητα, την ανάδειξη της πολιτιστικής ζωής και πολλά άλλα έργα που θα συμβάλουν στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του τόπου μας.

Υπάρχουν πολλές βασικές προτάσεις για τη Δημοτική Ενότητα Καστελλίου, και αυτές περιλαμβάνουν τον πολεοδομικό σχεδιασμό με τη δημιουργία νέων οικιστικών ζωνών και τη διεύρυνση του σχεδίου Καστελλίου, το σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας που περιλαμβάνει διαβούλευση, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, και τη δημιουργία παρκινγκ και ποδηλατόδρομους. Επίσης, συμπεριλαμβάνει την ανάδειξη και στήριξη της Σακκοράφειου Βιβλιοθήκης ως πνευματικό κέντρο, τη δημιουργία ενός ανοικτού δημοτικού θεάτρου, την κατασκευή νέου δημοτικού και νηπιαγωγείου, την ανακαίνιση του παιδικού σταθμού, το ιστορικό και λαογραφικό μουσείο, τη μελέτη και δημιουργία ενός οικολογικού και περιβαλλοντικού πάρκου στο Βιγλί, την παραχώρηση του στρατοπέδου Πλευράκη - Ζωγραφάκη για εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς, την δεύτερη φάση του κλειστού γυμναστηρίου, την αναβάθμιση του γηπέδου ποδοσφαίρου, και τη στήριξη του Δωριέα. Επιπλέον, θα υπάρξει σταθερή συνεργασία και συνέργειες με τον Πολιτιστικό Σύλλογο και άλλους φορείς. Όλες αυτές οι προτάσεις θα επεξεργαστούν και θα διαβουλευτούν σε συνεργασία με τους φορείς και τους δημότες μας για να διασφαλίσουμε μια ανάπτυξη που θα ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες της κοινότητάς μας.

Υπάρχουν πολλές βασικές προτάσεις που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Θραψανού και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την ανάδειξη της περιοχής μας. Ορισμένες από αυτές περιλαμβάνουν την προστασία, ανάδειξη και επισκεψιμότητα της Μινωικής Έπαυλης Γαλατά, με στόχο την ένταξή της στον κατάλογο της ΟΥΝΕΣΚΟ και τη συνέχιση των ανασκαφών. Επίσης, περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση του Μουσείου Αγγειοπλαστικής Τέχνης, τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων όπως τα αγγειοπλαστεία, οινοποιεία και άλλες, την προστασία και ανάδειξη παραδοσιακών παραγωγικών μονάδων, την ανακατασκευή του Διατηρητέου Δημοτικού Σχολείου για τη Σχολή Σύγχρονης Κεραμικής και Αγγειοπλαστικής Τέχνης, την προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού, την ανάδειξη της Αγίας Μαρίνας Βόνης ως προσκυνηματικού τόπου, και την στήριξη αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων των τοπικών φορέων, όπως η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, η Γιορτή Αγγειοπλαστικής, και ο Ποδηλατικός Γύρος Πεδιάδας.

Όλα αυτά τα μέτρα θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της περιοχής μας.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα