Skip links

30 μήνες πέρασαν χωρίς να καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους ελαιοπαραγωγούς του Νομού Ηρακλείου

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Ε. Μπασιάκο

ΘΕΜΑ: Τριάντα (30) μήνες πέρασαν χωρίς να καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους ελαιοπαραγωγούς του Νομού Ηρακλείου, ενώ η προεκλογική δέσμευση ήταν: οι αποζημιώσεις θα καταβάλλονται σε τρεις (3) μήνες

Κύριε Υπουργέ,

Τον Φεβρουάριο του 2004 έγινε μια πρωτοφανής για τα δεδομένα της Κρήτης κακοκαιρία. Ο χιονιάς, η ανεμοθύελλα και ο παγετός προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες.
Ιδιαίτερα επλήγησαν πάνω από 650.000 ελαιόδεντρα του νομού Ηρακλείου των Δήμων Καστελίου, Θραψανού, Αρκαλοχωρίου και πολλών Διαμερισμάτων των Δήμων Μαλίων, Επισκοπής, Ν.Καζαντζάκη, Βιάννου, Τυλίσου, Τεμένους κλπ.
Δηλώσεις ζημίας υπέβαλαν οι ελαιοπαραγωγοί από τα τοπικά διαμερίσματα: Αηδονοχώρι, Αϊτάνια, Αμαριανό, Αποστόλοι, Αρκαλοχώρι, Αρχάγγελος, Ασκοί, Αστυράκι, Αφρατί, Βενεράτο, Βόννη, Γαρύπα, Γεράκι, Δαμάστα, Δεμάτι, Έμπαρος, Επισκοπή, Ευαγγελισμός, Ζωφόροι, Θραψανό, Ίνι, Καμάρι, Καμαριώτης, Κασσάνοι, Κασταμονίτσα, Καστέλι, Καστελλιανά, Κερά, Κράσι, Κυπαρίσσι, Λιλιανό, Λύττος, Μαθιά, Μάλια, Μάραθος, Μονή, Μοχός, Νιπιδητός, Ξενιάκο, Παναγιά, Προφήτης Ηλίας, Σαμπάς, Σκινιάς, Σμάρι, Τύλισσος, κ.λ.π.
Οι σοβαρές ζημιές έχουν καταγραφεί αναλυτικά από τους γεωπόνους εκτιμητές των ΕΛΓΑ κατόπιν δηλώσεων των παραγωγών και μάλιστα οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛΓΑ, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης το 2004 έδωσαν σαφείς και εξατομικευμένες οδηγίες για την ανασύσταση των ελαιόδεντρων, σύμφωνα με τις οποίες σημαντικός αριθμός ξεριζώθηκε και επαναφυτεύτηκε, ενώ τα υπόλοιπα κλαδεύτηκαν από τον κορμό, τους πρωτογενείς ή τους δευτερογενείς κλάδους.
Οι οικονομικές επιπτώσεις από τις ζημιές αυτές ήταν:
•    Απώλεια εισοδήματος για τη συγκεκριμένη ελαιοκομική περίοδο 2003-04, από τα ελαιόδεντρα και τις περιοχές που δεν είχε πραγματοποιηθεί η συγκομιδή.
•    Σοβαρή απώλεια εισοδήματος για τις επόμενες ελαιοκομικές περιόδους, ανάλογα με την περίπτωση ανασύστασης (εκρίζωση – κοπή από τον κορμό, τους πρωτογενείς ή τους δευτερογενείς κλάδους).
•    Οικονομική επιβάρυνση των αγροτών για την ανασύσταση των ελαιόδεντρων και την αποκατάσταση των ζημιών στο πάγιο κεφάλαιο.

Έχουν περάσει ήδη δυόμιση χρόνια από τις ζημιές και ενώ δόθηκε η έγκριση από το αρμόδιο όργανο της Ε.Ε. (Οκτώβριος 2005) για την πληρωμή των ζημιών αυτών μέσω των ΠΣΕΑ, ο ΕΛΓΑ που διαχειρίζεται τα προγράμματα ΠΣΕΑ έχει εξαιρέσει τις περιοχές του Ν. Ηρακλείου από τις αποζημιώσεις. Σημειώνω ότι, για τις περιοχές αυτές έχουν γίνει αναλυτικές καταγραφές ζημιών από του γεωπόνους του ΕΛΓΑ και μάλιστα ο ίδιος ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ τις επισκέφθηκε, διαπιστώνοντας ″ιδίοις όμασι″ το μεγάλο μέγεθος της καταστροφής. Δε θα αναφερθώ σε τυχόν σκοπιμότητες της εξαίρεσης, αλλά σε ορισμένες από τις λανθασμένες μεθόδους και τα λανθασμένα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν με αποτέλεσμα να μην πληρούνται τυπικά οι προϋποθέσεις των κανονισμών: 

1) Προκειμένου να εφαρμοστούν οι προϋποθέσεις για την καταβολή των ενισχύσεων και τον υπολογισμό της ζημιάς, δεν ελήφθησαν υπόψη τα πραγματικά στοιχεία για την παραγωγή ελαιόλαδου, σύμφωνα με τις ποσότητες που επιδοτήθηκαν οι παραγωγοί που ανήκουν στην ίδια Ομοιογενή Ελαιοκομική Ζώνη (ΟΕΖ), γιατί όπως ενημερώνει ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ με το υπ’ αριθμό 91906/10-10-2006 έγγραφο του, μετά από ερώτηση μου στον Υπουργό, δεν διαθέτουν!!! τα στοιχεία του πραγματικού αριθμού των ελαιόδεντρων και των αντίστοιχων ποσοτήτων ελαιολάδου που επιδοτούνται κάθε χρόνο ανά ΟΕΖ.
Αυτά τα στοιχεία που χρησιμοποίησε ο ΕΛΓΑ για την εφαρμογή του κανονισμού ΠΣΕΑ, είναι τα θεωρητικά στοιχεία των αποδόσεων των ΟΕΖ, που εκφράζουν τους Μέσους Όρους των ποσοτήτων ελαιολάδου που εκτιμάται!!! από κάποια επιτροπή, ότι θα παραχθούν ανά ελαιόδεντρο σε κάθε ζώνη.
Σημειώνω ότι οι εκτιμήσεις αυτές γίνονται θεωρητικά πριν τη συγκομιδή και δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα για κάθε παραγωγό, αλλά ούτε την πραγματικότητα για τις ποσότητες που τελικά παρήχθησαν, επομένως κακώς χρησιμοποιούνται από τον ΕΛΓΑ για την εφαρμογή του κανονισμού των ΠΣΕΑ.
Όλα τα παραπάνω είναι γνωστά από τις αποφάσεις του Υπουργού, για τον προσδιορισμό των αποδόσεων ανά ΟΕΖ, που προσδιορίζουν και τον πραγματικό ρόλο των ΟΕΖ ″Καθορισμός αποδόσεων των Ομοιογενών Ελαιοκομικών Ζωνών (ΟΕΖ) και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των αποδεκτών προς ενίσχυση ποσοτήτων ελαιολάδου, περιόδου 2004/2005″  (αριθμ. Υ.Α. 310285/07-10-05) και αποδεικνύονται περαιτέρω από το υπ’ αριθμό 91906/10-10-2006 έγγραφο του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που στην 1η παράγραφο αναφέρει ότι:
“… Οι αποδόσεις των ομοιογενών ελαιοκομικών ζωνών, οι οποίες καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, μετά από σχετικές εισηγήσεις των αρμοδίων Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των κατά τόπο Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (που έγιναν στο σύνολο τους δεκτές) και θεσπίζονται με κανονισμό της Ε.Ε. για κάθε ελαιοκομική περίοδο, χρησιμοποιούνται:
α) για την εκτίμηση της παραγωγής ελαιολάδου σε επίπεδο νομού και κατ’ επέκταση σε επίπεδο χώρας και
β) για τον έλεγχο της συμβατότητας της δηλωθείσας ποσότητας προς ενίσχυση από τους ελαιοπαραγωγούς, σε σχέση με τα καθορισθέντα για κάθε περίοδο κριτήρια.
Κατά τον έλεγχο της συμβατότητας λαμβάνονται υπόψη για κάθε παραγωγό:
1.    ο αριθμός των ελαιοδέντρων ανά κοινότητα, όπως αναφέρεται στην Δήλωση Καλλιέργειας και ανά Ο.Ε.Ζ.,
2.    οι αποδόσεις των Ο.Ε.Ζ. σε ελαιόλαδο ανά ελαιόδεντρο και
3.    το καθορισθέν με σχετική Υπουργική Απόφαση για κάθε περίοδο κριτήριο, ως πολλαπλάσιο της απόδοσης των Ο.Ε.Ζ. σε ελαιόλαδο ανά ελαιόδεντρο για τον καθορισμό των αποδεκτών προς ενίσχυση ποσοτήτων ελαιολάδου (συνήθως το 2,4).
Τα παραπάνω στοιχεία επεξεργάζονται και προκύπτει, θεωρητικά, η αποδεκτή προς ενίσχυση ποσότητα ελαιολάδου ανά παραγωγό…”

Η άποψη-κατηγορία του προέδρου του ΕΛΓΑ, που διατυπώνεται στο 11122/05-06-2006 έγγραφό του για τους ζημιωθέντες παραγωγούς του νομού Ηρακλείου, είναι εντελώς αβάσιμη και προσβλητική, αφού χρησιμοποιεί ως επιχείρημα την αύξηση της παραγωγής όλης της Ελλάδας και την παραγωγή του νομού, για να ″αποδείξει″ αναληθώς ότι οι συγκεκριμένοι παραγωγοί, των συγκεκριμένων περιοχών έλαβαν αυξημένες επιδοτήσεις, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα πραγματικά στοιχεία και με τις αιτήσεις που έχουν καταθέσει οι παραγωγοί για επιδότηση.
 
2) Από την ελαιοκομική περίοδο του 2004 και μετά «εξαφανίζονται» ένα εκατομμύριο ελαιόδεντρα, από τους υπολογισμούς για τις ΟΕΖ των περιοχών που επλήγησαν.  Στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ζώνες π.χ. 3,4,9,10 στις οποίες κυρίως είναι τα χωριά που δεν εντάχθηκαν στο FROST, την περίοδο 2002-03 δηλώθηκαν 6.441.184 ελαιόδεντρα, ενώ την περίοδο 2003-04 δηλώθηκαν 5.356.823 ελαιόδεντρα και την περίοδο 2004-05 δηλώθηκαν 5.278.702 ελαιόδεντρα. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και για τις ίδιες συνολικές ποσότητες παραγωγής μιας Ο.Ε.Ζ. να εκτιμά η επιτροπή, ο Μ.Ο. ελαιόλαδου ανά ελαιόδεντρο να φαίνεται αυξημένος τουλάχιστον κατά 20%, αφού έχομε αντίστοιχη ποσοστιαία μείωση των ελαιόδεντρων (διαιρέτης), χωρίς όμως να υπάρχει πραγματική αύξηση της παραγωγής ανά ελαιόδεντρο. Άρα ο ΕΛΓΑ εσύγκρινε ανόμοια πράγματα και παραγωγή ελαιόλαδου από διαφορετικό αριθμό ελαιόδεντρων των ετών 2001-02 και 2002-03, με το έτος ζημίας.
3) Δεν ελήφθησαν υπόψη οι εκθέσεις των γεωπόνων, που αποτύπωσαν τις ζημιές και έδωσαν επίσημα συγκεκριμένες και εξατομικευμένες οδηγίες για την ανασύσταση των ελαιοδέντρων.
4) Οι περιοχές ζημιάς δεν ταυτίζονται με τις περιοχές των ΟΕΖ, επομένως είναι εντελώς αυθαίρετη και άδικη για τους ζημιωθέντες παραγωγούς η εξαγωγή συμπερασμάτων, συγκρίνοντας στοιχεία των ΟΕΖ και μάλιστα όχι τα πραγματικά, τα οποία δε διαθέτει ούτε ο ΕΛΓΑ ούτε ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατά δήλωση τους.

Επειδή  σας έχω καταθέσει στη Βουλή τα πραγματικά στοιχεία των ποσοτήτων που επιδοτήθηκαν οι παραγωγοί στα τοπικά διαμερίσματα που ζημιώθηκαν, σύμφωνα με τα οποία υπήρξε σημαντική μείωση της παραγωγής που επιτρέπει την ένταξη των περιοχών αυτών στο πρόγραμμα αποζημιώσεων,
επειδή ήδη έχετε εντάξει στο πρόγραμμα μια ζώνη, γεγονός που αποδεικνύει ότι καλύπτονται οι προϋποθέσεις που επικαλείστε για το νομό Ηρακλείου,
επειδή για πρώτη φορά οι όποιες δυσλειτουργίες του κανονισμού αξιοποιούνται αρνητικά για τον παραγωγό, ενώ είναι γνωστό ότι με πολιτικές αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ανάλογα εμπόδια έχουν ξεπεραστεί σε άλλους συγκεκριμένους νομούς και για συγκεκριμένα προϊόντα και
επειδή το Υπουργείο πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα πριν επέμβουν τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρωτοφανή αδικία των ζημιωθέντων ελαιοπαραγωγών που τους έχει οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο 

Ερωτάστε κ. Υπουργέ
  
1.    Αν έχετε την πρόθεση να ασχοληθείτε πραγματικά με το πρόβλημα, προκειμένου να αποζημιωθούν οι αδικηθέντες παραγωγοί;
2.    Αν προτίθεστε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες που έχετε, προκειμένου να αποζημιωθούν οι παραγωγοί αυτοί, όπως έχετε πράξει για άλλους νομούς και άλλες καλλιέργειες;

Ο ερωτών Βουλευτής
 
Βασίλης Κεγκέρογλου

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα