Skip links

Ψηφιακό άλμα για τον συγχρονισμό με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση

"Η Διεθνής πραγματικότητα που διαμορφώνεται μετά την επίδραση των νέων κινδύνων επιβάλει τον πολιτικό αναστοχασμό.
Η νέα Σοσιαλδημοκρατική πρόταση που έχουμε διατυπώσει δεν στοχεύει απλά στην πρόοδο, αλλά στην ανθρωποκεντρική πρόοδο  με ανάπτυξη που σέβεται το περιβάλλον και οδηγεί στην κοινωνική ευημερία.
Ο συγχρονισμός με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση είναι επιλογή και μέσο.

Η πανδημία κατέστησε σαφή και επιτακτική την ανάγκη ενεργοποίησης των ψηφιακών υπηρεσιών, την επίσπευση της ψηφιακής οργάνωσης του Κράτους και εδώ είναι που η Κυβέρνηση παίρνει κάτω από τη βάση.
Διαφημίζετε την τεχνολογική εξέλιξη, η οποία υφίσταται ανεξάρτητα από όλους μας, αλλά δεν λέτε κουβέντα για το έλλειμα πολιτικής για την αξιοποίησή της.
Για την εργασία εξ αποστάσεως εδώ και μήνες δεν έχετε διαμορφώσει το θεσμικό πλαίσιο, 
οι κανόνες και οι ασφαλιστικές δικλείδες για τα εργασιακά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις.
Η 8ωρη εργασία έγινε 12ωρη και 14ωρη εξ’ αποστάσεως και  έρχεστε άρον-άρον με τροπολογία  να νομοθετήσετε για τις δύο εβδομάδες.
Για την Τηλεκπαίδευση, ο απόλυτος τραγέλαφος.
Για την Τηλεκατάρτιση, συκοφαντήσατε το θεσμό και ενοχοποιήσατε εκατοντάδες φορείς, παροχές δια βίου μάθησης γιατί επιλέξατε να παίζετε με 2-3 εταιρείες .
Ας δούμε όμως τα πράγματα με μια σειρά.
Η Ελλάδα με τη Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε πάρει σοβαρές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο ευρύτερου σχεδίου για την έρευνα, την τεχνολογία και την αξιοποίησή τους για την ανάπτυξη, την διακυβέρνηση και την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Από το 1982 με την ίδρυση του ΕΚΕ Κρήτης, μετέπειτα ΙΤΕ η έρευνα και η διείσδυσή των νέων τεχνολογιών στην οικονομική και κοινωνική ζωή.
Spin-off  και  Startup εταιρείες, η  4thnet αποτελεί ένα μόνο παράδειγμα.
Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την διακυβέρνηση και την ποιότητα ζωής τέθηκε ως προτεραιότητα και το 2009.
Ανοικτή διακυβέρνηση, διαφάνεια, διαύγεια και λογοδοσία.
Ηλεκτρονική συνταγογράφηση, Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
Η εταιρεία Κοινωνία της Πληροφορίας έπαιξε  σημαντικό ρόλο στην αξιοποίηση πόρων, αλλά το μοντέλο αυτό φαίνεται ότι έχει κλείσει τον κύκλο του.
Παρ’ όλο που η κρίση έπρεπε να λειτουργήσει ως επισπεύδουσα για την ταχύτατη ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών παντού, αυτό έγινε αποσπασματικά και σε τομείς ή δράσεις όπου η ζωή το επέβαλλε.
Το απλό παράδειγμα είναι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές του e-baking που ενώ υπήρχε ως δυνατότητα μέχρι το κλείσιμο των Τραπεζών η αξιοποίησή της ήταν σε χαμηλά ποσοστά.
Παρ΄όλα αυτά, υπήρξε ένας σχεδιασμός που αποτυπώθηκε στο ΕΣΠΑ.
Η κυβέρνηση του Σύριζα με  το Υπουργείο  Ψηφιακής Πολιτικής, αντί της αξιοποίησης των χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ 2013-2020 για την στήριξη των πολιτικών των άλλων  Υπουργείων, τη στήριξη της ανάπτυξης και της ζωής των πολιτών, έδωσε απόλυτη προτεραιότητα στη συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων όλων των Υπουργείων στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής.
΄Ετσι είδαμε π.χ. το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής αντί να υποστηρίξει τις πολιτικές του Υπ. Πολιτισμού να αναπτύσσει δικές του  ανεξάρτητες πρωτοβουλίες για παραγωγή ταινιών κλπ με νέα εταιρεία που ιδρύθηκε.
Δεύτερο παράδειγμα η ψηφιακή Γεωργία.
Αντί να υποστηριχθεί το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης να υλοποιήσει την πολιτική, το Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής ασκεί αγροτική  πολιτική μέσω της προκήρυξης των 31 εκ.€ που δεν μάθαμε και την εξέλιξή τους.
Έρχεστε εσείς κ. Υπουργέ και το Μαξίμου  της Ν.Δ και συνεχίζετε  την πεπατημένη του Σύριζα γιατί προφανώς σας βολεύει.
Αντί όπως πιστεύουμε εμείς το Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής να πάει την ψηφιακή τεχνολογία παντού, στα Υπουργεία, να υποστηρίξει τη διακυβέρνηση και κυρίως την υλοποίηση των πολιτικών τους, προωθεί ακριβώς το αντίθετο.
Συγκεντρώνει αρμοδιότητες και  εξουσίες  από άλλα Υπουργεία στη λογική δημιουργίας ενός κλειστού συστήματος εξουσίας και διαχείρισης πόρων μαζί.
Προχωρείτε στην ίδια γραμμή με τον κ. Παπά του Σύριζα και ασκείται την πολιτιστική πολιτική μέσω της χρηματοδότησης  των δημιουργών και φέρατε τροπολογία σήμερα, ουσιαστικά για εκτός ΑΣΕΠ προσλήψεις στην εταιρεία ΕΚΟΜΕ ΑΕ. 
 Ιδρύετε εταιρεία συμμετοχών 5G
Τεχνολογικά και αναπτυξιακά είναι αναγκαίος ένας τέτοιος φορέας.
Όμως:
-Δεν τεκμηριώνετε  ότι αποτελεί τη βέλτιστη λύση αφού δεν εκπονήθηκε μελέτη σκοπιμότητας
-Την εντάσσετε στο Υπερταμείο, συνεχίζοντας τη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ  που εκχώρησε την Εθνική περιουσία στους δανειστές και ο οποίος ήρθε σήμερα εντελώς υποκριτικά να καταφερθεί κατά του Υπερταμείου
-Δεν ενισχύεται και δεν αξιοποιείται η αναπτυξιακή Τράπεζα αλλά την κρατάτε καθηλωμένη, με 10-20 στελέχη, χωρίς ουσιαστικό ρόλο.
•Λέτε ότι καταργείτε το FAX και θα μπορούσατε να πείτε ότι καταργείτε και το ενσύρματο τηλέφωνο ως άλλη μια επικοινωνιακή  πομφόλυγα
Δεν μας λέτε κύριε Υπουργέ, στους πολίτες να πείτε,  γιατί ταυτόχρονα με την νομοθέτηση του email , ως μοναδικού, ουσιαστικά, μέσου επικοινωνίας του πολίτη με το δημόσιο, δεν νομοθετείτε την υποχρέωση του δημοσίου να απαντήσει με e-mail σε σύντομο και συγκεκριμένο διάστημα.
Στον μισό χρόνο π.χ από αυτόν που υποχρεούται να απαντήσει με την εν χάρτη διαδικασία.
-30 μέρες με ένχαρτη διαδικασία 
-15 ημέρες με email
•Μητρώο διαδικασιών. 
Θα δημιουργήσετε άλλο ένα μητρώο ή θα ενοποιήσετε και θα αξιοποιήσετε αυτά που ήδη λειτουργούν και αυτό έχει σχέση με την αξιοποίηση των πόρων ή την σπατάλη τους.
Οι στόχοι που θέτετε είναι πίσω από αυτά που ήδη έχουν προχωρήσει.
Μιλάτε εσείς και ο Π/Θ για 52 υπηρεσίες ενώ ήδη παρέχονται 126 ηλεκτρονικές υπηρεσίες από τον «ΕΡΜΗ»
•Οργανόγραμμα του Δημοσίου
Η ψηφιοποίηση του Δημοσίου ξανά αναβάλλεται.
Είχαμε και εμείς αντιρρήσεις από Υπουργούς αλλά σήμερα είναι αδήριτη ανάγκη 
Ποιοι δεν το θέλουν;
Το να οργανωθεί το Υπουργείο Ψηφιακή διακυβέρνησης  είναι εκ των ων ουκ άνευ  αλλά δεν αρκεί.
Όμως ούτε αυτό κάνετε ολοκληρωμένα.
Εμείς προτείνουμε, θα το πω πολύ απλά, την δημιουργία ενός προωθημένου ενιαίου portal – χάρτη της δημόσιας διοίκησης, όπου εκτός από ό,τι βλέπουμε σήμερα στη Διαύγεια, θα υπάρχει και η χωρική κατανομή των υπηρεσιών, το οργανόγραμμά τους, οι κατηγορίες και το πλήθος προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές, και κυρίως η στοχοθεσία τους και το budget που θα καταλήγει στο τι αρμοδιότητες και ποια διαδικασία υπηρετεί ο κάθε υπάλληλος. 
Αυτό που περιγράφω ουσιαστικά είναι μια ελληνική εκδοχή του Portal http://www.performance.gov των ΗΠΑ,
Κύριε Υπουργέ,
Στο κλειστό σύστημα διαχείρισης εξουσίας που δημιουργείτε εξέχουσα θέση έχει ο έλεγχος, όπως βέβαια και του Υπουργού της προηγούμενης Κυβέρνησης.
Κανένα από τα 22 σύνολα δεδομένων, τα οποία το ΕΚΔΔΑ έχει ανακοινώσει ότι διαθέτει ως ανοικτά δεδομένα δεν είναι διαθέσιμο και τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης είναι το 2017.
Αυτή είναι η κακώς εννοούμενη συνέχεια του κράτους.
Όχι μόνο δεν τα ενημερώνετε όπως υποχρεούστε από τον ν.4305/2014 αλλά στερείτε και από κάθε ενδιαφερόμενο την πρόσβαση στα προϋπάρχοντα δεδομένα που είχαν διατεθεί ως ανοικτά.
Ότι είχε επιτευχθεί με συστηματική προσπάθεια το απαξιώνετε ταχύτατα αφού έχετε επικεντρωθεί διαχείριση και αξιοποίηση, εντός και εκτός εισαγωγικών, των διαθέσιμων πόρων.
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,
Η σημερινή συγκυρία και το διαπιστωμένο έλλειμα συγχρονισμού με τις εξελίξεις επιβάλλουν να κάνουμε ένα άλμα, μια υπέρβαση που θα είναι μεγαλύτερη από τη φθορά που έχει προκαλέσει η κρίση, η αδράνεια και οι λαθεμένες πολιτικές και η Κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν μπορεί να το κάνει. Τσαλαβουτά, με επιμέρους επεμβάσεις σκοπιμότητας και ανάγκης.
Είναι προφανές ότι δεν έχει ολοκληρωμένο σχέδιο.Ωστόσο, έχει απόλυτο σχέδιο για το γυαλιστερό περιτύλιγμα και την επικοινωνία". 
*Ομιλία μου στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα 22-09-20 κατά τη συζήτηση του Ν/Σ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα