Skip links

Χαιρετισμός στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης

Χαιρετίζω την έναρξη του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης και συγχαίρω  την  Περιφερειακή Διεύθυνση  Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, την Περιφέρεια Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, τον Δήμο Αγίου Νικολάου και τις Ενώσεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής της Κρήτης που ένωσαν τις δυνάμεις τους για να οργανωθεί και υλοποιηθεί το σημαντικό αυτό Συνέδριο στην αγαπημένη μας  Κρήτη.

Το Αθλητικό ιδεώδες συγκροτείται από τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες ο Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός εμπλούτισε τον Αθλητισμό και τον ανέδειξε σε μέσο εξάσκησης του σώματος, καλλιέργειας του πνεύματος, εξευγενισμού της ψυχής και σύσφιξης των ανθρωπίνων σχέσεων.
Οι διαχρονικές αρχές που πρέπει να προωθεί ο Αθλητισμός και το Αθλητικό Κίνημα, όπως η ευγενής άμιλλα (ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ), η ισότητα, η αλληλεγγύη, η συναδέλφωση και η ειρήνη, συχνά «ξεθωριάζουν». Η εμπορευματοποίηση, ο καταναλωτισμός και οι πολιτικές σκοπιμότητες  τις πλήττουν και τις τραυματίζουν.
Ο ρόλος του Σχολείου για τη διατήρηση και ενδυνάμωση  των  διαχρονικών αρχών του Αθλητισμού όχι μόνο είναι κρίσιμος, αλλά και καθοριστικός. Η αντιμετώπιση  όλων των αρνητικών  που «θαμπώνουν» το μήνυμα του Αθλητικού ιδεώδους πρέπει να ξεκινάει από την παιδική ηλικία, με τη θεμελίωση σε κάθε παιδί μιας στέρεης αντίληψης για το ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ αλλά και ισχυρής θέλησης για τη διαρκή και δια βίου άσκησης.
Σε αυτή την προσπάθεια για την επίτευξη που παραπάνω στόχου, το βασικότερο «όπλο» που διαθέτει το σχολείο είναι η Φυσική Αγωγή και φυσικά οι έρευνες, οι σύγχρονες προτάσεις και τα πορίσματα της Αθλητικής Επιστήμης αλλά και της Παιδαγωγικής.
Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία αφενός συμβάλλει στην καλή φυσική κατάσταση και καλή υγεία των μαθητών και αφετέρου βοηθά τους νέους να εκτελούν και να κατανοούν καλύτερα τη φυσική δραστηριότητα, με ευεργετικές επιπτώσεις εφ’ όρου ζωής. Επιπλέον, η Φυσική Αγωγή   μέσα από κατάλληλες τεχνικές, συμβάλλει στην ανάπτυξη ηθικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών που βοηθούν στη γενικότερη βελτίωση του ατόμου στην κοινωνία.  Φυσική Αγωγή και Διδασκαλία δεξιοτήτων ζωής είναι στενά συνδεδεμένες και αποτελούν μέσο προσωπικής ανάπτυξης του ατόμου.
Η Φυσική Αγωγή  διαδραματίζει  σπουδαίο ρόλο στον ψυχολογικό, κοινωνικό και γνωστικό τομέα ανάπτυξης των μαθητών/τριών.
Εφοδιάζει τους νέους με γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ανταπεξέλθουν στη σύγχρονη και πολύπλοκη πραγματικότητα.
Συμβάλλει στον αγώνα κατά των πάσης φύσεως εξαρτήσεων, αλκοόλ, κάπνισμα, ναρκωτικά.
Διαμορφώνει  πεποιθήσεις για υγιεινή διατροφή και δια βίου άσκηση σε εφήβους μαθητές/τριες.
Η καλλιέργεια του ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ μέσα από την Φυσική Αγωγή, πάντα από εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής, συνεισφέρει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών και των μαθητριών. Οδηγεί στην αποδοχή θεμελιωδών δημοκρατικών  αρχών και αντιλήψεων, της αλληλεγγύης, της ισότητας, του σεβασμού της διαφορετικότητας, της ειρήνης, της προστασίας του περιβάλλοντος.  
Επιπλέον, η Αθλητική Παιδεία αποτελεί το καλύτερο μέτρο κατά της βίας και της επιθετικότητας στους αθλητικούς χώρους.
Μέσα από τη διδασκαλία του τίμιου παιχνιδιού οι νέοι άνθρωποι εκπαιδεύονται να γίνουν καλοί αθλητές, προπονητές, διαιτητές, θεατές αλλά και αθλητικοί παράγοντες.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λόγω των παραπάνω πολλαπλών ωφελειών, δίνεται μεγάλη σημασία στην προαγωγή της φυσικής δραστηριότητας.
Από τη  Συνθήκη της Λισαβόνας, το 2009,  η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει  ζητήσει την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού και την προώθηση συγκεκριμένων ευρωπαϊκών επιδιώξεων σ’ αυτόν τον χώρο.
Χρέος κάθε συγκροτημένης πολιτείας και υπεύθυνης Κυβέρνησης αποτελεί αφενός μεν η προάσπιση του αθλητικού ιδεώδους και των διαχρονικών αρχών του Αθλητικού Κινήματος και αφετέρου η στήριξη των Αθλητών/τριών και η ανάπτυξη του Αθλητισμού μακριά, όσο γίνεται, από συμφέροντα και σκοπιμότητες. Παράλληλα, αναπόσπαστη υποχρέωση   αποτελεί η στήριξη και ενίσχυση της Φυσικής Αγωγής και της Αθλητικής Παιδείας στην Εκπαίδευση.
Οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ προασπίστηκαν το αθλητικό ιδεώδες και τις αρχές του Αθλητικού Κινήματος,  στήριξαν τον Ελληνικό Αθλητισμό  και ενίσχυσαν την Φυσική Αγωγή και την Αθλητική Παιδεία στην Εκπαίδευση.
Στηρίξαμε, καταρχήν, τους ανθρώπους του Αθλητικού Κινήματος και τους Αθλητές.
Δώσαμε ηθικά αλλά και υλικά κίνητρα στους Αθλητές/τριες. Διαμορφώσαμε μια οργανωτική δομή του Αθλητισμού, με δημοκρατικές διαδικασίες και διαφάνεια  ώστε να αποδώσει η προσπάθεια όλων, αθλητών/τριων, παραγόντων, Σωματείων και Ομοσπονδιών.
Υλοποιήσαμε ένα σπουδαίο έργο  αθλητικών  υποδομών.
Διεκδικήσαμε και  πετύχαμε την άρτια τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην χώρα μας.
Εισάγαμε το μαζικό λαϊκό Αθλητισμό. Ενισχύσαμε την Φυσική Αγωγή στα σχολειά μας.
Υλοποιήσαμε προγράμματα στην Εκπαίδευση  για το «ευ αγωνίζεσθαι», όπως αυτό της «Ολυμπιακής Παιδείας» με την πρόσληψη  χιλιάδων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής.
Ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κ. Κ. Μουντάκης, που θα βραβεύσετε σήμερα, υπήρξε ο κυριότερος εμπνευστής και εισηγητής αυτού του προγράμματος επί Υπουργείας Π. Ευθυμίου, το 2001. Το 2010,  με το Ενιαίο Αναμορφωμένο  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σχεδόν διπλασιάσαμε τις ώρες Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
To 2014, με το πρόγραμμα «Κοινωνικό Σχολείο», υλοποιήθηκαν δέσμες δράσεων και εκδηλώσεων για τη Διατροφή, το Ευ-Ζην την Άθληση κλπ. Δε συνεχίζω , διότι δε θέλω να κουράσω άλλο αναφερόμενος στο έργο μας.

Σήμερα απαιτείται να ανοίξει ένας ευρύς διάλογος για την ενίσχυση της Φυσικής Αγωγής στην Εκπαίδευση, για τη στήριξη των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, για την καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος, τη θωράκιση  των αθλητικών θεσμών,  την επιβράβευση όσων διακονούν τον εθελοντισμό και τον αθλητισμό.
Δυστυχώς όμως η μέχρι τώρα  ασκούμενη πολιτική τόσο της Υπουργού Παιδείας όσο  και του Υφυπουργού Αθλητισμού δεν μας αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας:
Οφείλουν να μεταβάλλουν πολιτικά και να μην διαψεύσουν, το Τμήμα Φυσικής Αγωγής που είχε δρομολογηθεί και προταθεί από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) για την Κρήτη. Θεωρώ απαράδεκτο ότι πάγωσε η ίδρυση του.
Κλείνοντας, εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας και να σας διαβεβαιώσω ότι ως Κίνημα Αλλαγής θα σταθούμε αρωγοί σε κάθε πρόταση και προσπάθεια για ενίσχυση του ρόλου της Φυσικής Αγωγής στην Εκπαίδευση.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα