Skip links

Υπερφορολόγηση για τους πολλούς, διευθετήσεις για τους λίγους *

Ο κ. Τσίπρας, με τα λόγια, φτιάχνει ανώγεια και κατώγεια, αλλά στην πράξη κατεδαφίζει τους κόπους των απλών ανθρώπων, απογοητεύει τους νέους και καταστρέφει τα όνειρα όλων των δημιουργικών συμπολιτών μας.
Στα λόγια  είναι με τους πολλούς, αλλά στην πράξη και με τα έργα του στηρίζει τους λίγους.
Αύξησε τους φόρους και τις επιβαρύνσεις για την μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών και τους μείωσε μόνο για τους ισχυρούς, με επιπλέον χαριστικές ρυθμίσεις και διευθετήσεις για λίγους, όπως αποδεικνύεται από τα παρακάτω στοιχεία:

Α. Ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τους φόρους στην κατανάλωση που επιβαρύνουν δυσανάλογα αδύναμους και μικρομεσαίους πολίτες σε σχέση με τους οικονομικά ισχυρούς.

Μετατάχθηκαν από το 13%  στον «αυξημένο» συντελεστή ΦΠΑ (23%) η εστίαση και πολλά αγαθά  μεταξύ των οποίων και πρώτης ανάγκης, άρθρο 1, ν.4334/2015, ενώ στη συνέχεια ο συντελεστής αυτός αυξήθηκε για όλα τα αγαθά, στο 24% παρ.1 άρθρο 52,ν.4389/2016

Αυξήθηκαν οι συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, παρ.3 άρθρο 60, ν.4389/2016.

Επιβλήθηκε ειδικός φόρος κατανάλωσης καφέ, παρ.2 άρθρο 9  ν.4410/2016

Επιβλήθηκε τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 5% επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού,  άρθρο 55, ν.4389/2016.

Επιβλήθηκε τέλος στη συνδρομητικής τηλεόρασης 10% επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού, άρθρο 54, ν.4389/2016.

Επιβλήθηκε επιπλέον φόρος στους διαμένοντες, σε τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και επιπλωμένα δωμάτια/ διαμερίσματα) ανά ημερήσια χρήση δωματίου ή διαμερίσματος, ακόμα και για παρεχόμενες υπηρεσίες ημιδιαφανής, άρθρο 54, ν.4389/2016.

Ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης της μπύρας αυξήθηκε σχεδόν 100% και για τη μπύρα που παράγεται στη χώρα μας από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία, παρ. 2β  άρθρου 60,ν.4389/2016.

Επιβλήθηκε ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κρασί, παρ 1 άρθρο 13, ν.4346/2015, ο οποίος καταργήθηκε πρόσφατα, μετά από 3 χρόνια, ενώ αποδείχθηκε αμέσως ότι  εκτός από ατελέσφορος δημοσιονομικά ήταν γραφειοκρατικός και αντιαναπτυξιακός.

Επιβλήθηκε ειδικός φόρος κατανάλωσης υγρού ηλεκτρονικού τσιγάρου παρ.2 άρθρο 9, ν.4410/2016.
Αυξήθηκε ειδικός φόρος κατανάλωσης  στα τσιγάρα και τα προϊόντα που εξομοιώνονται με αυτά,  παρ. 2β, άρθρου 60 ν.4389/2016.

Καταργήθηκε σε δόσεις ο μειωμένος κατά 30% συντελεστής  ΦΠΑ που ίσχυε στα νησιά,  παρ.3 άρθρο 52 ν.4389/2016.


Β. Ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τα φορολογικά βάρη στο εισόδημα που  επιβαρύνουν μόνο τους συνεπείς φορολογούμενους, μισθωτούς, συνταξιούχους ακόμη και τους άνεργους:

Αυξήθηκε ο φόρος μισθωτών – συνταξιούχων, παρ.1 άρθρο 112, ν.4387/2016.

Μειώθηκε το αφορολόγητο όριο μισθωτών και συνταξιούχων,  παρ.2 άρθρο 112, ν.4387/2016 και έχει προνομοθετηθεί η περαιτέρω μείωση του, παρ.1 & 2  άρθρου 10, ν.4472/2017.

Καταργήθηκε η έκπτωση κατά 10% επί του φόρου στις ιατρικές δαπάνες εφόσον οι δαπάνες αυτές υπερβαίνουν το 5% του ετήσιου ατομικού εισοδήματος,  παρ.1 άρθρο 69, ν.4472/2017.

Κατάργηση της έκπτωσης αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου κατά 1,5% που ισχύει για την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων μισθωτών και συνταξιούχων παρ. 2 άρθρου 69, ν.4472/2017.

Αυξήθηκαν οι συντελεστές της εισφοράς αλληλεγγύης:
οι οποίες έπληξαν όλους ανεξαιρέτως όσους δηλώνουν εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ  παρ.9 άρθρο 112, ν.4387/2016.
Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί και το 2015 (για τους έχοντες εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ) αύξηση των συντελεστών της Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων (άρθρο 29 του Ν. 3986/2011),  παρ.7 του άρθρου 1, του ν.4334/2015.

Αυξήθηκε ο συντελεστής φορολόγησης στα κέρδη ατομικής αγροτικής επιχείρησης από το 13% στο 22-45%  παρ.6 άρθρο 112 ν.4387/2016.

Αυξήθηκε ο συντελεστής στις επιχειρήσεις από το 26% στο 29% παρ.4 άρθρο 1, ν.4334/2015.

Αυξήθηκε η προκαταβολή φόρου εισοδήματος επιχειρήσεων παρ.5 άρθρο 1, ν.4334/2015.

Καταργήθηκε η αυτοτελής φορολόγησης του εισοδήματος από ελευθέριο επάγγελμα 26% έως 33% και πλέον το εισόδημα αυτό φορολογείται με συντελεστές που φθάνουν ακόμη και το 45% παρ. 5 του άρθ. 112, του ν.4387/2016 και  παρ. 3α του άρθ. 44, του ν.4389/2016.
Αυξήθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές για το εισόδημα από ενοίκια  παρ. 7 του άρθρου 112,  ν. 4387/2016.

Γ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντί να καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ όπως έλεγε αύξησε τα φορολογικά βάρη όσων κατέχουν ακίνητη κατοικία

Αυξήθηκαν οι συντελεστές του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ από 0,1 έως 1% που είναι σήμερα σε έως και 1,15% αλλά ο φόρος αρχίζει να επιβάλλεται από χαμηλότερη αξία καθώς μειώνεται το αφορολόγητο από τις 300.000 στις 200.000 ευρώ, παρ.2 άρθρο 50, ν.4389/2016.

Αυξήθηκαν οι συντελεστές για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ στα οικόπεδα,  παρ.1 άρθρο 50, ν.4389/2016.

Αυξήθηκε από 5 τοις χιλίοις σε 5,5 τοις χιλίοις ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ για τα νομικά πρόσωπα, παρ.3 άρθρο 50, ν.4389/2016.

Αυξήθηκαν οι αντικειμενικές αξίες πολλών περιοχών, άρθρο 46 ν. 4509/2017

Δ. Ο ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε την υπερφορολόγηση επικαλούμενος την ανάγκη για δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά ταυτόχρονα χαρίζει στους λίγους και ισχυρούς.

Μείωσε τη συμμετοχή στο μικτό κέρδος (ακαθάριστα έσοδα) των τυχερών παιγνίων των Καζίνο, άρθρο 374, ν.4512/2018.

Έδωσε δώρο 704 εκατ. € στους παραχωρησιούχοι των μεγάλων οδικών αξόνων και μηδένισε τα διαθέσιμα για οδικά έργα στην ελληνική περιφέρεια.

Θεσμοθέτησε τη μηνιαία ενίσχυση της «ΜΟΡΕΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη» με την τροποποίηση της σχετικής σύμβασης, άρθρο 43 και το Παράρτημα Α΄ του ν.4354/2015.

Μείωσε, χάρισε ή και επέστρεψε πρόστιμα για λαθρεμπόριο καυσίμων και τσιγάρων.

Μείωσε τη φορολογία στις τράπεζες κατά 300 εκ. ευρώ με τις τροπολογίες 2059/54 -27.3.2019 και 2060/55-27.3.2019

Μείωσε το φόρο μερισμάτων από 15% σε 10%,  άρθρο 65, ν.4603/2019.

Και πολλές άλλες διευθετήσεις υπέρ των λίγων και εις βάρος της πλειοψηφίας, την οποία επιμένει να υπερφορολογεί. Θυμίζω Θριάσιο Πεδίο, αγορά υπερχρεωμένης εταιρείας ενέργειας του αντιπροέδρου του ΖΑΕΦ, 115 εκ. οφειλές στη ΔΕΠΑ από Λαυρεντιάδη κ.λ.π.

Το Κίνημα Αλλαγής έχει επεξεργαστεί και καταθέσει στη Βουλή την Πρόταση Νόμου για την οικονομική ανάκαμψη και την κοινωνική συνοχή που προβλέπει μεταξύ άλλων και την αποκλιμάκωση φόρων αλλά και σύνδεση της επιπλέον μείωσής τους, με την δημιουργία θέσεων απασχόλησης στο πλαίσιο του Σχεδίου Ελλάδα για ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη.


* Δημοσιεύθηκε στις 10-04-2019 στην εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα