Skip links

Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΑ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΗ΄
Τρίτη 26 Ιουνίου 2007

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Συζήτηση και ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει – Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 149)» σύμφωνα με τα άρθρα 72 παράγραφος 4 του Συντάγματος και 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού της Βουλής.
 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο κ. Κεγκέρογλου έχει το λόγο.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με την ψήφιση του ν. 2251/1994 θεσπίστηκαν για πρώτη φορά ουσιαστικές διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών. Θεσπίστηκε το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών. Καθιερώθηκε για πρώτη φορά η έννοια της συλλογικής αγωγής και η υποχρέωση των επιχειρήσεων για χρηματική ικανοποίηση των καταναλωτών.
Αυτό το θεσμικό πλαίσιο βοήθησε στην ενεργοποίηση των καταναλωτών. Οι ενώσεις τους ανέδειξαν τα φαινόμενα εκμετάλλευσης των μελών τους και συνέβαλαν στην ευαισθητοποίηση των υπηρεσιών για την αντιμετώπισή τους.
Όμως, οι συνθήκες αλλάζουν. Και αλλάζουν μάλιστα ταχύτατα ιδιαίτερα στην αγορά και δημιουργούνται συνεχώς νέα πεδία εκμετάλλευσης των καταναλωτών. Επομένως, χρειάζεται ένα νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο με ευέλικτες και αποκεντρωμένες λειτουργίες και διαδικασίες. Απαιτούνται ουσιαστικές πολιτικές με πολίτη καταναλωτή στην πρώτη γραμμή.
Η Κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια της θητείας της αρκέστηκε σε μία γραφειοκρατική αντιμετώπιση των θεμάτων, πάντα μέσα από συγκεντρωτικά συστήματα διαχείρισης που αποδυναμώνουν το ρόλο του πολίτη καταναλωτή και δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Ψηφίστηκαν δεκάδες ρυθμίσεις και τώρα έρχονται και νέες που παραμένουν στα χαρτιά, γιατί όλες οι αρμοδιότητες ανατίθενται μόνο σε κεντρικούς μηχανισμούς.
Για παράδειγμα, η δράση του Συνηγόρου του Καταναλωτή δεν έφθασε και δεν θα φθάσει ποτέ στις γειτονιές της Αθήνας και πολύ περισσότερο στην ελληνική περιφέρεια. Η λειτουργία όλων των κυβερνητικών μηχανισμών εξαντλείται μόνο σε επικοινωνιακές ενέργειες. Γι’ αυτό, η ανασφάλεια των πολιτών καταναλωτών καθημερινά αυξάνεται και η προστασία τους παραμένει γράμμα κενό.
Η Νέα Δημοκρατία, αντί να αξιοποιήσει την πλούσια εμπειρία από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που πραγματικά είχε ως σημαντικό παράγοντα το ρόλο των ενώσεων καταναλωτών, αλλά κυρίως αντί να αξιοποιήσει την εμπειρία από τη δράση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που έβαλε τα γυαλιά στο κράτος και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, προχωρεί σε αποσπασματικές ρυθμίσεις σημαντικότατων μεν θεμάτων, χωρίς όμως μια ολοκληρωμένη πρόταση, χωρίς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.
Η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ενσωμάτωση του κοινοτικού δικαίου –όχι μόνο εδώ, αλλά σε πολλές περιπτώσεις- περισσότερο ως αναπόφευκτη υποχρέωση, ως αγγαρεία δηλαδή, παρά ως ευκαιρία για θεσμοθέτηση ουσιαστικών και αποτελεσματικών θεσμών και λειτουργιών για την προστασία του καταναλωτή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι υιοθετούνται κάποιες από τις διατάξεις της πρότασης νόμου που είχε καταθέσει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την προστασία των δανειοληπτών περίπου πριν από έξι μήνες, αλλά ταυτόχρονα είναι γεγονός ότι αγνοούνται οι μεγάλες ανάγκες της εποχής και το σύνολο των προτάσεων τόσο των δικών μας, όσο και των καταναλωτών.
Η Κυβέρνηση όχι μόνο δεν παρουσιάζει, όπως είπα, ολοκληρωμένη πρόταση για την προστασία των καταναλωτών, αλλά προχωρεί και σε ορισμένες ρυθμίσεις που υποβαθμίζουν ακόμα και το σημερινό πλαίσιο που πριν από δεκατρία χρόνια έχει θεσπιστεί.
Το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών υποβαθμίζεται και νοθεύεται ο ρόλος του. Αντί να δοθεί δύναμη στον καταναλωτή, στον ίδιο τον πολίτη, για την αντιμετώπιση των φαινομένων εκμετάλλευσης και την προάσπιση των δικαιωμάτων του, επιχειρείται η χειραγώγηση του καταναλωτικού κινήματος. Ο τρόπος χρηματοδότησης των ενώσεων των καταναλωτών χωρίς κριτήρια και προϋποθέσεις, χωρίς συγκεκριμένες διαδικασίες, αλλά μόνο με βάση την ανεξέλεγκτη κρίση του εκάστοτε Υπουργού, αλλά και ο τρόπος πιστοποίησης των καταναλωτικών ενώσεων με την έγκριση των προμηθευτών, των βιομηχάνων και των εισαγωγέων, θα μηδενίσει μεν την κριτική προς την Κυβέρνηση, που μπορεί να έχει μία καλή επικοινωνιακή πολιτική, αλλά ταυτόχρονα θα έχει εξαφανίσει και κάθε δυνατότητα για ουσιαστική ενεργοποίηση των ίδιων των καταναλωτών για την προστασία τους.
Είναι γεγονός ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε αυτά τα θέματα δεν αμφιταλαντεύεται. Είναι γεγονός ότι έχει ξεκάθαρη θέση στο πλευρό των ισχυρών. Κλείνει το μάτι στους εκμεταλλευτές και εφαρμόζει πολιτικές υπέρ των λίγων.
Την ίδια ώρα που οι μεγαλοεισαγωγείς, οι τράπεζες και τα διυλιστήρια παρουσιάζουν υπερκέρδη, η ακρίβεια ροκανίζει το οικογενειακό εισόδημα.
Την ίδια ώρα, το 25% του πληθυσμού δυσκολεύεται, αδυνατεί να επιβιώσει και οι υπόλοιποι περικόπτουν από τις καθημερινές τους ανάγκες. Το γεγονός ότι τα ίδια τα προϊόντα, των ίδιων εταιρειών, ακόμα και ελληνικών, είναι ακριβότερα στην Ελλάδα απ’ ότι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώνει την ανεξέλεγκτη κατάσταση που υπάρχει στη χώρα μας και την υπερεκμετάλλευση των Ελλήνων πολιτών-καταναλωτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε καταθέσει στη Βουλή όλα τα στοιχεία που δείχνουν ότι οι τράπεζες στην Ελλάδα χρεώνουν πολλαπλάσια τις ίδιες υπηρεσίες που παρέχονται και σε άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κυβέρνηση ή αδυνατεί ή δεν θέλει να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Άσχετα όμως από το τι από τα δύο ισχύει, ένα είναι το αποτέλεσμα. Αυτή την πολιτική την πληρώνουν οι πολίτες.
Κύριε Υπουργέ, η τροπολογία για την απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων στην Κρήτη είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον πλήρη έλεγχο της αγοράς λιανικού εμπορίου των καυσίμων από τα διυλιστήρια και τις εταιρείες διανομής.
Κανένας τοπικός φορέας στην Κρήτη, κανένας φορέας καταναλωτών δεν ζητά την απελευθέρωση του ωραρίου από τις 23:00΄ το βράδυ μέχρι τις 6.00΄ το πρωί. Η Κυβέρνηση ουσιαστικά με έωλα επιχειρήματα νομοθετεί υπέρ των λίγων, τους οποίους άλλωστε εκφράζει.
Γιατί δεν αφήνετε την αρμοδιότητα στην Αυτοδιοίκηση, στις τοπικές κοινωνίες, προκειμένου να αποφασίσουν σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες αν υπάρχει ανάγκη; Γιατί προχωράτε και δίνετε «δώρο» την αγορά λιανικού εμπορίου των καυσίμων στα διυλιστήρια; Επικαλείστε την ελευθερία, ότι μπορούν, λέει, να είναι ανοιχτοί όλοι. Όμως, στην ουσία επιβάλλετε το νόμο του οικονομικά ισχυρού. Η αύξηση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων και ο ολιγοπωλιακός έλεγχος της αγοράς των καυσίμων θα επιβαρύνουν περισσότερο τους καταναλωτές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, η συγκέντρωση πλούτου στα χέρια των λίγων δεν είναι πλέον μόνο αποτέλεσμα της πολιτικής σας, αλλά και σημαντική παράμετρος για τη διαμόρφωση αυτής της πολιτικής, είναι η πυξίδα και η πολιτική σας φιλοσοφία. Εξαθλιώνετε τους πολλούς και ισχυροποιείτε τους λίγους. Επιβάλλατε 3,5 δισεκατομμύρια νέων έμμεσων φόρων που πληρώνουν οι πολλοί και επαίρεστε για τη μείωση του φόρου για τους λίγους.
Λίγο πριν από τις εκλογές, φορέσατε πάλι το μανδύα της φιλανθρωπίας. Χύνετε κροκοδείλια δάκρυα για τους φτωχούς. Με τις τελευταίες εξαγγελίες για δήθεν αντιμετώπιση της φτώχειας που οξύνεται και διευρύνεται επί των ημερών σας, θυμίσατε στον ελληνικό λαό τα βιβλιάρια των απόρων κορασίδων, αυτά που είχατε εκδώσει πριν από τις εκλογές το 1981, τα οποία βέβαια δεν στάθηκαν ικανά να σταματήσουν τη νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έτσι και τώρα οι πολίτες γνωρίζουν ότι προσπαθείτε να τους ρίξετε στάχτη στα μάτια και ξέρουν ότι όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλα παρά δολώματα για τις εκλογές. Όμως, να είστε σίγουροι ότι δεν θα τσιμπήσουν. Να είστε σίγουροι ότι θα ψηφίσουν το ΠΑ.ΣΟ.Κ., γιατί είναι το μόνο που έχει μία αξιόπιστη πρόταση για την αντιμετώπιση αυτής της ανεξέλεγκτης κατάστασης εις βάρος των πολιτών που έχετε δημιουργήσει με την πολιτική σας.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε πολύ, κύριε συνάδελφε.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα