Skip links

Το Υπουργείο Παιδείας απαξιώνει τη Δ/βάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων  κα Μ. Γιαννάκου
   
Στη σύγχρονη, έντονα ανταγωνιστική εποχή που ζούμε η ραγδαία εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας απαιτεί τη συνεχή και κατά προτεραιότητα επένδυση στην παιδεία και στη γνώση. Η παιδεία και η εκπαίδευση είναι αυτή που θα δώσει τη νέα δυναμική που απαιτείται για τη χώρα μας στην οικονομία, στην περιφερειακή ανάπτυξη, την αγροτική οικονομία σε όλη την παραγωγική αλυσίδα.
Η Δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρέπει να προετοιμάζει το νέο και τη νέα για να μπορεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες της οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής πραγματικότητας της κοινωνίας που θα ζήσει. Η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ) μέσα στο πλαίσιο αυτό έχει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο να δώσει εφόδια ζωής στους νέους και τις νέες, ώστε να έχουν ανταπόκριση στην αγορά εργασίας, που να εξασφαλίζει το εργασιακό τους μέλλον.
Η ΤΕΕ στη χώρα μας έχει περάσει από διάφορες φάσεις και έχει διανύσει μεγάλη διαδρομή. Η σημαντική δουλειά, που έγινε στο χώρο της ιδιαίτερα από το 1998 και μετά, συνέβαλε στην ουσιαστική αναβάθμιση της.
Σήμερα όμως, στα πλαίσια των νέων ευρωπαϊκών και διεθνών δεδομένων, χρειάζεται συγκεκριμένο σχέδιο με ξεκάθαρους στόχους και τους απαραίτητους πόρους, που να συνάδει με το γενικότερο σχέδιο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.
Ο διάλογος και η συναίνεση με την εκπαιδευτική κοινότητα, τη νέα γενιά, τους εκπαιδευτικούς και τους πολίτες έχει αποδειχθεί διαχρονικά ως απαραίτητη προϋπόθεση, για την επεξεργασία, συγκρότηση και υλοποίηση του οποιοδήποτε σχεδίου.
Η Κυβέρνηση, χωρίς να προχωρήσει σ’ αυτόν τον απαραίτητο σχεδιασμό, μετά από μια δίχρονη αδράνεια, 2 μήνες μόλις πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2006-2007, προχώρησε χωρίς διάλογο με τους εκπαιδευτικούς φορείς και την κοινωνία, στη ψήφιση του νόμου 3475/2006 (Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις), προκειμένου να “ιδρυθούν” όπως – όπως τα ΕΠΑ.Λ και οι ΕΠΑ.Σ.
Με την άμεση εφαρμογή της διάταξης για «κατ’ εξαίρεση εγγραφή τον μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων» το ΥΠΕΠΘ έσπευσε να ανοίξει τις πόρτες των ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2006-2007, που θα αντικαταστήσουν σταδιακά τα ΤΕΕ, αφήνοντας σημαντικές παραμέτρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας ακόμη να εκκρεμούν, προκαλώντας αναστάτωση σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.
Με την ψήφιση του νόμου 3475/2006 για τη νέα δομή που επέλεξε και επέβαλλε η Κυβέρνηση για την τεχνική εκπαίδευση, επιβεβαιώνεται η διχοτόμηση αυτής σε:

•    Επαγγελματικά Λύκεια(ΕΠΑ.Λ.).
Η γενική παιδεία είναι αυξημένη υπερβολικά εις βάρος των μαθημάτων ειδικότητας. Μεταφέρεται δηλαδή, αυτή της θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης των Ενιαίων Λυκείων. Πρόκειται για Λύκειο ολίγον γενικό και ολίγον ειδίκευση και κινδυνεύει να μην είναι τίποτα. 
Ωστόσο και ενώ προκύπτει πλέον στα σχολεία αυτά η ανάγκη για ενισχυτική διδασκαλία, δεν ανακοινώνονται μέτρα για στήριξη των μαθητών αυτών ώστε να συμπληρώσουν τα κενά τους. Το γεγονός αυτό και προκειμένου να μπορέσουν να ανταγωνιστούν τους μαθητές των Ενιαίων Λυκείων και ωθεί τους περισσότερους σε κάθε εξωσχολική βοήθεια, που επιβαρύνει με σημαντικό οικονομικό κόστος τις οικογένειες τους.
Η δυνατότητα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. είναι δώρο- άδωρο αφού εξετάζονται στα ίδια θέματα μαθημάτων γενικής παιδείας με τους μαθητές των γενικών λυκείων.
Έτσι, ο απόφοιτος του ΕΠΑ.Λ. αγωνίζεται με άνισους όρους για την εισαγωγή του στην Ανώτατη Εκπαίδευση μπορεί να πάει, αλλά ούτε εφόδια για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση παίρνει.
•    Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) – τις οποίες μπορούν να ιδρύουν και άλλα Υπουργεία εκτός του Παιδείας-.
Στις Σχολές αυτές τα μαθήματα γενικής παιδείας καταργούνται τελείως και δεν υπάρχει καμία διέξοδος προς τα ΑΕΙ και τα ΑΤΕΙ.
Οι ΕΠΑ.Σ. ενδεχομένως θα δώσουν μια τεχνική κατάρτιση, που θα δώσει ειδικευμένους εργάτες που κάπου ίσως βρουν δουλειά, αλλά ο απολυτήριος τίτλος είναι μόνο επαγγελματικός.
Η κυβερνητική αδράνεια για τις ΕΠΑ.Σ. δημιουργεί επιπλέον αβεβαιότητα τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς, αφού η εξέλιξη τους στο μέλλον θα είναι προβληματική.
Η προχειρότητα και η έλλειψη σχεδιασμού για την ΤΕΕ φαίνεται από την παραπομπή όλων των ουσιωδών θεμάτων για τη λειτουργία των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. σε Υπουργικές Αποφάσεις, που ακόμη σήμερα δεν έχουν εκδοθεί.
Αλλά και οι μέχρι σήμερα Υπουργικές αποφάσεις που υλοποιούν το νόμο είναι γνωστό ότι μειώνουν:
– τους τομείς από 13 σε 11 στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. σε σχέση με τα ΤΕΕ και
– τις ειδικότητες από 43 σε 18, που θα προσφέρονται στους μαθητές της Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ., σε σχέση με ότι υπήρχε στον Β΄ κύκλο των Τ.Ε.Ε.      

Όλα αυτά γίνονται με προχειρότητα, αφού καμιά από τις προτάσεις των επιστημονικών ενώσεων, αλλά και φορέων που έχουν και εμπειρία και γνώσεις και μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, δεν ελήφθη υπόψη.
Το Υπουργείο μέχρι σήμερα δεν έχει επανακαθορίσει τους τομείς και τις ειδικότητες όσο αφορά τα ΕΠΑ.Λ. και δε φαίνεται να σκοπεύει να συμπεριλάβει σ’ αυτά όλους τους τομείς και τις ειδικότητες που έχουν αντίστοιχες σχολές στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Η Κυβέρνηση με την πολιτική της αποδεικνύει ότι προορίζει ως δώρο στους ιδιώτες την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση στη χώρα μας. Δεν λαμβάνεται καμιά πρόνοια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του δημόσιου σχολείου, ενώ παράλληλα ένα μεγάλο κομμάτι του μαθητικού δυναμικού οδηγείται στις σχολές στενής κατάρτισης, με θολό περιεχόμενο και αβέβαιο μέλλον, χωρίς καμιά επαγγελματική κατοχύρωση.
Η Κυβέρνηση σήμερα, χωρίς μελέτη, έρευνα, αξιολόγηση και διάλογο, οδήγησε τη δευτεροβάθμια Τεχνική Εκπαίδευση σε πλήρη απορύθμιση και απαξίωση.

Επειδή μέχρι τώρα δε φαίνεται να υπάρχει κυβερνητική βούληση και διάθεση για τη στήριξη του νόμου που το Υπουργείο Παιδείας εκπόνησε και η κυβερνητική πλειοψηφία ψήφισε, αφού:
–    Δεν έχουν εκδοθεί οι Υπουργικές Αποφάσεις για τους Τομείς και τις Ειδικότητες που θα λειτουργήσουν σε κάθε σχολείο που έχει ήδη ονομαστεί ΕΠΑ.Λ. 
–    Βρισκόμαστε στα μέσα της σχολικής περιόδου και ακόμη δεν έχει ανακοινώσει το Υπουργείο τι θα απογίνουν τα 61 ΤΕΕ, πως θα λειτουργήσουν την επόμενη σχολική χρονιά, αν θα καταργηθούν ή θα μετατραπούν σε ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ, γεγονός που δημιουργεί ανασφάλεια σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς και μαθητές.
–    Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη καμιά ΕΠΑ.Σ. η ανάπτυξη των οποίων, σύμφωνα με πληροφορίες μας, δε θα είναι ευρεία (δηλαδή θα προταθούν μια-δυο σε κάθε νομό και λίγο περισσότερο στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης).
–    Δεν έχουν προχωρήσει μέχρι σήμερα σε καμιά διαφήμιση για τα ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ., ενώ έχουν προβλέψει κονδύλι 1,5 εκατ. ευρώ για το σκοπό αυτό.
–    Δεν έχουν καταργήσει την Τεχνολογική Κατεύθυνση από τα Γενικά Λύκεια, που πλέον δεν έχουν το χαρακτήρα του Ενιαίου
–    Δεν έχουν δημιουργήσει τη Διεύθυνση Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ και τις Διευθύνσεις Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στους νομούς της χώρας.
–    Δεν έχουν προβεί σε καμιά ρύθμιση σχετικά με την εισαγωγή των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. στις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές.
–    Δεν έχουν προχωρήσει σε ανανέωση –προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για την στήριξη των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, ενώ διαθέτουν εξοπλισμό για ειδικότητες που καταργεί.
–    Δε μεριμνά για την επιμόρφωση των καθηγητών που θα διδάξουν σε αυτά και

Επειδή επικρατεί σύγχυση και αβεβαιότητα στους μαθητές και τους γονείς όσο αφορά την επιλογή τους για τη συνέχιση των σπουδών τους, ενώ παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα σε σημαντικά τμήματα που αφορούν όχι μόνο τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς.

Ερωτάται η κα. Υπουργός

1. Τι προτίθεται να κάνει προκειμένου να σταματήσει η απαξίωση της δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης;
2. Πότε θα εκδοθούν όλες οι Υπουργικές αποφάσεις για την ομαλή λειτουργία των ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ, προκειμένου να σταματήσει η αβεβαιότητα και η σύγχυση που κυριεύει τόσο τους μαθητές και τους γονείς, αλλά και τους εκπαιδευτικούς; 
 
Οι ερωτώντες Βουλευτές

Βασίλης Κεγκέρογλου
Δημήτρης Βαρβαρίγος
Κώστας Καϊσερλης
Άγγελος Μανωλάκης
Μάρκος Μπόλαρης

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα