Skip links

Το Κίνημα Αλλαγής πέτυχε δέσμευση του Υπ.Οικονομικών για ρύθμιση του προβλήματος που προέκυψε με τη φορολόγηση των αναδρομικών

Στην Ολομέλεια της Βουλής, συζητήθηκε η επίκαιρη ερώτηση του Γραμματέα της Κ.Ο και βουλευτή Ηρακλείου κ.Β.Κεγκέρογλου προς το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να αρθούν οι επιπτώσεις από την καταχρηστική πρακτική που εφαρμόστηκε από το Υπουργείο στις 200.000 υποθέσεις με τα αναδρομικά.
Το Κίνημα Αλλαγής στις 19 Δεκ 2019 με ανακοίνωση του είχε αναδείξει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε γιατί δεν υπήρχαν ξεκάθαροι κανόνες από την πλευρά της Πολιτείας για τον τρόπο με τον οποίο και θα υλοποιηθούν δικαστικές αποφάσεις και θα επιστραφούν αναδρομικά χρήματα σε συνταξιούχους αλλά και  για τον τρόπο με τον οποίο στη συνέχεια ενήργησε προκειμένου να εισπράξει φόρο το Δημόσιο. 

Συγκεκριμένα, το 2013 καταβλήθηκαν αναδρομικά που αφορούσαν το 2010, 2011 και 2012. Θα έπρεπε προφανώς και λογικό ήταν να κατανεμηθούν αυτά τα χρήματα αναδρομικά στα χρόνια 2010, 2011 και 2012 και βεβαίως λόγω του ότι υπαιτιότητα του Υπουργείου, της Πολιτείας ήταν αυτή η μεταχρονολογημένη καταβολή δικαιούμενων, να διευκολύνει και τη φορολόγησή τους, χωρίς βεβαίως πρόστιμα, προσαυξήσεις, ποινές κλπ.
Αντί αυτών, όπως είχε επισημάνει σε νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση του το Κίνημα Αλλαγής στις 14-02-2020 το Υπουργείο Οικονομικών και η ανεξάρτητη αρχή προχώρησε αυθαίρετα  σε τροποποιητικές δηλώσεις των φορολογούμενων, χωρίς τη δική τους υπογραφή και χωρίς τη δική τους γνώση. Δηλαδή ένα πρωί οι φορολογούμενοι συνταξιούχοι που πήραν αναδρομικά, βρέθηκαν προ εκπλήξεως, γιατί είδαν να τους καταλογίζονται επιπλέον φόροι, πρόστιμα, προσαυξήσεις  με βάση μια τροποποιητική δήλωση, την οποία δεν είχαν υποβάλει ποτέ.
Με την επίκαιρη ερώτηση του, που συζητήθηκε την Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής ο κ.Κεγκέρογλου, ζήτησε να ανατραπούν και να ακυρωθούν όλες οι παράτυπες διαδικασίες που έχουν γίνει, να διαγραφούν πρόσθετοι φόροι, πρόστιμα κ.λπ., να κοινοποιηθούν ηλεκτρονικά και με νόμιμο τρόπο τα ποσά, όπως πρέπει να φορολογηθούν και βεβαίως να γίνουν νέες εκκαθαρίσεις φόρων, με βάση αυτές τις νέες πράξεις που θα λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι κάποιοι ήδη έχουν καταβάλλει τα ποσά που τους καταλογίστηκαν.
Ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ.Βεζυρόπυλος παραδέχθηκε ουσιαστικά, την ευθύνη της φορολογικής διοίκησης σε σχέση με τη «οίκοθεν» συμπληρωματική φορολόγηση των αναδρομικών χιλιάδων συνταξιούχων, όπως επανειλημμένα έχει αναδείξει το Κίνημα Αλλαγής, παρότι προσπάθησε να το δικαιολογήσει.
Όμως είναι σημαντικό ότι το ΥΠΟΙΚ ανακοίνωσε το περιεχόμενο της νομοθετικής ρύθμισης που θα εισηγηθεί στη Βουλή.
Συγκεκριμένα, ο Υφυπουργός κ.Βεζυρόπουλος ανέφερε:
«Με τη νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες, γίνεται προσθήκη ενός νέου άρθρου, του άρθρου 63Β του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας με τίτλο «Ακύρωση ή τροποποίηση πράξης προσδιορισμού φόρου και πράξης επιβολής προστίμου». Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της ρύθμισης, η φορολογική διοίκηση αποκτά πλέον τη δυνατότητα, είτε με αίτηση του φορολογούμενου είτε οίκοθεν, να προβαίνει εντός προθεσμίας τριών ετών στην ακύρωση ή την τροποποίηση της πράξης άμεσου διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμου που εκδίδεται από τη 1-1-2020 και μετά, εφόσον συντρέχει πρόδηλη περίπτωση ολικής ή μερικής έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης, αριθμητικό ή υπολογιστικό λάθος ή αναρμοδιότητα του οργάνου που εξέδωσε την πράξη. 
Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει διορθωτική παρέμβαση για να λυθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται και τα οποία αναφέρονται και στην ερώτησή σας. Και όλα αυτά βεβαίως χωρίς να αφαιρείται το δικαίωμα του φορολογούμενου πολίτη να ασκεί το δικαίωμα της προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 
Παράλληλα, θα οριοθετηθεί επακριβώς η σχέση μεταξύ της νέας ρύθμισης που προωθούμε και της ενδικοφανούς προσφυγής, καθώς και της δικαστικής προσφυγής, ώστε να μην υπάρχει σύγχυση μεταξύ των ένδικων βοηθημάτων και να κατοχυρώνεται η παροχή έννομης προστασίας των φορολογουμένων. 
Ειδικότερα, η νέα διοικητική διαδικασία δεν αναστέλλει την προθεσμία και δεν κωλύει την άσκηση ενδικοφανούς ή της δικαστικής προσφυγής, αλλά ούτε αντίστροφα η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ή η εκκρεμοδικία δεν εμποδίζει την προσφυγή του φορολογούμενου στην ειδική διοικητική διαδικασία. 
Επίσης, οι νέες αυτές διατάξεις θα περιλαμβάνουν μεταβατική ρύθμιση για τον άμεσο προσδιορισμό και για πράξεις προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν εντός του 2019, για τις οποίες συντρέχει λόγος ανάκλησης. Μάλιστα προβλέπεται ότι εάν, μέχρι την ημερομηνία ισχύος των νέων διατάξεων που θεσπίζουμε, δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή δικαστική προσφυγή, ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του, που υποβάλλει μέχρι 31-5-2020, την ακύρωση ή τροποποίηση της πράξης. Αν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή χωρίς να έχει συμπληρωθεί η προθεσμία εξέτασής της, η προσφυγή αυτή θα εκλαμβάνεται ως αίτηση του φορολογουμένου για ακύρωση ή τροποποίηση της πράξης. Διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία και εξετάζεται ως τέτοια. Στην περίπτωση ρητής ή  σιωπηρής απόρριψης της αίτησης ακύρωσης ή τροποποίησης, ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής για τον πλήρη έλεγχο της πράξης ή την εξέταση της αρχικώς ασκηθείσας ενδικοφανούς προσφυγής αντίστοιχα.
Με αυτόν τον τρόπο η φορολογική διοίκηση θα αποκτήσει τη δυνατότητα να προβεί σε διορθωτική παρέμβαση με βάση τα στοιχεία που θα προσκομιστούν στις αρμόδιες ΔΟΥ για να διασφαλιστεί η φορολόγηση των σχετικών ποσών στη χρήση στην οποία πράγματι ανάγονται, και όχι συνολικά στο έτος στο οποίο εισπράχθηκαν. 
Επίσης, με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθούμε θα μειωθούν σημαντικά οι επιβαλλόμενες προσαυξήσεις στους συνταξιούχους που έλαβαν καθυστερημένα την πρώτη τους σύνταξη για τα μη δηλωθέντα αναδρομικά τους και εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην επιβληθούν τα σχετικά πρόστιμα. Είναι ξεκάθαρη η βούλησή μας, η οποία εδράζεται στις αρχές του ορθολογισμού της κοινωνικής δικαιοσύνης».
Το Κίνημα Αλλαγής μετά από τις ανακοινώσεις αυτές του ΥΠΟΙΚ αναμένει την επίσημη κατάθεση της νομοθετικής ρύθμισης προκειμένου να προτείνει συγκεκριμένες βελτιώσεις που θα συντείνουν στο δίκαιο τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού.
Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα