Skip links

Το ασφαλιστικό με αριθμούς, πολιτικές και αλήθειες.(4ο μέρος)

Η Δημοκρατική Συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, έχει καταθέσει την πρόταση για Εθνική και Κοινωνική Συμφωνία, ανάμεσα στις πολιτικές και παραγωγικές δυνάμεις. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης και επανεκκίνησης της οικονομίας με βάση τη παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών θα ενισχύσει καθοριστικά την απασχόληση, για να εγγυηθούμε στους νέους ανθρώπους ότι θα λάβουν και αυτοί σύνταξη και δεν θα πληρώνουν απλά για να χρηματοδοτήσουν τις σημερινές συντάξεις.
Βασική πολιτική επιλογή της Σοσιαλδημοκρατίας είναι ότι η ανάπτυξη και το βιώσιμο κοινωνικό κράτος, πάνε μαζί, σε αντίθεση: α) με την κρατικιστική αριστερά που πιστεύει στην παντοδυναμία της κρατικής παρέμβασης που ισοπεδώνει την δυνατότητα δημιουργικής δράσης του ιδιωτικού τομέα και β) με τις νεοφιλελεύθερες απόψεις  που θεοποιούν την αγορά, η οποία κατ’ αυτούς όχι μόνο αυτορυθμίζεται αλλά καθορίζει και το κοινωνικό γίγνεσθαι, περιθωριοποιώντας την πολιτική και το δημόσιο συμφέρον.
Οι ιδεολογικές και πολιτικές αρχές και αναφορές βρίσκουν αποτύπωμα στις συγκεκριμένες προτάσεις, πχ η κρατικιστική αριστερά, το κυβερνητικό σχέδιο δεν λέει κουβέντα για τα ιδιωτικά ταμεία και ενώ η νεοφιλελεύθερη άποψη φτάνει μέχρι και την προαιρετικότητα της κοινωνικής ασφάλισης και την «ελεύθερη» ένταξη στην καθαρά ιδιωτική.
Εμείς πιστεύουμε πως η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με κανόνες και ξεκάθαρο πλαίσιο μπορεί να φέρει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Γι’ αυτό έχουμε συμπεριλάβει στην πρόταση μας τα επαγγελματικά ταμεία, ως δεύτερο πυλώνα της ασφάλισης και επεξεργαζόμαστε προτάσεις και κανόνες  πιστοποίησης και βιωσιμότητας της ιδιωτικής ασφάλισης, του τρίτου προαιρετικού πυλώνα.
Τα κύρια χαρακτηριστικά των προτάσεων μας για το ασφαλιστικό -συνταξιοδοτικό:
1) Τρία Ταμεία Κύριας Ασφάλισης ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ με ενιαίες υπηρεσίες είσπραξης εισφορών, ελέγχων και απονομής σύνταξης.
2)Υποχρεωτική η Επικουρική Ασφάλιση για Μισθωτούς, διατήρηση της αυτονομίας των επικουρικών ταμείων ως δεύτερου πυλώνα της ασφάλισης.
3)Ενίσχυση του ρόλου της επαγγελματικής ασφάλισης και των επαγγελματικών ταμείων στα πλαίσια ανάπτυξης και διεύρυνσης των συμπληρωματικών παροχών.
4)Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, που προτείνουμε έχει βάση τον νόμο 3863/2010 με τις αναγκαίες βελτιώσεις λόγω και της αλλαγής των μακροοικονομικών μεγεθών.
Η κύρια σύνταξη είναι ενιαία και αποτελείται από το άθροισμα βασικής και αναλογικής.
Βασική σύνταξη ως αφετηρία για όλους τους συνταξιούχους – χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
Η σύνταξη προσαυξάνεται για κάθε έτος ασφάλισης πάνω από τη βασική.
Το σύστημα για την κύρια σύνταξη είναι αναδιανεμητικό και διανεμητικό προκαθορισμένων εισφορών και παροχών, με βασικό το στοιχείο της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και ενιαίο για όλους ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής στην ασφάλιση.
Επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής του νόμου 3863/2010 και επικαιροποίηση αναλογιστικών μελετών.
Προτείνεται η ολοκλήρωση της εφαρμογής του νέου συστήματος μέχρι 31/12/2020, αντί του 2035 που προέβλεπε ο νόμος 3863/2010. Έτσι θα οδηγηθούμε νωρίτερα στην ενοποίηση του συστήματος και στον έλεγχο της δαπάνης.
Για την επικουρική ασφάλιση η χρηματοδότηση είναι διμερής, από εργοδότη και εργαζόμενο και μονομερής για ελεύθερους επαγγελματίες.
Τα επικουρικά ταμεία καταβάλουν ανταποδοτικές συντάξεις με βάση το χρόνο ασφάλισης και τις καταβληθείσες εισφορές.
Η μετατροπή υφιστάμενων επικουρικών ταμείων σε επαγγελματικά ταμεία καθώς και η δημιουργία νέων, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί με θεσμοθέτηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για υπογραφή συμβάσεων στο συγκεκριμένο τομέα και δυνατότητα επιλογής του εργαζόμενου μεταξύ Επαγγελματικού Ταμείου και Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής ασφάλισης που λειτουργεί σήμερα ως ΕΤΕΑ.
Χρηματοδότηση συστήματος:
Το δημόσιο συμμετέχει στη χρηματοδότηση του συστήματος σε ότι αφορά την κύρια ασφάλιση, στα πλαίσια της τριμερούς συμμετοχής για τα ταμεία μισθωτών και της διμερούς για τα ταμεία των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών.
Πρόσθετη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του συστήματος μπορεί να εξασφαλισθεί.

I.    Συνέχιση και σταδιακή μείωση της δαπάνης των 2,5δις εντός διαστήματος τουλάχιστον 5ετίας σε συνδυασμό με την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης
II.    Από την μεταφορά στο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης μέρους από τα έσοδα των Αποκρατικοποιήσεων, αφού διευρυνθεί ο κατάλογος με αυτές που η σημερινή Κυβέρνησης έχει εξαιρέσει.
III.    Από την εφαρμογή του Νόμου για την ενίσχυση του ΑΚΑΓΕ και την διασφάλιση των μελλοντικών γενιών με μέρος των εσόδων (70 % ) από την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας και των υδρογονανθράκων.
Παράδειγμα: από το θαλάσσιο οικόπεδο του Πατραϊκού εκτιμήθηκε ότι τα δημόσια έσοδα είναι της τάξης των 400 εκ. δολαρίων κάθε χρόνο, για τα επόμενα ακόμη πολλά χρόνια.
Τα έσοδα αυτά μπορεί να προεισπραχθούν, όπως ήδη πράττει η Κύπρος προχωρώντας στην πώληση αντίστοιχων δικών της δικαιωμάτων.
Εισφορές:
Είμαστε αντίθετοι στην αύξηση εισφορών για τους εργοδότες και εργαζόμενους γιατί θα υποστεί ένα ακόμη πλήγμα η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής επιχείρησης, που θα ανασχέσει την απασχόληση άρα και τα ασφαλιστικά έσοδα και βεβαίως για τους εργαζόμενους θα σημαίνει μείωση μισθών.
Είμαστε αντίθετοι στις ακραίες αυξήσεις εισφορών για τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Η Εισπραξιμότητα είναι ο κρίσιμος παράγοντας
Η ενίσχυση της εισπραξιμότητας και ο έλεγχος της αδήλωτης εργασίας θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα. Το δίκαιο και το αποτελεσματικό είναι να υποχρεώσεις να πληρώσουν όσοι εισφοροδιαφεύγουν και όχι να επιβαρύνεις με μεγάλες εισφορές τους συνεπείς.
Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει μάλιστα να εξεταστεί η μείωση ή επιδότηση των εισφορών στοχευμένα με συγκεκριμένα κριτήρια και μέτρα όπως:
Την ενίσχυση της απασχόλησης για την οποία μπορεί να εφαρμοστεί η ρήτρα απασχόλησης που έχουμε προτείνει από το 2014.
Την έναρξη δραστηριότητας για νέους επαγγελματίες, οι οποίοι θα μπορούν για μια τριετία συνολικά να καταβάλουν εισφορές μόνο για περίθαλψη με δυνατότητα να αναγνωρίσουν το χρόνο αυτό για σύνταξη κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.
Τη δημιουργία μιας κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία θα μπορούν να εντάσσονται μικροεπαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων για να εξαλειφθεί πολύ απλά η γκρίζα ζώνη ανάμεσα σε ΟΓΑ-ΟΑΕΕ.
Το πιο κρίσιμο βέβαια ζήτημα παραμένει η πάταξη της Εισφοροδιαφυγής και η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών των Ταμείων.
Ιδιαίτερα για τον ΟΑΕΕ (αλλά και για άλλα ταμεία) η διασφάλιση καταβολής των εισφορών που τρέχουν με κεφαλαιοποίηση των παλιών οφειλών και ειδική πρόβλεψη μακροχρόνιας είσπραξης γι΄αυτές, θα ενισχύσει σημαντικά την εισπραξιμότητα.
Τι προτείνουμε για τον ΟΓΑ:
Η θέση μας είναι ότι το ταμείο των αγροτών θα πρέπει να παραμείνει αυτόνομο και να εφαρμοστεί η νομοθεσία σε σχέση με τη χρηματοδότησή του, όπως προβλέπεται για τις υποχρεώσεις των ιδίων και του Κράτους. Επομένως είμαστε αντίθετοι στην κατάργηση της κρατικής συμμετοχής που αφορά την κύρια ασφάλιση των αγροτών.
Παράλληλα επιβάλλεται να ενισχυθεί η αυτοχρηματοδότηση του Ταμείου και για το σκοπό αυτό προτείνεται η γενίκευση της εφαρμογής του εργοσήμου που καθιερώσαμε το 2010, για όλους τους αγροεργάτες, οι οποίοι θα πληρώνονται αποκλειστικά με εργόσημο με την προβλεπόμενη παρακράτηση της εισφοράς υπέρ ΟΓΑ.
Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΣ:
To ΕΚΑΣ υπήρξε ένας σημαντικός θεσμός αναδιανομής που φέρει τη σφραγίδα των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και για 15 χρόνια, οδήγησε σε σημαντική βελτίωση των εισοδημάτων για 400.000 χαμηλοσυνταξιούχους σε ετήσια βάση.
Οι Κυβερνητικοί σχεδιασμοί για κατάργηση του ΕΚΑΣ είναι απαράδεκτοι.
Το ΕΚΑΣ θα πρέπει να αναμορφωθεί ώστε να γίνει δικαιότερη κατανομή και να διατηρηθεί ως μηχανισμός διασφάλισης εγγυημένου εισοδήματος για τους χαμηλοσυνταξιούχους.
Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βιώσιμες λύσεις με προοπτική για το ασφαλιστικό υπάρχουν, αρκεί να υπάρχει η βούληση για συνεννόηση και σύνθεση απόψεων. Σήμερα, όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, προϋπόθεση για ειλικρινή διάλογο αποτελεί η απόσυρση του Κυβερνητικού σχεδίου «εκτρώματος» που δεν μπορεί να βελτιωθεί με φτιασιδώματα και επιχρίσματα γιατί δομήθηκε από την αρχή στη βάση της επικοινωνιακής προσέγγισης, της σκοπιμότητας και της λογικής που βλέπει μέχρι τις επόμενες εκλογές.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα