Skip links

Τοποθέτηση για το σχέδιο νόμου “Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης κι άλλες διατάξεις”

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΑ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΡΠΗ’
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Προχωρούμε στη συζήτηση και ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης: «Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με τα άρθρα 72 παρ. 4 του Συντάγματος και 108 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής.
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Το λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προώθηση της Καινοτομίας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αποτελεί πράγματι κύρια κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη του στόχου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, πολύ δε περισσότερο που έχει τεθεί και ο στόχος, στον οποίο αναφέρθηκαν όλοι οι συνάδελφοι που μίλησαν, ότι το 2010 θα πρέπει η Ευρώπη να είναι η πιο ανταγωνιστική οικονομία του κόσμου, με βάση τη γνώση.
Η επίτευξη, όμως, αυτού του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχει αποδειχθεί και μέχρι τώρα στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισσαβόνας, δεν απαιτεί μόνο την ύπαρξη γενικών αποφάσεων. Απαιτεί και την ύπαρξη συγκεκριμένου σχεδίου από την κάθε χώρα, για την κάθε χώρα.
Ας δούμε τι γίνεται και τι υπάρχει στη χώρα μας. Υπάρχει συγκεκριμένο συγκροτημένο σχέδιο, προκειμένου η προώθηση της καινοτομίας να καταστεί πολιτική προτεραιότητας, που να διαπερνά όλους τους τομείς δραστηριότητας; Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα δράσης, συγκεκριμένα κίνητρα που να προωθούν την Καινοτομία;
Αν κάνουμε μια ανασκόπηση και δούμε την πραγματικότητα, θα δούμε ότι εκτός από το θεσμικό πλαίσιο που έχει δημιουργήσει το ΠΑΣΟΚ, εκτός από τις δράσεις που έχει προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ και είναι γνωστές σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία πανεπιστημίων, ερευνητικών τμημάτων, θερμοκοιτίδων, εκτός από τις δεσμεύσεις των χρηματικών κονδυλίων στα πλαίσια του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, τίποτα δεν έχει γίνει από την Κυβέρνηση. Εκτός εάν εννοεί «σχέδιο» το Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων, όπως έχει ονομάσει αυτό που έχει καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβρη του 2005, το οποίο μόνο γενικόλογες ευχές περιέχει. Καμία συγκεκριμένη πολιτική! Γι’ αυτό και δεν έχει αποτελεσματικότητα μέχρι σήμερα.
Πρέπει να πούμε ότι σήμερα μας μοίρασε το Υπουργείο Ανάπτυξης –γιατί δεν λέει ποιος το μοιράζει, ο Γενικός Γραμματέας ή ο Υπουργός- για ενημέρωση των συναδέλφων Βουλευτών ορισμένους ορισμούς για το επιστημονικό πάρκο, το τεχνολογικό πάρκο, τον πόλο καινοτομίας, τη θερμοκοιτίδα. Όμως, δεν λέει πού δίδονται αυτοί οι ορισμοί. Είναι απόψεις του Υπουργού; Είναι του Γενικού Γραμματέα;
Είναι ορισμοί που έχουν δοθεί από την ελληνική νομοθεσία, έχουν ψηφιστεί από την ελληνική Βουλή. Είναι ο ν. 2545 που προσδιορίζει τις Β.Ε.Π.Ε., τα ΒΙΟ.ΠΑ. και τα τεχνολογικά πάρκα. Είναι συγκεκριμένη νομοθεσία που υπάρχει ψηφισμένη από την ελληνική Βουλή. Γιατί δεν αναφέρεται ότι οι ορισμοί αυτοί είναι από το θεσμικό πλαίσιο που ψήφισε το ΠΑ.ΣΟ.Κ;
Ναι, πρέπει να λέει, λοιπόν, η ενημέρωση ότι σύμφωνα με το άρθρο τάδε του τάδε νόμου έτσι δίδεται ο ορισμός. Ακόμη, λοιπόν, και οι ορισμοί και όλα αυτά έχουν θεσμοθετηθεί. Πέρα από εκεί δεν έχει γίνει τίποτα.
Όμως, έτσι, κύριε Υπουργέ, δυστυχώς λειτουργείτε κι εδώ, όπως σε όλους τους τομείς, αποσπασματικά και επιμέρους, ανάλογα με τη συγκυρία, ανάλογα με τις μετρήσεις. Καταθέσατε αυτό το νομοσχέδιο λίγες μέρες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προφανώς για τις ανάγκες της τρίτης ομιλίας του Πρωθυπουργού με την οποία αναγγέλλει την ίδρυση της ζώνης καινοτομίας. Διότι το ίδιο έκανε το 2004. Το ίδιο έκανε το 2005. Το ίδιο έκανε το 2006. Το είχε κάνει και προεκλογικά. Το είχε κάνει και με τις προγραμματικές δηλώσεις.
Υπάρχει ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί: Γιατί λέμε πως είναι δύσκολο να υλοποιηθεί μια ζώνη καινοτομίας, ένας πόλος καινοτομίας; Πράγματι είναι. Όμως, τόσο χρόνο –δυόμισι χρόνια- ήθελε, για να κατατεθεί αυτό το νομοσχέδιο, να επεξεργαστεί ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά περιλαμβάνει το καταστατικό για την εταιρεία διαχείρισης της ζώνης; Εγώ νομίζω ότι ήθελε πολύ λιγότερο χρόνο, εκτός εάν πέρασε ο χρόνος άπρακτος. Δεν αναφέρομαι προσωπικά στον Υπουργό, ο οποίος έχει αναλάβει πρόσφατα, αλλά συνολικά στην Κυβέρνηση. Θεωρώ ότι χάνουμε χρόνο.
Ο κ. Μητσοτάκης πολύ σωστά είπε προηγουμένως ότι ο χρόνος που περνά πρέπει να αξιοποιείται. Εσείς δεν αξιοποιήσατε ένα μεγάλο διάστημα. Η οριοθέτηση της περιοχής είναι μια γενική οριοθέτηση. Δεν υπάρχει χωροθέτηση ούτε συνολικά της ζώνης καινοτομίας ούτε των επιμέρους δραστηριοτήτων μέσα σε αυτή.
Κύριε Υπουργέ, το νομοσχέδιο αυτό δυστυχώς δεν περιέχει καμία συγκεκριμένη δράση, κανένα συγκεκριμένο κίνητρο, προκειμένου να ωθήσουμε τις επενδύσεις προς την περιοχή της Ζώνης Καινοτομίας. Όλα παραπέμπονται στο μέλλον.
Παραπέμπετε ακόμα και τα κίνητρα με την τροποποίηση του νέου αναπτυξιακού νόμου, που θα ισχύσει από το 2007 και μετά και δεν προχωρείτε, κύριε Υπουργέ, στη θεσμοθέτηση και άλλων ζωνών. Μπορεί το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης να εισηγείται το θέμα, όμως το θέμα αφορά όλη την Ελλάδα, αφορά και τις άλλες περιφέρειες.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης θα πρέπει να μας απαντήσει στο τι θα γίνει με τα κονδύλια που προβλέπονται για τους πόλους καινοτομίας στην Κρήτη, στην Αχαΐα, στη Θεσσαλία. Με τις προηγούμενες αναθεωρήσεις, κύριε Πρόεδρε, που έγιναν στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, μειώθηκαν δραματικά αυτοί οι προβλεπόμενοι πόροι. Αναφέρθηκε σ’ αυτό ο εισηγητής μας αναλυτικά.
Στην επόμενη αναθεώρηση άραγε θα μεταφερθούν αλλού, δεν θα υπάρχουν πλέον; Γιατί δεν ήρθε ένα νομοσχέδιο που να προβλέπει τους τρεις- τέσσερις πόλους Καινοτομίας σαν ένα ενιαίο εθνικό σχέδιο με αυτή την πολιτική; Νομίζω ότι τότε θα ήταν πραγματικά μια συγκροτημένη πρόταση, μια συγκροτημένη πολιτική.
Οι άλλες περιφέρειες, με την τροποποίηση του αναπτυξιακού νόμου που ήδη έχετε προαναγγείλει για το 2007 -και μάλιστα ο κ. Αλογοσκούφης ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε ήδη ο χάρτης των περιφερειακών ενισχύσεων που προτάθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση- τείνουν να μείνουν εκτός των ειδικών κινήτρων για τις Ζώνες Καινοτομίας, αφού δεν θα έχουν θεσμοθετηθεί οι ζώνες αυτές. Υπάρχει ένα ερώτημα από τις άλλες περιφέρειες που πρέπει να απαντηθεί από την Κυβέρνηση.
Για όλους αυτούς τους λόγους, κύριε Υπουργέ, παρά το γεγονός ότι εμείς συμφωνήσαμε και συμφωνούμε επί της αρχής -γιατί είναι και δική μας πολιτική- στο νομοσχέδιο, επί των άρθρων δε συμφωνώ στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Δεν καλύπτει τις ανάγκες για μια αποτελεσματική προώθηση της καινοτομίας που θα ωθήσει τον τόπο μπροστά.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Είπατε ότι το καταψηφίζετε, κύριε συνάδελφε.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα