Skip links

Τοποθέτηση Β.Κ. για το ωράριο-εμπόριο

Το οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται καθημερινά από την πολιτική της Κυβέρνησης είναι αρνητικό.

Η μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών με την αύξηση των έμμεσων φόρων και την ουσιαστική μείωση των πραγματικών εισοδημάτων των εργαζομένων, συντελούν:
  
→στην έλλειψη ρευστότητας στην αγορά,
 
→στην ύφεση και

→στη μείωση των θέσεων εργασίας.

Η συνεχιζόμενη αύξηση των ακάλυπτων επιταγών, σύμφωνα με τον Τειρεσία (572 εκατ. ευρώ, για το πρώτο πεντάμηνο του 2005, έναντι 345 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο του 2004, που αντιστοιχεί σε αύξηση 65.79%) και η μείωση  του κύκλου εργασιών σε πολλούς κλάδους, είναι ενδεικτικά παραδείγματα της κατάστασης της αγοράς.

Η Κυβέρνηση έπρεπε να προχωρήσει με σχέδιο και πρωτοβουλίες,

•    στην αναζωογόνηση της αγοράς

•    την αλλαγή του κλίματος,

•    την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

•    την τόνωση της ζήτησης και

•    την ενίσχυση των καταναλωτών.

Ενώ έχει συνυπογράψει τη Χάρτα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και έχει αναλάβει την υποχρέωση για την προστασία και την ενίσχυσή τους,

με τις αποφάσεις της, ενισχύει ουσιαστικά το μεγάλο εισαγωγικό κεφάλαιο, σε βάρος των μικρομεσαίων και των εργαζομένων.

Για το ωράριο υπάρχει κοινωνική συμφωνία από το 1997.
Η όποια τροποποίησή της απαιτεί εμπεριστατωμένη μελέτη και νέα κοινωνική συμφωνία.

Η Κυβέρνηση προχωρεί μονομερώς, μ’ όλους τους φορείς, των εμπόρων, των βιοτεχνών των επαγγελματιών και των εργαζομένων, απέναντί της.

Η Ο.Κ.Ε. ζητά να προηγηθεί διάλογος και νέα κοινωνική συμφωνία.
 
Με το ν/σ  που συζητάμε προωθούνται και άλλες παρεμβάσεις  στη λειτουργία του εμπορίου, στεγασμένου και υπαίθριου, με κυρίαρχες αυτές

 
→της απελευθέρωσης του ωραρίου και

→της απελευθέρωσης ίδρυσης των πολυκαταστημάτων λιανικού εμπορίου.
 

Αποτέλεσμα όλων αυτών των παρεμβάσεων, θα είναι η ανακατανομή του μεριδίου της αγοράς υπέρ των πολυκαταστημάτων και των μεγάλων αλυσίδων.

Στην αγορά θα επικρατήσουν ολιγοπωλιακές καταστάσεις, που σε συνδυασμό με τον αθέμιτο ανταγωνισμό θα οδηγήσουν
 

–    σε σταδιακό κλείσιμο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και
–    στη μείωση των θέσεων εργασίας.

Οι καταναλωτές θα έλθουν αντιμέτωποι με μια νέας μορφής ακρίβεια.

•    Στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις η Κυβέρνηση υπόσχεται την υποτιθέμενη ενίσχυση τους,  έναντι του υπαίθριου εμπορίου.

•    Στους καταναλωτές υπόσχεται απεριόριστες ώρες για να ψωνίζουν, χωρίς όμως να ενισχύεται το βαλάντιο τους.

Στις περιοχές που υπήρχε ελεγχόμενη ίδρυση πολυκαταστημάτων λιανικού εμπορίου (νησιά, περιφερειακές αγορές κ.λ.π.),  αυτή απελευθερώνεται, αφού αφαιρείται ουσιαστικά η αρμοδιότητα για την έγκριση ίδρυσης τους, από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
 
Η αρμοδιότητα έγκρισης δίδεται πλέον στον περιφερειάρχη και μάλιστα δια της παραλείψεως έκδοσης απόφασης για οποιοδήποτε λόγο  (ηθελημένα ή αθέλητα).
 
Η μη απάντηση εντός 30 ημερών επί προσφυγής, που θα υποβληθεί κατά της απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου, σύμφωνα  με το ν/σ, σημαίνει αποδοχή της προσφυγής.

Επιπλέον, απελευθερώνεται πλήρως  η ίδρυση αλυσίδων καταστημάτων στην ίδια πόλη χωρίς άδεια, αφού καταργείται η § 4 του άρθρου 10 του ν. 2323, που προβλέπει ότι για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας λαμβάνονται υπ’ όψιν και τα άλλα καταστήματα της ίδια εταιρείας που υπάρχουν στην πόλη. ( καταργείται, δηλαδή, η προσθετικότητα).

Με το ν/σ αυτό υποβαθμίζεται ο διοικητικός και αναπτυξιακός ρόλος της Περιφέρειας αφού την εμπλέκει στα θέματα του Πλανόδιου Εμπορίου, χορήγησης αδειών λαϊκών αγορών, τοποθετήσεις πωλητών σε θέσεις, κληρώσεις, γραμμογραφήσεις κ.τ.λ, εξυπηρετώντας μόνο κομματικές παρεμβάσεις.

Ο νόμος 3190/03 είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, αλλά τα προεδρικά διατάγματα 12 και 58/05, που εκδόθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση από την Κυβέρνηση της Ν.Δ. και αφορούν τα της έκδοσης και ανανέωσης των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου ( στάσιμου και πλανόδιου) και λαϊκών αγορών, είναι κακότεχνα νομικά κείμενα, με ασαφείς έννοιες (μάλλον από άγνοια των συντακτών τους) προσαρμοσμένα στα ισχύοντα –με κακό τρόπο- στο υπαίθριο εμπόριο και λαϊκές των Αθηνών.

Το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε δεν αναγνωρίζει τις διαφορετικές συνθήκες (ανάγκες) που υπάρχουν στις επαρχιακές πόλεις, υποβαθμίζει τα Νομαρχιακά Συμβούλια με την ανάθεση σ’ αυτά αρμοδιοτήτων κατώτερων της αποστολής τους (Προκήρυξη αριθμού αδειών, κληρώσεις αδειών, εντολές σε επιτροπή για διενέργεια ελέγχων στις λαϊκές κ.λ.π.) συμμετοχή Νομαρχιακού Συμβούλου σε επιτροπή ελέγχου λαϊκών αγορών υπό την προεδρία υπαλλήλου της Νομ. Αυτοδιοίκησης.
Με ορισμένες διατάξεις του σχεδίου νόμου, αφαιρούνται ουσιαστικές αρμοδιότητες από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και  τους Δήμους και μεταβιβάζονται στις Γενικές Γραμματείες των Περιφερειών αποδυναμώνοντας το ρόλο των τοπικών κοινωνιών και ενισχύοντας το ρόλο του Κράτους.

Αναιρείται ο αυτοδιοικητικός χαρακτήρας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με τη συμμετοχή υπαλλήλου της Γ.Γ.Περιφέρειας στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για τις κληρώσεις αδειών υπαίθριου εμπορίου (πλανοδίου) καθώς και με την υποβολή των αιτήσεων χορήγησης αδειών λαϊκών αγορών για έλεγχο και κατάταξη των δικαιουμένων άδεια, σε τριμελή επιτροπή, που συγκροτείται από το Γ.Γ.Περιφέρειας και αποτελείται από δυο υπαλλήλους της Περιφέρειας, εκ των οποίων ο ένας πρόεδρος και από ένα υπάλληλο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και τέλος οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες για τη χορήγηση των αδειών και γραφειοκρατικές.

Όσον αφορά τον έλεγχο, δημιουργεί πληθωρισμό ελεγκτικών Υπηρεσιών, Επιτροπών και κλιμακίων ελέγχου (Δημοτική Αστυνομία, ΕΛ.ΑΣ, Υπηρεσίες Εμπορίου, κλιμάκια ελέγχου από Γ.Γ.Περιφέρειας (π.χ. 7!!!! Τριμελή κλιμάκια για το Νομό Ηρακλείου,  που από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα έχουν προβεί σε ελάχιστους ελέγχους, ελέγχους (4-5) και κάνουν μόνο «συστάσεις», δεν έχουν επιβάλλει ούτε ΕΝΑ πρόστιμο, διότι αυτή είναι εντολή του Περιφερειάρχη.
Ειδικά για τους παραβάτες για εκπτώσεις και προσφορές, εισάγει το αλαλούμ, καθόσον άλλοτε επιβάλλει πρόστιμα ο Γ.Γ. Περιφέρειας με γνώμη Επιτροπής που συγκροτεί ο ίδιος και άλλοτε ο Νομάρχης.

Άποψή μας:
Όλες οι αρμοδιότητες για πλανόδιο εμπόριο, λαϊκές αγορές και εκπτώσεις να δοθούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και του στάσιμου εμπορίου στους Δήμους.
Έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία, την ΕΛ.ΑΣ και από τις Υπηρεσίες Εμπορίου. 

Μ’ όλα αυτά γίνεται ξεκάθαρο ότι η Κυβέρνηση έχει πάρει οριστικό διαζύγιο με τις προεκλογικές της εξαγγελίες και το ″κοινωνικό κέντρο″.

Τάσσεται πλέον καθαρά με το μεγάλο εισαγωγικό κεφάλαιο, τους μεγαλοβιομήχανους και τα υπερκέρδη των Τραπεζών.

Οι πολίτες αυτού του τόπου αντιλαμβάνονται καθημερινά την πολιτική εξαπάτησή τους από την Ν.Δ. και στρέφουν πλέον τις ελπίδες τους στη νέα πολιτική πρόταση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα