Skip links

Τα 15 χονδροειδή ψέματα του κου Παπαθανασίου για τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις

1.    Διαφημίζει ότι: Επιδοτούνται ως και 55% οι εμπορικές
 επιχειρήσεις από τον αναπτυξιακό νόμο.
     Η αλήθεια είναι ότι: Με τους ερασιτεχνισμούς της κυβέρνησης στον αναπτυξιακό νόμο χάθηκαν χωρίς λόγο, 16 μήνες για επενδύσεις και μειώθηκαν σε ένα χρόνο κατά 31%.
Ακόμη δεν έχει εκταμιευθεί ούτε 1€ απ’ τον νέο αναπτυξιακό νόμο και δεν έχει υπαχθεί ούτε μια εμπορική επιχείρηση στον αναπτυξιακό νόμο.

2.    Διαφημίζει ότι οι επιχειρήσεις πληρώνουν λιγότερους φόρους
 έως και 10%.
     Η αλήθεια είναι ότι αυτό ισχύει για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Για τις μικρές επιχειρήσεις (Α & Β κατηγορίας βιβλία) αυξήθηκαν οι μοναδικοί συντελεστές καθαρού κέρδους κατά 15% και μέσω της αυτοπεραίωσης ουσιαστικά αυξήθηκαν οι φόροι.
Μείωσε τη φορολογία για τα διανεμόμενα κέρδη με αποτέλεσμα αυτό να δράσει ανασταλτικά στις επενδύσεις
Με το νόμο 3220 που είχε ψηφιστεί από το ΠΑΣΟΚ τον Ιανουάριο του 2004 οι επιχειρήσεις μπορούσαν να σχηματίζουν ως αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων  το 35% των αδιανέμητων  κερδών τους. Η Ν.Δ. κατήργησε αυτή τη δυνατότητα ουσιαστικής μείωσης της φορολογίας.

3.    Διαφημίζει ότι θα διατεθούν 200 εκ.€ για 3.000 μικρές
 επιχειρήσεις.
     Η αλήθεια είναι ότι
η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ συνέταξε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα , το γνωστό ΕΠΑΝ το οποίο αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση τους.
 Το πρόγραμμα είχε και έχει, την δυνατότητα για τροποποιήσεις και ένταξη νέων δράσεων.
     Η ένταξη των εμπορικών επιχειρήσεων ήταν παλιό αίτημα των συνδικαλιστικού φορέα των εμπόρων. Οι μικρές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών παραμένουν εκτός ΕΠΑΝ όπως επίσης και  σημαντικές εμπορικές δραστηριότητες.
Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες από τις μη επιλέξιμες δραστηριότητες με τον κωδικό τους:

ΚΑΔ    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
502    Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων
505    Λιανικό Εμπόριο καυσίμων και λιπαντικών
511    Εμπορικοί Αντιπρόσωποι
512    Χονδρικό Εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων και ζώων
513
(εκτός 513.4 & 513.6)    Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων & ποτών (εκτός  αλκοολούχων και λοιπών ποτών πλήν οίνου, σοκολάτας και είδη ζαχαροπλαστείου)
514.7    Χονδρικό Εμπόριο αθλητικών ειδών
521.1    Καταστήματα στα οποία υπερισχύουν τα τρόφιμα
521.3    Περίπτερα
522.1    Λιανικό εμπόριο φρούτων
522.2    Λιανικό εμπόριο κρέατος
522.3    Λιανικό εμπόριο ψαριών
522.5    Κάβες κλπ
522.7    Λιανικό Εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων
522.9    Λιανικό Εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού
523.1    Φαρμακεία
525.3    Λιανικό Εμπόριο λουλουδιών
525.6    Λιανικό Εμπόριο τηλεπικοινωνιακού υλικού (τηλέφωνα, fax, κλπ)
525.7    Λιανικό Εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου
527.2    Λιανικό Εμπόριο σε υπαίθρια καταστήματα
527.9    Λιανικό Εμπόριο που δεν διενεργείται σε καταστήματα
528    Επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης

4.    Διαφημίζει  ευκολότερα δάνεια με την εγγύηση του δημοσίου.
     Η αλήθεια είναι ότι
η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δημιούργησε το ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. και η Ν.Δ. κατάφερε να το κολλήσει για 16 μήνες.

5.    Διαφημίζει ότι ενισχύεται ο Ανταγωνισμός και προστατεύονται
 οι μικρές επιχειρήσεις.
     Η αλήθεια είναι ότι ενισχύεται μονομερώς η Ανταγωνιστικότητα των μεγάλων και πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.
 Με τον «ελεύθερο» Ανταγωνισμό, την απελευθέρωση και τη διεύρυνση  του ωραρίου θα αφανιστούν οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις.

6.    Διαφημίζει μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης με την
αξιοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου.
     Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχει κάνει τίποτα σ’ αυτήν την κατεύθυνση.

7.    Διαφημίζει ότι διαμορφώνονται νέοι ορίζοντες για το υπαίθριο
εμπόριο.
     Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ακόμη κανένας νέος νόμος και δεν εφαρμόστηκε για 16 μήνες ο ν.3190 που ισχύει. 

8.    Διαφημίζει προστασία από τις αθέμιτες πρακτικές.
     Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει γίνει τίποτα για να βελτιωθεί το ισχύον καθεστώς. Η νομοθετική ρύθμιση που προωθείται επαναφέρει το καθεστώς του 1977 και δεν λαμβάνει υπ’ όψιν της τις μεγάλες αλλαγές που υπήρξαν από τότε.
 
9.    Διαφημίζει στήριξη των επιχειρήσεων της Περιφέρειας
     Η αλήθεια είναι ότι απέρριψε όλες τις προτάσεις μας στον αναπτυξιακό νόμο για την στήριξη των επιχειρήσεων της περιφέρειας και το νομοσχέδιο που επικαλείται  για τα πολυκαταστήματα ακόμη δεν έχει κατατεθεί.

10.    Διαφημίζει περισσότερους ελέγχους για προστασία από το
    παραεμπόριο.
      Η αλήθεια είναι ότι άφησε για πάνω από ένα χρόνο το παραεμπόριο ασύδοτο και θεριεύει χωρίς να εφαρμόζει το ν.3190.
 Η υποτιθέμενη κατάργηση του ΣΔΟΕ απέβει τελικά εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

11.    Διαφημίζει Υπηρεσίες μιας στάσης στα Επιμελητήρια.
      Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει νέος νόμος, όπως βαφτίζεται το σχέδιο που ακόμη δεν έχει κατατεθεί. 

12.    Διαφημίζει κίνητρα για συγχωνεύσεις.
      Η αλήθεια είναι ότι πάντα ίσχυαν ισχυρά κίνητρα για τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Η αποτελεσματικότητα των κινήτρων αυτών έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες. Το Οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί με τους κυβερνητικούς χειρισμούς είναι το χειρότερο των τελευταίων ετών. Η απαισιοδοξία που διοχετεύει η κυβέρνηση στην αγορά είναι ο κύριος ανασταλτικός παράγοντας για το επιχειρείν. 

13.    Διαφημίζει  ότι κωδικοποιούνται οι αγορανομικές διατάξεις.
      Η αλήθεια είναι ότι ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα .

14.    Διαφημίζει ότι προχωρεί η αναμόρφωση του δικαίου των Α.Ε.
     Η αλήθεια είναι ότι ανέθεσε αυτό το έργο σε μια επιτροπή και διαφημίζει την σύσταση της επιτροπής.

15.     Διαφημίζει ότι το ΓΕΜΗ ενισχύει την ασφάλεια των
  εμπορικών συναλλαγών, απλοποιεί τις υφιστάμενες διαδικασίες
  και περιορίζει τη γραφειοκρατία.
     Η αλήθεια είναι ότι κανένα ν/σ δεν έχει ακόμη κατατεθεί για το
 συγκεκριμένο θέμα

 
Βασίλης Κεγκέρογλου
Βουλευτής Ν. Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα