Skip links

Σύσκεψη με τους φορείς του Ηρακλείου για την ενημέρωση των προγραμμάτων επιδότησης της απασχόλησης

Εισήγηση του υφυπουργού Εργασίας Βασίλη Κεγκέρογλου στη σύσκεψη με τους φορείς του Ηρακλείου για την ενημέρωση των προγραμμάτων επιδότησης της απασχόλησης    

Σε μια πολύ δύσκολη για την οικονομία, την κοινωνία και την ίδια την χώρα συγκυρία, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας αναλαμβάνουμε καινοτόμες και ουσιαστικές πρωτοβουλίες για την ανάσχεση της ανεργίας. Με τις ανακοινώσεις που έγιναν την περασμένη Τρίτη από τον Πρωθυπουργό κατά την διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε με τους κοινωνικούς εταίρους, κατέστη σαφές ότι πρώτος στόχος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας και ταυτόχρονα η δημιουργία νέων ώστε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις από την οικονομικό – κοινωνική κρίση που διανύουμε.

Η κυβέρνηση είναι προσηλωμένη στον τριπλό στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Ενίσχυσης της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Προστασίας. Οι τρεις αυτές βασικές αρχές είναι αλληλένδετες και αλληλοσυμπληρούμενες. Δεν επιθυμούμε μια άνεργη ανάπτυξη κατά την οποία θα ευημερούν μονάχα οι αριθμοί και δεν επιδιώκουμε να διαθέσουμε τους υπάρχοντες οικονομικούς πόρους σε επιδόματα, παραμερίζοντας την αναπτυξιακή διαδικασία.
Σήμερα για πρώτη φορά δημιουργούμε ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας, ένα πλέγμα δράσεων που αποτελείται από 17 προγράμματα για την στήριξη της απασχόλησης. Προγράμματα σε εθνικό, τοπικό, αλλά και κλαδικό επίπεδο. Οι πόροι για αυτά τα προγράμματα είναι εξασφαλισμένοι, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς η υπάρχουσα «προίκα», φτάνει τα 2 δις. ευρώ. Ταυτόχρονα, εκμεταλλευόμαστε τα κονδύλια από τον αλληλόχρεο λογαριασμό ΙΚΑ – ΟΑΕΔ και της εταιρείας του Υπουργείου Εργασίας «Κατάρτιση Α.Ε.». Συνολικά θα διαθέσουμε το ποσό των 2,5 – 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ ώστε να διασώσουμε τουλάχιστον 667.000 θέσεις εργασίας.
Σήμερα για πρώτη φορά μπορούμε με βεβαιότητα να δηλώσουμε ότι εφαρμόζονται στην πράξη οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, πολιτικές που δεν περιορίζονται στην χορήγηση επιδομάτων, αλλά στοχεύουν σε έναν τριπλό στόχο:
•    στην διατήρηση των θέσεων εργασίας,
•    στην δημιουργία νέων και
•    στην κατάρτιση και επανακατάρτιση των εργαζομένων προκειμένου να ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας.
 Βασική μας πρόθεση είναι να στηρίξουμε εκείνες τις εργασιακές ομάδες που βάλλονται περισσότερο από το διογκούμενο πρόβλημα της ανεργίας, όπως είναι οι νέοι, οι γυναίκες, τα ΑμέΑ, οι εργαζόμενοι άνω των 50 ετών, και οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
Το πρόγραμμα μας στηρίζεται σε πέντε άξονες:
1. Την διατήρηση θέσεων εργασίας και την προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων
2. Την ένταξη νέων στην αγορά εργασίας και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
3. Την επανένταξη ανέργων
4. Την ένταξη και υποστήριξη γυναικών  στην αγορά εργασίας
5. Την στήριξη ατόμων με αναπηρία και ευπαθών κοινωνικών ομάδων
     Στον πρώτο άξονα περιλαμβάνεται το βασικό πρόγραμμα της προσπάθειας μας να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας. Επιδοτώντας τις ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών διατηρούμε 200.000 θέσεις εργασίας και παράλληλα, δεσμεύουμαι και συνδέουμε με τις πρώτες άλλες 200.000 θέσεις. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός και η Υπουργός Εργασίας, πρόκειται για την ναυαρχίδα των προγραμμάτων μας.
    Στον πρώτο άξονα εντάσσονται επίσης και τα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής για επιχειρήσεις 1-49 εργαζομένων, όπως και τα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής άνω των 50 εργαζομένων καθώς και το τοπικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα για 900 ανέργους και 350 εργαζόμενους του Νομού Καστοριάς. Το πρόγραμμα αφορά σε δράσεις δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αυτοαπασχόλησης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, διατήρησης θέσεων εργασίας και κατάρτισης. Να σημειώσω σε αυτό το σημείο, ότι το πρόγραμμα της Καστοριάς θα αποτελέσει πρότυπο και βάση για την δημιουργία ανάλογων προγραμμάτων και σε άλλους Νομούς της χώρας μας, καθώς περιέχει έντονο το στοιχείο της τοπικότητας.
    Μια ακόμα σύντομη παρατήρηση στον πρώτο άξονα για ένα θέμα που σχετίζεται με την Κρήτη, είναι η πρόβλεψη που υπάρχει ώστε από τον επόμενο χρόνο τα σπασμωδικά μέχρι σήμερα προγράμματα που αφορούν στον Τουρισμό, να αποκτήσουν συγκεκριμένη βάση. Έτσι, διατηρούμε και επεκτείνουμε τόσο το πρόγραμμα για την διεύρυνση της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη άνεργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, όπως και την διατήρηση των θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας.
    Στον δεύτερο άξονα συμπεριλαμβάνεται το πρόγραμμα εργασίας για νέους ως 24 ετών με σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Με τον τρόπο αυτό δίνουμε την δυνατότητα σε νέους που βρίσκονται αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας να ενταχθούν ομαλά σε αυτή σε σχετικά μικρή ηλικία.
Στον τρίτο άξονα καινοτομούμε και εισάγουμε την επιταγή επανένταξης επιδοτούμενων ανέργων στην αγορά εργασίας, εφαρμόζοντας στην πράξη τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και ξεπερνώντας το σκόπελο των αναποτελεσματικών επιδοματικών πολιτικών.
Στον τέταρτο άξονα με το πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών, γυναικών, ηλικίας 22-64 ετών, προσφέρουμε κίνητρα στις γυναίκες ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Άλλωστε για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τον στόχο του 70% που έχουμε θέσει στα πλαίσια της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», βασικός παράγοντας είναι η ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών.
Ακόμα, δημιουργούμε ειδικό 4ετές πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη ανέργων, μια πρόταση που την είχαμε κάνει και ως Αντιπολίτευση και τώρα την υλοποιούμαι.
    Στον πέμπτο άξονα δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα ΑμεΑ, και στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Σχεδιάσαμε και εφαρμόζονται τέσσερα ξεχωριστά προγράμματα:
•    ειδικό τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη ανέργων ατόμων με αναπηρίες (A.με.Α), απεξαρτημένων από τοξικές ή άλλες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.
•    πρόγραμμα επιχορήγησης θέσεων εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α)  
•    πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών  ανέργων ατόμων με αναπηρίες (A.με.Α), απεξαρτημένων από τοξικές ή άλλες ουσίες και αποφυλακισμένων ατόμων
•    πρόγραμμα επιχορήγησης θέσεων εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α)  
Με τα τέσσερα αυτά προγράμματα δημιουργούμε πραγματικές δυνατότητες απασχόλησης για τις πιο ευαίσθητες ομάδες του κοινωνικού συνόλου.
    Πολλοί από εσάς θα αναρωτηθείτε πως μια ακόμα προσπάθεια για την ανάσχεση της ανεργίας δεν θα πέσει στο κενό. Η απάντηση έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά στον έλεγχο και την αποτίμηση των προγραμμάτων που θα υλοποιήσουμε. Γιατί, ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που είχαμε αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα ήταν ότι υπήρχαν προγράμματα αλλά δεν υπήρχαν οι μηχανισμοί εκείνοι τόσο οι ελεγκτικοί ώστε να ξέρουμε προς τα πού κατευθύνονται οι οικονομικοί πόροι, όσο και οι εκείνοι για αποτίμηση  για να γνωρίζουμε ποια προγράμματα είχαν αποτελεσματικότητα και ποια όχι.
Το δεύτερο σκέλος σχετίζεται άμεσα με την νέα δομή που θα προκύψει από τον Καλλικράτη στα πλαίσια της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης. Θα επιδιώξουμε οι δράσεις μας να ανταποκρίνονται στις οικονομικές, παραγωγικές και αναπτυξιακές ανάγκες της κάθε περιοχής. Θα επιδιώξουμε να έρθουμε σε επαφή με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, τις πιστοποιημένες Μ.Κ.Ο και την Εκκλησία ώστε να δημιουργήσουμε ένα πλέγμα προστασίας ακόμα πιο ισχυρό, ένα πλέγμα προστασίας που δεν θα αφήνει κανέναν άνεργο τουλάχιστον δίχως την δυνατότητα της δωρεάν περίθαλψης.
    Το πρόβλημα της ανεργίας δεν είναι ένα μονοσήμαντο ζήτημα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας.
Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που αφορά το σύνολο της Κοινωνίας, το σύνολο του Πολιτικού Κόσμου και πρώτα από όλα το σύνολο των Παραγωγικών Δυνάμεων του τόπου.  Για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και στην ρίζα του πρέπει να επιταχύνουμε την προσπάθεια για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Απαιτείται να γίνουμε περισσότερο εξωστρεφής ως οικονομία και να επενδύσουμε στην καινοτομία και στην πράσινη επιχειρηματικότητα. Έτσι θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και θα επιτύχουμε τους αναπτυξιακούς μας στόχους που θα μας βγάλουν από την ύφεση.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα