Skip links

Σχέδιο νόμου για την ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών

Εισήγηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στις 15/02/05 για το :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι
Η ανταγωνιστικότητα, της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών επιχειρήσεων είναι, πιστεύω για όλους μας, το μεγάλο ζητούμενο της εποχής μας. Το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον, μέσα στο οποίο κινούμαστε, απαιτεί, και μάλιστα με ρυθμούς που πρέπει να αυξάνονται γοργά, όλο και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα.

Η πολιτεία, η ελληνική Κυβέρνηση οφείλει μέσα από ένα σαφώς προσδιορισμένο αναπτυξιακό όραμα να διαμορφώνει τις συνθήκες για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Ελλήνων για το επιχειρείν, την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, τη γνώση, τις νέες τεχνολογίες, το χαμηλό κόστος χρήματος, την πρόσβαση σε δίκτυα, τις συνεργασίες, την πρόσβαση σε προγράμματα, την ολική ποιότητα στην παραγωγή και τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το συνεχή εκσυγχρονισμό.
Αυτά όλα μαζί ωθούν την επιχείρηση στη διαρκή βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της. Αυτό βέβαια πρέπει να συνδυαστεί με πολιτικές που θα συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης και στην διαρκή επιμόρφωση των στελεχών και των εργαζομένων.

Βασικές προϋποθέσεις για όλα αυτά είναι η ύπαρξη ενός καλού οικονομικού περιβάλλοντος και μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, άλλωστε όλα τα στοιχεία αυτό αποδεικνύουν, είχε δημιουργηθεί άριστο οικονομικό περιβάλλον, καλό επενδυτικό κλίμα που σε συνδυασμό με τα μέτρα και τις πολιτικές στήριξης των μικρομεσαίων, είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των επενδύσεων και την ανάγκη ίδρυσης και επέκτασης μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων.

Έτσι η αντιμετώπιση των υπαρκτών προβλημάτων γραφειοκρατίας, ήταν επιβεβλημένη.
Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., είχε ξεκινήσει την υλοποίηση του σχεδίου παρέμβασης για την προώθηση των επενδύσεων και την στήριξη των επενδυτών και την απλούστευση των διαδικασιών σύστασης, ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Εκτός της ψήφισης του νόμου 2516/97, που αποτελεί τον νόμο που πραγματικά κατάργησε την πολυνομία από το 1912 μέχρι το 1997, με Υπουργικές και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, απλουστεύθηκαν οι διαδικασίες και περιορίστηκαν τα δικαιολογητικά σε μια σειρά περιπτώσεις σύστασης ίδρυσης, λειτουργίας και επέκτασης επιχειρήσεων.

Η ουσιαστική αντιμετώπιση του θέματος, δρομολογήθηκε μέσα από την πιλοτική λειτουργία των Κ.Υ.Ε. και τη δημιουργία υπηρεσιών μιας στάσης και μέσα από τις επεξεργασμένες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις  που είχαν κατατεθεί με ν/σ (για τον τουρισμό, άρθρα 32,33,34) αλλά δεν πρόλαβαν να ψηφιστούν ως αναγκαίες βελτιώσεις του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου.

Τα Κ.Υ.Ε. με τη λειτουργία τους, μέχρι την υποβάθμιση τους μετά τις 7 Μάρτη, απέδειξαν ότι μπορούν να συμβάλλουν στη γρήγορη σύσταση και αδειοδότηση των επιχειρήσεων και να δώσουν λύσεις σε πολλά ζητήματα, και παράλληλα να συμβάλλουν στη γενικότερη προώθηση των επενδύσεων.

 Η θεσμοθέτηση των Κ.Υ.Ε. ως οργανικών μονάδων των Ν.Α. και η ενίσχυση τους με την απαραίτητη στελέχωση, ήταν οι ενέργειες στις οποίες έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση, αξιοποιώντας την εμπειρία από την μέχρι τότε λειτουργία τους.

Αντίθετα, η κυβέρνηση συστήνει ένα συγκεντρωτικό σύστημα αφαιρώντας αρμοδιότητες από τις  Περιφέρειες και από τις Νομαρχίες και αναζητεί στη Δημόσια Διοίκηση, «οάσεις» αποδοτικότητας μόνο για ορισμένες κατηγορίες των επιχειρήσεων, που αφορά το συγκεκριμένο ν/σ, ακροβατώντας ανάμεσα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Η ουσιαστική βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που υπάρχουν και λειτουργούν και ο συντονισμός τους μέσω των ενδυναμωμένων Κ.Υ.Ε. μπορεί να δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ., με τον τρόπο που πολιτεύεται στην Ε.Ε. και μετά την καταστροφική επιλογή, της αδιαφανούς απογραφής, οδηγεί την χώρα σε αδιέξοδο.
-Φαίνεται ότι δε μας εμπιστεύονται πια οι εταίροι μας
-και δεν πιστεύουν την ελληνική κυβέρνηση και τις δεσμεύσεις της
-Μας θέτουν υπό επιτήρηση
-Οι απώλειες από το Γ΄ΚΠΣ αυξάνονται και ταυτόχρονα μειώνεται η διαπραγματευτική μας δυνατότητα για το Δ΄ΚΠΣ.
Έτσι βλέπουμε να επαναλαμβάνεται η ιστορία του 1992 όταν απορρίφθηκε το Σύμφωνο σταθερότητας και σύγκλισης που υποβάλλαμε.
Οποιαδήποτε ομοιότητα προσώπων του τότε και του σήμερα, είναι εντελώς συμπτωματική.

Το οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται μάλλον είναι αρνητικό.
Το 2005 χαρακτηρίστηκε ως έτος Ανταγωνιστικότητας, αλλά η ελληνική κυβέρνηση, με την οικονομική πολιτική που ακολουθεί, οδηγεί τις επιχειρήσεις σε μαρασμό. Στην αγορά επικρατεί πλέον κλίμα ανασφάλειας και απαισιοδοξίας. Οι μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες αποτελούν την εύκολη λεία του φορολογικού συστήματος, δεν στηρίζονται ουσιαστικά από τον νέο νόμο, μετά την 11μηνη αδρανοποίηση του αναπτυξιακού νόμου και δεν γνωρίζουν τι τους περιμένει αύριο. Είναι βέβαιο ότι εισήλθαμε σε μία μακρά περίοδο αποεπένδυσης και όλα τα στοιχεία αυτό επιβεβαιώνουν.
Το αναγνωρίζει άλλωστε και το προβλέπει το νομοσχέδιο που με το άρθρο 30 παρ. 5γ δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που θα εγκαταλειφθούν τα επόμενα τρία (3) χρόνια να μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων προκειμένου να επαναλειτουργήσουν.

Είναι γνωστό ότι το ΔΝΤ έχει εκτιμήσει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης στη χώρα μας θα υποχωρήσει το 2005 στο 3% από το 3,9% που ήταν και την επόμενη 5ετία θα καθηλωθεί ακόμη πιο χαμηλά.
Είναι γνωστά τα στοιχεία της έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τα οποία οι Βιοτεχνικές και Βιομηχανικές επενδύσεις εμφανίζουν στη χώρα μας μείωση κατά 31%, σε σχέση με την αξία των επενδύσεων το 2003.
Για δε το 2005 οι προβλέψεις ότι οι επενδύσεις στην Ελλάδα θα μειωθούν ακόμη κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, θα αναδείξουν τη χώρα μας σε πρωταγωνιστή, στο αρνητικό επενδυτικό περιβάλλον.

Πολύ φοβούμαι ότι με την οικονομική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, πολύ σύντομα θα χρειαστεί να φέρει νέο νομοσχέδιο στη βουλή που θα προωθεί πραγματικά την απλούστευση των διαδικασιών αλλά για την πτώχευση και το κλείσιμο των επιχειρήσεων, στο οποίο θα έχουν οδηγηθεί από την αδιέξοδη κυβερνητική πολιτική.

Δε σας κρύβω κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ότι από καιρό ακούγοντας τις δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για τους στόχους του ν/σ που συζητούμε, αλλά διαβάζοντας και την αιτιολογική έκθεση του ήμουν αρκετά χαρούμενος.
Λόγω των δεσμών μου με το χώρο των επιχειρήσεων και ως εργαζόμενος και ως επιχειρηματίας, αλλά και ως πολιτικός προϊστάμενος για τέσσερα (4) χρόνια υπηρεσιών αδειοδότησης στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση , γνωρίζω από πολύ κοντά και την αγωνία των επενδυτών για γρήγορες διαδικασίες, αλλά και τα συγκεκριμένα σημεία που δημιουργούνται τα προβλήματα στη διαδικασία σύστασης και αδειοδότησης των επιχειρήσεων.

Μελετώντας όμως τα άρθρα του ν/σ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτός ο ενθουσιασμός άρχισε να με εγκαταλείπει σιγά-σιγά και τη θέση του κατέλαβαν αμφιβολίες και ερωτηματικά, που ασφαλώς δεν αφορούν τις καλές προθέσεις σας, που όμως πρέπει  να αποδειχθούν και αποτυπώνονται στην αιτιολογική έκθεση, αλλά για την αποτελεσματικότητα ορισμένων διατάξεων και τη σκοπιμότητα ορισμένων ρυθμίσεων.  

Οφείλω επίσης να πω ότι το ν/σ που κατατέθηκε, είναι από τα λίγα, αν όχι το μόνο, απ’ αυτά που έχουν εισαχθεί από την κυβέρνηση της Ν.Δ. στη βουλή που έχει συγκεκριμένη θεματολογία με αρχή, μέση και τέλος. Αυτό βέβαια οφείλεται στο γεγονός ότι είναι συρραφή δύο νόμων που ψηφίστηκαν επί κυβερνήσεων ΠΑ.ΣΟ.Κ. Του νόμου 2516/97 για την «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων» και του ν.2965/01 για την «Βιώσιμη ανάπτυξη στην Αττική», με κάποιες συμπληρώσεις, αλλαγές προθεσμιών και ημερομηνιών, τροποποιήσεις ορισμένων διατάξεων για θέματα που έπρεπε να ρυθμιστούν. Περιλαμβάνει όμως και διατάξεις που δημιουργούν περισσότερη γραφειοκρατία, επικάλυψη αρμοδιοτήτων ανάμεσα στις υπηρεσίες του ίδιου φορέα και ασαφείς διατάξεις, που ενέχουν τον κίνδυνο να οδηγήσουν σε αδιέξοδο πολλές επιχειρήσεις. Περιέχονται επίσης ρυθμίσεις που ενδέχεται να επιβαρύνουν το περιβάλλον κυρίως στην Αττική (Γεν. κατοικία), αλλά και στις περιφέρειες της χώρας.

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η μείωση της γραφειοκρατίας που επικαλείται η αιτιολογική έκθεση του ν/σ, δεν φαίνεται να επιτυγχάνονται με τις διατάξεις του σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι ισχύει σήμερα.
Ή μήπως κ. Υπουργέ στηρίζεστε στην περιοριστική εισοδηματική πολιτική που εφαρμόζετε με τη μείωση του πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων, προκειμένου να πετύχετε την ανταγωνιστικότητα; (Οι εργαζόμενοι θα χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις;)

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με το ν/σ αυτό δεν προχωρεί στις αναγκαίες παρεμβάσεις, στο σύστημα αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων και κυρίως στα ζητήματα αρμοδιότητας του ΠΕΧΩΔΕ, τα οποία δε θίγονται ουσιαστικά, αλλά προχωρεί σε δύο ρυθμίσεις:   
ΜΙΑ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ.

Με την Μετονομασία, αυξάνει κατακόρυφα τον αριθμό των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται επαγγελματικά εργαστήρια (αύξηση ανώτερης ισχύος από 16 hp σε 30 hp) και έτσι απαλλάσσονται από την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας πολλές μεταποιητικές επιχειρήσεις, ακροβατώντας με λεπτές ισορροπίες για την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική συναίνεση και την ασφάλεια των εργαζομένων.
(Παραδείγματα)
Με την Μετάθεση, μειώνει ουσιαστικά τις προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και μεταφέρει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, στην έκδοση της άδειας λειτουργίας. Το γεγονός αυτό, δεν συμβάλλει ουσιαστικά στην μείωση του συνολικού χρόνου αδειοδότησης, αντίθετα σε πολλές περιπτώσεις τον αυξάνει και εμπεριέχει κινδύνους και παγίδες για τους επιχειρηματίες.
Το συζητούμενο ν/σ αποτελείται από πέντε (5) κεφάλαια.
Ειδικότερα περιλαμβάνει:
o    Κεφάλαιο Α: περιλαμβάνει τα άρθρα 1 έως 13 που αντιστοιχούν σε άρθρα του ν2516/97 για την «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων» με ορισμένες διατάξεις.
o    Κεφάλαιο Β: περιλαμβάνει τα άρθρα 14 έως 23 που αντιστοιχούν σε άρθρα του ν2965/01 για την «Βιώσιμη ανάπτυξη στην Αττική» με ορισμένες διατάξεις
o    Κεφάλαιο Γ: περιλαμβάνει τα άρθρα 24 έως 28: Ενοποιούνται οι διατάξεις για κυρώσεις, προσφυγές.
o    Κεφάλαιο Δ: άρθρο 30: Τροποποιεί διατάξεις για τις ΒΕ.ΠΕ.,  
άρθρο 31: Τροποποιεί πολεοδομικές διατάξεις
o    Κεφάλαιο Ε: άρθρο 32: Μεταβατικές διατάξεις
άρθρο 33: Καταργούμενες διατάξεις.

Αναλυτικότερα οι κυριότερες παρεμβάσεις του ν/σ.

1.    Συστήνεται Δ/νση Ανάπτυξης και Συντονισμού στη Γενική   
       Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
       Η Δ/νση αυτή   δεν μένει μόνο στον συντονιστικό ρόλο ξανασυγκεντρώνει αρμοδιότητες που μέχρι σήμερα ασκούσαν οι περιφέρειες( όσον αφορά την εξέταση προσφυγών) και οι Ν.Α (όσον αφορά την αρμοδιότητα αδειοδότησης, για πρώτη φορά το Υπουργείο χαρακτηρίζεται αδειοδοτούσα αρχή).
2.    Συστήνονται Διευθύνσεις Ανάπτυξης στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με αρμοδιότητα σε θέματα βιομηχανίας και στις οποίες εντάσσει μεν την έγκρισης των Μ.Π.Ε., την έκδοση Περιβαλλοντικών όρων καθώς και την έκδοση οικοδομικών αδειών που αφορούν τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, αλλά χωρίς σαφή προσδιορισμό του εύρους των αρμοδιοτήτων (π.χ. ποιος υπογράφει τις οικοδομικές άδειες, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης ή ο προϊστάμενος της Πολεοδομίας;) . Πρέπει να προσδιοριστεί σαφώς αν εκδίδουν οικοδομικές άδειες ή αν προωθούν τη γρήγορη έκδοση τους μέσα από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες. Αν η επιλογή του Υπουργείου είναι να εκδίδονται οι άδειες οικοδομή ςαπό τη Δ/νση Ανάπτυξης θα πρέπει να μας απαντήσει γιατί μένουν εκτός (¨γρήγορης¨ έκδοσης) μια σειρά από επιχειρήσεις όπως π.χ. συνεργεία αυτοκινήτων, μηχανημάτων έργων, βουλκανιζατέρ που έχουν πολλά και σοβαρά πολεοδομικά προβλήματα. Οφείλετε να μας πείτε αν προτείνετε ως Κυβέρνηση να ιδρυθεί και ένα ακόμη πολεοδομικό στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπ. Μεταφορών, προκειμένου να εξυπηρετηθούν και αυτοί οι επιχειρηματίες.
•    Στις νέες Δ/νσεις εντάσσονται τα Κ.Υ.Ε. με σαφώς υποβαθμισμένο ρόλο.
•    Η Διεύθυνση Ανάπτυξης που συστήνεται στις Ν.Α., δεν αποτελεί ουσιαστικά υπηρεσία μιας στάσης αλλά ούτε και περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες της, η σύσταση επιχειρήσεων και η έκδοση αποφάσεων για μια σειρά από απαιτούμενες άδειες (Διάθεσης Λυμάτων, Πυρασφάλεια, Αρχαιολογία, Δασαρχείο, Δ/σης Υγιεινής κλπ.). Πρέπει να επιλέξετε κ. Υπουργέ:
Ή βελτιώνετε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες με πιθανή δημιουργία σ’ αυτές χωριστών τμημάτων για επιχειρήσεις, αλλά όλες τις επιχειρήσεις όχι ένα μόνο τμήμα τους και δίνοντας σε ένα ισχυρό Κ.Υ.Ε. τον αποτελεσματικό συντονισμό ή
Πρέπει να συγκεντρώσετε σε μια υπηρεσία όλες τις αποφασιστικές αρμοδιότητες αδειοδότησης.
Με το ν/σ σας δεν κάνετε ολοκληρωμένα ούτε το ένα ούτε το άλλο, κάνετε ένα βήμα μετέωρο προς τη μια κατεύθυνση και ένα μισό βήμα προς την άλλη. Επειδή όμως οι δυο κατευθύνσεις έχουν αντίθετη φορά μισό και μισό =με μηδέν και όχι ένα όπως θα περίμενε κανείς.

Το ν/σ
•    Παρεμβαίνει οριζόντια στους οργανισμούς των Ν.Α. (αρμοδιότητες Ν.Σ.) χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες μεγάλοι- μικροί νομοί και χωρίς να λαμβάνει μέριμνα για τα νησιά. Έτσι ο κίνδυνος να δημιουργήσει μεγαλύτερη γραφειοκρατία για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.
i.    Αφαιρεί από τους Δήμους που έχουν πολεοδομικό την αρμοδιότητα για την έκδοση οικοδομικής άδειας των μονάδων που αδειοδοτούσα αρχή για τη λειτουργία τους είναι η Ν.Α.
ii.    Οι άδειες σήμερα σ’ ένα νομό, μπορεί να εκδίδονται σε περισσότερες από μία (1) αποκεντρωμένες πολεοδομικές Υπηρεσίες γεωγραφικά κατανεμημένες. Η συγκέντρωση σε μια Υπηρεσία όλων των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων για τις βιοτεχνίες του νομού, απαιτεί πολλαπλάσιο προσωπικό. Εκτός αυτού όμως, αποδυναμώνει τα αποκεντρωμένα πολεοδομικά αφαιρώντας τους αρμοδιότητες και αναγκάζει τους πολίτες για τις άδειες οικοδομής, των μεταποιητικών επιχειρήσεων και για επαγγελματικά εργαστήρια να απευθύνονται στην έδρα του νομού. Έτσι π.χ. από την περιοχή της Μεσσαράς Ηρακλείου δεν θα εκδίδονται πλέον αυτές οι άδειες στην Πολεοδομία Μοιρών αλλά στο Ηράκλειο, το ίδιο θα συμβεί και για το Πολεοδομικό Καστελίου. Ακόμη και στα νησιά σήμερα, οι άδειες οικοδομής εκδίδονται στις Πολεοδομίες των Επαρχείων που είναι σε κάθε νησί, ενώ το νομοσχέδιο αναγκάζει τους  ενδιαφερόμενους να απευθύνονται στην έδρα του νομού. 
iii.    Η εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας  σε μια συγκεκριμένη περιοχή, ανήκει σήμερα σε μια Υπηρεσία, ενώ με τη νέα ρύθμιση η αρμοδιότητα διασπάται.
iv.    Όταν έχομε άδεια οικοδομής με διαφορετικές χρήσεις,  αλλά σε ενιαία οικοδομή π.χ. ισόγειο επαγγελματικό εργαστήριο (εργαστήριο ξύλου)  σε άλλο χώρο ηλεκτρονικό εργαστήριο π.χ. για ταχύμετρα και ταχογράφους και όροφος ή άλλοι χώροι, κατοικία ή εμπορικό κατάστημα, η συγκεκριμένη άδεια σύμφωνα με το ν/σ θα εκδοθεί σε δύο (2) ή σε τρία πολεοδομικά,
v.    Σε πολλές Ν.Α υπάρχει χωριστή Δ/νση Περιβάλλοντος που ασχολείται κυρίως με ΜΠΕ. (Αυτές οι Δ/νσεις το ν/σ προτείνει να αντικατασταθούν με τμήματα; ή θα έχουμε μια ανεξάρτητη Δ/νση και ένα τμήμα άλλης Δ/νσης που θα ασχολούνται αποκλειστικά με το ίδιο θέμα;) π.χ. Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο
vi.    Σε ορισμένες Ν.Α. υπάρχει Γενική Δ/νση Ανάπτυξης με Δ/νσεις Βιομηχανίας, Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος κ.λ.π.

Γίνεται φανερό ότι το διοικητικό σχήμα που δημιουργείται, παρά τις προθέσεις, είναι θολό με αμφίβολη αποτελεσματικότητα ή μάλλον με σίγουρη αναποτελεσματικότητα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σας εισηγούνται νομοθετικές διατάξεις χωρίς να γνωρίζουν τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές και οι υπηρεσίες.

3.    Αύξηση του ορίου της κινητήριας ισχύος των επαγγελματικών εργαστηρίων από 12 KW  σε 22 KW (30 HP)
Με δεδομένο ότι οι διαδικασίες ίδρυσης επαγγελματικού εργαστηρίου, από τις ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις, είναι απλούστερες από αυτές που απαιτούνται για μεταποιητικές επιχειρήσεις χαμηλής όχλησης, η αύξηση των ανωτέρων ορίων ισχύος P από 12KW σε 22KW ή από 16.32HP σε 29.92HP για το χαρακτηρισμό μιας μεταποιητικής επιχείρησης ως εργαστήριο, αυξάνει αυτόματα και μάλιστα κατακόρυφα, τον αριθμό των επιχειρήσεων που ανήκουν σ’ αυτήν την κατηγορία.
Έτσι ενώ δεν γίνεται ουσιαστικά καμία παρέμβαση για την απλούστευση      
διαδικασιών, με την αλλαγή κατηγορίας πολλών επιχειρήσεων, μειώνονται οι 
προϋποθέσεις και ο χρόνος αδειοδότησης.
Εδώ πρέπει να δούμε τυχόν πολεοδομικά ή περιβαλλοντικά προβλήματα.

4.    Καταργείται η διπλή αδειοδότηση των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και μεταβιβάζεται η αδειοδότηση των πρατηρίων άρτου στους δήμους.

5.    Απαλλάσσονται τα επαγγελματικά εργαστήρια που εγκαθίστανται σε χώρους κύριας χρήσης από την υποχρέωση αλλαγής της χρήσης του χώρου εγκατάστασης.

6.Επιτρέπεται, δήθεν, η εγκατάσταση επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης εντός των ορίων οικισμών προυφιστάμενων του έτους 1923 και οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, ενώ η διάταξη αυτή ήδη ισχύει για οροθετημένους οικισμούς.

7.Προβλέπεται χορήγηση προθεσμίας (μέχρι τρία χρόνια) για μεταφορά των βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη λειτουργία τους.

8.Επιτρέπεται στις νόμιμα υφιστάμενες και λειτουργούσες βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις να εξακολουθούν να λειτουργούν στη θέση που βρίσκονται ακόμη και σε περίπτωση αλλαγής χρήσης γης.

9. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα μιας επιχείρησης μεταβιβάζεται η άδεια λειτουργίας στο νέο φορέα

10.Η άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνδεση με τη Δ.Ε.Η. και για την έναρξη ή μεταβολή επιτηδεύματος από τις Δ.Ο.Υ.

11.Προβλέπεται η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τις μονάδες χαμηλής όχλησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, να ολοκληρώνεται εντός τριάντα ημερών.

12.Επιβαρύνεται η Περιφέρεια Αττικής με την εγκατάσταση σε περιοχές Γενικής κατοικίας περισσότερο οχλουσών μονάδων, λόγω της αύξησης της ισχύος των επαγγελματικών εργαστηρίων και των αποθηκών (Άρθρο 17).

13.Δίνει το δικαίωμα αύξησης της ενεργειακής κατανάλωσης στις μονάδες μέσης όχλησης, σε περιοχές Γεν. κατοικίας.

14.Παραπέμπει όλα τα σημαντικά ζητήματα σε 27 υπουργικές και κοινές υπουργικές αποφάσεις και Π.Δ.

Το αντιφατικό με αυτό το ν/σ είναι ότι σήμερα μας καλείτε να ψηφίσουμε τις διατάξεις του όταν εσείς οι ίδιοι δεν έχετε ψηφίσει το 80% απ’ αυτές κατά τη συζήτηση των νόμων 2516 και 2965.
Κάθε μέρα που περνά αυξάνεται η δυσπιστία των πολιτών για τις πραγματικές προθέσεις σας. Το χειρότερο όμως είναι ότι κάθε μέρα επιβεβαιώνετε την άποψη για την αναποτελεσματικότητα σας.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα