Skip links

Σχέδιο δράσης τώρα (Τόλμη – Άποψη)

Σχέδιο δράσης, Τώρα

Οι διεθνείς εξελίξεις, οι δυσοίωνες προοπτικές για το αγροτικό εισόδημα, λόγω των συντηρητικών πολιτικών που προωθούνται, οι νέες προκλήσεις στον ευρωπαϊκό χώρο με την αλλαγή της ΚΑΠ και στο διεθνή χώρο με τις αποφάσεις του ΠΟΕ, εντείνουν την ανησυχία των αγροτών για το μέλλον τους, αλλά ταυτόχρονα τους ωθούν στην αναζήτηση μεθόδων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων. Η πολιτεία οφείλει σ’ αυτή την προσπάθεια να σταθεί δίπλα τους με σχέδιο και συγκεκριμένα μέτρα.
Η εντατικοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας σε συνδυασμό με την ολοένα και αυξανόμενη χρήση των εισροών (φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, ορμονών κλπ) φέρνουν στην επιφάνεια κατά καιρούς διάφορες διατροφικές κρίσεις.
Οι καταναλωτές απαιτούν, όλο και περισσότερο, να έχουν πρόσβαση σε σαφείς και ακριβείς πληροφορίες για την ποιότητα, τον τόπο και τον τρόπο παραγωγής των τροφίμων.
Πολλές συλλογικές οργανώσεις του λιανικού εμπορίου στην Ευρώπη και πολλές αλυσίδες super market, έχουν ήδη αποφασίσει να μην διακινούν και να μην εμπορεύονται μη πιστοποιημένα τρόφιμα.
Οι εξελίξεις και οι προκλήσεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία για τον αγροτοδιατροφικό μας τομέα και ιδιαίτερα για τα αγροτικά μας προϊόντα, στα πλαίσια ενός εθνικού σχεδίου δράσης.

Με το πρώτο μέρος της πρότασης νόμου, που κατέθεσα πρόσφατα στο ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων του ΠΑ.ΣΟ.Κ., προτείνονται ουσιαστικά μέτρα, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας, για την πληροφόρηση των αγροτών, την πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων και την προώθηση των εξαγωγών.
Οι συνθήκες που διαμορφώνονται στο διεθνές εμπόριο Αγροτικών προϊόντων και τροφίμων επιβάλουν ραγδαίες αλλαγές στον τρόπο και τις μεθόδους παραγωγής, με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας.
Η ποιότητα πρέπει να διαπερνά δύο επίπεδα:
Αφενός είναι η μη διαπραγματεύσιμη ποιότητα που αφορά την ασφάλεια της διατροφής μας και τις απαιτήσεις στον τομέα της προστασίας   του περιβάλλοντος, των ζωικών και φυτικών ειδών.
Και αφετέρου τη σχετική ή υποκειμενική ποιότητα που καθιστά ένα τρόφιμο μοναδικό ως προς τη γεύση, την εμφάνιση, το άρωμα.
Οι νέες συνθήκες στο διεθνές εμπόριο αγροτικών προϊόντων και τροφίμων απαιτούν μία άλλη αντίληψη στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία.
Όλα τα στάδια της παραγωγικής μεταποιητικής και εμπορικής διαδικασίας, από το χωράφι έως τα τρόφιμα φτάσουν στο πιάτο του καταναλωτή διέπονται από συγκεκριμένες διαδικασίες πιστοποίησης και ελέγχου οι οποίες καθορίζονται από μία σειρά  διεθνών προτύπων (ISO, HACCP, IFS, BRC, EUREPGAP) η εφαρμογή και πιστοποίηση των οποίων είναι απαραίτητη προκειμένου τα προϊόντα να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές.
Η προετοιμασία των  Ελλήνων αγροτών προκειμένου να καταστήσουν τις επιχειρήσεις τους ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο, προϋποθέτει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το 4ο ΚΠΣ 2007-2012 μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας μας, στην πληροφόρηση και κατάρτιση των αγροτών και στην προώθηση των πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων καθώς και στην ασφάλεια των τροφίμων. Ο χρόνος όμως μέχρι την εφαρμογή προγραμμάτων στα πλαίσια του 4ου ΚΠΣ δεν πρέπει να χαθεί.
Γι’ αυτό με την πρόταση νόμου ζητείται η σύνταξη και υλοποίηση των τριετών περιφερειακών και τοπικών προγραμμάτων για το διάστημα 2006-2008.
Η γνώση, η εκπαίδευση των αγροτών ή αυτών που θέλουν να ασχοληθούν με την αγροτική παραγωγή και γενικότερα τον αγροτοδιατροφικό τομέα, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας μας. Γι’ αυτό προτείνεται η ενίσχυση του ΟΓΕΚΑ ″ΔΗΜΗΤΡΑ″ με τη δημιουργία των Αγροτικών Σχολών, προκειμένου να συνδεθεί η μεταγυμνασιακή και μεταλυκειακή αγροτική εκπαίδευση με την τριτοβάθμια τυπική εκπαίδευση και να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα δυικής εκπαίδευσης με αγροτική κατεύθυνση.
Η ″νέα διακυβέρνηση″ πρέπει να αποδείξει ότι υπάρχει και ως κυβέρνηση. Τα προβλήματα που ανακύπτουν καθημερινά στον αγροτικό χώρο συσσωρεύονται.
Ο αγροτικός κόσμος της χώρας μας, νιώθει μόνος του και διακατέχεται από ένα κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας για το αύριο.
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέσα από τις θέσεις και τις προτάσεις του αναδεικνύει τον άλλο δρόμο που χρειάζεται ο τόπος. Μια άλλη πολιτική, που ουσιαστικά έχει την αποδοχή της πλειοψηφίας των πολιτών.
    

Βασίλης Κεγκέρογλου
Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ηρακλείου

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα