Skip links

Συζήτησξ για την ερώτηση σχετικά με τη χρηματοδότηση Τοπικών Προγραμμάτων Πιστοπ. Αγρ. Προγραμμάτων

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΑ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΖ΄

Τρίτη 21 Μαρτίου 2006-03-21

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο συνάδελφο.
Εισερχόμαστε τώρα στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πρώτη είναι η με αριθμό 6128/14-1-2006 ερώτηση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τη χρηματοδότηση Τοπικών Προγραμμάτων Πιστοποίησης Αγροτικών Προϊόντων.
Η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής: «Όπως γνωρίζετε σας έχω υποβάλλει σειρά ερωτήσεων (τις 1328/4-6-2004, 1735/24-6-2004, 5755/3-12-2004, 9035/23-3-2005 και 503/18-7-2005) για την ανάγκη προώθησης των προγραμμάτων πιστοποίησης της ποιότητας και προώθησης των εξαγωγών.
Μετά από καθυστέρηση δεκαοκτώ μηνών, αφού ακυρώθηκε η δεύτερη προκήρυξη του Μέτρου 4.3 του επιχειρησιακού προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου», που αφορά την πιστοποίηση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, το επαναπροκηρύξατε χωρίς όμως να προσθέσετε τα απαραίτητα κονδύλια για την ικανοποίηση όλων των προγραμμάτων που σας υποβλήθηκαν.
Έτσι η διεθνής αγορά σας πρόλαβε. Η Γερμανία ήδη από 1-1-2006 δεν επιτρέπει την εισαγωγή κηπευτικών και φρούτων που δεν έχουν πιστοποιηθεί, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο παραγωγής EurepGap και το γερμανικό πρότυπο μεταποίησης IFS.
Οι παραγωγοί στη χώρα μας ουσιαστικά οδηγούνται σε αδιέξοδο αφού την ίδια ώρα που δεν μπορούν να πουληθούν τα προϊόντα μας σε άλλες χώρες, επιτρέπονται ανεξέλεγκτα οι εισαγωγές στη χώρα μας μη πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων.
Επειδή η πολιτεία δεν δικαιούται να είναι απλός παρατηρητής σε αυτές τις εξελίξεις, ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθεσθε να χρηματοδοτήσετε άμεσα ευέλικτα Τοπικά Προγράμματα Πιστοποίησης της Ποιότητας των αγροτικών προϊόντων που παράγονται στη χώρα μας.
Αν φροντίσετε ώστε να εκδοθούν άμεσα τα αποτελέσματα της δεύτερης προκήρυξης του Μέτρου 4.3 και να αυξήσετε τα ποσά του προγράμματος, ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι προτάσεις.
Αν αναλάβετε πρωτοβουλία, ώστε οι φορείς του τόπου μας να συντονισθούν για την αντιμετώπιση των νέων συνθηκών, με περιορισμούς στις ανεξέλεγκτες εισαγωγές στην Ελλάδα μη πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων».
Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κοντός έχει το λόγο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, η πιστοποίηση, όπως αναφέρει και ο κύριος συνάδελφος στην ερώτηση, αποτελεί το διαβατήριο, την ταυτότητα για να μπορούν να διατίθενται με αξιώσεις τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα σε αγορές του εξωτερικού και ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή αγορά, που πρέπει να πούμε ότι είναι μία απαιτητική αγορά.
Υπάρχουν πολλά προγράμματα ποιότητας. Είναι τα προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης, τα προγράμματα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και το Μέτρο 4.3, που αναφέρεται στην ερώτηση, για την πιστοποίηση των εταιρειών.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω ότι όσον αφορά το Μέτρο 4.3, που αναφέρεται και σε προγράμματα προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού, αλλά και σε πιστοποίηση επιχειρήσεων, εντός του Απριλίου όλα τα προγράμματα, όλα τα σχέδια που έχουμε -και είναι περίπου διακόσια- για την προώθηση και προβολή ελληνικών αγροτικών προϊόντων αξιολογούνται και εντός του Μαΐου υπογράφονται οι σχετικές συμβάσεις.
Όσον αφορά τα σχέδια πιστοποίησης, που είναι περίπου τριακόσια, και γι’ αυτά εντός του Απριλίου ολοκληρώνονται οι αξιολογήσεις και μέσα στο Μάιο θα υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις με τις εταιρίες που έχουν υποβάλει τους φακέλους. Έχουν αυξηθεί τα σχετικά ποσά, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί, εφόσον βέβαια έχουν τα σχετικά δικαιολογητικά.
Όσο για το θέμα το οποίο θέτετε για το EurepGap πρέπει να πούμε ότι η EurepGap είναι μια ιδιωτική εταιρία, δεν είναι ένας κρατικός φορέας. Ζητούν το πιστοποιητικό αυτό ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ κυρίως στη Γερμανία. Εμείς έχουμε το AGRO 1 και AGRO 2, έχουμε δηλαδή το εθνικό πρότυπο πιστοποίησης που δίνεται από τον AGROCERT. Γίνεται, λοιπόν, μια προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρξει μία σύμβαση μεταξύ του AGROCERT και του EurepGap για να μπορούν τα δικά μας προϊόντα να παίρνουν το AGROEUREPGAP και να διατίθενται στις ξένες αγορές.
Επίσης θέλω να σας πω ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του Μέτρου 4.3 αφορά σχέδια επιχειρήσεων της Κρήτης, που σας ενδιαφέρει άμεσα, κύριε συνάδελφε. Θα ενταχθούν στο Μέτρο 4.3, έτσι ώστε να ενισχυθούν και να μπορέσουν να διαθέτουν τα προϊόντα στην ελληνική και στη διεθνή αγορά.
Πρέπει να πούμε επίσης ότι έχουμε υπογράψει νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα βιολογικά προϊόντα, σύμφωνα με την οποία εντατικοποιούνται οι έλεγχοι, δημιουργούνται νέοι πιστοποιητικοί οργανισμοί, έτσι ώστε μέσω του ανταγωνισμού να μειωθεί το κόστος της πιστοποίησης και βέβαια ενισχύεται όλο το πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, που αποτελεί μία σύγχρονη τάση, θα έλεγα, στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Και πρέπει να πούμε ότι κατά χιλιάδες πλέον νέοι αγρότες εντάσσονται στα προγράμματα βιολογικής γεωργίας -και βιολογικής κτηνοτροφίας- που αποτελεί τη γεωργία του μέλλοντος στη χώρα μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Ο κ. Κεγκέρογλου έχει το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η αγορά, όπως διαμορφώνεται στην Ευρώπη, -και σ’ όλο τον κόσμο βεβαίως αλλά κυρίως στην Ευρώπη- έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις: Απαιτεί πιστοποίηση της ποιότητας. Και δικαίως οι καταναλωτές αγωνιούν και λόγω των διατροφικών σκανδάλων αλλά και λόγω του ότι υπάρχει μια μη ασφαλής διαχείριση της παραγωγής προϊόντων σε πολλές χώρες. Αυτό ασφαλώς είναι μια πρόκληση για μας, ούτως ώστε εναρμονισμένοι με αυτές τις απαιτήσεις της αγοράς να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα προϊόντα μας, να κατακτήσουμε και άλλες αγορές.
Γι’ αυτό μία από τις πρώτες ερωτήσεις που κατέθεσα στη Βουλή, αλλά και μια σειρά ερωτήσεων αφορούν αυτό το μεγάλο θέμα της πιστοποίησης, που χαίρομαι που το Υπουργείο αναγνωρίζει ότι πρέπει να του δώσουμε πρώτη προτεραιότητα.
Ασφαλώς το EurepGap, όπως είπατε, είναι ένα πιστοποιητικό ιδιωτικού φορέα, όμως η αγορά λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Και όσον αφορά την προσπάθεια του AGROCERT και του Υπουργείου για την αναγνώριση του AGRO πρέπει να πούμε ότι είναι ένα αξιόπιστο πιστοποιητικό, στην ουσία του, αλλά δεν έχει ακόμη εκείνη την ευρωπαϊκή εμβέλεια που χρειάζεται ούτως ώστε να θεωρείται ως αξιόπιστο και από τους άλλους και αυτές οι προσπάθειες πρέπει να γίνουν.
Επειδή μου αναφέρατε, σε μια απάντηση που μου δώσατε, την ημερομηνία 17 Ιανουαρίου ότι ήταν κρίσιμη σε σχέση με διαπραγματεύσεις, θα ήθελα περαιτέρω ενημέρωση σ’ αυτό, σε σχέση με το EUREPGAP – AGRO και την ισοδυναμία τους.
Επιπλέον, θα ήθελα να σας πω ότι αυτή η ανάγκη για την αγορά, αυτή η ανάγκη για πιστοποιημένα προϊόντα, δεν μπορεί να καλυφθεί από τα προγράμματα που υπάρχουν μέχρι τώρα. Ασφαλώς είναι θετική εξέλιξη το ότι μέχρι τέλος Απριλίου θα έχετε τα αποτελέσματα του 4.3. Συνεχώς όμως χρειάζεται να εντάσσονται καινούριες ομάδες παραγωγών, καινούριες ομάδες συνεργασίας σε τέτοια προγράμματα και υπάρχει ανάγκη να χρηματοδοτήσετε τοπικά, ευέλικτα προγράμματα -και τα λέω ευέλικτα διότι αν είναι από τοπικούς φορείς θα μπορούν γρήγορα να υλοποιηθούν- ούτως ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόσκομμα σ’ αυτή τη διαδικασία. Θα ήθελα σ’ αυτό να δούμε το Υπουργείο τι προτίθεται να κάνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Ευχαριστούμε πολύ, κύριε συνάδελφε.

Ο κύριος Υφυπουργός έχει το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Συμφωνώ απόλυτα, κυρία Πρόεδρε, με το συνάδελφο που λέει ότι το μέλλον της γεωργίας βρίσκεται στην πιστοποίηση, βρίσκεται στην ποιότητα, βρίσκεται στην ανταγωνιστικότητα.
Ιδιαίτερα με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική όπου πλέον έχουμε φύγει από την εποχή των επιδοτήσεων, διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο στην ελληνική γεωργία, στην ευρωπαϊκή γεωργία, όπου καθοριστικός παράγοντας είναι να παράγεις ποιοτικά προϊόντα, να παράγεις ανταγωνιστικά προϊόντα, προϊόντα τα οποία να μπορούν με αξιώσεις να διατίθενται στην ελληνική και διεθνή αγορά.
Επίσης διερευνούμε αυτό που έθεσε ο κ. συνάδελφος για τα τοπικά ευέλικτα προγράμματα έτσι ώστε, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν σε κάθε περιοχή, να μπορούμε να εντάσσουμε σε προγράμματα επιχειρήσεις ή προϊόντα για να έχουν τη δυνατότητα αυτά να πιστοποιηθούν και να μπορούν πλέον με ταυτότητα ποιότητας να διατίθενται στην αγορά.
Όσον αφορά το Eurep Gap θέλω να σας πω ότι είμαστε στην τελευταία φάση της διαπραγμάτευσης προκειμένου το AGRO Eurep Gap να γίνει μια πραγματικότητα και να μπορούν τα δικά μας προϊόντα, τα οποία είναι πιστοποιημένα από το δικό μας πρότυπο, το οποίο είναι ένα πολύ αυστηρό πρότυπο πρέπει να πούμε, αλλά όπως σωστά αναφέρθηκε δεν έχει την εμβέλεια, γιατί είναι ένα καινούριο πρότυπο -δεν είναι γνωστό δηλαδή στην ευρωπαϊκή και στην διεθνή αγορά- να διατίθενται στην αγορά.
Τελειώνοντας θέλω να πω ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, πάρα πολλοί νέοι αγρότες, χιλιάδες, εντάσσονται στα προγράμματα της βιολογικής γεωργίας και της βιολογικής κτηνοτροφίας. Σήμερα είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Προσπαθούμε να διαμορφώσουμε ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων για να μπορεί και ο Έλληνας καταναλωτής χαμηλού εισοδήματος να προμηθεύεται ποιοτικά προϊόντα, βιολογικά προϊόντα. Επίσης ενισχύουμε σημαντικά τις εξαγωγές βιολογικών προϊόντων για να δώσουμε μια νέα ώθηση στις πωλήσεις βιολογικών προϊόντων που όπως είπα αναπτύσσονται ραγδαία, κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια.
Πρέπει δε να πω επειδή μιλάμε για ποιοτικά προϊόντα ότι εμείς βρήκαμε την ποιοτική γεωργία, την βιολογική γεωργία σε ένα ποσοστό 0,8%. Έχουμε φτάσει σε δύο χρόνια περίπου στο 1,3% και στόχος μας είναι στο τέλος της πρώτης τετραετίας της νέας διακυβέρνησης να πάμε στο 2,5% -3%.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα