Skip links

Συζήτηση σχετικά με τις αποζημιώσεις των παραγωγών

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΑ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΗ’
Τρίτη 8 Μαρτίου 2005

Θα συζητηθεί η με αριθμό 3477/24.9.2004 ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τις αποζημιώσεις των παραγωγών από ζημιές που προκλήθηκαν από τις καιρικές συνθήκες.
Η ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:
"Έχουν περάσει επτά μήνες από τότε που έγιναν οι ζημιές που προκάλεσαν οι χιονοπτώσεις και οι χαμηλές θερμοκρασίες του περασμένου Φεβρουαρίου στο φυτικό κεφάλαιο, στην παραγωγή, στις κατασκευές και όχι μόνο η καταβολή των αποζημιώσεων δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά ούτε η απογραφή των ζημιών δεν έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις και συγκεκριμένα:
-Δεν έχει αρχίσει η καταγραφή των ζημιών στα ελαιόδεντρα που ξεράθηκαν.
-Δεν έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών της θερμοκηπιακές κατασκευές
-Δεν έχει ολοκληρωθεί σε πολλές περιπτώσεις η διαδικασία για την καταβολή της αποζημίωσης για την απώλεια εισοδήματος από την παραγωγή που χάθηκε.
Ερωτάται ο Υπουργός:
-Εάν γνώριζε τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν όταν προεκλογικά μας έλεγε ότι οι αποζημιώσεις θα δίνονται σε τρεις μήνες.
-Τι πρόκειται να κάνει, ώστε να συντομευτούν οι διαδικασίες και να αποζημιωθούν οι παραγωγοί;
-Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των διαδικασιών και πότε θα κατατεθούν οι αποζημιώσεις στους παραγωγούς για κάθε κατηγορία (απώλεια παραγωγής, φυτικό κεφάλαιο, κατασκευές)."
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κοντός.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων): Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, στις δύο πρώτες ερωτήσεις θα απαντήσω στη δευτερολογία μου.
Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση αναφέρω ότι για τις καλυπτόμενες από τον ΕΛΓΑ ζημιές που έχουν προξενηθεί στη φυτική παραγωγή, θερμοκηπιακές και ανθοκομικές καλλιέργειες κ.λπ. στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης από τους παγετούς του Φεβρουαρίου του 2004, υπεβλήθησαν στον ΕΛΓΑ 3.369 δηλώσεις και καταβλήθηκαν από τον οργανισμό αποζημιώσεις ύψους 4.800.000 ευρώ
Για τις μη καλυπτόμενες από τον ΕΛΓΑ ζημιές που προξενήθηκαν από τις χιονοπτώσεις και τους παγετούς του Φεβρουαρίου του 2004 στο πάγιο και φυτικό κεφάλαιο του Νομού Ηρακλείου Κρήτης, έχουν υποβληθεί στον ΕΛΓΑ περίπου 6.500 αιτήσεις. Οι ζημιές αυτές έχουν συμπεριληφθεί στα προγράμματα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων FROST και FAR, τα οποία υπεβλήθησαν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις αρχές Μαρτίου του 2004. Απ’ αυτά τα προγράμματα προβλέπεται καταβολή ενισχύσεων όχι μόνο για την αποκατάσταση των ζημιών, ενίσχυση για ανασύσταση η οποία καταβάλλεται εφάπαξ, αλλά και για την απώλεια της μέλλουσας παραγωγής. Αυτή η συμπληρωματική ενίσχυση καταβάλλεται σε 4 ετήσιες δόσεις όταν πρόκειται για εκρίζωση και επαναφύτευση ή κοπή στη βάση του κορμού, σε 3 ετήσιες δόσεις για κοπή πρωτογενών κλάδων και σε 2 ετήσιες δόσεις για κοπή των δευτερογενών κλάδων.
Για τις μη καλυπτόμενες από τον ΕΛΓΑ ζημιές που προξενήθηκαν στο πάγιο κεφάλαιο, θερμοκήπια, ποιμνιοστάσια, αποθήκες, του Νομού Ηρακλείου, η διενέργεια των εξατομικευμένων εκτιμήσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί. Οι ζημιές αυτές περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα FROST για το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να μην προβάλλει αντιρρήσεις, όσον αφορά τις ενισχύσεις του παγίου κεφαλαίου, κτίρια, εξοπλισμός. Μετά την αποτύπωση των αποτελεσμάτων και μέχρι τις αρχές Απριλίου θα γίνει και η κοινοποίησή τους, ενώ οι ενισχύσεις θα καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν.
Για τις μη καλυπτόμενες από τον ΕΛΓΑ ζημιές που προξενήθηκαν στο φυτικό κεφάλαιο του Νομού Ηρακλείου, η διενέργεια των εξατομικευμένων εκτιμήσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί στους περισσότερους Δήμους, ενώ για τους υπόλοιπους αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Μαρτίου του 2005.
Η ανακοίνωση των πινάκων πορισμάτων θα γίνει αμέσως μετά την έγκριση του υπολοίπου των προγραμμάτων FAR και FROST από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το μήνα Μάρτιο του 2005. Η δε καταβολή των ενισχύσεων στους αναγνωρισθέντες ως δικαιούχους, θα γίνει εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτούν οι κοινοτικοί κανονισμοί.
Όσον αφορά δε την καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ, τηρούνται οι προεκλογικές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης. Οι πληρωμές γίνονται εντός τριμήνου από την ημερομηνία συγκομιδής των ζημιωθέντων προϊόντων. Ήδη έχουν πληρωθεί όλες οι αποζημιώσεις για τις ζημιές του 2004 και οι ελάχιστες που απομένουν θα καταβληθούν εντός του Μαρτίου του 2005.
Πρέπει να πούμε όμως σε ό,τι αφορά τα ΠΣΕΑ ότι δεν μπορεί να ισχύσει το τρίμηνο καταβολής τους, αφού η έγκριση των προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση αγγίζει το χρονικό διάστημα του έτους από την ημερομηνία υποβολής του προγράμματος. Μετά και την έγκριση ακολουθεί ως γνωστόν η έκδοση εφαρμοστικής απόφασης, εκτιμήσεις, εκδόσεις και κοινοποιήσεις των πορισμάτων, ενστάσεις και επανεκτιμήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ο κ. Κεγκέρογλου έχει το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση είναι από τις 24 Σεπτεμβρίου 2004. Η επικαιρότητά της υπάρχει και σήμερα, που είναι Μάρτιος του 2005. Οι ζημιές που έγιναν το Φεβρουάριο του 2004 στην ελαιοκαλλιέργεια του Νομού Ηρακλείου ήταν πολύ σημαντικές και όσον αφορά το φυτικό κεφάλαιο και όσον αφορά την παραγωγή εκείνης της χρονιάς, αλλά και των επόμενων. Το Μάρτιο του 2004 πράγματι κατετέθη το πρόγραμμα FROST. Τον Οκτώβριο του 2004 δόθηκε η έγκριση από την Ε.Ε. μόνο για το πάγιο κεφάλαιο. Αυτό πραγματικά δείχνει ότι υπήρχε η δυνατότητα να έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το φυτικό κεφάλαιο και για την απώλεια εισοδήματος των επόμενων ετών, προκειμένου να έχετε δώσει αυτές τις αποζημιώσεις.
Δεν ξέρω αν εσείς γνωρίζετε ότι στους δήμους που έχουμε τη μεγαλύτερη ζημιά, Καστελίου, Θραψανού, Μαλίων, Βιάνου, Αρκαλοχωρίου, Τυλίσου, η ελιά είναι μονοκαλλιέργεια. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι άνθρωποι βρίσκονται σε απόγνωση. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι η ανασύσταση των ελαιόδεντρων, στην οποία πρέπει να προβούν, όπως πολύ σωστά είπατε, θέλει και μία οικονομική δυνατότητα, την οποία δεν έχουν. Με ποια χρήματα θα προχωρήσουν στην ανασύσταση των δένδρων;
Αυτό που σας πρότεινα με απανωτές ερωτήσεις μου ήταν να ζητήσετε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έρθει όποτε έρθει, αφού δεν γίνονται ενέργειες από εσάς να έρθει πιο γρήγορα και να προχωρήσετε σε άτοκο δανεισμό των παραγωγών, ώστε να προχωρήσουν στην ανασύσταση. Μου απαντήσατε ότι δεν επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι γνωστό ότι έχει γίνει σε άλλες περιπτώσεις παραγωγών. Μην το αρνείστε.
Προχωρήστε, λοιπόν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσουν στην ανασύσταση. Δεν ζητάνε τίποτα παράλογο. Θεωρώ ότι ο απολογισμός σας για τις αγροτικές αποζημιώσεις ένα χρόνο μετά είναι αρνητικός. Προεκλογικά είχατε πει ότι τρεις μήνες μετά θα δίνετε τις αποζημιώσεις, έστω από τη συγκομιδή. Τώρα έχουμε φτάσει στη συγκομιδή του επόμενου έτους και οι παραγωγοί δεν βλέπουν ακόμα αποζημίωση. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσετε, κάνοντας την αυτοκριτική σας, σε άτοκο δανεισμό μέσω ΑΤΕ σήμερα, εφόσον βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερεί. Αλλιώς κάντε ενέργειες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν να έχει περάσει ένας χρόνος και να μην έχουμε την έγκριση για το φυτικό κεφάλαιο και την απώλεια παραγωγής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ο κύριος Υφυπουργός έχει το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής ανάπτυξης & Τροφίμων): Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ απόλυτα με το συνάδελφο, ότι άτοκος δανεισμός για καταβολή αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ δόθηκε. Δόθηκε λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές για καθαρά κομματικούς λόγους. Και μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις, όπου δόθηκε, όταν έγιναν οι έλεγχοι, δεν διαπιστώθηκαν ζημιές. Τώρα θα πρέπει οι αγρότες να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα.
Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει την καταβολή αποζημιώσεων εφόσον δεν δοθούν εγκρίσεις στα προγράμματα των ΠΣΕΑ. Κατά συνέπεια, το να ζητάμε άτοκο δάνειο, επειδή προεκλογικά για καθαρά κομματικούς λόγους δόθηκαν τέτοια δάνεια, είναι εκτός πραγματικότητας και ασύμβατο με τα κοινοτικά δεδομένα.
Επειδή δε αναφερθήκατε στον ΕΛΓΑ, γνωρίζουμε κι εμείς και οι Έλληνες αγρότες, ότι κατορθώσαμε στον ένα χρόνο να μετατρέψουμε τον ΕΛΓΑ από έναν αναξιόπιστο από έναν διαλυμένο, από έναν κομματικοποιημένο στην κυριολεξία οργανισμό, σε έναν οργανισμό που αυτή την ώρα εμπιστεύονται οι Έλληνες αγρότες, που κάνει εκτιμήσεις καθαρά αντικειμενικές και που λειτουργεί υπέρ των αγροτών. Πρέπει δε να πούμε ότι εμείς ήμασταν που μειώσαμε την ειδική ασφαλιστική εισφορά του ΕΛΓΑ. Εμείς ήμασταν που πληρώσαμε το 2004 όλες τις αποζημιώσεις εντός τριμήνου από της συγκομιδής του προϊόντος. Για ζημιές που υπάγονταν στα ΠΣΕΑ και που η έγκριση δινόταν σε δυόμισι και τρία χρόνια κατορθώσαμε να παίρνουμε εγκρίσεις σε οκτώ μήνες έως ένα χρόνο. Εμείς ήμασταν εκείνοι που αναδιοργανώσαμε τον οργανισμό και πλέον οι αγρότες δεν αισθάνονται ότι είναι αφημένοι στην τύχη τους.
Κατά συνέπεια, αντί να μας μέμφεστε, θα πρέπει να μας χειροκροτείτε, διότι έχουμε μετατρέψει τον ΕΛΓΑ σε έναν σωστά οργανωμένο οργανισμό, σε έναν οργανισμό ο οποίος βρίσκεται στο πλευρό των αγροτών. Επίσης, θα πρέπει να μας χειροκροτείτε γιατί είμαστε απόλυτα συνεπείς με αυτά που αναφέραμε στο προεκλογικό μας πρόγραμμα για την αγροτική ανάπτυξη. Το καταθέτω στα Πρακτικά για να το πάρετε να το διαβάσετε, ώστε να αντιληφθείτε πόσο συνεπείς είμαστε.
(Στο σημείο αυτό ο Υφυπουργός κ. Α. Κοντός καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν πρόγραμμα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα