Skip links

Συζήτηση σχετικά με την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέματα διαδικτύου (INTERNET)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΑ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔOΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΑ’
Παρασκευή 27 Μαΐου 2005

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη των ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθμόν 62/16-3-2005 επερώτηση Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με την πολιτική της Κυβέρνησης σε θέματα διαδικτύου (INTERNET).

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο κ. Κεγκέρογλου έχει το λόγο για πέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οι πολίτες αυτής της χώρας εδώ και δεκατέσσερις μήνες βιώνουν κάτι πρωτόγνωρο. Βιώνουν τη λεγόμενη νέα διακυβέρνηση, με την αναντιστοιχία λόγων και έργων, με την έλλειψη σχεδίου, την έλλειψη στόχων, αλλά και -πράγμα πρωτοφανές- την έλλειψη κάθε διαχειριστικής ικανότητας για την καθημερινότητα. Και δεν μπορούσε βέβαια, μέσα σε αυτή τη γενικότερη κατάσταση διακυβέρνησης, να είναι διαφορετική η πορεία των επικοινωνιών. Δεν μπορούσε να είναι διαφορετική η αντιμετώπιση των νέων τεχνολογιών και η αξιοποίησή τους προς όφελος του τόπου.
Όλοι σήμερα γνωρίζουν, από το ένα σημείο της χώρας μέχρι το άλλο, γιατί οι πληροφορίες διαχέονται και δεν υπάρχουν όρια, ότι οι νέες τεχνολογίες πρέπει να αξιοποιούνται καθημερινά με τις ταχύτητες τις οποίες παράγονται. Οποιαδήποτε υστέρηση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, μάς φέρνει πολλά χρόνια πίσω.
Οι ευρυζωνικές επικοινωνίες θα παράξουν τη δυνατότητα σχεδόν της άμεσης μεταφοράς μεγάλου όγκου πληροφοριών από το ένα μέρος στο άλλο. Έχουν φέρει ήδη μια νέα επανάσταση. Η ψηφιακή μας ζωή αλλάζει άρδην. Η δυνατότητα της διαρκούς πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα, θα επηρεάσει όλο το φάσμα της ζωής μας, την καθημερινότητά μας, την εκπαίδευση, την υγεία, κάθε υπηρεσία, την παραγωγή, τις εμπορικές συναλλαγές, τον τουρισμό, κάθε δραστηριότητα του κοινωνικού και οικονομικού πεδίου.
Παράλληλα, όμως, πρέπει να επισημάνουμε, οφείλουμε να το κάνουμε εμείς, το σοσιαλιστικό κόμμα της χώρας μας- ότι είναι ορατός και υπαρκτός ο κίνδυνος της δημιουργίας χωρών πρώτης, δεύτερης ή και τρίτης ταχύτητας, της δημιουργίας πολιτών πρώτης, δεύτερης και τρίτης ταχύτητας, της δημιουργίας περιοχών εντός της χώρας μας πρώτης, δεύτερης και τρίτης ταχύτητας. Και αυτό έχει να κάνει με το χρόνο στον οποίο θα αξιοποιήσουν αυτές τις νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα το συζητούμενο θέμα, το διαδίκτυο, μέσω των ευρυζωνικών επικοινωνιών, πόσο γρήγορα θα εφαρμοστούν οι ευρυζωνικές επικοινωνίες στη χώρα μας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκπονήσει, όπως σας είναι γνωστό, ειδικό σχέδιο σε σχέση με το θέμα που συζητάμε, αλλά και στα πλαίσια του σχεδίου «Ηλεκτρονική Ευρώπη». Σύμφωνα με μία πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των δεκαπέντε, διαθέτουν ευρυζωνικές στρατηγικές και ελπίζει ότι μέχρι το τέλος του 2004 ή αρχές του 2005 θα αποκτήσουν τέτοιες στρατηγικές και τα υπόλοιπα νέα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση καταλήγει ότι οι εθνικές προσεγγίσεις πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν αντικείμενο επανεξέτασης και επικαιροποίησης κατά τη διάρκεια του 2005, για να ληφθούν υπόψη νέοι τρόποι παροχής πρόσβασης, υψηλής ταχύτητας, όσο και για να αξιοποιηθεί η εμπειρία των ορθών πρακτικών.
Έχει τεθεί, λοιπόν, μέσω του ευρωπαϊκού σχεδίου ο στόχος σε σχέση με την Ευρώπη. Αυτό συνδέεται και συνδυάζεται και με τον άλλο στόχο, που έχει τεθεί πολύ πριν από τη Λισσαβόνα για την ανταγωνιστική Ευρώπη.
Έχουμε, όμως, μία πραγματικότητα στη χώρα μας, η οποία δεν συνάδει με αυτό το σχεδιασμό. Εμείς όχι μόνο δεν υλοποιούμε το σχέδιο το οποίο έχουμε υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε καμία περίπτωση δεν συζητάμε την τροποποίησή του, σύμφωνα με την επιταγή αυτής της ευρωπαϊκής πολιτικής.
«Όπως προκύπτει από τις εθνικές στρατηγικές πολλών χωρών, ορισμένα κράτη-μέλη διερευνούν τρόπους, που θα συμβάλλουν στην εισαγωγή των ευρυζωνικών επικοινωνιών σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές» συνεχίζει η έκθεση «συχνά υποεξυπηρετούξενες, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», που σημαίνει ότι αυτό τον κίνδυνο που επεσήμανα προηγουμένως, της υστέρησης από περιοχή σε περιοχή, ή της υστέρησης κοινωνικών ομάδων πολιτών, όπως για παράδειγμα οι κάτοικοι της υπαίθρου και της περιφέρειας, τον έχουν εντοπίσει τα άλλα κράτη και έχουν ήδη προωθήσει την αξιοποίηση πόρων από διαρθρωτικά ταμεία προς αυτή την κατεύθυνση.
Εμείς όχι μόνο το ελληνικό σχέδιο δεν υλοποιούμε, όχι μόνο δεν το υλοποιούμε για τις αστικές περιοχές -ούτε καν βέβαια γίνεται λόγος για την περιφέρεια- αλλά δεν έχουμε καταφέρει να συγχρονιστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις πολιτικές που έχουν εκπονηθεί και τα έτοιμα σχέδια της προηγούμενης Κυβέρνησης, που παραλάβατε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Σωτήρης Χατζηγάκης): Ο κ. Κεγκέρογλου έχει το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σε σχέση, κύριε Υπουργέ, με τα στοιχεία που φέρατε για το internet, θα έπρεπε να μας πείτε και άλλη μια στήλη που προϋπάρχει από το 33,9. Και λέει την προηγούμενη πενταετία ποιος ήταν ο ρυθμός αύξησης των χρηστών. Λέει ότι ήταν 280%, ο δεύτερος, δηλαδή, σε όλη την Ευρώπη. Αυτό κάτι σημαίνει για τις πολιτικές και τις προϋποθέσεις που προϋπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Ο ρυθμός ο οποίος σήμερα υπάρχει είναι ουσιαστικά αρνητικός. Και είναι αρνητικός γιατί αναφερθήκατε στις συνδέσεις ADSL, οι οποίες μπορεί να αντικαθιστούν ήδη υπάρχουσες συνδέσεις με προηγούμενες τεχνολογίες. Και δεν είναι αυτό συγκριτικό στοιχείο.
Το στοιχείο δε που θέλατε να αμφισβητήσετε σε σχέση με την έρευνα της V.P.R.C. -αμφισβητώντας ουσιαστικά την εταιρεία- βλέπουμε ότι η παράταξή σας σε άλλες περιπτώσεις που η ίδια η εταιρεία αναφέρεται σε έρευνες για ποσοστά και προθέσεις ψήφου την θεωρεί αξιόπιστη. Εσείς σήμερα, λόγω αδυναμίας της γενικότερης πολιτικής και όχι φυσικά προσωπικής, δεν μπορέσατε να απαντήσετε και έτσι το προσπεράσατε με τον εύκολο χαρακτηρισμό της αναξιόπιστης ουσιαστικά εταιρείας.
Τρεις είναι κυρίως οι αιτίες της μείωσης ουσιαστικά των χρηστών. Η πρώτη αιτία είναι ότι έχει σταματήσει κάθε πρόγραμμα και κάθε επιδότηση που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα, κάθε ενθάρρυνση για σύνδεση με το διαδίκτυο. Το «Δικτυωθείτε» είναι ένα πρόγραμμα που βοήθησε σημαντικά.
Η δεύτερη αιτία είναι ότι υπάρχουν στερήσεις στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών. Και έτσι δεν δίνεται η δυνατότητα φτηνής σύνδεσης για γρήγορες συνδέσεις. Να αναφέρω ότι η πλειοψηφία των συνδέσεων και οι κάρτες οι οποίες πωλούνται και σ’ αυτούς οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό δίνουν με σύνδεση με ταχύτητα 16,5 kb ουσιαστικά. Την ίδια ώρα που άλλοι έχουν διαφορετικές και τεράστιες ταχύτητες.
Αλλά ο σημαντικότερος παράγοντας είναι ότι έχει επιβαρυνθεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός το τελευταίο διάστημα με κόστος ζωής πολύ μεγαλύτερο απ’ αυτό που είχε προηγούμενα και δεν προχωράει σε νέες συνδέσεις. Το ίδιο είχε συμβεί και με τις επιχειρήσεις που με πρόσθετες δυσκολίες λόγω της αύξησης ουσιαστικά της φορολογίας και άλλων παραγόντων δεν προχωρούν.
Να αναφέρω όμως τρία θέματα που έχουν σχέση με αυτά τα οποία είχατε τάξει προεκλογικά. Υπάρχει σίγουρα αναντιστοιχία. Υπάρχει αναίρεση των υποσχέσεών σας. Αυτά τα ωραία που είχαμε ακούσει «κάθε φοιτητής και υπολογιστής, κάθε σπουδαστής και σύνδεση, κάθε χωριό και σύνδεση με το διαδίκτυο» είχαν δώσει μια καλή εικόνα προεκλογικά. Μετεκλογικά τα ξεχάσατε.
Σε σχέση με αυτά που ειπώθηκαν για την παιδεία. Σε αναφορά που κατέθεσα με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την ανάπτυξη του διαδικτύου και τη χρήση του από τους φοιτητές, αυτό που μου απαντάει και το Υπουργείο Παιδείας και το δικό σας Υπουργείο είναι όλα αυτά τα οποία είχαν γίνει επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ: για τις σαράντα χιλιάδες συνδέσεις με την παλιά τεχνολογία, για την δυνατότητα των πανεπιστημίων να είναι συνδεδεμένα, των φοιτητών κλπ. Και ότι για το μέλλον έχει συσταθεί ειδική ομάδα εργασίας στην οποία μετέχει και το Υπουργείο Παιδείας η οποία με απάντησή σας στις 10 Μαΐου, δηλαδή πριν μερικές μέρες, θα ολοκληρώσει το έργο της στο τέλος Μαΐου. Στις ανακοινώσεις του ο Υπουργός το Ιανουάριο είχε πει ότι τέλος Μάρτη θα έχει ολοκληρώσει αυτή η ειδική ομάδα τις εργασίες της. Στην γραπτή απάντηση που μου δίνετε λέει τέλος Μαΐου. Σήμερα δεν μας είπατε τίποτα γι’ αυτό. Ποιο τέλος θα είναι αυτό κατά το οποίο θα ανακοινωθούν αυτά τα στοιχεία και τα πορίσματα της ομάδας;
Και τελειώνω αναφέροντας το έγγραφο του ειδικού γραμματέα για την κοινωνία της πληροφορίας όπου μας καλεί τον Απρίλιο του 2005 να συμβάλλουμε στην υλοποίηση του προγράμματος γιατί πρέπει να απορροφηθούν 400.000.000 ευρώ προκειμένου να μην χαθούν πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αναφέρεται σε δημοσίευμα σε αθηναϊκή εφημερίδα ότι οκτακόσιοι εβδομήντα Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν πράγματι εκδηλώσει ενδιαφέρον για την υλοποίηση του προγράμματος. Εδώ και δεκατέσσερις μήνες δεν έχει υπάρξει ο σχεδιασμός προκειμένου να γίνει προκήρυξη.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
(Σωτήρης Χατζηγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Και αναφέρεται πάλι για το μέλλον, ότι θα προκηρυχθούν. Έτσι, όμως, δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις ταχύτητες με τις οποίες γίνονται οι εξελίξεις στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα