Skip links

Συζήτηση για το σχέδιο νόμου: « Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις.»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΑ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΖ΄

Τρίτη 21 Μαρτίου 2006

Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: « Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις.»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κεγκέρογλου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυο χρόνια κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας φάνηκαν αρκετά για να αθετηθεί το σύνολο σχεδόν των προεκλογικών υποσχέσεων και δεσμεύσεων του Πρωθυπουργού προς τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους. Δυο χρόνια κυβέρνησης ήταν αρκετά για να αναδειχθεί η αδυναμία αποτελεσματικής διαχείρισης και η έλλειψη σχεδίου και στόχων από την πλευρά της Κυβέρνησης. Τα προεκλογικά κροκοδείλια δάκρυα για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας άφησαν τη θέση τους σε μία ανάλγητη αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολυτέκνων.
Η αντιμετώπιση του δημογραφικού απαιτεί ένα συνολικό ρεαλιστικό σχέδιο, με πολιτικές που πρέπει να διαπερνούν όλους τους τομείς. Για την αντιμετώπιση της μείωσης των γεννήσεων χρειάζονται μέτρα διαχρονικού χαρακτήρα. Η ενίσχυση της οικογένειας και ιδιαίτερα των νέων ζευγαριών δεν μπορεί να συμπυκνώνεται μόνο σε ένα εφάπαξ βοήθημα. Χρειάζεται πάνω απ’ όλα μια άλλη οικονομική πολιτική, που θα προστατεύει το εισόδημα των αδυνάτων. Τα φοροεισπρακτικά και κοινωνικά άδικα μέτρα της Κυβέρνησης τον περυσινό Απρίλιο, με τους έμμεσους φόρους και το Φ.Π.Α. που επιβαρύνουν τις οικονομικά αδύνατες οικογένειες, ουσιαστικά αποτελούν αντικίνητρο.
Φέτος για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια με την εισοδηματική πολιτική μειώθηκαν οι πραγματικά αποδοχές των εργαζομένων. Η πρόσφατη απόφαση της EUROSTAT κατέρριψε όλη την επιχειρηματολογία της Κυβέρνησης που στήθηκε με την αδιαφανή απογραφή για την κακή οικονομία που παρέλαβε, προκειμένου να αθετήσει όλες τις προεκλογικές υποσχέσεις. Η μεγάλη απεργία των εργαζομένων την προηγούμενη βδομάδα κατέδειξε το μέγεθος των προβλημάτων, αλλά ταυτόχρονα και την ομόθυμη βούληση των εργαζομένων να αγωνιστούν για να αντιμετωπίσουν τις κυβερνητικές επιλογές, επιλογές για μισθούς απογραφής, για συντάξεις απογραφής, για εργασιακές σχέσεις απογραφής.
Η Κυβέρνηση με την αντιφατική της πολιτική τροφοδοτεί με ανασφάλεια την ελληνική οικογένεια. Η ακρίβεια έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Δεν βγαίνουν στις καθημερινές υποχρεώσεις οι ελληνικές οικογένειες, οι οικογένειες της χώρας μας. Η εργασιακή αβεβαιότητα για το αύριο διογκώνεται και η ανεργία διαπερνά όλα τα στρώματα και τις ηλικίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μ’ αυτό το ζοφερό περιβάλλον, με αυτήν την οικονομική κατάσταση που διαμορφώνεται, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει οικογενειακός προγραμματισμός και αύξηση των γεννήσεων. Έτσι, δεν μειώνονται μόνο οι γεννήσεις, αλλά αυξάνεται και ο μέσος όρος ηλικίας των νέων που προχωρούν σε γάμο.
Μια σοβαρή κυβέρνηση θα έπρεπε να αξιοποιήσει όλες τις επιστημονικές μελέτες που αφορούν τη χώρα μας και αναλύουν το πρόβλημα της μείωσης των γεννήσεων. Να δούμε και να συμφωνήσουμε ότι η ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας αφορά κατ’ αρχήν τα νέα ζευγάρια. Χρειάζονται εξειδικευμένες κλιμακωτές πολιτικές για το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο και πάνω παιδιά. Απαιτούνται ουσιαστικές πολιτικές για την πολύτεκνη οικογένεια. Ο κ. Καραμανλής προεκλογικά, αλλά και με τις προγραμματικές δηλώσεις σ’ αυτήν την Αίθουσα, είπε ότι είναι απόφασή μας να προχωρήσουμε στο χαρακτηρισμό ως πολύτεκνης οικογένειας αυτής με τα τρία παιδιά.
Οι αποσπασματικές και ασαφείς ρυθμίσεις που στη συνέχεια ανακοινώθηκαν από την Κυβέρνηση και οι οποίες θα έχουν αμφίβολα αποτελέσματα για την τριτεκνία δημιουργούν, όχι μόνο την αίσθηση, αλλά τη βεβαιότητα ότι η Κυβέρνηση δεν έχει αντιληφθεί το πρόβλημα. Ακόμη και εδώ εφαρμόζει την πολιτική η μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης, πυροδοτεί την όξυνση και την αντιπαλότητα ανάμεσα στους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους.
Κανείς δεν έχει αντίρρηση για τη ρύθμιση και τον ορισμό της ημέρας των πολυτέκνων. Όμως, αρκεί; Μπορεί αυτό σε καμιά περίπτωση να καλύψει το κενό στοιχειώδους δημογραφικής πολιτικής;
Η ρύθμιση για τους τρίτεκνους εκπαιδευτικούς, με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, αποδεικνύει την προχειρότητα ή την έλλειψη βούλησης για την πραγματική στήριξή τους.
Η κατά κλάδο εκπαιδευτικών ποσοστοποίηση στο 20% μειώνει σημαντικά τους ωφελούμενους. Δεν καλύπτεται αυτό το ποσοστό. Αν πραγματικά επιθυμεί η Κυβέρνηση τη στήριξη των τρίτεκνων εκπαιδευτικών, μπορεί να αλλάξει τη ρύθμιση, έτσι ώστε κατά τη σύνταξη των πινάκων των αναπληρωτών μετά από τις κατηγορίες των πολυτέκνων, μετά τις ειδικές κατηγορίες των εκπαιδευτικών με μεσογειακή αναιμία και σκλήρυνση κατά πλάκας, να κατατάσσονται, να προτάσσονται έναντι των άλλων οι τρίτεκνοι. Έτσι, θα έχουμε συγκεκριμένη κατάταξη μέσα από τους πίνακες. Καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής τις συγκεκριμένες θέσεις των τριτέκνων, προκειμένου να ενημερωθεί το Σώμα.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το πολυτεκνικό κίνημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις, τις οποίες αρνείστε να υιοθετήσετε. Αντίθετα, προχωρείτε στην κρατικοποίηση και την εξάρτηση των πολυτεκνικνών συνδικαλιστικών οργάνων. Επιχειρείτε να υποτάξετε τους πολύτεκνους, αποδίδοντάς τους το ρόλο της έκδοσης ψηφισμάτων. Μετά από τη μεγάλη αντίδραση που συναντήσατε, προσπαθήσατε μέσα από την κατάθεση τροπολογίας να δείξετε ότι υιοθετείτε μια διαφορετική άποψη, ότι αλλάζετε την αρχική σας θέση. Δυστυχώς, και η τροπολογία στην ίδια λογική παραμένει. Με υπουργική απόφαση προβλέπεται ότι θα γίνει η κατανομή των ποσών που θα αποδίδονται ανάμεσα στην ΑΣΠΕ και στους συλλόγους πολυτέκνων. Όλα αυτά πρέπει να ρυθμίζονται εξαρχής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συμπολίτευσης, υπήρχε κανένα παράπονο μέχρι σήμερα για την έκδοση πολυτεκνικού βιβλιαρίου μέσω των συλλόγων; Είχατε εσείς ή ο κύριος Υπουργός τέτοια παράπονα; Οι εργαζόμενοι στους πολυτεκνικούς συλλόγους και την ΑΣΠΕ είναι από τους πιο συνεπείς στη δουλειά τους. Παρέχουν πλήρη εξυπηρέτηση μέχρι σήμερα και όλοι οι πολύτεκνοι είναι ικανοποιημένοι. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Και ερωτώ: Γιατί μια αποκεντρωμένη αρμοδιότητα, η οποία ασκείται με επιτυχία από ένα φορέα, να την μεταφέρουμε στο κράτος; Γιατί να την συγκεντρώσουμε, την ίδια ώρα που τα ΚΕΠ, τα οποία υποτίθεται ότι θα εξυπηρετούν στη συνέχεια, απομειώνονται; Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε τη μείωση του προσωπικού των ΚΕΠ κατά 1.074 άτομα και το κλείσιμο ορισμένων ΚΕΠ. Αυτά τα δύο δεν συμβαδίζουν. Το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Υγείας οφείλουν να συνεννοηθούν. Εάν δίνετε παραπάνω αρμοδιότητες στα ΚΕΠ, οφείλετε να κρατήσετε το προσωπικό. Διαφορετικά, δεν συνάδουν αυτές οι πολιτικές.
Κύριε Υπουργέ, μην νομίζετε ότι οι πολίτες μένουν αδιάφοροι σε αυτά τα φαινόμενα που συμβαίνουν. Μπορεί οι μετρήσεις να σας δίνουν κουράγιο όσον αφορά την καταλληλότητα, αλλά εάν έλθετε κοντά στους πολίτες, κοντά στους τρίτεκνους, στους πολύτεκνους, σε όλους τους ανθρώπους που καθημερινά αγωνίζονται για τη ζωή, θα διαπιστώσετε ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Δεν είναι ικανοποιημένοι από τις επιλογές σας, από τις αποδόσεις σας και πραγματικά ζητούν αλλαγή στάσης. Εάν δεν μπορείτε να λύσετε τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία, η κάθε κοινωνική ομάδα, τουλάχιστον μη δημιουργείτε καινούρια προβλήματα. Θα είναι και αυτό μια προσφορά στον τόπο. Άλλο τίποτα δεν μπορείτε να προσφέρετε, προσφέρετε τουλάχιστον αυτό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα