Skip links

Συζήτηση για την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων στο Δήμο Θραψανού

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΑ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ΄
Τρίτη 29 Μαρτίου 2005

Πρώτη είναι η με αριθμό 2752/30.8.2004 ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κυρίου Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σχετικά με την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων στο Δήμο Θραψανού.
Το περιεχόμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
«Ο Δήμος Θραψανού έχει υποβάλλει πρόταση με πλήρη Τεχνικό Δελτίο και ώριμες μελέτες για το έργο Αποχετευτικά Δίκτυα Θραψανού.
Ο βιολογικός καθαρισμός που χρηματοδοτείται από τα ΟΠΑΑΧ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ολοκληρώνεται.
Για να αξιοποιηθεί και να καταστεί λειτουργικό το έργο του βιολογικού καθαρισμού απαιτείται η κατασκευή των αποχετευτικών δικτύων που περιέχονται στην πρόταση.
Ερωτάται ο Υπουργός:
Πότε θα εξεταστεί η πρόταση, προκειμένου να ενταχθεί σε πρόγραμμα και να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο;»
Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Σταύρος Καλογιάννης έχει το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης χρηματοδοτεί, στο πλαίσιο του μέτρου 6.2, βασικά έργα υποδομής στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και συγκεκριμένα σε τρεις κατηγορίες: Πρώτον, αντιπλημμυρική προστασία του αστικού και εξωαστικού χώρου σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας, οι οποίες παρουσιάζουν έντονα προβλήματα, δεύτερον, εξασφάλιση της φυσικής ροής ποταμών-χειμάρρων με σκοπό την αντιμετώπιση των πλημμυρών και, τρίτον, επεξεργασία των αστικών λυμάτων είτε σε μικρούς οικισμούς ορεινούς, παραλιακούς, αγροτικούς- ή σε οικισμούς με εποχιακά κυμαινόμενο πληθυσμό, δηλαδή σε τουριστικούς οικισμούς.
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος δημοσιεύθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2004 η τέταρτη πρόσκληση της υπηρεσίας διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ για υποβολή προτάσεων στο μέτρο 6.2 για έργα επεξεργασίας λυμάτων σε μικρούς οικισμούς ή οικισμούς με εποχιακά κυμαινόμενο πληθυσμό.
Ο Δήμος Θραψανού υπέβαλε πρόταση με τίτλο «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός προς το βιολογικό καθαρισμό . Δευτερεύοντα δίκτυα αποχέτευσης» σε αυτήν τη συγκεκριμένη πρόταση το Φεβρουάριο του 2004 με συνημμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου.
Ο έλεγχος επιλεξιμότητας και κανονικότητας της τέταρτης πρόσκλησης στο μέτρο 6.2 ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2004. Όμως, με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 177205 της 26ης Οκτωβρίου 2004 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ανακλήθηκε ολόκληρη η τέταρτη πρόσκληση του συγκεκριμένου μέτρου βάσει του πορίσματος ελέγχου της μονάδας ελέγχου της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του ΕΠΕΔ, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 177200/26.10.2004 απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΕΔ. Σύμφωνα με αυτήν διαπιστώθηκε πρόβλημα κανονικότητας ολόκληρης της πρόσκλησης του συγκεκριμένου μέτρου. Δεν εντάχθηκαν δηλαδή έργα στο πρόγραμμα βάσει της πρόσκλησης αυτής.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση ενός έργου από το ΠΕΠ Κρήτης, που είναι ο εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου, σας ενημερώνω, κύριε συνάδελφε, ότι θα πρέπει να υποβληθεί πρόταση από τον ενδιαφερόμενο φορέα στο πλαίσιο ανοικτής πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, να αξιολογηθεί βάσει των κριτηρίων τα οποία τίθενται και βεβαίως θα εγκριθεί εφόσον πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ωριμότητας.
Μέχρι στιγμής πάντως στο ΠΕΠ Κρήτης δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόσκληση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείεται στο μέλλον να υπάρξει τέτοια πρόσκληση.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κεγκέρογλου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ο Δήμος Θραψανού του Νομού Ηρακλείου είναι ένας μικρός Δήμος σχετικά σε έκταση και πληθυσμό, όμως έχει μια μεγάλη δυναμική ανάπτυξης.
Η παραδοσιακή τέχνη της αγγειοπλαστικής, που συνεχίζει την παράδοση της Μινωικής Κρήτης, είναι βασική δραστηριότητα των κατοίκων, η ανθοκαλλιέργεια έχει σημαντική συμμετοχή στην ανάπτυξη του Νομού, παρά τα προβλήματα που έχουν οι ανθοκαλλιεργητές και η παραγωγή και τυποποίηση άριστης ποιότητας ελαιολάδου με σημαντικές εξαγωγές είναι ένας άλλος σημαντικός τομέας δραστηριότητας των κατοίκων. Ο Δήμος Θραψανού στα πλαίσια του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης που έχει εκπονήσει έχει ξεκινήσει τη δημιουργία του βιολογικού καθαρισμού, ο οποίος το καλοκαίρι που έρχεται θα έχει ολοκληρωθεί.
Υπέβαλε, όπως πολύ σωστά είπατε, την πρόταση για τον κεντρικό αγωγό σύνδεσης με το βιολογικό καθαρισμό και για τα δευτερεύοντα δίκτυα, που όμως δεν αξιολογήθηκε για να ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Απαντήσατε δώδεκα μήνες μετά. Εχουμε το εξής παράδοξο: ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις συμβαίνει να έχουμε τα δίκτυα και να μην έχουμε το βιολογικό καθαρισμό, εδώ θα έχουμε βιολογικό καθαρισμό και δεν θα έχουμε κεντρικό αγωγό σύνδεσης. Θα ήθελα λοιπόν να μας ενημερώσετε, εάν θα υπάρξει επαναπροκήρυξη της τέταρτης πρόσκλησης, η οποία ακυρώθηκε τον Οκτώβριο που πέρασε, στο πρόγραμμα «ΕΠΕΡ» ή εάν θα πρέπει ο Δήμος να αποταθεί σε άλλα προγράμματα. Και ένα απ’ αυτά, όπως είπατε, μπορεί να είναι από την περιφέρεια Κρήτης. Ακόμη, αν η διάθεση του Υπουργείου είναι να χρηματοδοτήσει τέτοιας μορφής έργα σύνδεσης με ήδη υπάρχοντες βιολογικούς καθαρισμούς, με δεδομένο ότι για τη συγκεκριμένη περιοχή ο βιολογικός καθαρισμός ήταν απαραίτητος λόγω του ότι από τη λεκάνη της περιοχής Θραψανού υδρεύεται η πόλης του Ηρακλείου και άρα είναι παραπάνω από επείγουσα η ανάγκη λειτουργίας του συγκεκριμένου καθαρισμού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Ο κύριος Υφυπουργός έχει το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πράγματι, κύριε συνάδελφε, παρατηρείται στη συγκεκριμένη περίπτωση το παράδοξο να ολοκληρώνεται η μονάδα -το εργοστάσιο, αν θέλετε- βιολογικού καθαρισμού, χωρίς να έχει καν ξεκινήσει, χωρίς να έχει ενταχθεί ακόμα σε χρηματοδοτικό σχήμα το αποχετευτικό δίκτυο. Γι’ αυτό βεβαίως υπεύθυνη είναι η δημοτική αρχή. Θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει ούτως ώστε πρώτα να ξεκινήσει το αποχετευτικό δίκτυο και στη συνέχεια να περάσουμε στη χρηματοδότηση και κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού. Βεβαίως -το είπα άλλωστε και στην πρωτομιλία μου- ο Δήμος Θραψανού μπορεί να επανέλθει σε νεότερη πρόσκληση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μόλις αυτή υπάρξει.
Σε ό,τι αφορά την πρόθεση του Υπουργείου, θα πρέπει να σας πω ότι η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει μετά την υποβολή τους και βεβαίως εφόσον πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ωριμότητας.
Σας ευχαριστώ πολύ.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα