Skip links

Συζήτηση για την ίδρυση και λειτουργία Εμπορευματικών Κέντρων και άλλες διατάξεις

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΑ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΗ’
Τετάρτη 23 Μαρτίου 2005

Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών: "Ίδρυση και λειτουργία Εμπορευματικών Κέντρων και άλλες διατάξεις".
Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε επί της αρχής. Στη σημερινή συνεδρίαση θα μιλήσουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές, οι οποίοι θα δευτερολογήσουν επί της αρχής και θα πρωτολογήσουν επί των άρθρων και θα ακολουθήσει η σειρά των ομιλητών. Έχουμε εγγεγραμμένους 12 ομιλητές.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα αποτελούσε πάντα έναν από τους βασικούς κόμβους του παγκόσμιου εμπορίου και λόγω της θέσης της και λόγω της επιχειρηματικότητας που πάντα ανέπτυσσαν οι Έλληνες. Σήμερα όμως δεν αρκεί ούτε η θέση της χώρας μας ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, αλλά και ούτε και η τάση των Ελλήνων για το επιχειρείν. Η αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος των εμπορευματικών μεταφορών και η δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών είναι απαραίτητες προϋποθέσεις, για να βελτιωθεί και να κατοχυρωθεί ο ρόλος της χώρας μας στο παγκόσμιο εμπόριο. Εφόσον δημιουργηθούν τα εμπορευματικά κέντρα, θα συμβάλλουν σημαντικά σ’ αυτόν το στόχο.
Στην εποχή μας, το κόστος αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο της ανταγωνιστικότητας. Η συμπίεση του κόστους παραγωγής, μεταφοράς και διανομής των προϊόντων παράλληλα με την αναβάθμιση των υπηρεσιών μεταφοράς αποτελούν προϋπόθεση της ανταγωνιστικότητας στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και σε σχέση με την ποικιλία τρόπων μεταφοράς, μέσων, δικτύων που υπαγορεύουν οι στρατηγικές ανάπτυξης που πρέπει να ακολουθούμε τη σύγχρονη εποχή.
Σήμερα είναι δυνατή με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, η βελτίωση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των μεταφορών. Η ανάγκη για ανταγωνιστικότητα απαιτεί τα μικρότερα δυνατά αποθέματα, αλλά παράλληλα απαιτεί τη δυνατότητα κάλυψης της ζήτησης με προσφορά στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Είναι προφανές ότι με τους παραδοσιακούς τρόπους μεταφοράς και αποθήκευσης δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του σύγχρονου ανταγωνισμού. Τα εμπορευματικά κέντρα θα ωθήσουν τη συνεργασία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και θα συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη.
Η δημιουργία των εμπορευματικών κέντρων και οι προδιαγραφές τους πρέπει όμως να έχουν ως κύρια παράμετρο την προώθηση και των δικών μας προϊόντων, ώστε να μειωθεί το κόστος και ο απαιτούμενος χρόνος μεταφοράς τους στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές. Αλλιώς, τα εμπορευματικά κέντρα θα τεθούν μονομερώς στην υπηρεσία του μεγάλου εισαγωγικού κεφαλαίου και εις βάρος της ντόπιας παραγωγής.
Πριν από λίγο καιρό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑ.ΣΟ.Κ κατέθεσε μια πρόταση νόμου για τη δημιουργία των εμπορευματικών κέντρων. Συζητήθηκε και αναλύθηκε στην Επιτροπή, συζητήθηκε στην Ολομέλεια και απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία μετά πολλών επαίνων. Μετά από μερικές μόνο εβδομάδες κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Μεταφορών το νομοσχέδιο που σήμερα συζητάμε. Με την πρώτη ανάγνωση, ο οποιοσδήποτε αναγνώστης θα καταλάβει ότι αποτελεί μια αντιγραφή της πρότασης του ΠΑ.ΣΟ.Κ με ορισμένες συμπληρώσεις και απαλείψεις, αλλά μια αντιγραφή που αποστεώνει την κεντρική ιδέα της δημιουργίας των εμπορευματικών κέντρων, μια αντιγραφή που στην προσπάθεια του αντιγράφοντος να διαφοροποιηθεί καταλήγει σε λειψή και κακή. Βλέπουμε, παραδείγματος χάριν, ότι έχετε απαλείψει διατάξεις για τις διαδικασίες χωροθέτησης και αδειοδότησης των εμπορευματικών κέντρων στερώντας ένα χρήσιμο εργαλείο από τη δημιουργία τους.
(KA)

Και δεν καταλαβαίνω τις τοποθετήσεις κυρίως του εισηγητού της πλειοψηφίας ο οποίος θέλει να μας επιβάλει μια ιδιότυπη σιωπή και μας λέει ότι αφού συμφωνείτε με την κεντρική ιδέα της δημιουργίας των εμπορευματικών κέντρων, γιατί κάνετε κριτική και διαφοροποιείσθε σε συγκεκριμένα άρθρα. Θέλω δε να πω ότι αυτό είναι όχι μόνο δικαίωμά μας, αλλά και υποχρέωσή μας απέναντι στους πολίτες που μας ψήφισαν και μας έταξαν στη θέση της αντιπολίτευσης, να κριτικάρουμε για τις παραλείψεις και τα λάθη τα οποία κάνετε. Θα περιμέναμε η ανάπτυξη αυτή του διαλόγου να θεωρείται ως ένα θετικό γεγονός και όχι να δώσετε τους χαρακτηρισμούς που δώσατε, σε αυτή τη θέση της αντιπολίτευσης.
Ενώ η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ προέβλεπε στην εισηγητική της έκθεση τις περιοχές των έξι μεγάλων εμπορευματικών κέντρων που οι αντίστοιχες περιφέρειες διαθέτουν ή διέθεταν μέχρι πρότινος για τη δημιουργία αυτών από το Γ΄Κοινοτικό Πλαίσιο, στο νομοσχέδιο αυτό δεν γίνεται λόγος για τις περιοχές εγκατάστασής τους. Όμως, ο διεθνής και ευρωπαϊκός ανταγωνισμός προσδιορίζει ουσιαστικά αυτές τις θέσεις που πρέπει να εγκατασταθούν και θα πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο μας σε κάθε μία περιοχή και σε κάθε μεταφορικό δρόμο.
Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι το Ηράκλειο μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο για τη Μεσόγειο, η Πάτρα για την Αδριατική, η Ηγουμενίτσα και η Αλεξανδρούπολη για την αξιοποίηση της Εγνατίας από τη Δύση μέχρι την Ανατολή, η Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς για τον άξονα 10 και για τα Βαλκάνια, η Θεσσαλία και το Θριάσιο που πρέπει να αναβαθμιστεί και για την Ηπειρωτική Ελλάδα. Ελπίζω η απάλειψη αυτών των περιοχών να μη σημαίνει πρόθεση για τη μεταφορά των κονδυλίων σε άλλους τομείς ή άλλες περιοχές.
Εισάγετε κύριοι συνάδελφοι διάταξη για το ΚΤΕΛ. Με αυτές τις διατάξεις ανοίγετε το δρόμο των απολύσεων για τους εργαζόμενους, δίνετε ανεξέλεγκτα το δικαίωμα στα Δ.Σ των ΚΤΕΛ να μεταβάλουν τις ειδικότητες κατά βούληση. Και ενώ η πολιτεία έχει εξασφαλίσει στους ιδιοκτήτες μετόχους των ΚΤΕΛ το μεταφορικό έργο, πρέπει να εξασφαλίσει και τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Κύριε Υπουργέ, αν σας διακρίνει και πιστεύω εσάς προσωπικά ότι σας διακρίνει ευαισθησία για τους εργαζόμενους, τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους, πρέπει να αποσύρετε σήμερα αυτές τις διατάξεις και να ξεκινήσετε ένα διάλογο με τους φορείς τους προκειμένου να τροποποιηθεί ο κανονισμός εργασίας.
Σας καταθέτω έγγραφο των εργαζομένων στο αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου και στο υπεραστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου όπου οι δύο σύνδεσμοι εκφράζουν την αντίθεσή τους για τις συγκεκριμένες διατάξεις του νομοσχεδίου.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης δεν καταλαβαίνω και τη σκοπιμότητα της διάταξης που αυξάνει το χρόνο ηλικίας των λεωφορείων σε ορισμένα νησιά και λόγω της επικαιρότητας μάλιστα, που δικάζεται αυτές τις ημέρες η υπόθεση για το δυστύχημα στα Τέμπη.
Θα ήθελα όμως να αναφερθώ και στην απάλειψη της διάταξης για το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Οι φορείς και οι κάτοικοι της περιοχής Νέας Αλικαρνασσού και Ηρακλείου ζητούν αυτό το νέο διεθνές αεροδρόμιο να εγκατασταθεί σε άλλη περιοχή προκειμένου να μεταφερθεί το σημερινό. Ξεκίνησαν κινητοποιήσεις οι οποίες ανεστάλησαν μόνο ύστερα από τις δεσμεύσεις και τις δηλώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα έχουμε ανακοινώσεις από την Κυβέρνηση.
Στο Καστέλι το θέλουν αυτό το αεροδρόμιο γιατί διαβλέπουν την ανάπτυξη που θα υπάρξει στην περιοχή, αλλά θέτουν τις προϋποθέσεις τους. Και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και ένα άλλο αεροδρόμιο, στο Τυμπάκι που μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί για τις εμπορευματικές μεταφορές προς και από την Κρήτη στα σύγχρονα πλαίσια μιας ανάπτυξης και αξιοποίησης όλων των υποδομών. Όμως όλα αυτά απαιτούν πρωτοβουλίες, βούληση και σχεδιασμό από την πλευρά της Κυβέρνησης η οποία πρέπει επιτέλους να ξεκινήσει να υλοποιεί ζητήματα που είναι απαραίτητα για να αντεπεξέλθουμε στο διεθνή ανταγωνισμό. Οι εξελίξεις τρέχουν και δεν περιμένουν εμάς πότε θα ευκαιρήσουμε να πάρουμε πρωτοβουλίες και να υλοποιήσουμε απαραίτητες υποδομές για το μέλλον της χώρας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
—————————————————————————————–
ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Καταλαβαίνω, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι της Συμπολίτευσης, τη δύσκολη θέση που έχει περιέλθει η Κυβέρνησή σας, αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα μόνο των άστοχων επιλογών σας. Καταλαβαίνω και την πίεση την οποία νιώθετε, όταν αναγκάζεστε να επικαλείσθε σχόλια της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ως σωσίβιο ή ως επιχειρήματα. Η εφημερίδα όμως αυτή γράφει και άλλα πράγματα. Γράφει για την παταγώδη αποτυχία σας σε όλους τους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής, γράφει για την εξαπάτηση των ψηφοφόρων και όλων των ανθρώπων σε σχέση με αυτά που τους τάξατε και αυτά που κάνετε σήμερα και ήθελα να σας ρωτήσω, εάν υιοθετείτε και αυτά τα γραφόμενα.
Δεν έχετε ακούσει, όμως, κύριοι συνάδελφοι, τις απόψεις των δικών σας στελεχών, τις απόψεις ακόμη και των Υπουργών, οι οποίοι διαγκωνίζονται ο ένας με τον άλλον ποιος θα πρωτοφορτώσει στον άλλον την παραπλάνηση του Πρωθυπουργού; Εμείς σ’ αυτό, στα εσωτερικά σας δεν επεμβαίνουμε. Ξεκαθαρίστε τα πρώτα, δείξτε τους ¨ενόχους¨ αυτής της άστοχης πολιτικής και μετά θα σας κρίνει ο ελληνικός λαός. Εμείς σας καταγγέλλουμε ότι η μάχη που υποτίθεται ότι δίνετε είναι παράσταση ή όπως αλλιώς λέει ο λαός μας, θέατρο. Είναι εικονική, είναι μόνο στα χαρτιά, είναι πλασματική σκιαμαχία και αυτό δεν μπορείτε να το πλασάρετε, όσο και αν το περιτυλίξετε επικοινωνιακά, στο λαό ως μάχη με τα συμφέροντα. Είμαστε υποχρεωμένοι να σας επιστρέψουμε όλους τους χαρακτηρισμούς που σήμερα ακούστηκαν από εσάς για την παράταξή μας, εάν δεν τους ανακαλέσετε από μόνοι σας.
Ο τρόπος με τον οποίο θεσμοθετείτε, κύριε Υπουργέ, τη δημιουργία εμπορευματικών κέντρων, διασφαλίζει από μόνος του μέσα από τις διατάξεις του νομοσχεδίου τη μη υλοποίησή τους. Αν δεν υιοθετήσετε τις προτάσεις μας, αφήνοντας κατά μέρος τον πολιτικό εγωϊσμό, ο οποίος σας διακατέχει επειδή ήρθε το θέμα στη Βουλή ως πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ και αν δεν υιοθετήσετε τη διαδικασία χωροθέτησής τους και την πρόταση, η οποία κατατέθηκε για τη διασφάλιση των 75 εκατ. Ευρώ που είναι γραμμένα στα ΠΕΠ για τη δημιουργία τους, τότε πραγματικά δε θα υλοποιηθούν αυτά τα εμπορευματικά κέντρα.
Επειδή αναφέρθηκαν πολλοί συνάδελφοι, γιατί δεν έγιναν στο παρελθόν αυτά, γιατί δεν υλοποιήθηκαν, πρέπει να σας πω ότι οι ευκαιρίες για δημιουργία εμπορευματικών κέντρων ήταν δύο. Του Β’ και Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Το μεν Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το οποίο σχεδιάσατε από την αρχή μέχρι το τέλος δεν είχε καμία πρόβλεψη για τα εμπορευματικά κέντρα.
Το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το οποίο σχεδιάστηκε από το ΠΑΣΟΚ, είχε αυτή την πρόβλεψη και εσείς έρχεστε με αυτές τις διατάξεις να δυσκολέψετε την υλοποίησή τους και ουσιαστικά να πάτε σε άλλους τόπους και σε άλλους σκοπούς αυτούς τους πόρους. Αλλά, όπως πολύ σωστά είπαν και συνάδελφοι από τη Συμπολίτευση, είναι απαραίτητη πλέον στη σύγχρονη εποχή η δημιουργία των Εμπορευματικών κέντρων.
Τα έξι μεγάλα Εμπορευματικά Κέντρα, φοβάστε να τα ονοματίσετε; Μήπως κάποιοι τα έχουν τάξει σε πολύ περισσότερες περιοχές από τις έξι; Αλλιώς δεν εξηγείται. Αμφισβητείται σήμερα ο ρόλος της Ηγουμενίτσας και της Αλεξανδρούπολης σε σχέση με την Εγνατία, την ανατολή και τη δύση; Αμφισβητείται ο ρόλος της Πάτρας σε σχέση με την Αδριατική; Αμφισβητείται ο ρόλος του Ηρακλείου και της Κρήτης σε σχέση με τους μεταφορικούς δρόμους της Μεσογείου; Αμφισβητείται ο ρόλος της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς σε σχέση με τον άξονα 10 και το βορρά, τα Βαλκάνια; Αμφισβητείται ο κεντρικός ρόλος της Θεσσαλίας και της Λάρισας; Το Θριάσιο Πεδίο ήδη έχει δημιουργηθεί και πρέπει να αναβαθμιστεί. Γιατί δεν τα ονοματίζετε; Τα έχετε τάξει σε πολλούς; Άλλη εξήγηση δεν μπορεί να δοθεί.
Τελειώνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στη διάταξη που αφορά τα ΚΤΕΛ. Υποθέτω ότι η διάταξη του Συντάγματος, το άρθρο 101 που προβλέπει τη μέριμνα για τις νησιωτικές περιοχές, δεν μιλάει για ειδική μέριμνα επί το χείριστο αλλά επί το βέλτιστο.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι η διάταξη με την οποία θα βάζουμε τους ανθρώπους και τους τουρίστες που πάνε σ’ αυτές τις περιοχές σε λεωφορεία πολύ περισσοτέρων ετών απ’ ό,τι στις άλλες περιοχές, είναι αντιμετώπιση επί το χείριστων αυτών των ανθρώπων. Πρέπει να την αποσύρετε. Αν θέλετε να κάνετε ειδική πολιτική για τις περιοχές, δώστε επιπλέον επιδότηση για να αντικαταστήσουν τα λεωφορεία και μάλιστα σε πιο σύντομο χρόνο, αφού είναι τουριστικές περιοχές και αφού έχουν μεγαλύτερη καταπόνηση λόγω του ότι το οδικό δίκτυο δεν είναι αυτό που πρέπει. Αλλά κάντε αυτό, όχι να χειροτερεύετε τα πράγματα.
Η μία όμως επιλογή δεν έχει κόστος χρηματικό -πόσα θέλετε; πενήντα χρόνια να είναι τα λεωφορεία; ναι κι ας έχουμε άλλα φαινόμενα, ας χαθούν ζωές- η άλλη επιλογή, η επιδότηση, έχει κόστος και νομίζω ότι γι’ αυτό δεν την υλοποιείτε.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σε σχέση με τους εργαζόμενους είπα και στην πρωτομιλία μου ότι πρέπει να αποσύρετε αυτή τη διάταξη γιατί δεν είναι ελεύθερη η οικονομία τα ΚΤΕΛ. Η Πολιτεία τους δίνει ένα αποκλειστικό έργο. Δεν είναι στον ανταγωνισμό. Ενώ, το ΚΤΕΛ δεν είναι στον ανταγωνισμό, δεν μπορεί εσωτερικά να λειτουργεί με κανόνες ελεύθερης οικονομίας και να απολύει ή να αλλάζει ειδικότητες όποτε και όπως θέλει. Αυτή η ουσιώδης διαφορά υπάρχει, που δεν την λαμβάνετε υπόψη σας.
Απευθύνομαι και στο συνάδελφο τον κ. Μπαντουβά, που μόλις κατέβηκε από το Βήμα, για να του πω για το διεθνές αεροδρόμιο του Ηρακλείου -που η Κυβέρνηση απάλειψε το σχετικό άρθρο από την πρόταση νόμου την οποία είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ- ότι έχει την ευκαιρία αμέσως μετά με την τροπολογία που έχουν καταθέσει οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ του Ηρακλείου να τη στηρίξει και να προχωρήσουμε, επιτέλους, στη δημιουργία του σύγχρονου διεθνούς αεροδρομίου που θα λύσει τα προβλήματα και σε σχέση με την τουριστική κίνηση και σε σχέση με την επιβατική κίνηση της Κρήτης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
—————————————————————————————————-

Ο κ. Κεγκέρογλου έχει το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Πρέπει να πω ότι πραγματικά τον να πιαστεί εντός ή εκτός εισαγωγικών αδιάβαστος ένας συνάδελφος της Συμπολίτευσης ή και της Αντιπολίτευσης δείχνει ότι μπορεί να ήλθε απροετοίμαστος ή να μην είχε μελετήσει σωστά. Το να πιαστεί αδιάβαστος ακόμη και αν είναι εισηγητής και αυτό δικαιολογείται. Αυτό που δεν δικαιολογείται είναι να προσέλθει διαβασμένος αλλά για άλλο κεφάλαιο απ’ αυτό που θα εξεταστεί, ιδιαίτερα όταν αυτός είναι εισηγητής.
Εδώ όμως έχουμε κάτι χειρότερο. Όλη η Κυβέρνηση είναι αδιάβαστη σε βασικά θέματα που αφορούν τη ζωή αυτού του τόπου. Από πολύ καιρό ο Πρωθυπουργός της Χώρας ομιλεί ότι ένα από τα νομοσχέδια που θα πατάξουν τη διαπλοκή, τη διαφθορά και θα βάλουν, κατά την άποψη του, σε ένα ρυθμό τα δημόσια έργα είναι και αυτό το ν/σ το οποίο κατέθεσε το ΥΠΕΧΩΔΕ σε σχέση με τον τρόπο ανάθεσης των δημοσίων έργων και με τον τρόπο ανάθεσης των μελετών και την υλοποίηση φυσικά των έργων και των μελετών. Αυτό σημαίνει ότι ένα χρόνο μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης που ήλθαν αυτά τα νομοσχέδια, έχει γίνει η απαραίτητη προετοιμασία, έχουν γίνει όλες εκείνες οι σκέψεις, οι διαβουλεύσεις και έχει καθοριστεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο από δω και πέρα η νέα Κυβέρνηση ή η διακυβέρνηση όπως αρέσκονται να λένε οι συνάδελφοι θα δρομολογήσει τα πράγματα για τα δημόσια έργα.
Ερχόμαστε λοιπόν και νομοθετούμε ως Βουλή σύμφωνα με τις εισηγήσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ και υπήρξε πρόσφατα η ρύθμιση για το συγκεκριμένο θέμα. Η τροπολογία η οποία έρχεται ανορθόδοξα όπως επεσήμανε ο συνάδελφος κ. Μανιάτης -γιατί έρχεται πραγματικά από το Υπουργείο Μεταφορών που είναι συναρμόδιο ασφαλώς, αλλά έπρεπε να εισαχθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ- ρυθμίζει ένα θέμα το οποίο ρυθμίστηκε πριν από λίγες εβδομάδες με ένα προετοιμασμένο καλά, όπως υποστήριξε η Κυβέρνηση και ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, νομοσχέδιο. Δεν βλέπουμε τη σκοπιμότητα ιδιαίτερα για τα ειδικά έργα. Γιατί αυτό προκαλεί περισσότερο εντύπωση γιατί γίνεται προσπάθεια να διασπαστεί η μεταφορά την οποία προβλέπει η τροπολογία σε δύο σκέλη: Στα γενικού ενδιαφέροντος έργα και στα ειδικά έργα που προβλέπουν μελέτη-κατασκευή. Γίνεται λοιπόν μπαλάκι όλο το θέμα των έργων από το ΥΠΕΧΩΔΕ προς το Υπουργείο Μεταφορών, το Υπουργείο Μεταφορών βλέπουμε ότι σήμερα, με διαφοροποίηση του εισηγητή και του συναδέλφου που μίλησε από τη Συμπολίτευση, θέλει να διαχωρίσει τα ειδικά έργα και να τα επιστρέψει στο ΥΠΕΧΩΔΕ και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μέγιστο θέμα που αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται η Κυβέρνηση την υλοποίηση των έργων.
Όταν μάλιστα έχει αναγορευτεί από την ίδια την Κυβέρνηση ως το μέγιστο θέμα -και είναι μεγάλο θέμα- για την πορεία του τόπου, νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει πρώτα η Κυβέρνηση τι θέλει και μετά να έρχεται εδώ να νομοθετεί, όταν μάλιστα υπήρχε και τρίτος Υπουργός σε αυτή τη θέση που του ζητήθηκε η υπογραφή και δεν υπέγραψε. Και αυτός το τρίτος Υπουργός σαφώς αυτές τις διχογνωμίες και αυτές τις αντιφάσεις είδε γι’ αυτό πιστεύω ότι δεν υπέγραψε.
Καταψηφίζουμε λοιπόν αυτή την τροπολογία στο σύνολό της.
—————————————————————————————————-

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήριος Χατζηγάκης): Το λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, μετά από διαδικασίες και συζητήσεις χρόνων, αλλά και παλινωδίες σε σχέση με τη λύση, η οποία θα έπρεπε να δοθεί, αποφασίσθηκε από το νομαρχιακό συμβούλιο, με τη συμμετοχή όλων των φορέων, να προταθεί στην Κυβέρνηση η μετεγκατάσταση του Αεροδρομίου του Ηρακλείου και η δημιουργία νέου αεροδρομίου, όπου θα έδειχνε η μελέτη ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει.
Η τεχνική λύση, η οποία είχε μελετηθεί και αφορούσε το λοξό διάδρομο, έλυνε και λύνει, εφόσον υλοποιηθεί, σημαντικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και με την ασφάλεια των πτήσεων.
Όμως, δεν λύνει το μεγάλο θέμα της ανάπτυξης των επιβατικών μεταφορών στην Κρήτη. Το εγκεκριμένο χωροταξικό σχέδιο επισημαίνει ότι και με την κατασκευή των απαιτούμενων έργων μόνο μέχρι το 2010 ή 2011 θα μπορεί να εξυπηρετεί το συγκεκριμένο Αεροδρόμιο.
Έτσι, λοιπόν, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, όπως έδειξαν οι μελέτες που έκανε το Υπουργείο, του οποίου προΐστασθε, και αυτό το νέο υπερσύγχρονο αεροδρόμιο που προτείνεται, έχει υψηλές προδιαγραφές και εξασφαλίζει όλες εκείνες τις λειτουργίες, ούτως ώστε τα επόμενα είκοσι ή τριάντα χρόνια να μην έχουμε κανένα πρόβλημα σε σχέση με τις αερομεταφορές στην Κρήτη. Επιτυγχάνεται η καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστικών περιοχών όλης της Κρήτης, αναπτύσσονται πλήρεις και σύγχρονες εγκαταστάσεις που θα εξυπηρετούν άριστα τους επιβάτες, αυξάνεται ο αριθμός των εξυπηρετούμενων επιβατών και αντιμετωπίζονται όλα τα θέματα που σήμερα απασχολούν την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου και της Αλικαρνασσού σε σχέση με την ασφάλεια των πτήσεων και των κατοίκων της περιοχής.
Επίσης, ο τρόπος, με τον οποίον προτείνεται η χρηματοδότηση του έργου μέσα από την τροπολογία, διασφαλίζει την εφικτότητα του έργου.
Για όλους αυτούς τους λόγους, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνετε αποδεκτή αυτήν την τροπολογία που είχε κατατεθεί πέρυσι τον Ιανουάριο ως νομοσχέδιο από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο συζητήθηκε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και είχε την έγκρισή της, αλλά λόγω της προεκλογικής περιόδου δεν προχώρησε στην Ολομέλεια, έχει επίσης συζητηθεί εδώ στην Ολομέλεια με την πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για τα εμπορευματικά κέντρα, όπου συμπεριλαμβανόταν, όπως ξαναείπα, στο άρθρο 14 που αφορούσε τη δημιουργία του Αεροδρομίου και έχουμε και σήμερα την τροπολογία που αφορά το ίδιο θέμα.
Βεβαίως, δεν περιμένει κανείς να δεχθείτε, από άποψη πολιτικού εγωισμού, την τροπολογία που προτείνει η Αντιπολίτευση, παρότι αναγνωρίζετε με δηλώσεις σας ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία του νέου αεροδρομίου. Τουλάχιστον, όμως, ανακοινώστε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα αφορά τις πρωτοβουλίες που προτίθεσθε να πάρετε σε σχέση με τη δημιουργία αυτού του νέου αεροδρομίου.
Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν τις προηγούμενες ημέρες στην Αλικαρνασσό, σταμάτησαν μόνο και μόνο επειδή δεσμεύθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας σε σχέση με ανακοινώσεις για τις επόμενες ημέρες.
Εσείς, κύριε Υπουργέ, από ότι διάβασα στα Πρακτικά, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, δεσμευθήκατε ότι τις επόμενες ημέρες θα επισκεφθείτε το Ηράκλειο, για να ανακοινώσετε τις προθέσεις σας. Αυτό μην το λέτε μόνο, αλλά κάντε το πράξη, γιατί πραγματικά δεν υπάρχουν περιθώρια.
Καθυστέρησε που καθυστέρησε να μελετηθεί η όποια λύση στο παρελθόν, καθυστέρησε που καθυστέρησε η επιλογή μιας σωστής λύσης από το Υπουργείο Μεταφορών. Ας μη συνεχίσει να καθυστερεί πέρα από το νέο χρόνο. Ήδη έχουμε καθυστερήσει από την κατάθεση του νομοσχεδίου πέρσι στην έναρξη των διαδικασιών υλοποίησης αυτού του μεγάλου αναπτυξιακού έργου. Αυτό θα λύσει τα προβλήματα όχι μόνο της συνολικής ανάπτυξης της Κρήτης, αλλά και ιδιαίτερα του τουριστικού τομέα για τον οποίο τόσο πολύ ευελπιστεί και η Κυβέρνησή σας, αλλά κυρίως ευελπιστούν οι πολίτες, για το μέλλον του τόπου.
Σας ευχαριστώ.
 —————————————————————————————————

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( Σωτήρης Χατζηγάκης): Το λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μια κουβέντα μόνο θα πω κύριε Πρόεδρε. Από τη στιγμή που ο κύριος Υφυπουργός αναγνωρίζει ότι πρέπει να δημιουργηθεί νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Ηράκλειο θα πρέπει να μας εξηγήσει στους 12 μήνες που κυβερνάει η παράταξή του σε τι ακριβώς ενέργειες έχει προβεί σε σχέση με το θέμα γιατί αν δεχθούμε την πρόφαση ότι είναι άσχετο το νομοσχέδιο -και αυτό δεν ισχύει βέβαια γιατί είδαμε διατάξεις για υδροπλάνα, για ΚΤΕΛ και διάφορα άλλα θέματα να μπαίνουν και όχι ένα θέμα που είναι πραγματικά συναφές- εάν λοιπόν είναι άσχετο το νομοσχέδιο κατά τον κύριο Υφυπουργό και γι αυτό δεν έφερε το θέμα ας μας πει σε τι ενέργειες έχει προβεί όλο αυτό το διάστημα προκειμένου να προωθηθεί το συγκεκριμένο θέμα.
ΧΑ

Και γιατί δεν έφερε διάταξη εδώ που να λέει ότι δημιουργούμε δημόσιου χαρακτήρα αεροδρόμιο, όπως ακριβώς το λέει η Ομοσπονδία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Αυτό που ρωτάτε, κύριε Κεγκέρογλου, κάντε μία ερώτηση ή επερώτηση να το βρείτε. Είναι εκτός της τροπολογίας. Εδώ δεν είναι κοινοβουλευτικός έλεγχος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Η ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, προφανώς είναι ρητορική, γιατί όχι μόνο επί του τύπου δεν μπορώ να την κάνω αλλά και επί της ουσίας δεν μπορεί να απαντηθεί από τον κύριο Υπουργό.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα