Skip links

Συζήτηση για ερώτηση σχετικά με την αξιοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων του Βιολογικού Καθαρισμού

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΑ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΕ΄
Τρίτη 5 Απριλίου 2005

Πρώτη είναι η με αριθμό 7477/7.2.2005 ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σχετικά με την αξιοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων του Βιολογικού Καθαρισμού Ηρακλείου, για τις αρδευτικές ανάγκες Φοινικιάς και Κάμπου Αγ. Σύλλα.
Η ερώτηση του κ. Κεγκέρογλου έχει ως εξής:
«Ο Δήμος Ηρακλείου και ο δήμος Τεμένους, θα επιδιώξουν μέσα από τη συνεργασία τους την αξιοποίηση για άρδευση των επεξεργασμένων λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού Ηρακλείου.
Η περιοχή της Φοινικιάς και του Κάμπου Αγ. Σύλλα, είναι γη υψηλής παραγωγικότητας και η άρδευσή της, θα έχει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα για τις καλλιέργειες.
Η ποσότητα νερών που μπορεί να αξιοποιηθεί θα ανέλθει τα επόμενα χρόνια σε 35 εκατ. κυβικά μέτρα.
Επειδή η αξιοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων προϋποθέτει την τριτοβάθμια επεξεργασία τους
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί
1. Αν τα αρμόδια Υπουργεία στηρίξουν και πως (χρηματοδότηση, τεχνογνωσία κλπ.) την πρωτοβουλία αυτή των Δήμων Ηρακλείου και Τεμένους;
2. Σε ποιο πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί η κατασκευή των εγκαταστάσεων της τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων και σε ποιο, η κατασκευή των αρδευτικών δικτύων;»
Ορίστε κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σχετικά με το έργο που αναφέρει ο κύριος συνάδελφος στην ερώτησή του θέλω να πω ότι δεν έχει υποβληθεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ καμία πρόταση. Επομένως, δεν υπάρχει σε εκκρεμότητα περιβαλλοντική αδειοδότηση για παρόμοιο έργο.
Η αρμόδια ειδική υπηρεσία περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ είχε αδειοδοτήσει περιβαλλοντικά το έτος 2001 την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου. Στην κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων δεν προβλεπόταν η διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση καλλιεργειών. Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ του ΥΠΕΧΩΔΕ έχουν ενταχθεί από το 2002 δύο έργα επαναχρησιμοποίησης εκροών συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και μάλιστα στο μέτρο 1.2. Παρόμοιας φύσης έργα πρέπει να πω ότι, εκτός από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, μπορούν να εντάσσονται και να χρηματοδοτούνται από τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα και στη συγκεκριμένη περίπτωση από το ΠΕΠ Κρήτης.
Συμπληρωματικά θέλω να αναφέρω για το συγκεκριμένο θέμα πως πάντοτε στο πλαίσιο του μέτρου 1.2 του ΕΠΕΡ έχει ενταχθεί το έργο «Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων του Οικισμού Προφήτη Ηλία του Δήμου Τεμένους» με προϋπολογισμό 710.000 ευρώ. Σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του συγκεκριμένου έργου είναι δυνατή η διάθεση των επεξεργασμένων εκροών για άρδευση.
Παράλληλα στο Δήμο Τεμένους κατασκευάζεται από την περιφέρεια Κρήτης αρδευτικό δίκτυο σε έκταση 3,5 χιλιάδων στρεμμάτων, το οποίο τροφοδοτείται σε πρώτη φάση από 3 γεωτρήσεις και 1 αντλιοστάσιο στην περιοχή του Κάμπου Αγίου Σύλλα. Το δίκτυο έχει υπολογιστεί με πρόβλεψη να δεχθεί σε δεύτερη φάση, μελλοντικά, μεγάλο μέρος των εκροών του σταθμού βιολογικού καθαρισμού του Ηρακλείου. Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται μέσω του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υφυπουργέ.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ:
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πράγματι συνεχίζονται κάποια έργα στην περιοχή, όμως η ερώτησή μου δεν αφορά αυτά τα συγκεκριμένα έργα. Μιλάμε για 35 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό ως εκροές του βιολογικού καθαρισμού Ηρακλείου, που σημαίνει ότι αυτή η τεράστια ποσότητα, εφόσον επεξεργαστεί και διατεθεί για την άρδευση της περιοχής, λύνει το πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή της Φοινικιάς και του Κάμπου του Αγίου Σύλλα, όπου και αναφερόμαστε.
Το ΥΠΕΧΩΔΕ, το δικό σας Υπουργείο, είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ο συντονιστής σε σχέση με τη διαχείριση των υδάτων στη χώρα μας. Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, θα πρέπει να έχετε έναν παραπάνω λόγο σε σχέση με έργα που αφορούν τη διαχείριση και την αξιοποίηση των υδάτων και όχι μόνο σε σχέση με την ένταξη σε συγκεκριμένα προγράμματα του Υπουργείου σας.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας πω ότι με τη διαδημοτική συνεργασία του Δήμου Τεμένους και του Δήμου Ηρακλείου για την αξιοποίηση των εκροών του Βιολογικού Καθαρισμού Ηρακλείου, έχει προταθεί να υλοποιηθεί το έργο σε δύο φάσεις:
Η πρώτη φάση αφορά τις οριστικές μελέτες και τα έργα τριτοβάθμιας επεξεργασίας και η δεύτερη φάση αφορά τα υπόλοιπα έργα. Η πρώτη φάση, όπως έχει προταθεί από τους δύο Δήμους, έχει κόστος 3 εκατομμύρια ευρώ. Οι Δήμοι Ηρακλείου και Τεμένους αυτό που ζητούν τώρα είναι να ενταχθεί η ολοκλήρωση αυτών των μελετών είτε στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ είτε στο περιφερειακό πρόγραμμα είτε σε τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων είτε στο ΕΠΕΡ, προκειμένου να μπορεί να δημοπρατηθεί το έργο. 

Αυτό είναι το συγκεκριμένο ερώτημα. Θεωρώ ότι το Υπουργείο σας, ως συντονιστής, θα πρέπει να αναλάβει μια παραπάνω ευθύνη και έναν παραπάνω ρόλο, προκειμένου να κάνουμε σωστή αξιοποίηση των υπαρχόντων υδάτων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα έλεγα, απαντώντας στο συνάδελφο, ότι πράγματι, όπως μας ενημερώνει το Υπουργείο Εσωτερικών, οι δύο δήμοι έχουν έρθει το τελευταίο χρονικό διάστημα σε συνεργασία έτσι, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν το συγκεκριμένο έργο. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει την τεχνική ωρίμανση και αδειοδότηση του έργου, για να μπορέσει στη συνέχεια να προχωρήσει.
Σε ό,τι αφορά το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτης και το «Θησέας», κύριε συνάδελφε, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Εσωτερικών να απαντήσει. Σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιβάλλον, εφόσον υπάρξει σχετικό μέτρο, σχετική πρόσκληση στους αμέσως επόμενους μήνες, που θα ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα, θα μπορούν οι δήμοι να υποβάλλουν συγκεκριμένη πρόταση, η οποία βεβαίως και θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τα υπηρεσιακά προγράμματα του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα