Skip links

Συζήτηση για ερώτηση σχετικά με νέα κοινή οργάνωση αγοράς ελαιολάδου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΑ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ’

Τρίτη 19 Απριλίου 2005

Υπάρχει μια μοναδική ερώτηση, η με αριθμό 7541/8-2-2005 ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την εφαρμογή της νέας Κοινής Οργάνωσης Αγοράς για το ελαιόλαδο.
Το ειδικότερο περιεχόμενο της ερώτησης του κ. Κεγκέρογλου έχει ως εξής:
«Λίγους μήνες πριν την εφαρμογή της νέας Κοινής Οργάνωσης Αγοράς ελαιόλαδου δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί το ελαιοκομικό μητρώο.

Η χώρα μας έπρεπε να είχε ήδη άρτιο ελαιοκομικό μητρώο, αλλά και το μηχανισμό για την ενημέρωση και διατήρηση του.
Ο περίφημος διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου διόρθωσης και ενημέρωσης του μητρώου έχει «κολλήσει».
Υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το αν προλάβουμε να είναι όλα έτοιμα μέχρι τον Ιούλιο, τότε που η χώρα μας θα πρέπει να καταθέσει το φάκελο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επειδή η μη κατάρτιση του μητρώου θα δημιουργήσει προβλήματα στη διαδικασία χορήγησης της επιδότησης ελαιολάδου, ανεξάρτητα από την απόφαση που θα λάβει το Υπουργείο, για το ποσοστό αποσύνδεσης (60% έως 100%) της επιδότησης από την παραγωγή, ερωτάται ο κύριος Υπουργός τα εξής:
Πότε θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου διόρθωσης και ενημέρωσης του ελαιοκομικού μητρώου και με ποιες διαδικασίες θα ολοκληρωθεί η κατάρτιση του ελαιοκομικού μητρώου;
Εάν μέχρι τον Ιούλιο δεν έχει ολοκληρωθεί το ελαιοκομικό μητρώο, με τι στοιχεία το Υπουργείο θα καταθέσει το φάκελό του στην Ευρωπαϊκή Ένωση;».
Ο Υφυπουργός κ. Κοντός έχει το λόγο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Η κατάρτιση των μητρώων, του ελαιοκομικού και του αμπελουργικού, είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ελληνική γεωργία. Είναι κατά συνέπεια σκόπιμο να δούμε την ιστορία των μητρώων, έτσι ώστε να διαπιστώσουμε όλοι ποιος ευθύνεται για τη μη ολοκλήρωση της κατάρτισής τους.
Το έργο είχε ανατεθεί την περίοδο 1992-1993 με δόκιμες προδιαγραφές. Οι αναθέσεις, όμως, ανακλήθηκαν μετά την κυβερνητική αλλαγή του 1993 από την κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ..
Το έργο, μετά από εννέα χρόνια αδράνειας της κυβέρνησης και μετά από απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωση, επαναπροκηρύχθηκε και ανατέθηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος το 2001-2002. Οι προδιαγραφές όμως ήταν διαφορετικές, ο προϋπολογισμός του έργου μικρότερος κατά 50% τουλάχιστον και με την εννιαετή καθυστέρηση δεν υπήρχε πλέον ο απαιτούμενος χρόνος για τακτοποιήσεις και διορθώσεις πριν τεθεί σε ισχύ πρακτικά για την καταβολή των ενισχύσεων.
Το πρόγραμμα αυτό έγινε ακόμα πιο δύσκολο, διότι στην πλειοψηφία του ελληνικού χώρου δεν υπάρχει εθνικό κτηματολόγιο και είναι γνωστό ποιος ευθύνεται για τη μη κατάρτισή του. Η χώρα μας είχε την υποχρέωση να υποβάλει το μητρώο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από το Σεπτέμβριο του 2003. Αντί της υποβολής, όμως, η τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας προτίμησε να δηλώσει ότι η σύνταξη του μητρώου με δεκαπέντε χιλιάδες φωτοχάρτες και δεκαπέντε χιλιάδες διαγράμματα, καθώς και οι έλεγχοι των ενισχύσεων από δορυφορικές εικόνες είχαν ολοκληρωθεί. Δεν καταθέσαμε δηλαδή, δηλώσαμε.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκε το Μάρτιο του 2004 στη δυσάρεστη θέση να έχει μεν δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το μητρώο καταρτίστηκε και γίνονται κάποιες μικροδιορθώσεις, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι επιδοτήσεις, ενώ η αλήθεια ήταν ότι η σύνταξη συνεχιζόταν με πλήθος προβλημάτων, ορισμένα από τα οποία καθιστούσαν απαγορευτική την αξιοποίηση των μητρώων για την πληρωμή των επιδοτήσεων.
Με νέα, έντονη και ασφυκτική διαχείριση και τη δημιουργία ελεγκτικού μηχανισμού, καθώς και την ενεργοποίηση των νομαρχιακών επιτροπών που είχαν τεθεί στο περιθώριο, παρακολουθούμε διαρκώς την κατάρτιση του μητρώου. Παράλληλα πιστοποιήθηκε κατά το δυνατόν η συμμόρφωση των αναδόχων στις απαιτούμενες προδιαγραφές, ενώ πραγματοποιήθηκαν μεγάλες περικοπές στους ανάδοχους της σύνταξης των μητρώων, λόγω των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά τους ελέγχους.
Στις περιπτώσεις όπου η ταυτοποίηση των παραγωγών ήταν αδύνατη λόγω λαθών, με πολιτική απόφαση η Κυβέρνηση αποδέχθηκε ως ορθές τις υπεύθυνες δηλώσεις τους και έτσι οι ελαιοπαραγωγοί εισέπραξαν τις επιδοτήσεις νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Παράλληλα, οι αποκλίσεις που εντοπίστηκαν στα μητρώα κατηγοριοποιούνται, ώστε να αντιμετωπιστούν το συντομότερο δυνατό και ανάλογα με το είδος τους ή από το Υπουργείο ή από τους τοπικούς φορείς ή από τους νέους αναδόχους που θα προκύψουν από το διαγωνισμό της ενημέρωσης των μητρώων, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και το κόστος του βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
Στον εν λόγω διαγωνισμό υπήρξε κάποια καθυστέρηση λόγω ασφαλιστικών μέτρων που κατατέθηκαν από συμπράττοντα γραφεία. Ήδη έχει εκδοθεί απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο διαγωνισμός συνεχίζεται κανονικά. Πρέπει να πούμε ότι οι παραγωγοί που είναι εγγεγραμμένοι στα παραπάνω μητρώα ή έχουν υποβάλει αίτηση τροποποίησης ή νέας εγγραφής στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μητρώων έχουν κατοχυρώσει όλα τα δικαιώματα συμμετοχής τους σε κοινοτικά προγράμματα και ενισχύσεις που αφορούν στις εν λόγω καλλιέργειες με την επιφύλαξη της επεξεργασίας των δηλώσεών τους, όπως αναφέρεται παραπάνω.
Απ’ αυτά που είπα συνάγεται ότι ενώ θα μπορούσαμε να είχαμε και ελαιοκομικό και αμπελουργικό μητρώο από τη δεκαετία του 1990, δυστυχώς σήμερα προχωρούμε σε νέες διορθώσεις, προσπαθούμε να καλύψουμε τα μεγάλα κενά που υπήρξαν, διότι όπως φαίνεται, ακέραια την ευθύνη την έχουν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ που επί τόσα χρόνια κυβέρνησαν τη χώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήριος Χατζηγάκης): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Ο κ. Κεγκέρογλου έχει το λόγο.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, παραλάβατε ένα μητρώο στη φάση πράγματι της διόρθωσης, στη φάση των ενστάσεων και οφείλατε ως πολιτική ηγεσία και ως Υπουργείο να φροντίσετε για να ολοκληρωθεί. ʼλλωστε αυτό είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου και έπρεπε να το κάνετε. Πρέπει, όμως, να γίνει μέσα στους χρόνους για να μη δημιουργηθούν παραπάνω προβλήματα.
Για την εφαρμογή, όμως, της νέας ΚΑΠ υπάρχει πλήρης σύγχυση στον κόσμο και λόγω της μη έγκυρης ενημέρωσης, αλλά κυρίως λόγω της μεγάλης καθυστέρησης του Υπουργείου να ανακοινώσει αποφάσεις. Αυτή η καθυστέρηση και όλα τα υπόλοιπα δεν δημιουργούν προϋποθέσεις, ούτως ώστε να μη χαθούν επιδοτήσεις για τους παραγωγούς.
Συγκεκριμένα από 1-1-2005 ισχύει η κοινή υπουργική απόφαση που έχετε υπογράψει για την πολλαπλή συμμόρφωση. Υπάρχει ενημέρωση των παραγωγών γι’ αυτό το θέμα; Έχει γίνει τίποτα; Δεν υπάρχει κίνδυνος να χαθούν επιδοτήσεις με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεστε το θέμα; Ποιος φορέας θα δίνει το πιστοποιητικό για την πολλαπλή συμμόρφωση; Είναι Απρίλιος του 2005 και δεν έχουν ενημερωθεί μέχρι τώρα οι ελαιοπαραγωγοί με την ατομική ειδοποίηση, όπως έχετε υποχρέωση, για τα ατομικά δικαιώματα που έχουν.
Πότε θα γίνει ο προσωρινός καθορισμός των ενισχύσεων που δικαιούται ο κάθε ελαιοπαραγωγός; Πότε θα γίνουν οι ενστάσεις που πρέπει να ακολουθήσουν αυτόν τον καθορισμό;
Αφού επιλέξατε τον ατομικό προσδιορισμό καθορισμό των δικαιωμάτων και όχι τον περιφερειακό, είναι εύλογο να σας ρωτήσω με ποιο τρόπο θα αρθεί η αδικία για αυτούς τους παραγωγούς που τα χρόνια αναφοράς, δηλαδή από το 1999 μέχρι το 2002, είχαν ζημιές λόγω καιρικών φαινομένων; Ποια στοιχεία θα χρησιμοποιήσετε για την ελαιοκαλλιέργεια του έτους 1999 που δεν είχε αρχίσει ακόμα η λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ;
Η μείωση των επιδοτήσεων και λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και λόγω του 3% για το εθνικό αποθεματικό και λόγω του 10% που μπορεί να φθάσει η ενδεχόμενη μείωση για τα μέτρα, για την ποιότητα και το εμπόριο δίνουν μία μείωση που μπορεί να φτάσει το 18% και θα προσδιορισθεί ακριβώς, αφού ληφθούν οι αποφάσεις. Πότε θα ληφθούν αυτές οι αποφάσεις από το Υπουργείο για να είναι ενήμερος ο παραγωγός για το τι θα χάσει τελικά από την επιδότηση ή για το τι θα διασφαλίσει, αν το πάρουμε από τη θετική πλευρά;
Έρχομαι στο θέμα της ενιαίας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης, για την οποία δεν έχετε ανακοινώσει το ποσοστό αποσύνδεσης ή το ποσοστό σύνδεσης. Η ΠΑΣΕΓΕΣ απάντησε και ζητά την 100% αποσύνδεση από την παραγωγή. Το Υπουργείο τον Ιούλιο οφείλει να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το ποσοστό. Πείτε μας σήμερα: Έχετε πάρει αυτές τις αποφάσεις ή δεν είσθε έτοιμοι ακόμα; Και για αυτήν την απόφαση ακολουθεί η χαρακτηριστική καθυστέρηση, όπως και για όλα τα θέματα που αφορούν την υλοποίηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήριος Χατζηγάκης): Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων): Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, χαίρομαι κατ’ αρχάς γιατί ο συνάδελφος παραδέχθηκε ότι ο φάκελος με τα μητρώα που παραλάβαμε είχε πολλά κενά, πολλές παραλείψεις και πολλά λάθη. Πάντως, ολοκληρωμένα μητρώα δεν παραλάβαμε. Ακόμα, χαίρομαι που παραδέχθηκε ότι γίνεται μία καλή προσπάθεια, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν τα μητρώα το ταχύτερο δυνατόν.
Επίσης, θα ήθελα να πω κάτι άλλο που αφορά τον αγροτικό κόσμο της χώρας. Για το μητρώο των αγροτών, που είναι ένα μείζον θέμα και το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε αυτούς που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη γεωργία, είχε μπει η πίστωση στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, αλλά ούτε καν την άγγιξαν.
Σας λέω, λοιπόν, ότι έχουν προκηρυχθεί όλοι οι διαγωνισμοί, προχωρούμε και σε σύντομο χρονικό διάστημα η χώρα θα έχει ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό μητρώο αγροτών, έτσι ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να στηρίξουμε αυτούς που κατά κύριο επάγγελμα ασχολούνται με τη γεωργία.
Ο κύριος συνάδελφος αναφέρθηκε στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Σας λέω ότι ουδεμία καθυστέρηση υπάρχει, αλλά γίνεται μία πολύ μεγάλη προσπάθεια σε όλη τη χώρα για να ενημερωθούν οι αγρότες.
Όσο δε για την καθυστέρηση που λέει ότι δεν έχουμε ακόμα αναφερθεί στα ποσοστά αποσύνδεσης, πρέπει να πούμε ότι πρόσφατα η ΠΑΣΕΓΕΣ μας έδωσε τη δική της θέση.
Όσον αφορά τον καπνό, ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ξεκαθαριστεί τι θα συμβεί με τους εφαρμοστικούς κανονισμούς.
Συνεπώς, περιμένουμε να πάρουμε τις οριστικές θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να κάνουμε γνωστές και εμείς τις δικές μας θέσεις, θέσεις υπεύθυνες οι οποίες θα στηρίξουν την προσπάθεια που θα κάνουν οι Έλληνες αγρότες για τις επιδοτήσεις από το 2007 μέχρι το 2013, τις οποίες εξασφάλισε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την προσπάθεια που έκανε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο κ. Τσιτουρίδης μαζί με τον κ. Μπασιάκο.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα