Skip links

Συζήτηση για ερώτηση σχετικά με η χρηματοδότηση έργων σχολικής στέγης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΑ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ PKZ’

Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2005

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήριος Χατζηγάκης): Κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πρώτη είναι η με αριθμό 707/1-3-2005 ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου για τη χρηματοδότηση έργων σχολικής στέγης.
Το περιεχόμενο της επίκαιρης ερώτησης του συναδέλφου έχει ως εξής: «Οι υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις σας κατά τη συνάντηση στο Υπουργείο στις 3 Φεβρουαρίου είναι μέχρι σήμερα ανεκπλήρωτες.
Στη συνάντηση αυτή ουσιαστικά απορρίψατε το αίτημα της χρηματοδότησης του περυσινού προγράμματος, που απαιτεί 8.000.000 ευρώ και το μοναδικό αίτημα της Ν.Α.Η. που κάνατε αποδεκτό ήταν εκείνο της καταβολής των οφειλομένων μέχρι 20-2-2005 σε εργολάβους έργων σχολικής στέγης.
Δόθηκε δε, ρητή υπόσχεση άμεσης αποστολής στη Νομαρχία Ηρακλείου του ποσού των 2.000.000 ευρώ, 1.000.000 ευρώ από τον Ο.Σ.Κ. και 1.000.000 ευρώ από την περιφέρεια Κρήτης. Εάν και παρήλθαν οι προθεσμίες που εσείς θέσατε, τα χρήματα για τις οφειλές δεν έχουν ακόμη εγκριθεί. Επειδή τα έργα έχουν σταματήσει στη μέση και νέα δημοπρατημένα έργα δεν ξεκινούν,
Ερωτάστε κυρία Υπουργέ: α) Γιατί δεν έχετε αποστείλει μέχρι σήμερα στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου τα 2.000.000 που είχατε υποσχεθεί;
β) Εάν προτίθεσθε με τη νέα απόφαση κατανομής του 2005 να άρετε την αδικία εις βάρος του Νομού Ηρακλείου και να χρηματοδοτήσετε κανονικά το πρόγραμμα σχολικής στέγης»

Ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Γεώργιος Καλός έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): Κύριε Πρόεδρε, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, θα έλεγα απλά, ειλικρινά, ότι δεν είναι κατανοητή η αιτία για την οποία γίνεται η επίκαιρη ερώτηση του εκλεκτού συναδέλφου, για τον απλούστατο λόγο ότι όσοι συμμετείχαν στη σύσκεψη της 3ης Φεβρουαρίου, πριν από ένα μήνα περίπου, στο Υπουργείο Παιδείας -όπου ολόκληρη σχεδόν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας συζήτησε σε πρώτη φάση με όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων που εκπροσωπούν το Νομό στη Βουλή και αμέσως μετά και με τους περιφερειακούς εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, όπως είναι ο νομάρχης και ο περιφερειάρχης, και με όλους τους προέδρους και εκπροσωπούντες τους συναφείς οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων, η αντίστοιχη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για την σχολική στέγη- θα είδαν, θα άκουσαν και θα σημείωσαν φυσικά -φαντάζομαι- ότι η υπόσχεση της Υπουργού Παιδείας προς ολόκληρο το Νομό Ηρακλείου ήταν όντως να δοθεί το ένα εκατομμύριο στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου για τις οφειλές της, σε σχέση με εργασίες στη σχολική στέγη που είχαν ήδη εκτελεστεί, από το Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων και το υπόλοιπο ποσό, που δεν είναι ένα εκατομμύριο -σας διορθώνω, κύριε συνάδελφε- αλλά εφτακόσιες χιλιάδες ευρώ να δοθούν από την κατανομή τη φετινή μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προς τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις όλης της χώρας. Ο ορίζοντας των υποσχέσεων ήταν καθαρός: ο μήνας Μάρτιος. Προς τι λοιπόν το ερώτημα και προς τι οι λαϊκίστικες κορόνες – που διαβάσαμε στον τοπικό Τύπο, κύριε συνάδελφε- του Νομάρχη σας, ότι τάχα αθέτησε τις υποσχέσεις της η Υπουργός Παιδείας κι επομένως είναι αναξιόπιστη; Πιστεύω λοιπόν ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που σας κάναμε, εμείς ακολουθήσαμε ακριβώς εκείνα που σας είπαμε στη σύσκεψη. Και ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ζήτησε το ένα εκατομμύριο από την Υπουργό Παιδείας και η Υπουργός Παιδείας μόλις προχθές υπέγραψε την απόφαση να δοθεί από τον Ο.Σ.Κ στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση του Νομού σας το ένα εκατομμύριο ευρώ για την αποπληρωμή των χρεών.
Ταυτοχρόνως, γνωρίζετε πολύ καλά -και σας το σημειώνω και τώρα, το είπαμε και στη σύσκεψη- ότι το υπόλοιπο των εφτακοσίων χιλιάδων ευρώ θα δοθεί από τα περιφερειακά προγράμματα Κρήτης προς έργο το οποίο να είναι νέο -διότι δεν χρηματοδοτούνται συνεχιζόμενα ή αποπερατωθέντα ήδη έργα σχολικής στέγης από το θεσμικό πλαίσιο που δικαιολογεί την εκταμίευση στα περιφερειακά προγράμματα- και αντιστοίχως η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση θα δώσει έναντι αυτού τα 700.000 ευρώ για την ολοκλήρωση των ήδη εκτελεσθέντων εργασιών και την αποπεράτωση του προγράμματος.
Ό,τι λοιπόν υποσχεθήκαμε το κάναμε μέσα στις τακτές ημερομηνίες. Γι’ αυτό επαναλαμβάνω, όπως άρχισα τη μικρή αυτή αγόρευση, ότι κατά τη γνώμη μας είναι εκτός και τόπου και χρόνου και λογικής η ερώτησή σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήριος Χατζηγάκης): Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.

Ο κ. Κεγκέρογλου έχει το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το αν, κύριε Υπουργέ, είναι εκτός τόπου, χρόνου και λογικής η ερώτησή μου νομίζω ότι μπορούν να το κρίνουν οι πολίτες, οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι το πρόγραμμα σχολικής στέγης λόγω του ότι δεν χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας έχει σταματήσει στη μέση. Έργα τα οποία είχαν ξεκινήσει δεν ολοκληρώνονται, έργα τα οποία είχαν δημοπρατηθεί δεν ξεκινούν και έργα τα οποία έχουν μελετηθεί δεν δημοπρατούνται. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, την οποία νομίζω ότι δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τις υποσχέσεις, για τα έργα τα οποία είναι στη μέση -με την έννοια ότι έχουμε νομικές συμβάσεις με τους εργολήπτες- δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση η καθυστέρηση χρηματοδότησής τους και αποπληρωμής τους, γιατί τα επιπλέον χρήματα που πληρώνονται στους εργολήπτες λόγω αυτής της καθυστέρησης -χωρίς να αφορούν έργα, αλλά να αφορούν μεταβολές λόγω αλλαγής του λ’ της χρονικής καθυστέρησης- πληρώνονται από τη φορολογία των Ελλήνων πολιτών. Νομίζω ότι αυτή η καθυστέρηση είναι αδικαιολόγητη. Θα πρέπει ίσως να αναζητηθούν και ευθύνες από όποιους τις έχουν σε σχέση με αυτή την παραπάνω πληρωμή που θα υπάρξει έτσι ή αλλιώς.
Κύριε Υπουργέ, χωρίς να θέλω να αναλάβετε εσείς εξ ολοκλήρου τις ευθύνες για το Υπουργείο Παιδείας σε σχέση με την ελλιπή χρηματοδότηση για το Νομό Ηρακλείου, θα ήθελα να σας ξαναπώ ότι το Πρόγραμμα είναι ύψους περίπου 8.500.000 ευρώ και έχει ανάγκη από άμεση χρηματοδότηση. Τα 2.000.000 ευρώ αφορούν μόνο τα έργα τα οποία εκτελούνται και που οι εργολήπτες έχουν υποβάλει παραστατικά για πληρωμή και υπάρχει αδυναμία πληρωμής τους και σε καμία περίπτωση δεν αρκούν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του Νομού για το πρόγραμμα Σχολικής Στέγης.
Έτσι θα ήθελα εκτός από σαφή απάντηση για το πότε θα δοθούν αυτά τα 1.765.000 ευρώ -που είναι το ακριβές νούμερο- να μας πείτε και τι σκοπό έχετε για το 2005 σε σχέση με τη συνολική χρηματοδότηση του Προγράμματος. Γιατί αν μείνουμε στις 765.000 ή στο 1.000.000 ή 2.000.000 δεν συζητάμε για Πρόγραμμα Σχολικής Στέγης. Θα ήθελα την απάντησή σας και σε αυτό το σημείο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήριος Χατζηγάκης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων): Κύριε Πρόεδρε, με την ίδια προσοχή που απάντησα στην πρωτολογία μου στο συνάδελφο με την ίδια προσοχή και επικεντρώνοντας στο ίδιο σημείο της προσπάθειας που θα πρέπει να κάνουμε όλοι ώστε να αποφεύγεται σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο λαϊκισμός -χωρίς να το χρεώνω σε σας, κύριε συνάδελφε- θέλω να δώσω και τη δευτερολογία μου. Θέλω, δηλαδή, να με ακούσετε προσεκτικά, κύριε συνάδελφε.
Όσον αφορά το χρονικό ορίζοντα, σας το είπα και στην πρωτολογία μου, σας το είπε και η Υπουργός και γραπτώς και προφορικώς, δε θα φύγουμε από το χρονικό ορίζοντα του τέλους Μαρτίου, έτσι όπως ορίζεται και για την εκταμίευση από τον Ο.Σ.Κ., αφού σας είπα ότι υπεγράφη η σχετική απόφαση από την Υπουργό, έτσι όπως ορίζεται και από την κατανομή ανά νομό του συνολικού ποσού από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που θα δοθεί στις περιφερειακές διοικήσεις για να εκταμιευθεί σε νέα έργα που θα έχουν εντάξει αυτές για το τρέχον έτος, όσον αφορά τη σχολική στέγη. Έτσι, λοιπόν, ο ορίζοντας είναι σαφής.
Θα ήθελα όμως να σας πω κάτι άλλο, όσον αφορά τα «αιώνια» 8.000.000 ευρώ, για τα οποία σας ενημερώνει η Νομαρχία σας ότι υπάρχουν εκκρεμότητες με εργολάβους, με ήδη αποπερατωθείσες εργολαβίες κλπ. Εμείς θα θέλαμε ως Κυβέρνηση να σας πούμε τα εξής που τα είπαμε και στους συναδέλφους σας του Νομού και του ιδίου κόμματος που ήλθαν σε αυτή τη σύσκεψη και πιστεύω ότι μας άκουσαν με πολλή προσοχή και ήδη θα διερευνούν αυτό που θα σας πω ότι θα πρέπει και εσείς να διερευνήσετε.
Πρώτα απ’ όλα, νομίζω ότι σ’ αυτή την Αίθουσα, επειδή πολύ σωστά είπατε ότι αναφερόμαστε σε κονδύλια τα οποία θα αποπληρωθούν από τους κόπους και από τον ιδρώτα του ελληνικού λαού, θα πρέπει να ψάξετε και να δείτε γι’ αυτό το Πρόγραμμα που συνολικά το ανεβάζετε και εσείς στα 8.000.000 ευρώ ποιο είναι το κόστος στο οποίο ανήλθαν οι κατασκευές αυτού του πακέτου ανά αίθουσα διδασκαλίας και τότε, αν οι πληροφορίες που έχουμε ήδη συλλέξει είναι ακριβείς, πιστεύω ότι ο οποιοσδήποτε ψύχραιμος παρατηρητής θα τρίβει τα μάτια του.
Δεύτερον, να δείτε πώς έγιναν και βάσει ποιας λογικής και ποιων καταγεγραμμένων αναγκών οι συμβάσεις αυτές για σχολικές μονάδες.
Είχαμε ανάγκη τόσες σχολικές μονάδες; Ο μαθητικός πληθυσμός της περιοχής και η εξέλιξή του δικαιολογούσε τη δημιουργία νέων σχολείων;
Αν όλα αυτά τα δείτε -γιατί σας διαβεβαιώνω και με επιφόρτισε με αυτό η Υπουργός Παιδείας να σας το πω σήμερα απαντώντας και για λογαριασμό της, ότι εμείς ως Υπουργείο Παιδείας συγκεντρώνουμε στοιχεία για να τα δείξουμε αυτά στους Βουλευτές που έχετε την αγωνία για την ολοκλήρωση του προγράμματος Σχολικής Στέγης στο Νομό Ηρακλείου- τότε θα φανεί κανονικά πως έγιναν αυτές οι συμβάσεις, γιατί έγιναν και με ποια λογική πρέπει να αποπληρωθούν σ’ αυτό το συνολικό ύψος των 8 εκατομμυρίων ευρώ.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα