Skip links

Συζήτηση για επικ. ερώτηση Β. Κεγκέρογλου σχετικά με τη λειτουργία του ΠΑΓΝΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Η΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
ΙΒ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΑ΄

Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2007

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Θα συζητηθεί τώρα η με αριθμό 173/12.11.2007 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κυρίου Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τη λειτουργία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου κ.λπ.
Η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Κεγκέρογλου έχει ως εξής:
«Το προσωπικό του ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου εργάζεται ουσιαστικά κάτω από καθεστώς έκτακτης κατάστασης. Καταστρατηγούνται εργασιακά δικαιώματα όπως το πενθήμερο, η μη χορήγηση των εβδομαδιαίων αναπαύσεων (εκατοντάδες ημέρες ρεπό έχουν συσσωρευθεί) των κανονικών αδειών, των γονικών αδειών, οι άδειες για διευκόλυνση εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις, καθώς και οι άδειες για εκπαίδευση και επιμόρφωση.
Το αναχρονιστικό πλέον οργανόγραμμα, που δεν προβλέπει τις νέες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς, χρειάζεται αντικατάσταση. Τα πολλά οργανικά κενά, σε συνδυασμό με τη γενικότερη κατάσταση, οδηγούν σε υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, τους οποίους και οδηγούν στον ιδιωτικό τομέα.
Επειδή οι λίστες των ραντεβού έχουν ξεπεράσει κάθε λογικό όριο και επειδή η γενικότερη λειτουργία του Νοσοκομείου βρίσκεται σε οριακό σημείο
Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ,
1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε άμεσα, προκειμένου να αποκτήσει το ΠΑΓΝΗ νέο, σύγχρονο οργανόγραμμα;
2. Τι θα πράξετε για την άμεση στελέχωση του Νοσοκομείου και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του;»

Στην επίκαιρη αυτή ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα δώσω ορισμένα στοιχεία στον κύριο συνάδελφο για την ενίσχυση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ηρακλείου τα τελευταία χρόνια. Και δεν θα μπω στον πειρασμό να κάνω καμία σύγκριση με το χθες, γιατί ο πήχης, ιδιαίτερα της τελευταίας τετραετίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ήταν πάρα πολύ χαμηλός. Άρα δεν είναι δυνατόν να γίνει η οποιαδήποτε σύγκριση.
Ορκίστηκαν από το 2004 μέχρι σήμερα εκατόν τριάντα εφτά άτομα μόνιμου προσωπικού. Είναι στη διάθεσή σας και της Βουλής έγγραφο που καταθέτω, όπου φαίνεται αναλυτικά κατ’ έτος πόσοι ορκίστηκαν στη Νοσηλευτική Υπηρεσία, πόσοι στο λοιπό προσωπικό και ποιο είναι το γενικό σύνολο. Ογδόντα θέσεις είναι σε προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ, εκκρεμούν δηλαδή, άρα συνολικά από το 2004 έως το 2007 περιμένουμε 227 νέες θέσεις μόνιμου προσωπικού, εκτός ιατρικού.
Επιπλέον, υπάρχουν και εκατόν εξήντα οκτώ άτομα εποχικού προσωπικού, με τα όποια προβλήματα και με το ό,τι κάνουν.
(Στο σημείο αυτό ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ξέρετε πολύ καλά ότι δημιουργήθηκαν, λόγω του ότι το ΠΕΠΑΓΝΗ το 2004 ήταν ολυμπιακό νοσοκομείο, υποχρεώσεις το 2005 για έξι χιλιάδες ημέρες άδειας, επειδή το 2004 λόγω του ότι ήταν ολυμπιακό νοσοκομείο είχαν ανασταλεί οι άδειες. Θα είχε ενδιαφέρον όμως να ρωτήσετε, κύριε συνάδελφε, σήμερα τους ανθρώπους σας στο Νοσοκομείο, για να δείτε τι φυσική παρουσία υπάρχει σήμερα στο Νοσοκομείο και τι τεράστιο πρόβλημα υπάρχει. Στο διοικητικό προσωπικό σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι παρόντες τριακόσια δώδεκα άτομα επί πεντακοσίων πέντε υπηρετούντων, τριάντα τρεις σε αναρρωτική άδεια και εκατόν εφτά σε ποικίλες άδειες.
Στο νοσηλευτικό προσωπικό επί οκτακοσίων υπηρετούντων σήμερα το πρωί εργάζονται διακόσιοι ογδόντα. Υπάρχουν πάνω από εκατόν πενήντα ποικίλες άδειες και πενήντα έως εξήντα αναρρωτικές άδειες.
Στα νοσοκομεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα παρέχουμε όλες τις νόμιμες άδειες, είτε για την προστασία της μητρότητος, είτε εφαρμόζοντας το νέο νόμο, το δικό μας, για την ενίσχυση της οικογένειας. Μόνο σήμερα εξήντα πολύτεκνες μητέρες εκμεταλλεύονται αυτό το νόμο και πολύ καλά κάνουν -εμείς τον ψηφίσαμε- για την τρίμηνη άδεια που δικαιούνται για την ανατροφή των παιδιών τους.
Αν ρωτούσατε τα αντίστοιχα μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα των Αθηνών θα διαπιστώνατε ότι ενώ σ’ όλα τα δικά μας νοσοκομεία κάθε μέρα έχουμε 67% έως 72% το πολύ φυσική παρουσία, λόγω των ποικίλων αδειών, στον ιδιωτικό τομέα η φυσική παρουσία είναι της τάξης του 97% έως 99,9%. Τα συμπεράσματα δικά σας. Η κριτική είναι πάρα πολύ εύκολη. Τη δεχόμαστε. Γι’ αυτό είναι τα δημόσια νοσοκομεία, ώστε οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν και όλων των αδειών και φυσικά όλων των σύγχρονων πλεονεκτημάτων, ώστε να αναθρέφουν τις οικογένειές τους, να έχουν καλές εργασιακές συνθήκες και να μην οδηγούνται στην επαγγελματική κόπωση. Μας περιμένει πολλή δουλειά ακόμη. Δεν είμαστε σίγουρα ευχαριστημένοι.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Ολοκληρώστε παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Περιμένουμε και τις νέες προσλήψεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Ευχαριστώ κι εγώ.

Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στις 6 Νοεμβρίου εργαζόμενοι απ’ όλα τα νοσοκομεία και τα προνοιακά ιδρύματα της Κρήτης προέβησαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Ηράκλειο γιατί όλα τα ιδρύματα λειτουργούν οριακά, κυρίως λόγω της έλλειψης προσωπικού.
Το ερώτημα το μεγάλο που τίθεται και από τους εργαζόμενους, αλλά και από τους πολίτες είναι αν πραγματικά θέλουμε την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και πώς αυτή η βούληση, αν υπάρχει, γίνεται πράξη.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι υποσχέσεις που έχουν δοθεί περί δέκα χιλιάδων και δεκαπέντε χιλιάδων προσλήψεων, από την εποχή ακόμα του Νικήτα Κακλαμάνη, δεν έχουν υλοποιηθεί και η τελευταία δέσμευση του κυρίου Αβραμόπουλου για δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατόν επτά προσλήψεις δεν θα υλοποιηθεί γιατί στον προϋπολογισμό υπάρχουν χρήματα μόνο για πεντακόσιες προσλήψεις. Επομένως, όλα αυτά είναι στη σφαίρα του φανταστικού.
Είναι πλέον καθεστώς, κύριε Υπουργέ, οι ουρές και για τα χειρουργεία και για τις εξετάσεις. Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά να στρέφεται ο κόσμος στα απογευματινά ιατρεία και στον ιδιωτικό τομέα –που εκθειάσατε την κατάσταση, σε σχέση με τα εργασιακά- με την ανάλογη όμως οικονομική επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει η Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΛΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
Είπατε για εκατόν τριάντα επτά άτομα αύξηση προσωπικού. Σας διορθώνω, κύριε Υπουργέ, εκατόν τριάντα εννέα άτομα είναι η αύξηση του προσωπικού, ίσως οι δυο είναι από μετάταξη. Όμως, ταυτόχρονα δεν μας είπατε ότι από το 2004 μέχρι το 2007 έφυγαν με διάφορους τρόπους εκατόν εβδομήντα. Άρα, στην ουσία έχουμε μείωση του προσωπικού. Γιατί ζητήσατε –και καλά ζητήσατε- τα στοιχεία για το πόσοι ήρθαν, αλλά δεν ζητήσατε τα στοιχεία για το πόσοι έφυγαν είτε με μετατάξεις, είτε με συνταξιοδοτήσεις, είτε με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβάνεται εκεί και η μείωση του προσωπικού που υπηρετούσε στο Ε.Λ.ΑΠ.Ι..
(Στο σημείο αυτό χτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο χρόνο ακόμη
Όμως, επειδή μπορεί να μου πείτε ότι η κατάσταση λίγο πολύ είναι η ίδια σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, εκτός από την επισήμανση ότι λείπουν επτακόσιοι τριάντα δυο άνθρωποι που πρέπει να εργάζονται σύμφωνα με το οργανόγραμμα –το αναχρονιστικό οργανόγραμμα που δεν προβλέπει τις νέες δραστηριότητες- θα σας δώσω ένα συγκριτικό στοιχείο σε σχέση με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας και θα μου δώσετε εσείς εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό.
Ενώ το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχει περίπου εκατό κρεβάτια παραπάνω, το προσωπικό του είναι 20% λιγότερο, σε σχέση με την Πάτρα. Συγκεκριμένα για τη νοσηλευτική υπηρεσία, έχει εκατόν δέκα νοσηλευτές λιγότερους. Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Υπουργέ; Γιατί αυτή η διαφορά, τι αιτία έχει;
Πρέπει να δείτε ότι η έλλειψη προσωπικού είναι κύριος παράγοντας και για την υποβάθμιση των υπηρεσιών και για την καταστρατήγηση εκ των πραγμάτων των εργασιακών δικαιωμάτων. Δε λέω ότι έχει βούληση η κάθε υπηρεσία να καταστρατηγεί τα εργασιακά δικαιώματα. Εκ των πραγμάτων όμως γίνεται αυτό. Προκαλείται κόπωση, δεν υπάρχει καλή ανταπόκριση.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, θα αναφερθώ στο θέμα της Καρδιοχειρουργικής του ΠΑ.Γ.Ν.Η.. Ως πότε θα έχουμε μεταφορά των ασθενών για χειρουργείο στο Αττικό Νοσοκομείο; Τι συγκεκριμένες ενέργειες θα κάνετε, προκειμένου να λήξει αυτή η ταλαιπωρία, αφού μπορούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου να χειρουργηθούν και να εξυπηρετηθούν όλοι οι άνθρωποι που το έχουν ανάγκη;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Ευχαριστώ, κύριε Κεγκέρογλου.

Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο να δευτερολογήσετε για δυο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Με έκπληξη άκουσα ότι –ίσως είχατε επιλεκτική προσοχή και ακούσατε όπως θέλατε την απάντησή μου- εκθείασα τον ιδιωτικό τομέα. Το αντίθετο. Γιατί βλέπουμε με ερωτήσεις επανειλημμένως να απαξιώνεται ο δημόσιος τομέας υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπου στο ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η. υπηρετούν σήμερα οκτακόσιοι νοσηλευτές με τα όποια προβλήματα, έχοντας προκηρύξει διακόσιες είκοσι επτά θέσεις την τελευταία τριετία, εκ των οποίων περίπου οι εκατόν ογδόντα διορίστηκαν και αναμένουμε και τους υπόλοιπους.
Σας ανέφερα τι σημαίνει η φυσική παρουσία από 97% έως 99%, γιατί εμείς δεν κάνουμε επιλεκτικές προσλήψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν κοιτάμε αν κάποια είναι έγκυος ή όχι. Δεν κοιτάμε αν έχει τρία, τέσσερα ή δέκα παιδιά. Λαμβάνουμε υπ’ όψιν τα κοινωνικά κριτήρια. Γι’ αυτό σας είπα ότι είχατε επιλεκτική προσοχή και περιμένω και ερωτήσεις και συγκριτικές μελέτες και δικές σας –γιατί εμείς τις έχουμε- για το τι γίνεται στο δημόσιο τομέα και τι γίνεται στον ιδιωτικό τομέα.
Δεν μπορούμε να μιλάμε εδώ –γιατί η ερώτηση αυτό υποδηλοί!- για εργασιακό μεσαίωνα ουσιαστικά στα δημόσια νοσοκομεία, …
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Στο ΠΑ.Γ.Ν.Η.. Αυτό ισχύει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): …όταν κάθε μέρα έχουμε 30% των εργαζομένων μας –και καλά κάνουν- που απολαμβάνουν τα εργασιακά δικαιώματα και βρίσκονται σπίτι τους για παντός είδους παροχές, γονικές άδειες, άδειες λοχείας από την πρώτη μέρα. Και καλά κάνουν όλες οι εργαζόμενες μας να παίρνουν άδεια επαπειλούμενης κύησης. Και καλά κάνουν!
Κάνατε καμία συγκριτική μελέτη τι συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα και το δημόσιο τομέα, να δείτε πόσες παίρνουν άδεια για επαπειλούμενη εγκυμοσύνη στον ιδιωτικό τομέα και πόσες στο δημόσιο τομέα, πόσοι λείπουν καθημερινά από τα νοσοκομεία μας; Και –επαναλαμβάνω- καλώς κάνουν.
Το 30% με 35% και πολλές φορές έως και το 40%του προσωπικού μας καθημερινά λείπει -και καλά κάνει- για άδειες παντός είδους, αναρρωτικές. Όμως, δεν μπορείτε να μιλάτε για εργασιακό μεσαίωνα στα δικά μας νοσοκομεία, όταν οι εργαζόμενοί μας απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα.
Έτσι απαξιώνετε, αγαπητέ συνάδελφε, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί και προσλήψεις κάνουμε και το νέο οργανόγραμμα οφείλατε να το γνωρίζατε, ότι πριν από μια εβδομάδα εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, ήρθε στο Κεντρικό Συμβούλιο και πολύ σύντομα θα φύγει. Ναι, μπορείτε να γελάτε όσο θέλετε, αλλά…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μετά από τις ερωτήσεις ήρθαν αυτά;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Σας επαναλαμβάνω και πάλι ότι όλα γίνονται με βάση ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και μια στρατηγική και φυσικά, πολύ σύντομα και οι όποιες ανισότητες υπάρχουν, σε σύγκριση με άλλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας, όπως του Ρίου που αναφέρατε, ισοσκελίζονται σιγά σιγά. Φυσικά το ομολογείτε και οι εξελίξεις είναι θετικές και στο ζήτημα της καρδιοχειρουργικής κλινικής, όπως επίσης δρομολογήθηκαν εξελίξεις και στο θέμα το οποίο είχατε θίξει με προγενέστερη ερώτησή σας, για το θέμα της λειτουργίας των χειρουργικών τραπεζιών στο Νοσοκομείο του Ηρακλείου.
Όλα αυτά λύνονται. Πάνω από όλα, όμως, ας διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας, την εμπιστοσύνη του κόσμου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βλέπετε ότι βάλλεται πανταχόθεν αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας από ποικίλα συμφέροντα.
Εμείς, όμως, σ’ αυτή την Αίθουσα, όλοι οι συνάδελφοι σαν μια γροθιά, νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση να προστατέψουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα νοσοκομεία της χώρας και φυσικά τους εργαζόμενους, γιατί οι προσλήψεις γίνονται με αυστηρότατες διαδικασίες, παρά τα όποια φαινόμενα, όπως το χθεσινό, τα οποία δίνουν μια άλλη εικόνα προς τα έξω.
Όμως, κανένας δεν μας λέει πώς γίνονται οι προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα, ποιοι υπηρετούν στον ιδιωτικό τομέα και πώς γίνονται οι προσλήψεις σε συνολικό επίπεδο στο δημόσιο τομέα και πώς προστατεύουμε αυτές οι προσλήψεις και φυσικά, τους εργαζόμενους, οι οποίοι μάχονται και βάζουν πλάτη αυτή τη στιγμή, είτε είναι ιατροί, είτε είναι παραϊατρικό προσωπικό, είτε νοσηλευτικό προσωπικό, είτε λοιπό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα