Skip links

Συζήτηση για επίκαιρη ερώτηση προγραμμάτων Κοινωνικής Μέριμνας των Δήμων της Κρήτης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΑ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ΄
Δευτέρα 10 Απριλίου 2006

Εισερχόμαστε στις Επίκαιρες Ερωτήσεις Δεύτερου Κύκλου.
Πρώτη είναι η με αριθμό 644/4-4-2006 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τους Υπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με την χρηματοδότηση των προγραμμάτων Κοινωνικής Μέριμνας στους Δήμους της Κρήτης.
Η ερώτηση του κ. Κεγκέρογλου έχει ως εξής:
«Οι εργαζόμενοι στα προγράμματα Κοινωνικής Μέριμνας των δήμων παραμένουν απλήρωτοι εδώ και καιρό. Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας βεβαιώνει ότι έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες για την ένταξη των προγραμμάτων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Τον περασμένο Σεπτέμβριο η Περιφέρεια Κρήτης δεσμεύτηκε για χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέχρι να εγκριθεί στα πλαίσια του ΠΕΠ Κρήτης η ανανέωσή τους για 2 ακόμη χρόνια.
Επειδή οι Δήμοι και οι φορείς υλοποίησης ανανέωσαν τις συμβάσεις των εργαζομένων μετά από προτροπή της Περιφέρειας Κρήτης και εσύναψαν δάνεια προκειμένου να συνεχίσουν τα προγράμματα και επειδή οι περιφερειακές υπηρεσίες επικαλούνται νομικό κενό.
Ερωτάστε κύριοι Υπουργοί:
Αν προτίθεστε να λύσετε το νομικό πρόβλημα που επικαλείται η Περιφέρεια;
Πότε θα υλοποιηθεί η δέσμευση για τη χρηματοδότηση των φορέων υλοποίησης των προγραμμάτων Κοινωνικής Μέριμνας;»

Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κύριος Γιακουμάτος.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας): Κύριε συνάδελφε, κατά την αναθεώρηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων για τα προγράμματα των κοινωνικών δομών και μονάδων, στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ. στα οποία περιλαμβάνονται και τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» και μονάδες κοινωνικής μέριμνας, τόσο των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων όσο και του επιχειρησιακού προγράμματος απασχόλησης για την επαγγελματική κατάρτιση, εγκρίθηκε η παράταση της χρηματοδότησης μέχρι 30 Ιουνίου 2007. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα σκληρής διαπραγμάτευσης και της Γενικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων αλλά και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και ειδικά του Υφυπουργού κυρίου Φώλια. Το λέω αυτό, γιατί σήμερα είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης και Εθνικής Οικονομίας έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προσαρμογής του θεσμικού πλαισίου που έπρεπε να είχε γίνει από το 2002-2003 και αφορούν την τροποποίηση των σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, οι οποίες έχουν ήδη προωθηθεί για υπογραφή από τα συναρμόδια Υπουργεία.
Θέλω να σας ενημερώσω ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πράγματι δίκαιο αίτημα των εργαζομένων σε αυτά τα προγράμματα που είναι ακόμα απλήρωτοι, -είναι ένα μεγάλο πιεστικό πρόβλημα ειδικά οι απλήρωτοι εργαζόμενοι- σε συνεννόηση που υπήρχε με τις διαχειριστικές αρχές και με τις προσπάθειες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και προσωπικά του Υφυπουργού κυρίου Φώλια, διασφαλίζουμε πλήρη και άμεση μεταβατική χρηματοδότηση, μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των νέων προκηρύξεων. Αφού έχουν ολοκληρωθεί και οι υπουργικές αποφάσεις και το θεσμικό πλαίσιο και η εξασφάλιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην υπάρξει αυτή η καθυστέρηση των 15,20,25 ημερών, δώσαμε αυτή τη δυνατότητα ούτως ώστε με την μεταβατική χρηματοδότηση να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να προωθηθούν άμεσα,το γρηγορότερο δυνατόν, οι εργαζόμενοι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Ο κύριος Κεγκέρογλου έχει το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση αυτή για τα κοινωνικά προγράμματα της Κρήτης δεν είναι μόνο δική μου. Είναι ερώτηση των είκοσι χιλιάδων ωφελουμένων από αυτά τα προγράμματα. Είναι ερώτηση του ηλικιωμένου, που βρίσκει θαλπωρή καθημερινά στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας. Είναι ερώτηση του συνανθρώπου μας, που βρήκε αποκούμπι στις υπηρεσίες του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». Είναι ερώτηση του γονιού, που αγωνιά για το μέλλον του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης και του βρεφονηπιακού σταθμού. Ασφαλώς είναι ερώτηση και των πεντακοσίων ενενήντα έξι εργαζομένων στα προγράμματα αυτά που μένουν απλήρωτοι ή δεν έχουν ομαλή ροή στις πληρωμές. Είναι ερώτηση επιπλέον όλων των δημάρχων, των εβδομήντα δημάρχων της Κρήτης, οι οποίοι βλέπουν ότι δεν έχει διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση αυτών των προγραμμάτων.
Θα πρέπει να πω ότι πράγματι για τα σαράντα τρία προγράμματα του Υπουργείου του δικού σας και για τα δεκατρία προγράμματα του Υπουργείου Υγείας, υπήρξε μια απόφαση συνέχισής τους.
Όμως, θα πρέπει να ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι μετά την απόφαση αυτή περνά αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι να φτάσουν τα χρήματα στον προορισμό τους. Επιπλέον, για τα προγράμματα τα οποία είναι ενταγμένα στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Κρήτης καταρχήν, δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί το θέμα συνέχισης τους. Έτσι οι Δήμοι έχουν προσφύγει σε δανεισμό. Έχουν τεράστιο πρόβλημα με το ΙΚΑ που δεν τους δίνει την ενημερότητα προκειμένου οι επιχειρήσεις αυτές να έχουν μια ομαλή λειτουργία και οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι πράγματι για μεγάλο διάστημα.
Εκτιμώ αυτό που είπατε, ότι ο κ. Φώλιας έχει φροντίσει για την ένταξη αυτών των προγραμμάτων και τη συνέχισή τους μέχρι το 2007, γιατί πράγματι έχουν ενημερωθεί οι φορείς ότι αυτό έχει γίνει. Όμως θα πρέπει να δούμε τη γραφειοκρατία. Από τα τεχνικά δελτία μέχρι να φτάσουμε στην πληρωμή των ανθρώπων, περνά μεγάλο χρονικό διάστημα, δυστυχώς.
Θα σας καταθέσω μια έκθεση που αφορά όλα τα προγράμματα της Κρήτης -και τα εβδομήντα προγράμματα- πότε ακριβώς λήγουν, τι προσωπικό απασχολούν, πόσοι είναι οι ωφελούμενοι, για να έχετε πλήρη εικόνα για το τι γίνεται στη Κρήτη.
Και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να διαβάσω ένα απόσπασμα από μια επιστολή δήμου που αναφέρει: «Τα άτομα που απασχολούνται σήμερα στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι μία κοινωνική λειτουργός, μία νοσηλεύτρια και δύο οικογενειακοί βοηθοί. Αξίζει να επισημάνουμε ότι από την 11η Σεπτεμβρίου 2005 μέχρι και σήμερα προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους στους εκατόν δώδεκα συμπολίτες μας χωρίς να έχουν πληρωθεί για την εργασία που καταβάλλουν». Καταλαβαίνετε, κύριε Υπουργέ, ότι είναι θέμα ουσίας και ότι τώρα πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις χωρίς αναβολή.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Το λόγο έχει ο κύριος Υφυπουργός.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας): Κύριε συνάδελφε, έχετε πάρα πολύ δίκιο. Δεν είναι μόνο οι εβδομήντα δήμαρχοι της Κρήτης -μια και εκπροσωπείτε επάξια το νομό και όλη την Κρήτη- αλλά είναι και στην Κεφαλονιά που είμαι εγώ και είναι και σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, το οποίο πραγματικά εμείς το βρίσκουμε πάρα πολύ σημαντικό και εξυπηρετεί περίπου τους ογδόντα χιλιάδες έμμεσα πολίτες. Έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατό για παραλείψεις και κενά της προηγούμενης διακυβέρνησης, που δεν είχε φροντίσει να εντάξει τα προγράμματα αυτά κάποια στιγμή σε εθνικούς πόρους, γιατί είχε ορισμένο χρονικό διάστημα η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, και σήμερα κάνουμε μία κούρσα πραγματικά πολύ δυνατή, για να μπορέσουμε να φθάσουμε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα των απλήρωτων εργαζομένων. Πρέπει να ξέρετε όμως ότι τα τεχνικά δελτία που λέτε και τα υπόλοιπα -πράγματι υπάρχει μια γραφειοκρατία- τα έχει αναλάβει προσωπικά ο κ. Φώλιας και νομίζω ότι και με τη σφήνα που κάναμε, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε τα Π.Ε.Π. -τα προγράμματα μεταβατικής χρηματοδότησης- ώσπου να αρθούν όλες αυτές οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, νομίζω ότι πολύ σύντομα θα πληρωθούν και θα λήξει αυτή η περιπέτεια αυτών των εργαζομένων.
Να είσθε σίγουρος για ένα πράγμα, πως ό,τι αφορά τις ειδικά κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, έχουμε μία ιδιαίτερη ευαισθησία και κάνουμε μία ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια απ’ αυτήν που θα κάναμε, για να μπορέσουν πράγματι να έχουν μία εύρυθμο λειτουργία και οι υπηρεσίες που παρέχουμε, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι να μην είναι εγκαταλελειμμένοι από το κράτος πρόνοιας που σίγουρα με μεγάλο ζήλο υπηρετούμε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Ευχαριστούμε πολύ.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα