Skip links

Στο Υπουργείο Δημ. Τάξης, η προστασία του Περιβάλλοντος και ο έλεγχος της ποιότητας των τροφίμων;

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: Α) Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Ε. Μπασιάκο ,Β) ΕΣ.Δ.Δ.Α κ. Π. Παυλόπουλο, Γ) Δημόσιας Τάξης κ. Γ. Βουλγαράκη, Δ) Ανάπτυξης  κ. Δ. Σιούφα, Ε) ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. κ. Γ. Σουφλιά
 
Ο Πρωθυπουργός κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ανακοίνωσε ξανά τη δημιουργία Σώματος Αγροτικής Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, στη θέση της παλιάς Αγροφυλακής.
Το Σώμα αυτό της Αγροφυλακής, υπό το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, όπως τουλάχιστον παρουσιάστηκε, θα έχει -μεταξύ άλλων- αρμοδιότητες στην αγροτική ασφάλεια, στην προστασία του περιβάλλοντος, στον έλεγχο της χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και στην προστασία της ποιότητας των προϊόντων.
Με τις εξαγγελίες αυτές η κυβέρνηση, δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη τις σημαντικές αλλαγές που έχουν γίνει στη χώρα μας, από την “κατάργηση” της Αγροφυλακής μέχρι σήμερα.
Με το νόμο ν.2218/94 οι αρμοδιότητες της Αγροφυλακής μεταβιβάστηκαν στις Νομ. Αυτοδιοικήσεις και οι μέχρι τότε δομές και υπηρεσίες εντάχθηκαν στους οργανισμούς των Νομ. Αυτοδιοικήσεων.
Με τον ίδιο νόμο αλλά και με άλλες διατάξεις που έχουν θεσπιστεί:
•    Οι αρμοδιότητες για την προστασία του περιβάλλοντος ανήκουν κυρίως στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Νομ. Αυτοδιοίκησης.
•    Η ασφάλεια των τροφίμων, η υπερβολική χρήση λιπασμάτων, η ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και η πιστοποίηση τους, είναι αρμοδιότητες που ανήκουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και στις εποπτευόμενες απ’ αυτό  υπηρεσίες.
•    Ο έλεγχος της ποιότητας και της υγιεινής των τροφίμων ανήκει στον ΕΦΕΤ και στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Η Κυβέρνηση στην προσπάθεια της να αποσυνδέσει την επανασύσταση του Σώματος της Αγροφυλακής, την επανίδρυση του Κράτους και τους συνειρμούς που αναγκαστικά έρχονται στο μυαλό όλων των πολιτών, προχωρεί στη διάνθιση των αρμοδιοτήτων του, προσπαθώντας να προκαλέσει σύγχυση για τον επιδιωκόμενο σκοπό.
Προφανώς το όλο εγχείρημα γίνεται με το πρόσχημα ότι δεν υπάρχει επαρκής αγροτική ασφάλεια και ότι η ίδρυση του αποτελεί αίτημα των κατοίκων της υπαίθρου.
Πράγματι, η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αγροτικής ασφάλειας και της ασφάλειας της παραγωγής από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις,  γίνεται μέχρι σήμερα με προβλήματα.
Το πρώτο πρόβλημα αφορά την στελέχωση των υπηρεσιών και τη μη κάλυψη των κενών θέσεων που προβλέπονται από τον οργανισμό της κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και το δεύτερο αφορά τις ελλείψεις των υπηρεσιών της Αγροτικής Φύλαξης σε υλικοτεχνική υποδομές και μεταφορικά μέσα. Όμως και για τα δύο αυτά θέματα, υπαίτια είναι η πολιτεία.
Η στελέχωση των υπηρεσιών αυτών, είναι ευθύνη πολιτείας και απαιτεί την έγκριση και προκήρυξη των θέσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, για τις οποίες οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις έχουν φροντίσει και έχουν προβλέψει θέσεις στους  οργανισμούς τους και έχουν ζητήσει στα πλαίσια του τριετούς προγραμματισμού, την προκήρυξη των θέσεων αυτών, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι σήμερα και
Επειδή

•    σύμφωνα με αυτά που εξαγγέλθηκαν, αυξάνονται οι συναρμόδιοι φορείς και ενισχύεται το πολυδαίδαλο της διοίκησης
•    η επαναφορά του υδροκέφαλου κράτους, για την αγροτική ασφάλεια, αποτελεί καίριο πλήγμα για την Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια χωρίς αποτέλεσμα
•    όπως φαίνεται, απ’ τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν,  το μόνο που θα πετύχει η Κυβέρνηση, είναι να δημιουργήσει μια νέα Αθηνοκεντρική Ιεραρχία Στρατηγών, Ταξιάρχων, Συνταγματαρχών και λοιπών αξιωματούχων που θα πληρώνει ο λαός, χωρίς να χρειάζονται
•    οι  Νομ. Αυτοδιοικήσεις, έχουν εντάξει την αρμοδιότητα της ασφάλειας της υπαίθρου, σε συγκεκριμένες Δ/νσεις και ορισμένες Νομ. Αυτοδιοικήσεις έχουν ιδρύσει χωριστές Δ/νσεις Ασφάλειας της Υπαίθρου και Αγροφυλακής και πολλές από αυτές έχουν αποκτήσει και την υλικοτεχνική υποδομή και ζητούν από το Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς ανταπόκριση μέχρι σήμερα, την κάλυψη θέσεων Αρχιφυλάκων και Αγροφυλάκων, για την στελέχωση τους
•    το Π.Δ. 23/2002 και το Π.Δ. 30/1996 επιτρέπουν τη συνεργασία Α΄ και Β΄ βαθμού αυτοδιοίκησης, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων προστασίας της αγροτικής περιουσίας και παραγωγής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και

Επειδή
•    αυτό που ενδιαφέρει τους κατοίκους της υπαίθρου, είναι η αγροτική ασφάλεια και η ασφάλεια της παραγωγής τους και όχι η δημιουργία κατ’ ανάγκη ενός νέου ένστολου-ένοπλου σώματος, με μεγάλο κόστος σύστασης και λειτουργίας, που θα πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι και
Επειδή
•    η αγροτική ασφάλεια και η ασφάλεια της παραγωγής και της υπαίθρου γενικότερα μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά με την αναβάθμιση, στελέχωση και τεχνική στήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης

        
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

•    Αν έχουν προϋπολογίσει το κόστος από την ίδρυση ενός νέου σώματος και αν η αύξηση αυτή των δαπανών, που είναι αντίθετη με τις εξαγγελίες για περιστολή δαπανών, θα έχει το ανάλογο αποτέλεσμα;
•    Αν η ασφάλεια των πολιτών, με την ίδρυση του νέου σώματος, παύει να είναι αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας;
•    Ποια η σχέση του νέου σώματος με τα Τ.Α.Ε. και τις άλλες ένοπλες υπηρεσίες; 
•    Αν έχουν συμφωνήσει τα συναρμόδια Υπουργεία για την αφαίρεση των αρμοδιοτήτων τους;
•    Γιατί δεν προχωρεί σε διάλογο με την ΕΝΑΕ και την ΚΕΔΚΕ, ώστε με τη συνεργασία τους να υλοποιηθεί μια αποτελεσματική πολιτική ασφάλειας της υπαίθρου;
•    Γιατί δεν ενισχύουν τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με εκπαιδευμένο προσωπικό, τις απαραίτητες υλικοτεχνικές  υποδομές και τα μηχανοκίνητα  μέσα ώστε να μπορούν να ασκήσουν ολοκληρωμένα την αρμοδιότητα της αγροτικής ασφάλειας;
•    Αν προτίθενται και πότε να εγκρίνουν την πρόσληψη των θέσεων Αρχιφυλάκων και Αγροφυλάκων, που έχουν ζητήσει οι Νομ. Αυτοδιοικήσεις και γιατί δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Κεγκέρογλου  Βασίλης
Αντωνακόπουλος Παναγιώτης
Αργύρης Ευάγγελος
Βαρβαρίγος Δημήτρης
Βλατής Γιάννης
Δριβελέγκας Ιωάννης
Ζήση Ροδούλα
Καϊσερλης Κωνσταντίνος
Καρχιμάκης Μιχάλης
Κατσιφάρας Απόστολος
Μανωλάκης Άγγελος
Μερεντίτη Αθανασία
Μπόλαρης Μάρκος
Μωραϊτης Θάνος
Ντόλιος Γεώργιος
Όθωνας  Εμμανουήλ
Πρωτόπαπας Χρήστος
Σαλαγιάννης Νικόλαος
Σγουρίδης  Παναγιώτης
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος
Τζάκρη Θεοδώρα
Τόγιας Βασίλης
Χάϊδος Χρήστος
Χατζημιχάλης Φώτης
Μανωλιά Χρύσα
Έξαρχος Βασίλης

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα