Skip links

Στη Βουλή το υπόμνημα των ΤΟΕΒ Κρήτης για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις του θεσμικού, οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου των ΤΟΕΒ

Με πρωτοβουλία του γραμματέα της ΚΟ του Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτή Ηρακλείου, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, κατατέθηκε αναφορά στα αρμόδια Υπουργεία, το υπόμνημα με τις προτάσεις των ΤΟΕΒ Κρήτης για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις του θεσμικού, οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου των ΤΟΕΒ.
Οι ΤΟΕΒ Κρήτης ζητούν, μεταξύ άλλων, την σύσταση και επαρκή στελέχωση ενός κεντρικού συντονιστικού οργάνου σε κάθε περιφέρεια με συγκεκριμένες αρμοδιότητες για ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού ύδατος με πλήρη αξιοποίηση των εγγειοβελτιωτικών έργων.

Καταλήγοντας επισημαίνουν, ότι χωρίς την ουσιαστική ύπαρξη των ΤΟΕΒ δεν υφίσταται πρωτογενής τομέας στην γεωργία, τονίζοντας ότι οι ΟΕΒ της Περιφέρειας Κρήτης είναι οικονομικά βιώσιμοι με άρτια και πλήρως ελεγχόμενα αρδευτικά δίκτυα και αναδεικνύουν την ανάγκη για μια σύγχρονη και βελτιωμένη νομοθεσία με σκοπό την επίλυση των συσσωρευμένων προβλημάτων.
Την αναφορά συνυπογράφουν οι  Βουλευτές: Βασίλης Κεγκέρογλου, Ευαγγελία Λιακούλη και Απόστολος Πάνας          

Αναλυτικά το υπόμνημα που κατατέθηκε στη Βουλή έχει ως εξής:

                                                                                                                     
«Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους ΤΟΕΒ ισχύει πάνω από 62 χρόνια με τον ιδρυτικό νόμο 3881 του 1958. Παρά τα χρόνια παραμένει επίκαιρος και διαχρονικός ο νόμος, όπου εκεί στηρίχτηκαν και αναπτύχθηκαν όλοι οι ΤΟΕΒ της χώρας για την ανάπτυξη των αγροτικών δραστηριοτήτων και της οικονομίας της χώρας. Από το νομικό πλαίσιο αυτό, προκύπτουν δύο σημαντικά πράγματα, πρώτον παραδίδονται όλα τα έργα στους αγρότες για τη διαχείριση τους και δεύτερον η ίδια η πολιτεία έχει τον έλεγχο και την εποπτεία τους. Με το νόμο 1218 του 1972 οι οργανισμοί γίνονται κοινής ωφέλειας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την δικιά τους διοικητική αυτοτέλεια και τους δικούς τους προϋπολογισμούς, οι οποίοι δεν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό αλλά μόνο τους ωφελούμενους από αυτόν αγρότες.
Αυτό που διαπιστώνουμε στο προσχέδιο είναι ότι οι αλλαγές πού έγιναν αφορούν κατά το πλείστον σε ποιους παραδινόταν κατά καιρούς η εποπτεία και ο έλεγχος των οργανισμών με το άρθρο 46 του νόμου 4456 του 2017 όπου η εποπτεία μεταβιβάστηκε εξ’ ολοκλήρου στις αιρετές περιφέρειες. Αρκετά προβλήματα όμως παραμένουν ακόμα όσον αφορά τον εποπτικό έλεγχο και χρήζουν βελτιώσεις.
Το γενικό σχέδιο της πρότασης – μελέτης έρχεται να αντικαταστήσει το νόμο του 3881 του 58 και τις καινοτόμες ιδέες οι οποίες ήταν αρκετά δύσκολες στην υλοποίησή τους αλλά και πολύ κοστοβόρες για τους αγρότες – καταναλωτές.
Στην Περιφέρεια Κρήτης λόγω της μορφολογίας του νησιού γίνεται ορατό ότι οι οργανισμοί είναι απομονωμένοι και τα εγγειοβελτικά τους έργα είναι περιορισμένα σε έκταση. Κατά τη γνώμη μας οι αλλαγές που πρόκειται να γίνουν πρέπει να έχουν ως στόχο την μείωση του κόστους, προς όφελος του πελάτη – καταναλωτή και όχι την επιβολή νέων εισπρακτικών αναγκών.
Επίσης η εποπτεία και η διαχείριση θα βρίσκεται υπό την αιρετή περιφέρεια, συστήνοντας και στελεχώνοντας ένα κεντρικό συντονιστικό όργανο εγγειοβελτιωτικών έργων σε κάθε περιφέρεια, όπου θα περιλαμβάνει Μηχανολόγο Μηχανικό , Οικονομολόγο , Γεωπόνο και θα καθοδηγεί τις επιμέρους δράσεις προς την καλυτέρευση και την ορθή λειτουργία των οργανισμών. Μέσα από αυτό θα προκύψει η ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού ύδατος με πλήρη αξιοποίηση των εγγειοβελτιωτικών έργων με απώτερο στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους.
Το τμήμα που θα δημιουργηθεί πρέπει να είναι στελεχωμένο με το απαιτούμενο προσωπικό (διοικητικό, οικονομικό και τεχνικό). Ώστε, να μπορεί να βοηθά, να κατευθύνει καθώς και να ελέγχει τους ΟΕΒ που βρίσκονται υπό την εποπτεία του. Για μας, είναι αδιανόητο να λειτουργήσουμε επιβάλλοντας το συνολικό αυτό κόστος τους καταναλωτές μας (δημιουργώντας ΓΟΕΒ – ΟΑΚ) .
Την πρόταση αυτήν, την θεωρούμε ανεδαφική, καθόσον δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτά τα δεδομένα σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης ακόμα και αν γίνουν οι απαραίτητες συνεννοήσεις. Δεν μπορεί να υπάρξει ο απαιτούμενος αριθμός καταναλωτών για να μπορέσουν να κρατήσουν χαμηλά το κόστος του νερού. Οι προσλήψεις του προσωπικού που δίνονται σύμφωνα με την πρόταση, θα εκτινάξουν το κόστος του νερού στα ύψη, το οποίο πρέπει να πληρώσουν οι αγρότες –καταναλωτές.
Θεωρούμε αδιανόητη την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, καθόσον οι ρόλοι πρέπει να είναι διακριτοί. Η πρόταση για ιδιώτη μάνατζερ μέσα στον οργανισμό θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί σύμφωνα με το σχεδιασμό που προτείνει το υπουργείο. Αυτό μπορεί να γίνει με την υπόδειξη ,την καθοδήγηση και τον έλεγχο της εκάστοτε εποπτεύουσα αρχής. Οι εκάστοτε προσλήψεις πρέπει να γίνονται με γνώμονα τις ανάγκες του κάθε οργανισμού ξεχωριστά καθόσον ο κάθε οργανισμός είναι μια διαφορετική οντότητα και αντιμετωπίζει εντελώς διαφορετικά προβλήματα.
Αυτό πού θέλουμε να επισημάνουμε είναι ότι οι ΟΕΒ της Περιφέρειας Κρήτης είναι οικονομικά βιώσιμοι.  Τα αρδευτικά δίκτυα των οργανισμών μας είναι κλειστού τύπου και πλήρως ελεγχόμενα με υδρομετρητές. Επιπροσθέτως τονίζουμε ότι οι ΟΕΒ Κρήτης θα βρίσκονται στην διάθεση των αρμόδιων φορέων για την ολοκλήρωση μιας σύγχρονης και βελτιωμένης νομοθεσίας προς το συμφέρον των αγροτών – καταναλωτών, αλλά και της προστασίας των οργανισμών και την προστασία του ύδατος.
Για την Περιφέρεια Κρήτης
Ο Πρόεδρος ΤΟΕΒ Μεραμβέλλου Καμπανός Εμμανουήλ
Ο Πρόεδρος ΤΟΕΒ Τυμπακίου Τσιμπραγάκης Ευάγγελος
Ο Πρόεδρος ΤΟΕΒ Χρυσοσκαλίτισας Μπατζάκης Ιωάννης
Ο Πρόεδρος ΤΟΕΒ Κουρταλιώτη Βούρβαχης Ιωσήφ»

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα