Skip links

«Στη Βουλή το θέμα της κατάργησης του κλάδου των Ξεναγών»

Τις αντιδράσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών, φέρνει στη Βουλή με Αναφορά του ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ν. Ηρακλείου κ. Βασίλης Κεγκέρογλου.
Αιτία για τις αυτές αποτελεί, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών η «κατ’ ουσίαν και κατ’ αποτέλεσμα, προωθείται η κατάργηση του κλάδου των ξεναγών»
Το υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών, που αναφέρεται στο θέμα είναι το εξής:

«Με έκπληξη πληροφορούμαστε από διάφορες πηγές ότι η Κυβέρνηση, δια του Υπουργείου Τουρισμού, προωθεί και έχει επεξεργαστεί νομοθετική πρωτοβουλία για την τροποποίηση του ν. 710/1977 «περί ξεναγών». Δυστυχώς, οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν θεώρησαν σκόπιμο να ενημερώσουν σχετικά την Ομοσπονδία μας, η οποία αποτελεί δευτεροβάθμια οργάνωση που εκπροσωπεί τα έξι σωματεία διπλωματούχων ξεναγών της χώρας και χιλιάδες επαγγελματίες. Αντιθέτως, παρά τα επανειλημμένα αιτήματά μας, εξακολουθούμε να μην έχουμε αρμοδίως πληροφόρηση για το συνταχθέν προσχέδιο νόμου, κατά περιφρόνηση της αρχής της διαφάνειας, την οποία έχει εξαγγείλει ως απαρέγκλιτη δέσμευσή της η κυβέρνηση, και κατά παράβαση των κανόνων καλής νομοθέτησης που επιτάσσει ο ν. 4048/2012 για τη ρυθμιστική διακυβέρνηση.
Η έκπληξή μας γίνεται αγανάκτηση και οργή, όταν από τις πληροφορίες που αναρμοδίως και ανεπισήμως λαμβάνουμε διαπιστώνουμε ότι με τη νομοθετική πρωτοβουλία, κατ’ ουσίαν και κατ’ αποτέλεσμα, προωθείται η κατάργηση του
κλάδου των ξεναγών. Με το προσχέδιο νόμου φέρεται να απονέμονται πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα ξεναγού συλλήβδην σε αρχαιολόγους και ιστορικούς, με μόνη προϋπόθεση την παρακολούθηση ενός σεμιναρίου λίγων εβδομάδων. Αυτά μάλιστα φέρεται να απονέμονται όχι μόνον σε πτυχιούχους ελληνικών ΑΕΙ, αλλά και όλων των ομοταγών ΑΕΙ τρίτων χωρών ανά τον κόσμο. Τα δε σχετικά σεμινάρια φέρεται να διοργανώνονται αορίστως από το Υπουργείο Τουρισμού και όχι από τις, μόνες αρμόδιες, Σχολές Ξεναγών του κράτους.
Αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει πράγματι αναλάβει τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία. Εάν, παρόλα αυτά, υποτεθεί ότι η σχετική πρόταση είναι έστω κατ’ ελάχιστον αληθής, οφείλουμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής:
Με την φερόμενη ως πρόταση απαξιώνεται πλήρως η εκπαίδευση των ξεναγών στην Ελλάδα. Οδηγείται έτσι σε μαρασμό και τελικά σε κατάργηση ένα από
τα ελάχιστα πεδία πανευρωπαϊκής αριστείας της χώρας μας. Οι ελληνικές Σχολές Ξεναγών παρέχουν εκπαίδευση τριετούς διάρκειας και υψηλότατου επιπέδου, μοναδική μεταξύ όλων των κρατών της ΕΕ.
Με τη φερόμενη ως πρόταση απαξιώνεται και καταργείται ο κλάδος των ξεναγών στην Ελλάδα. Ακριβώς λόγω της ιδιαίτερα απαιτητικής εκπαίδευσής τους, οι ξεναγοί της Ελλάδας αναγνωρίζονται διεθνώς ως κορυφαίοι επαγγελματίες, με προσόντα που υπερβαίνουν τη σφαιρική γνώση του ελληνικού πολιτισμού, τέχνης, ιστορίας και αρχαιολογίας και εκτείνονται σε 25 μαθήματα, μεθόδους, τεχνικές επικοινωνίας διαχείρισης ομάδων, ξενάγησης κ.ά. Δεν διανοούμαστε βεβαίως να υποτιμήσουμε τους ιστορικούς και αρχαιολόγους της Ελλάδας, από τους λαμπρότερους επιστημονικούς κλάδους στη χώρα μας. Ωστόσο, αναρωτιόμαστε κατά πόσον ακόμη και ο καλύτερος επιστήμονας είναι ικανός να ασκήσει επάγγελμα διαφορετικό από αυτό για το οποίο εκπαιδεύτηκε. Είναι ποτέ δυνατόν ένα σεμινάριο λίγων εβδομάδων να υποκαταστήσει ειδική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση τριών ετών; Πρώτοι απ’ όλους, άλλωστε, αυτό το αναγνωρίζουν οι ίδιοι οι Έλληνες ιστορικοί και αρχαιολόγοι. Μεγάλος αριθμός των συναδέλφων μας επαγγελματιών ξεναγών είναι πτυχιούχοι Ιστορίας και Αρχαιολογίας που, μετά τις κύριες σπουδές τους, φοίτησαν σε Σχολή Ξεναγών, προκειμένου να λάβουν την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση ξεναγού.
Επίσης μας προβληματίζει το ότι, κατά τη φερόμενη ως πρόταση, πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα ξεναγού θα μπορούν να αποκτούν, πλην των Ελλήνων
ιστορικών και αρχαιολόγων, και πτυχιούχοι οποιουδήποτε ΑΕΙ ανά τον κόσμο, ακόμη και χωρών (π.χ. ΠΓΔΜ ή Τουρκία) με τελείως διαφορετική και εν δυνάμει επικίνδυνη πρόσληψη του ελληνικού πολιτισμού, ιστορίας και αρχαιολογίας.

Υπενθυμίζουμε συναφώς ότι κατά κοινή παραδοχή, όπως άλλωστε έχει αναγνωρίσει και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ειδική νομοθετική
ρύθμιση του επαγγέλματος και της εκπαίδευσης των ξεναγών εξυπηρετεί επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως τη διαφύλαξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς επίσης την προστασία των καταναλωτών κ.ά. (αποφάσεις ΔΕΚ της 26.2.1991, C-154/89, C-180/89 και C-189/89).
Επισημαίνουμε, τέλος, ότι η φερόμενη ως πρόταση εμφανίζει σοβαρά προβλήματα συμβατότητάς της με υπερκείμενες του νόμου προβλέψεις του ευρωπαϊκού δικαίου.

Καταρχάς, η φερόμενη ως πρόταση αντίκειται ευθέως στα πλαίσια της ευρωπαϊκής τυποποίησης του επαγγέλματος και συγκεκριμένα στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13809 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN), αναφορικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εκπαίδευση των ξεναγών, στην Ευρώπη. Το παραπάνω πρότυπο έχουν εφαρμόσει όλο και περισσότερες χώρες της Ευρώπης στη νομοθεσία τους. Η Επιστημονική Επιτροπή των σχολών ξεναγών επεξεργάζεται την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των σχολών ξεναγών προσαρμοσμένο στο παραπάνω ευρωπαϊκό πρότυπο.

Περαιτέρω, και ιδίως, η φερόμενη ως πρόταση οδηγεί σε καταστρατήγηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, η οποία έχει μεταφερθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 38/2010. Καταρχάς, αναγνωρίζοντας επαγγελματικά δικαιώματα σε ιστορικούς και αρχαιολόγους, δηλαδή επαγγελματίες άλλων κλάδων, καταστρατηγείται η αρχή του «ίδιου επαγγέλματος» (άρθρο 4 παρ. 1 της οδηγίας), η οποία επιτάσσει κάθε επάγγελμα να ασκείται από επαγγελματίες του ίδιου κλάδου που έχουν λάβει παρόμοια εκπαίδευση. Επίσης, αναγνωρίζοντας επαγγελματικά δικαιώματα σε επαγγελματίες τρίτων χωρών ή με εκπαίδευση σε τρίτες χώρες καταστρατηγείται το πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 παρ. 1) της οδηγίας, η οποία εφαρμόζεται μόνο σε υπηκόους της Ένωσης που έχουν λάβει επαγγελματική εκπαίδευση σε κράτος μέλος της.

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι βουλευτές,

Θεωρούμε δεδομένη και αυταπόδεικτη την ευαισθησία σας τόσο για τα θέματα του τουρισμού και της παιδείας όσο και για τα εθνικά μας θέματα. Αναμένουμε, ως εκ τούτου, ότι θα αρνηθείτε να συναινέσετε στην προωθούμενη κατάργηση του κλάδου και της εκπαίδευσης των ξεναγών, εάν υποβληθεί οποιαδήποτε πρόταση προς συζήτηση στη Βουλή με την οποία θα βαπτίζονται «εν μία νυκτί» ως ξεναγοί, επαγγελματίες άλλων κλάδων και άλλης εκπαίδευσης».

 

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα