Skip links

Στη Βουλή οι επισημάνσεις και οι 9 προτάσεις του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (Σ.Ε.ΔΗ.Κ)για την έξαρση των δακοσυλλήψεων από τον Βασίλη Κεγκέρογλου

Ο Βουλευτής Βασίλης Κεγκέρογλου κατέθεσε μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου, ως αναφορά, στα αρμόδια Υπουργεία την επιστολή του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (Σ.Ε.ΔΗ.Κ) με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του για την έξαρση των δακοσυλλήψεων.

Ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (Σ.Ε.ΔΗ.Κ) επισημαίνει ότι:
 1. Η  εμφάνιση υψηλών δακοπληθυσμών στο 3ο δεκαήμερο του Ιουλίου  και μάλιστα μετά την διενέργεια της 1ης γενικής διαβροχής, οπωσδήποτε είναι ανησυχητική και εάν δεν ελεγχθεί άμεσα  εγκυμονεί  σοβαρούς  κινδύνους  για  σημαντικές  δακοπροσβολές.
 2. Η προέλευση των δακοπληθυσμών μπορεί να αποδοθεί είτε σε παράταση των εξόδων της διαχειμάζουσας γενεάς, είτε και σε έντομα που προήλθαν από δακοπροσβολές νέας φετινής γενιάς, οι οποίες, άγνωστο γιατί, δεν επισημάνθηκαν με τις διενεργούμενες δειγματοληψίες.
 3. Η εφαρμογή της 1ης γενικής διαβροχής στην Κρήτη, έκτος από περιοχές στην  Χερσόνησο Ηρακλείου, όπου άρχισε αρκετά έγκαιρα (7-6-22), στις άλλες περιοχές πραγματοποιήθηκε από 15-22 Ιουνίου, αρκετά καθυστερημένα, εξαιτίας – σύμφωνα  με  ανακοινώσεις  ΔΑΟΚ -των υψηλών θερμοκρασιών.
 4. Η έλευση ημερών με πολύ υψηλές θερμοκρασίες (καύσωνες) μπορεί, οπωσδήποτε, να καθηλώσει την κινητικότητα και ζωτικότητα του Δάκου. Δεν πρέπει όμως να αποτελέσει αιτία εφησυχασμού.

Στην κατεύθυνση αυτή κατατίθενται συγκεκριμένες προτάσεις και ειδικότερα:

 1. Η πρώτη γενική διαβροχή στους δολωματικούς ψεκασμούς πρέπει να έχει ολοκληρωθεί (όχι να αρχίζει),  ανεξαρτήτως ύπαρξης ενδείξεων δακοπαγίδων,  πριν  ο ελαιόκαρπος καταστεί δεκτικός για προσβολή (πήξη του πυρήνα, η  βάρος 1-2 γρ.) και αν χρειαστεί, πρέπει να επαναλαμβάνεται άμεσα. Αναβολή για λόγους τεχνικούς, κλιματικούς ή οικονομικούς διακυβεύει την αποτελεσματικότητα.
 2. Σε επίπεδο Περιφέρειας πρέπει να υπάρξει συντονιστικό όργανο με συμμετοχή εμπείρων επιστημόνων και εκπρόσωπων των παραγωγών, το οποίο θα καθορίζει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές στα κρίσιμα σημεία  της εφαρμογής της μεθόδου. 
 3. Οι υψηλές δακοσυλλήψεις πρέπει να ελεγχθούν με δεύτερη αποτελεσματική γενική διαβροχή και οι δακοπροσβολές πρέπει να επισημανθούν και να καθηλωθούν με ψεκασμούς καλύψεως  με διασυστηματικά  φάρμακα από τις υπηρεσίες δακοκτονίας
 4. Οι νόμιμες ή παράτυπες εξαιρέσεις ελαιώνων από τους δολωματικούς (βιολογικοί, μειωμένης καρποφορίας, περιφραγμένοι, δύσβατοι κ.α.) πρέπει να περιοριστούν δραστικά γιατί ακυρώνουν την έννοια των «γενικών διαβροχών».  
 5. Η εφαρμογή ψεκασμών σε ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί να αντιμετωπιστεί με εκτέλεση τους κατά τις πολύ πρωινές ώρες οπότε οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες, όπως γινόταν και παλαιοτέρα ακόμη και κατά τους αεροψεκασμούς.
 6. Η εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών με εκτόξευση του ψεκαστικού υγρού από μεγάλες αποστάσεις πρέπει να  αποφευχθεί, γιατί μειώνει  την  αποτελεσματικότητα αλλά και διότι μπορεί να  συντελέσει  σε  υπολείμματα στο ελαιόλαδο. 
 7. Οι  αναγραφόμενοι στις ετικέτες φάρμακων χρονικοί περιορισμοί για επανάληψη των ψεκασμών (π.χ. 21ήμερες) πρέπει να επανεξεταστούν προκειμένου για δολωματικούς ψεκασμούς, αφού αυτοί θεωρητικά δεν εφαρμόζονται στους καρπούς. 
 8. Η αποτελεσματικότητα των φαρμάκων και η ανάπτυξη ανθεκτικότητας του Δάκου πρέπει να τεκμηριώνονται με συγκεκριμένες έγκυρες δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες. Οι ερευνητικές εργασίες που χρηματοδοτεί το ΥπΑΑΤ πρέπει να δημοσιεύονται.
 9. Η αναβολή εκτέλεσης ψεκασμών κατά τις αργίες μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί με καταβολή των επιπλέον νόμιμων αμοιβών στο απασχολούμενο προσωπικό (Τομεάρχες, ψεκαστές κλπ)

Παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη την επιστολή να μας ενημερώσετε για τις συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προβείτε.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα