Skip links

«Στη Βουλή η διαμαρτυρία των Γεωπόνων της Κρήτης για τη δράση “Βιολογική καλλιέργεια”»

Στη Βουλή φέρνει, μέσω Αναφοράς, που κατέθεσε προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ν. Ηρακλείου κ. Βασίλης Κεγκέρογλου τη διαμαρτυρία-καταγγελία της Ένωσης Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών Κρήτης, κατά των αποτελεσμάτων του πρωτοβάθμιου  διοικητικού ελέγχου του Μέτρου 2.1.4. Δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία» Αναλυτικά το κείμενο της Ένωσης Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών Κρήτης έχει ως εξής:

«Με  την ανάρτηση των αποτελεσμάτων του πρωτοβάθμιου διοικητικού ελέγχου του Μέτρο 2.1.4. Δράσης 1.1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  για την πρόσκληση διετούς παράτασης και για την πρόσκληση της νέας πενταετίας,  δυστυχώς  ενημερωθήκαμε και για την έκδοση της εγκυκλίου που απεστάλη στις ΔΑΟΚ με αριθ. Πρωτ. 3346/124548 και ημερομηνία 7/12/2012.    Η συγκεκριμένη εγκύκλιος ήρθε να συμπληρώσει την προηγούμενη απαράδεκτη εγκύκλιο με αρ.πρωτ. 1487/39717 με ημερομηνία  27/03/2012, τρεις μέρες δηλαδή προτού λήξει η δεύτερη και τελευταία  παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων  για τη νέα πενταετία, και μάλιστα αφού όλοι σχεδόν οι Φάκελοι Υποψηφιότητας των παραγωγών είχαν ήδη κατατεθεί στις αρμόδιες ΔΑΟΚ.
    
 Με λύπη μας διαπιστώσαμε, πως μέσω των συγκεκριμένων εγκυκλίων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισαν όχι μόνο να μην στηρίξουν τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής προϊόντων στη χώρα μας αλλά και να προσπαθήσουν να αποθαρρύνουν τους υποψήφιους παραγωγούς απορρίπτοντας μαζικά τις αιτήσεις τους για ένταξη στο επιδοτούμενο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, αξίζει να σημειωθεί ότι στο Νομό Ηρακλείου  από το σύνολο των αιτήσεων υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν  στο πρόγραμμα για διετή παράταση, μόνο το 13% έχει εγκριθεί. Ομοίως, από το σύνολο των αιτήσεων υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν για τη νέα πενταετία, έχει εγκριθεί  μόνο το 8%. Περίπου τα ίδια ποσοστά έχουμε και στους λοιπούς Νομούς
 
 Συγκεκριμένα,
•        αποφασίσατε χωρίς να ενημερώσετε εμπρόθεσμα  μελετητές και υποψηφίους παραγωγούς , το πρόγραμμα αξιολόγησης να υπολογίζει τον αριθμό των δέντρων των ελαιοτεμαχίων και να απορρίπτει όσα δεν διέθεταν κάποιον ελάχιστο αριθμό δέντρων. Στη σχετική νομοθεσία του προγράμματος δεν υπήρχε περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό των δέντρων παρά μόνο ελάχιστη έκταση  αγροτεμαχίου προς ένταξη.  Εξάλλου πρόκειται για επί έτη νομίμως επιδοτούμενα αγροτεμάχια και επομένως επιλέξιμα προς ένταξη.
•        Κάποια αγροτεμάχια εμφανίζονται  απορριπτόμενα  με αιτιολογία  απόρριψης  «ευρεθείσα έκταση ΑΕΕ μικρότερη από την αιτούμενη» !! Να σας υπενθυμίσουμε πως την  αιτούμενη έκταση μας την προσδιορίσατε εσείς μέσω της προεκτυπωμένης αίτησης για κάθε παραγωγό,την οποία τραβούσε το σύστημά σας από τη βάση δεδομένων της ΑΕΕ 2011 του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν η αιτούμενη προς ένταξη έκταση είναι λάθος, τότε  το λάθος οφείλεται στη βάση δεδομένων σας και σε καμία περίπτωση δεν οφείλεται στον παραγωγό, ή στο γεωπόνο συντάκτη της αίτησης. Να σας υπενθυμίσουμε επίσης ότι στην προεκτυπωμένη αίτηση υπήρχε μία μόνο έκταση τυπωμένη ανά ελαιοτεμάχιο  και καμία στήλη με αριθμό δέντρων.
•        Με τις νεοεισαχθείσες εγκυκλίους εμφανίζεται ο γεωχωρικός έλεγχος των αγροτεμαχίων, ο οποίος ουδέποτε αναφέρθηκε σε κάποια ΚΥΑ ή ΥΑ κατά τη διάρκεια της προθεσμίας για  την υποβολή των αιτήσεων. Συγκεκριμένα στην 3346/124548/07-12-2012 αναφέρεται ότι:
«Προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διοικητικός έλεγχος ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση τα καταχωρημένα στο μηχανογραφικό σύστημα του μέτρου 2.1.4 στοιχεία, πραγματοποιεί διασταυρωτικούς ελέγχους με τη βάση δεδομένων της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ), τη βάση γεωχωρικών δεδομένων (LPIS)  καθώς και με άλλες μηχανογραφικές βάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
    Το λογικό όσον αφορά τους ελέγχους θα ήταν να ελεγχθεί η νόμιμη κατοχή του κάθε αγροτεμαχίου και να ελεγχθούν οι εκτάσεις από την ΑΕΕ του παραγωγού να ταυτίζονται με αυτές που υπάρχουν στη βεβαίωση του οργανισμού Πιστοποίησης.
 
•        «Ο χωρικός έλεγχος πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την ψηφιοποίηση των
αγροτεμαχίων στη βάση γεωχωρικών δεδομένων, που υλοποιήθηκε καθ’ υπόδειξη του παραγωγού σε κάθε ένα από τα έτη για τα οποία πραγματοποιείται ο έλεγχος.»
    Για ποια υπόδειξη του παραγωγού μιλάτε;  Έχει ποτέ παρευρεθεί κάποιος από εσάς σε Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών κατά τη διάρκεια της περιόδου ενεργοποίησης δικαιωμάτων;  Σίγουρα όχι,  διότι διαφορετικά θα γνωρίζατε πως ο παραγωγός δεν υποδεικνύει όρια ούτε εκτάσεις, απλά δέχεται ότι του υποδεικνύει ι η Ένωσή του και υπογράφει την ενεργοποίησή του.
 
•        Τίτλοι ιδιοκτησίας, Ε9 και μισθωτήρια συμβόλαια είναι φύση αδύνατον να συμφωνούν απόλυτα με την ΑΕΕ κάθε έτους, αφού όπως γνωρίζουμε όλοι κάθε χρόνο (στην Κρήτη τουλάχιστον) τα αγροτεμάχια έχουν διαφορετική έκταση σε σχέση με αυτήν του προηγούμενου έτους. Είναι επομένως αδύνατον να υπάρχει πλήρης ταύτιση των εκτάσεων.
 
•        Όλοι οι υποψήφιοι, προκειμένου να έχουν το δικαίωμα υποβολής φακέλου υποψηφιότητας, έκαναν εγγραφή στο ΜΑΑΕ . Μάλιστα, ελέγχθηκε από τους μελετητές η ιδιότητα του κάθε υποψηφίου και το ποσοστό γεωργικού εισοδήματος. Ακόμη και οι αρμόδιοι υπάλληλοι του περιφερειακού  γραφείου του ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις του προγράμματος έλεγχαν τα ποσοστά του εισοδήματος και ενημέρωναν ανάλογα τους υποψηφίους. Σήμερα , με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων του πρωτοβάθμιου διοικητικού ελέγχου εμφανίζονται οι εξής περιπτώσεις :
-Εγγεγραμμένος παραγωγός  εμφανίζεται ως μη εγγεγραμμένος.
– Παραγωγός που το ΜΑΑΕ  τον χαρακτήρισε ως Κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, σήμερα εμφανίζεται ως κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις με γεωργικό εισόδημα κάτω του επιτρεπτού ορίου.
Πως είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό;
Οι υποψήφιοι έκαναν εγγραφή με φορολογικά έγγραφα του οικονομικού έτους 2011 και τα πεδία του εισοδήματος καταχωρήθηκαν βάση της  ΚΥΑ 134430 ΦΕΚ 392/8/2011. Μήπως το σύστημά σας χρησιμοποιεί για διασταύρωση στοιχεία ΚΕΠΥΟ 2010;
 
•        Στην 3346/124548/07-12-2012 αναφέρεται ότι:
«Επισημαίνουμε ότι οι διορθώσεις/τροποποιήσεις των ενδιαφερόμενων παραγωγών ως προς το ΜΑΑΕ θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί για όλες τις Δράσεις μέχρι 17.12.2012. Χρονικά μεταγενέστερες διορθώσεις/τροποποιήσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία των διασταυρωτικών ελέγχων.
Επισημαίνουμε ότι διορθώσεις/τροποποιήσεις των ΑΕΕ 2011 και ΑΕΕ 2012 των
ενδιαφερόμενων παραγωγών ως προς τα δεδομένα που επιθυμούν να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης για το Μέτρο 2.1.4. θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί για όλες τις Δράσεις μέχρι 31.12.2012. Χρονικά μεταγενέστερες διορθώσεις/τροποποιήσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία διασταυρωτικών ελέγχων.»
 
Τι ακριβώς εννοείτε με αυτές τις καταληκτικές ημερομηνίες; Πριν ακόμη αναρτηθούν τα αποτελέσματα των ελέγχων ο παραγωγός θα έπρεπε να ξέρει που υπάρχει λάθος στην αίτησή του και ποιο είναι αυτό για να τρέξει να το διορθώσει «εμπρόθεσμα»;
•       «Σημειώνεται ότι κατά το μηχανογραφικό διασταυρωτικό έλεγχο που υλοποιείται μετά την καταχώρηση των αποτελεσμάτων της ένστασης (τρίτος διασταυρωτικός), χρησιμοποιούνται επικαιροποιημένα αρχεία από τις λοιπές βάσεις δεδομένων. Οι κωδικοί απόρριψης αίτησης που εμφανίζονται μετά την ολοκλήρωση αυτού του ελέγχου οδηγούν σε οριστική απόρριψη αίτησης του
παραγωγού, ακόμη και αν υπάρχει κωδικός απόρριψης για ένα και μόνο αγροτεμάχιο.»
Σας φαίνεται λογικό αυτό;  Έστω παραγωγός διορθώνει το λάθος  που δεν οφείλεται σε αυτόν με Διοικητική πράξη. Πότε θα εξεταστεί η Διοικητική πράξη; Πότε θα εμφανιστεί στο σύστημα η διόρθωση;  Σε ποιο διασταυρωτικό έλεγχο;  Θα είναι ο ίδιος με αυτόν τον οποίο  θα χρησιμοποιήσουν  οι ΔΑΟΚ για διασταύρωση;  Αν όχι οδηγείται σε οριστική απόρριψη;  Πως είναι  δυνατόν να απορρίπτεται η αίτηση και όχι το αγροτεμάχιο;
 
•        Σας υπενθυμίζουμε επίσης πως πολλές από τις ερωτήσεις που τέθηκαν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ  στην εφαρμογή   «  Ερωτήματα για την εφαρμογή των δράσεων του Μέτρου 214» ακόμη σήμερα  δεν έχουν απαντηθεί…..
Πολλά από αυτά περιλάμβαναν ερωτήσεις σχετικές με τα σημερινά προβλήματα που εμφανίστηκαν με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων… οι οποίες ουδέποτε απαντήθηκαν από εσάς.
 
Όλα τα παραπάνω  αποδεικνύουν ένα μέρος της  άγνοιας των υπευθύνων ως προς την ελληνική αγροτική πραγματικότητα και αφετέρου την ανευθυνότητα  και ανετοιμότητα του Υπουργείου να υλοποιήσει  σωστά ένα πρόγραμμα τόσο σημαντικό και με τόσο μεγάλη συμμετοχή όπως  η Βιολογική Γεωργία .

Ζητάμε  :
1.      Την άμεση ενημέρωση της βάσης δεδομένων σας ώστε να εμφανίζει τις ορθές  για εσάς εκτάσεις των αγροτεμαχίων.
2.      Την άμεση ενημέρωση του ΜΑΑΕ ώστε να διασταυρώνει με τα ίδια φορολογικά στοιχεία με τα οποία οι παραγωγοί έκαναν εγγραφή σε αυτό, για να εμφανίζει  τα ίδια αποτελέσματα με αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας.
3.       Μόλις εναρμονιστούν οι προαναφερθείσες βάσεις δεδομένων σας  και αφού ορίσετε και μας ενημερώσετε βάση ποιού διασταυρωτικού ελέγχου θα γίνουν οι διορθώσεις αλλά και ο έλεγχος αυτών προχωρήσετε στην άμεση  έκδοση Νέων ενημερωμένων  προεκτυπωμένων αιτήσεων  , προκειμένου να προχωρήσουμε σε οριστικές διορθώσεις πριν υποβάλλουμε  ενστάσεις.
4.      Την άμεση απόσυρση των καταληκτικών ημερομηνιών για διορθώσεις ως προς το ΜΑΑΕ και Διοικητικές πράξεις.
5.      Τον αναπροσδιορισμό της χρονικής περιόδου μέσα στην οποία θα μπορούν να υποβληθούν οι ενστάσεις.
6.      Την αναίρεση της  «οριστικής απόρριψης της αίτησης του παραγωγού, ακόμη και αν υπάρχει κωδικός απόρριψης για ένα και μόνο αγροτεμάχιο.»
 
      Αξίζει ωστόσο να τονίσουμε ότι η συνεργασία μας με τους αρμοδίους υπαλλήλους των ΔΑΟΚ Π.Ε.ΚΡΗΤΗΣ υπήρξε άψογη και καμία ευθύνη δεν φέρουν ως προς τα αποτελέσματα του Διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων, καθώς και αυτά επίσης διασταυρώθηκαν με τις δικές σας μη σωστά ενημερωμένες βάσεις δεδομένων.

     Ευελπιστούμε στην άμεση λύση των παραπάνω, ώστε να μην έχουμε την πολύ μεγάλη αποστροφή  των παραγωγών  από την βιολογική γεωργία  στην χώρα μας  με ότι αυτό συνεπάγεται» .
   

 

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα