Skip links

Στην Ημερίδα με αφορμή την 3η Δεκέμβρη, Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, ο Κεγκέρογλου

Κεντρικός ομιλητής στην σημερινή Ημερίδα με αφορμή την 3η Δεκέμβρη, Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία,  την οποία διοργάνωσαν η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Κρήτης,, ήταν ο Υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Κεγκέρογλου. Να σημειωθεί πως η Ημερίδα ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής; Ασφάλισης και Πρόνοιας, με θέμα, «Η Κοινωνική Πρόνοια και η Κοινωνική Φροντίδα για τα άτομα με αναπηρία στην Περιφέρεια Κρήτης σε περίοδο οικονομικής κρίσης», ενώ εκτός του Υφυπουργού κεντρικός ομιλητής ήταν επίσης ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία και της Παγκόσμιας Οργάνωσης για την Αναπηρία, κος Ιωάννης Βαρδακαστάνης.

Ο κύριος Κεγκέρογλου ξεκινώντας την ομιλία του αναφέρθηκε
στο άρθρο 21 παρ. 6 του Συντάγματος της Χώρας μας, το οποίο περιλαμβάνει τη συνταγματική επιταγή της θέσπισης μέτρων και πολιτικών για την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία σημειώνοντας πως για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται εξίσωση των ευκαιριών, καταπολέμηση των διακρίσεων που βιώνουν καθημερινά τα άτομα με αναπηρία, νομοθεσία ίσης μεταχείρισης και ανάπτυξη θετικών μέτρων πολιτικής, με την αρχή της ισότητας να αποτελεί  βασικό συστατικό της πολιτικής με την οποία επιχειρούμε τη διέξοδο από την κρίση.

Στη συνέχεια ο Υφυπουργός, αφού αναφέρθηκε στις δράσεις του Υπουργείου για την ενίσχυση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και την ένταξη τους στην αγορά εργασίας καθώς και στις δράσεις ενίσχυσης των δομών κοινωνικής φροντίδας, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη στήριξη της αυτόνομης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία και της παραμονής τους σε οικείο περιβάλλον, ενώ ανακοίνωσε πως τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, που αποτελούν σημαντική δομή για την εκπαίδευση και τη στήριξη των Ατόμων με Αναπηρία, επανέρχονται από το Υπουργείο Υγείας στην Πρόνοια και το Υπουργείο Εργασίας, με νομοσχέδιο που είναι σχεδόν έτοιμο.

Ο στόχος του νομοσχεδίου είναι, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Κεγκέρογλου, η ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης με την ενίσχυση του Πανελλαδικού δικτύου, ενώ δημιουργείται η Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας και Ένταξης και προωθείτε σε κάθε δήμο η  «Κοινωνική Σύμπραξη» που θα αποτελέσει τη ζωντανή οριζόντια συνεργασία όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική φροντίδα και Αλληλεγγύη. Έτσι, όπως επισήμανε, με ενιαίο σχεδιασμό και συμπληρωματικότητα στις δράσεις, θα αξιοποιηθούν καλύτερα οι διατιθέμενοι πόροι και θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους, ενώ η συνεργασία και η συνέργεια με την Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού, τους εθελοντικούς και μη κερδοσκοπικούς φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης θα συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχή έκβαση αυτής της προσπάθειας.   

Τέλος ο Υφυπουργός, αναφέρθηκε στη δημιουργία της ιστοσελίδας www.prosvasi-amea.gov.gr, που αποτελεί μια επαναστατική και καινοτόμα προσπάθεια, με την οποία θα δοθεί η δυνατότητα της πρόσβασης, των ατόμων με αναπηρία, στο διαδίκτυο και θα λύσει πολλά προβλήματα στον τομέα της πληροφόρησης.
Το έργο αυτό, σύμφωνα με τον κ. Κεγκέρογλου, αποτελεί ένα σύστημα υψηλής τεχνολογίας πολυμέσων, το οποίο έχει τη δυνατότητα να συλλέγει πολυτροπικό, ψηφιακό, διαδικτυακό και τηλεοπτικό οπτικοακουστικό περιεχόμενο (ειδήσεις, ντοκιμαντέρ, ταινίες κ.α.) και να το μετατρέπει σε ψηφιακό υλικό, προκείμενου να το αναμεταδώσει σε προσβάσιμη μορφή μέσω διαδικτύου ή και ψηφιακής τηλεόρασης στα Άτομα με Αναπηρία, ενώ αποτελεί πολύ σημαντικό ζήτημα, δεδομένου ότι συμβάλλει στην άσκηση του δικαιώματος της επιλογής και αναδεικνύεται σε θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, μια και το διαδίκτυο έχει τεράστια σημασία και στη ζωή του ατόμου με αναπηρία, ώστε να ωφεληθεί στο μέγιστο από τις δυνατότητες του.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κυρίες και Κύριοι,

Αγαπητέ Πρόεδρε της ΕΣΑΜΕΑ κ. Γιάννη Βαρδακαστάνη, ευχαριστώ για την τιμή να είμαι ομιλητής στην εκδήλωση αυτή που γίνεται με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου, Εθνική Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία.

Ξεκινώ από το άρθρο 21 παρ. 6 του Συντάγματος της Χώρας μας, το οποίο περιλαμβάνει τη συνταγματική επιταγή της θέσπισης μέτρων και πολιτικών για την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, η οποία αναφέρει:
"Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας".

Η κατοχύρωση της εργασίας αποτελεί βασικό παράγοντα οικονομικής αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και ενεργής συμμετοχής στον τόπο που ζουν.

Τον Απρίλιο του 2012 με τον ν.4074 η Ελληνική Βουλή κύρωσε τη σύμβαση και το  πρωτόκολλο για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.
Ο βασικός άξονας αφορά τη στήριξη της αυτόνομης διαβίωσης των ΑΜΕΑ που θα είναι πλέον η βασική παράμετρος όλων των προγραμμάτων που υλοποιούμε.

Για να επιτευχθούν όμως αυτά απαιτείται εξίσωση των ευκαιριών, καταπολέμηση των διακρίσεων που βιώνουν καθημερινά τα άτομα με αναπηρία, νομοθεσία ίσης μεταχείρισης και ανάπτυξη θετικών μέτρων πολιτικής.

Ιδιαίτερα σήμερα, που συνολικά οι συνθήκες ζωής και εργασίας όλων των Ελλήνων πολιτών στη χώρα μας έχουν επιδεινωθεί εξαιτίας της σοβαρής οικονομικής κρίσης.

Η αρχή της ισότητας ευκαιριών δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασικό συστατικό της πολιτικής με την οποία επιχειρούμε τη διέξοδο από την κρίση.

Εξάλλου, η κρίση πλήττει πάντοτε περισσότερο τις αδύναμες ομάδες του πληθυσμού.

Έχοντας, λοιπόν, πλήρη συνείδηση της δύσκολης κατάστασης που βιώνει η ελληνική κοινωνία μετά από τριάμισι χρόνια σκληρών θυσιών,  θέτουμε ως πρώτιστο χρέος μας:
    τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής,
    την ανάσχεση της ανεργίας,
    την προστασία των ευπαθών ομάδων και
    την αποκατάσταση αδικιών που έγιναν πάνω στη μάχη να κρατηθεί η Πατρίδα μας όρθια

Στην κατεύθυνση αυτή, προτεραιότητά μας αποτελεί  άμεση αντιμετώπιση των φαινομένων ακραίας φτώχειας  και η διασφάλιση του δικαιώματος ενός «ελαχίστου επιπέδου διαβίωσης»  για όλους τους πολίτες, σε συνδυασμό με τις πολιτικές στήριξης όλων των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων.

Οι υλοποιούμενες αλλά και οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις μας είναι πολυεπίπεδες. Ειδικότερα, για τη στήριξη των ΑΜΕΑ, ο βασικός άξονας των πολιτικών μας επικεντρώνεται στη στήριξη της αυτόνομης διαβίωσης και της παραμονής στο οικείο περιβάλλον.

Ειδικότερα, για την προώθηση της απασχόλησης των ΑΜΕΑ:
Προκειμένου να απλοποιηθεί η εφαρμογή του νόμου 2643/98 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» που λαμβάνει μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών έχει συσταθεί στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την αναμόρφωσή του. Έργο της Επιτροπής είναι ο σχεδιασμός ενός σύγχρονου, ευέλικτου και αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την ένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, θα διερευνηθούν οι δυνατότητες για απάλειψη σταδίων της διαδικασίας, ελάττωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θέσπιση αυστηρών χρονικών ορίων ολοκλήρωσης των διαδικασιών που θα δεσμεύουν τη Διοίκηση, ηλεκτρονική υποστήριξη των διαδικασιών κτλ.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη προκήρυξη για την πλήρωση 14 θέσεων στο Υπουργείο Οικονομικών από προστατευόμενους του ν.2643/1998. Από τις 14 θέσεις, 4 θέσεις θα καλυφθούν από Άτομα με Αναπηρία και από μία θέση αντιστοιχεί στις κατηγορίες «Συγγενείς Ατόμων με Αναπηρίες», και «Αναπήρων Πολέμου».

•    Υλοποιούνται 132 Έργα ΤΟΠ ΕΚΟ με ωφελούμενους και ΑΜΕΑ με στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες των ωφελούμενων

•    Από τον ΟΑΕΔ, «τρέχει» το πρόγραμμα επιχορήγησης 800 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ατόμων με αναπηρίες και άλλων ευπαθών ομάδων και παράλληλα πρόγραμμα 50 θέσεων για την εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας.

•    O ΟΑΕΔ, επίσης, υλοποιεί ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο  και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 Θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για  Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ).

•    Υλοποιούνται  Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για ευπαθείς ομάδες συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος PROGRESS υλοποιούνται από το Υπουργείο Εργασίας πληθώρα δράσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Θα κάνω ιδιαίτερη μνεία στη Δημιουργία Παρατηρητηρίου Καταπολέμησης των Διακρίσεων

•    Ιδιαίτερη πρόκληση και ευκαιρία δίδεται μέσα από την ενεργοποίηση δράσεων ενίσχυσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που θα δρομολογήσουμε άμεσα

Ακόμη, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία δεν έχουν  περιοριστεί τα αναπηρικά επιδόματα. Ανταυτού, προχωρήσαμε στον εξορθολογισμό και τον έλεγχο των επιδομάτων αναπηρίας μέσα από το Εθνικό Μητρώο Αναπηρίας. Τα επιδόματα αναπηρίας εναρμονίζονται με τον νέο Κανονισμό Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας, και διασφαλίζονται με τον επανέλεγχο και την προστασία των πραγματικών δικαιούχων

Αυτό όμως μαζί με την μη συμμετοχή γιατρών στις επιτροπές δημιούργησε συσσώρευση αιτημάτων στα ΚΕΠΑ
Με κινήσεις και αποφάσεις του τελευταίου τετραμήνου Περιορίστηκε σημαντικά ο χρόνος αναμονής για τις εξετάσεις  από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ από 65.000 τον Ιούνιο έχουμε τώρα 30.000. Εντατικοποιούμε τη διαδικασία, ώστε το Μάρτιο να μηδενιστούν οι εκκρεμούσες αιτήσεις.
Σ’ αυτό θα συμβάλλει και η απόφαση μας για 43 παθήσεις οι γνωματεύσεις για τις οποίες έχουν πλέον αόριστη διάρκεια.

Σε άλλες δράσεις καταβάλαμε και καταβάλουμε προσπάθειες για να διατηρηθεί η χρηματοδότησή τους:
•    Για παράδειγμα, για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης καταβάλονται προσπάθειες για τη συνέχιση της χρηματοδότηση της λειτουργίας τους. Αυτή τη στιγμή έχει σταλεί σχετικό αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αίτημα για το οποίο αναμένουμε άμεσα την απάντηση. Παράλληλα, έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες έτσι ώστε να προσφέρουμε μια πιο μακροπρόθεσμη λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα μέσα από την θεσμοθέτηση του ειδικού νοσηλίου.
•    Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και των ΚΔΑΠ ΑμεΑ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας για να χρηματοδοτηθούν απρόσκοπτα. Προχθές ενέταξα σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών την τροπολογία για να καλυφθεί το κενό μέχρι 31-12-2013.
•    Συνεχίζουμε και αναβαθμίζουμε το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» με τη θεσμοθέτηση του «Κατ΄ Οίκον Κοινωνική Φροντίδα» για να μπορεί να ανταποκριθεί στα προβλήματα που προκαλεί η κρίση στους ανήμπορους, ηλικιωμένους και ΑμεΑ.

Επίσης:
•    Το περασμένο καλοκαίρι κατορθώσαμε να ικανοποιήσουμε το σύνολο των υποβληθέντων αιτήσεων για κατασκηνώσεις και λουτροθεραπεία παιδιών ΑΜΕΑ. Γενικότερα, φέτος αυξήθηκε τόσο ο αριθμός των ατόμων που ωφελήθηκαν από κατασκηνωτικά προγράμματα, όσο και οι περίοδοι κατά τις οποίες αυτά τα άτομα μπορούσαν να ωφεληθούν. Έτσι οι κατασκηνωτικές περίοδοι έφτασαν τις 25 (κάθε περίοδος είναι 9 διανυκτερεύσεις-δεκαήμερη διαμονή). Ο αριθμός των ωφελουμένων έφθασε τα 2.776 άτομα. Παράλληλα, προσελήφθησαν 1079 εργαζόμενοι, εξειδικευμένο φυσικά προσωπικό, για να εξυπηρετήσουν τους ωφελούμενους.

•    Βελτιώσαμε τον έλεγχο και την πιστοποίηση για τις επιχορηγήσεις μέσω περιφερειών προς τα ΝΠΙΔ. Όπως γνωρίζεται για να προχωρήσουμε πλέον σε επιχορηγήσεις απαιτείται ειδική έκθεση και ειδική έγκριση βελτιώνοντας έτσι την διαφάνεια του συστήματος.

•    Ανασυγκροτήσαμε τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας που λειτουργούν πλέον με περιφερειακή διοίκηση. Ενισχύουμε τις εξωστρεφείς δράσεις τους με την απαραίτητη στελέχωση μέσω κινητικότητας όπως αυτή προκύπτει από την αξιολόγησή τους.

•    Τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ που αποτελούν σημαντική δομή για την εκπαίδευση και τη στήριξη των Ατόμων με Αναπηρία, επανέρχονται από το Υπουργείο Υγείας στην Πρόνοια και το Υπουργείο Εργασίας

Με νομοσχέδιο που έχουμε σχεδόν έτοιμο.

•    Προχωράμε στην ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης με την ενίσχυση του Πανελλαδικού δικτύου.

Δημιουργούμε την Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας και Ένταξης.
•    Σε κάθε Περιφέρεια, συγκροτείται η Περιφερειακή Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας και Ένταξης, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων φορέων, προκειμένου να σχεδιαστούν ουσιαστικά βασικοί άξονες για τις δράσεις και τα προγράμματα κάθε Περιφέρειας που θα ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ αλλά και στα εθνικά προγράμματα.

•    Σε κάθε δήμο προωθούμε την «Κοινωνική Σύμπραξη» που θα αποτελέσει τη ζωντανή οριζόντια συνεργασία όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική φροντίδα και Αλληλεγγύη.
Έτσι, με ενιαίο σχεδιασμό και συμπληρωματικότητα στις δράσεις, θα αξιοποιηθούν καλύτερα οι διατιθέμενοι πόροι και θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους.
Η συνεργασία και η συνέργεια με την Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού, τους εθελοντικούς και μη κερδοσκοπικούς φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης, συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχή έκβαση αυτής της προσπάθειας.   

Αυτή είναι η προσπάθεια που θέλουμε να συνεχίσουμε και να εντείνουμε.

Για αυτό καλούμε όλους, φορείς, πρόσωπα, τα κόμματα και τους Βουλευτές να καταθέσουν τις προτάσεις και τις ιδέες τους για να είμαστε όλοι, περισσότερο χρήσιμοι στην πατρίδα, τη χειμαζόμενη κοινωνία και ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες και τους συμπολίτες μας που βιώνουν τα δυσκολότερα εν μέσω κρίσης.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα