Skip links

«Σε εκκρεμότητα σημαντικά προβλήματα του κλάδου των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων».

Ερώτηση προς το Υπουργείο Τουρισμού, κατέθεσαν ο γραμματέας της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Ηρακλείου, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου μαζί με τους Βουλευτές Γεώργιο Φραγγίδη, Γεώργιο Αρβανιτίδη, Μιχάλη Κατρίνη, Χαρά Κεφαλίδου, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, Ευαγγελία Λιακούλη, Ανδρέα Λοβέρδο, Γεώργιο Μουλκιώτη, Δημήτρη Μπιάγκη και Απόστολο Πάνα για τα σημαντικά προβλήματα του κλάδου των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων. 
Αναλυτικά το κείμενο της  ερώτησης έχει ως εξής:

«Η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.) αποτελεί το κορυφαίο τριτοβάθμιο αντιπροσωπευτικό όργανο εκπροσώπησης των επιχειρηματιών – ιδιοκτητών μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων (μικρομεσαίες και μικρές τουριστικές οικογενειακές επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων, διαμερισμάτων, βιλλών, κατοικιών και γενικά πάσης φύσης τουριστικών καταλυμάτων). Τα μέλη του Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. αριθμούν 30.000 επιχειρήσεις, με έδρα κυρίως  στην περιφέρεια και συγκεκριμένα σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές της χώρας, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και γενικότερα την ελληνική οικονομία. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των καταλυμάτων να έχουν εισόδημα και κίνητρο να παραμείνουν στον τόπο τους, βοηθώντας έτσι στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού της κάθε περιοχής. Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες των τελευταίων χρόνων της κρίσης στην Ελλάδα οδήγησαν πολλές επιχειρήσεις στο κλείσιμο. Τη ίδια στιγμή, ο κλάδος καλείται να επιβιώσει μέσα σε ένα περιβάλλον δυναμικό και ανταγωνιστικό, με πλείστα προβλήματα σε εκκρεμότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η λήξη της προθεσμίας κατάταξης και καταχώρισης Διακριτικού Τίτλου των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων-Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) την 31.12.2019. Για την παράταση προθεσμίας κατάταξης των ΕΕΔΔ είχαν γίνει προτάσεις από τον κλάδο  τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας, ώστε το Υπουργείο Τουρισμού να προχωρήσει σε νομοθέτηση της παράτασης και οι επιχειρηματίες να έχουν χρόνο να προετοιμαστούν για τη διαδικασία κατάταξης πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου. 
Ένα άλλο διαχρονικό πρόβλημα αποτελεί η έγκριση και καταχώριση διακριτικού τίτλου στις επιχειρήσεις, θέμα για το οποίο δεν υπήρχε πρόβλεψη μέχρι 2012. Το Δεκέμβριο του 2018, με την ψήφιση του Ν. 4582/2018, παράγραφος 5 του άρθρου 32, αρμόδιοι φορείς για την καταχώριση του διακριτικού τίτλου των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων ορίστηκαν οι υπηρεσίες μιας στάσης (ΥΜΣ) και οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. Η διαδικασία κατοχύρωσης στο μητρώο που εφαρμόζουν οι ανωτέρω αρμόδιοι φορείς και στο οποίο είναι υποχρεωμένοι οι καταλυματίες να καταχωρίζουν τον διακριτικό τίτλο της επιχείρησης τους, έχει ήδη δημιουργήσει σύγχυση για τους εξής λόγους: 1) Οι υπηρεσίες αυτές προβαίνουν σε καταχώριση Διακριτικού Τίτλου βάσει νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά «εμπορικούς τίτλους» και ανά ΑΦΜ με αποτέλεσμα ένας επιχειρηματίας ο οποίος διατηρεί περισσότερες από μια επιχειρήσεις στον ίδιο νομό, να μην μπορεί να κατοχυρώσει δεύτερο διακριτικό τίτλο. 2) Σε αναπτυγμένες τουριστικές περιοχές υπάρχουν επιχειρήσεις ΕΕΔΔ, οι οποίες βρίσκονται σε κτήριο με οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες όπως και  επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται στο ίδιο οικόπεδο με διαφορετικά Ειδικά Σήματα Λειτουργίας, τα οποία όμως ανήκουν στον ίδιο επιχειρηματία ή σε συγγενή πρώτου βαθμού. 
Στις περιπτώσεις αυτές, οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν την καταχώριση ξεχωριστού διακριτικού τίτλου για κάθε Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, ενώ στην ουσία δραστηριοποιούνται και προβάλλονται ως μια επιχείρηση.  3) Οι υπηρεσίες αυτές προβαίνουν σε καταχώριση Διακριτικού Τίτλου ανά νομό και όχι ανά δήμο με αποτέλεσμα σε έναν μεγάλο νομό με πληθώρα τουριστικών επιχειρήσεων, να είναι αδύνατη η μη ύπαρξη όμοιων διακριτικών τίτλων. 4) Οι επιχειρήσεις του κλάδου διατηρούν «άτυπα» επί χρόνια τίτλους, στους οποίους έχουν επενδύσει σε φήμη και πελατεία και υπάρχει πλέον κίνδυνος να δοθεί ο ίδιος τίτλος σε άλλη επιχείρηση. 
 Η ΣΕΤΚΕ, η οποία τηρεί εδώ και πολλά χρόνια μητρώο διακριτικών τίτλων των τουριστικών καταλυμάτων, είναι σε θέση να εκδίδει βεβαίωση προέγκρισης για τον τίτλο τους, την οποία θα προσκομίζουν στους αρμόδιους φορείς, ώστε να γίνεται διασταύρωση της μοναδικότητας του τίτλου σε επίπεδο Δήμου, βάσει της άδειας λειτουργίας τους, αλλά και την ορθή επιλογή του, όσον αφορά την μορφή της επιχείρησης που έχει και έτσι θα προβαίνει στην τελική έκδοση πιστοποιητικού για την έγκριση του. Δυστυχώς,  κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμα νομοθετηθεί, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση μεταξύ των επιχειρηματιών.
 Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η Καρτέλα Ενημέρωσης Πελάτη. Τον Ιούλιο του 2016 με τον ν. 4403/2016, θεσμοθετήθηκε η «καρτέλα ενημέρωσης πελάτη», απαραίτητη για την διαμόρφωση αρμονικής και ξεκάθαρης σχέσης των επιχειρηματιών των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων με τους επισκέπτες τους και για την άμεση επίλυση καθημερινών προβλημάτων. Την καρτέλα παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων από τον Πανελλήνιο Συλλογικό Επαγγελματικό Φορέα του κλάδου που ανήκουν. Επιπλέον, η χορήγηση της «Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη» αποτελεί το μόνο περιορισμένο έσοδο για τα 240 όργανα της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. ανά την Ελλάδα, συμβάλλοντας στη σωστή λειτουργία των γραφείων τους και στην ύπαρξη γραμματειακής υποστήριξης, ώστε να εξασφαλίζεται η αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα στη Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. και τους Συλλόγους των επιχειρηματιών. 
Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο Υπουργός Τουρισμού πρόκειται να φέρει στη Βουλή προς ψήφιση νομοθετική ρύθμιση με την οποία ορίζεται το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) ως φορέας βεβαίωσης διακριτικών τίτλων, ενώ θα καταργηθεί και η «Καρτέλα Ενημέρωση Πελάτη», γεγονός που θα συντελέσει στην παύση λειτουργίας του φορέα και στην απώλεια θέσεων εργασίας. 
Με βάση τα παραπάνω, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
1. Προτίθεστε να προχωρήσετε άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση για την παράταση της προθεσμίας κατάταξης και καταχώρισης Διακριτικού Τίτλου των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων-Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) πέραν της 31.12.2019, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηματίες να προετοιμαστούν κατάλληλα για την διαδικασία κατάταξης, πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου;    
2. Εάν αληθεύουν τα σχετικά δημοσιεύματα, για ποιο λόγο πρόκειται να δώσετε την αρμοδιότητα έκδοσης βεβαίωσης προέγκρισης των διακριτικών τίτλων των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων στο ΞΕΕ, του οποίου δεν αποτελούν μέλη, μάλιστα έναντι αντιτίμου 20 ευρώ, το οποίο δύναται να αυξάνεται κατά το δοκούν; Δεν είναι πιο κατάλληλος γι αυτή τη διαδικασία ο φορέας του κλάδου στον οποίο ανήκουν, δηλ. η Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.;
3. Ποιο σκοπό εξυπηρετεί η φημολογούμενη κατάργηση της Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη; Λαμβάνετε υπόψη σας ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα στις σχέσεις επιχειρηματιών και πελατών λόγω ασάφειας ενώ θα οδηγηθεί σε μαρασμό και τελικά σε παύση λειτουργίας ο φορέας των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, με συνέπεια την απώλεια θέσεων εργασίας;».  
Οι  ερωτώντες βουλευτές: Βασίλειος Κεγκέρογλου, Γεώργιος Φραγγίδης, Γεώργιος Αρβανιτίδης, Μιχάλης Κατρίνης, , Χαρά Κεφαλίδου, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Ευαγγελία Λιακούλη, Ανδρέας Λοβέρδος,
Γεώργιος Μουλκιώτης, Δημήτριος Μπιάγκης, Απόστολος Πάνας.
Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα