Skip links

Πότε θα αναγνωριστεί η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών στα ΤΕΕ Μαθητείας του ΟΑΕΔ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων κ Ευρ. Στυλιανίδη

Με την ψήφιση του νόμου 3475/2006 για τη νέα δομή που επέλεξε και επέβαλλε η Κυβέρνηση για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, με τη διχοτόμησή της σε ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ., επηρεάστηκαν άμεσα και τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια Μαθητείας του ΟΑΕΔ, όπου μετατράπηκαν σε δίχρονες ΕΠΑ.Σ, χωρίς γενικά μαθήματα. Έτσι και ενώ για τους μόνιμους ορισμένων ειδικοτήτων ο παραπάνω νόμος προέβλεψε την μετάταξή τους σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ, κάτι τέτοιο δε ρυθμίστηκε για τους εκατοντάδες ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς του ΟΑΕΔ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε εργασιακή αβεβαιότητα, περιπλάνηση και ανασφάλεια αφού το ΥΠΕΠΘ τους απέκλεισε από τα νεοϊδρυθέντα ΕΠΑΣ και δεν προχώρησε σε καμιά ρύθμιση για αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ και έτσι δεν μπορεί αυτή να προσμετρηθεί για την ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών του ΥΠΕΠΘ.
Όπως είναι γνωστό,

– Οι σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ υπάγονται την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης, λειτουργούν όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2640/98, όπως τα λοιπά ΤΕΕ, που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
– Οι σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ν.1566/1985). Τα πτυχία των αποφοίτων είναι ισότιμα με τα πτυχία των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών του ΥΠΕΠΘ.
– Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα ΤΕΕ του ΟΑΕΔ ακολουθούν τα ίδια προγράμματα σπουδών με τα ΤΕΕ του Υπ. Παιδείας (Α και Β κύκλου), διδάσκουν τα ίδια μαθήματα, χρησιμοποιούν τα ίδια βιβλία και συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν εκπαιδευτικά θέματα μέσω των διατάξεων που αναφέρονται στους νόμους που αφορούν και τα σχολεία του ΥΠΕΠΘ (π.χ. συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων, δραστηριότητες –εκδηλώσεις που αφορούν μαθητές, κλ.π.).
– Οι εκπαιδευτικοί του ΟΑΕΔ διορίζονται σύμφωνα με τον ν. 2834/2000(όπως ορίζεται από τον ν. 2956/2001 αρθ.5 παρ.2). Επίσης διορίζονται με τις ίδιες διατάξεις των νόμων που ρυθμίζουν τα  του διορισμού στα σχολεία της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ.
– Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ αναγνωρίζεται για την ένταξή τους στον πίνακα επιτυχόντων του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2834/2000.
– Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί εντάσσονται σε πίνακες του Υπουργείου Παιδείας με βάση την προϋπηρεσία η οποία έχει αποκτηθεί, στα δημόσια σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, στα Μουσικά σχολεία,στα τμήματα αθλητικής διευκόλυνσης (ΤΑΔ), στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, στα Ναυτικά Λύκεια, στα Ολοήμερα σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης, στα Εκκλησιαστικά σχολεία, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Παιδείας, για την εφαρμογή προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης, στα δημόσια σχολεία των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3391/2005), στα Ελληνικά σχολεία της Κύπρου (Ν 2817/2000),των ιδιωτικών σχολείων, όταν καταργείται μια ειδικότητα ή «κλείνει» το σχολείο, έστω και προσωρινά! (Ν 3194/2003).
Παρατηρούμε δηλαδή ότι ενώ οι εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν σε ΤΕΕ ΟΑΕΔ δε διαφέρουν ως προς τα προσόντα ή τη διδασκαλία γνωστικού αντικειμένου από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ και συγκεκριμένα στα ΤΕΕ του ΥΠΕΠΘ, ωστόσο για την ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών του ΥΠΕΠΘ δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ.
– Επίσης, ενώ η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ δεν αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, αντίστροφα η προϋπηρεσία σε σχολεία του ΥΠΕΠΘ αναγνωρίζεται για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών σε σχολεία του ΟΑΕΔ.
Επειδή πρέπει όλοι οι εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίζονται με ίσους όρους και να τους παρέχονται ίσα δικαιώματα, ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν μια θέση στον κλάδο τους, χωρίς να οδηγούνται μετά από χρόνια υπηρεσίας στην ανεργία και
    επειδή η απάντηση στην ερώτησή μας 6219/27-03-07 σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών στα ΤΕΕ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μας παρέπεμπε στα όσα είχε πει ο τότε Υφυπουργός Παιδείας κ. Καλός κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή, ο όποιος ενώ συμφωνούσε ότι τα αιτήματα των εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ είναι λογικοφανή, θεώρησε ότι μια τέτοια ρύθμιση θα πρέπει να  μεταφερθεί στο μέλλον, γιατί τότε θα έφερνε τα πάνω-κάτω στους πίνακες των αναπληρωτών και ωρομισθίων
   
Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  • Αν προτίθεται να προβεί άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών που αποκτήθηκε στα ΤΕΕ μαθητείας του ΟΑΕΔ;
Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα