Skip links

«Προσλήψεις πολλών ταχυτήτων στις κοινωνικές δομές του ΕΣΠΑ».

Με ερώτηση τους προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &  Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο γραμματέας της Κ.Ο. Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και Βουλευτής Ηρακλείου, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου και η Βουλευτής, κα. Εύη Χριστοφιλοπούλου καταγγέλλουν τις προσλήψεις πολλών ταχυτήτων στις κοινωνικές δομές του ΕΣΠΑ ενώ,μεταξύ άλλων, ζητούν να πληροφορηθούν ποιος φορέας είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της τήρησης της διαδικασίας και των κριτηρίων πρόσληψης εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα προβούν προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας και των κριτηρίων μοριοδότησης των προσλήψεων, ειδικότερα στις περιπτώσεις σύμπραξης με Μ.Κ.Ο.
Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Με το άρθρο 74 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) καθορίστηκαν λεπτομερώς τα κριτήρια πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου το οποίο θα απασχοληθεί στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων», της προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η διάταξη αυτή προήλθε από το αρμόδιο Υπουργείο ύστερα από την κατάθεση τεκμηριωμένης και πλήρους ρύθμισης υπό τη μορφή τροπολογίας, εκ μέρους της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, αν και δυστυχώς υπολείπεται της προτεινόμενης. 
Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) ως αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή, έχει εκδώσει από 29 Νοεμβρίου 2016: α) Υπόδειγμα Ανακοίνωσης ΣΟΧ, β) Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις και γ) Επισυναπτόμενα παραρτήματα που αφορούν την πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ και την πιστοποίηση γνώσης ξένων γλωσσών όπου αυτό απαιτείται από την Ανακοίνωση.   
Λόγω της πλήρους ανυπαρξίας συντονισμού και οδηγιών εκ μέρους τόσο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όσο και των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Ε.Π. των Περιφερειών, δημιουργείται καθεστώς πολλών ταχυτήτων ως προς τη διαδικασία μοριοδότησης και επιλογής προσωπικού στις ανωτέρω κοινωνικές δομές, αλλά και σημαντικά ερωτηματικά ως προς την αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία που προβλέφθηκε από τις Προσκλήσεις των Διαχειριστικών Αρχών των Π.Ε.Π. είχαν είτε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Δήμοι), είτε σύμπραξη Δήμων με Μ.Κ.Ο., ΚΟΙΝΣΕΠ, κ.λπ. Στην περίπτωση μονομερούς συμμετοχής Δήμου στη διαδικασία, τηρούνται υποχρεωτικά τα κριτήρια μοριοδότησης και επιλογής προσωπικού, όπως αυτά έχουν προβλεφθεί στη διάταξη του άρθρου 74 του ν. 4430/2016 και στα σχετικά υποδείγματα του Α.Σ.Ε.Π. 
Δυστυχώς όμως σε πολλές περιπτώσεις σύμπραξης Δήμων με Μ.Κ.Ο. παρατηρούνται φαινόμενα μη τήρησης των προβλεπόμενων κριτηρίων και της διαδικασίας που καθορίζεται από το νόμο και τα υποδείγματα του Α.Σ.Ε.Π. Σε ορισμένες περιπτώσεις αλλοιώνονται τα κριτήρια μοριοδότησης, ενώ σε άλλες δεν επαναπροκηρύσσονται οι θέσεις και το υφιστάμενο προσωπικό συνεχίζει να εργάζεται χωρίς την τήρηση της προβλεπόμενης νόμιμης διαδικασίας. Στις περιπτώσεις αυτές το θεωρούμενο ως πλεονάζων προσωπικό απομακρύνεται από τη θέση του με μονομερείς και μη αιτιολογημένες αποφάσεις των εμπλεκόμενων Μ.Κ.Ο., καταστρατηγώντας οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία.   
Επειδή, η διαδικασία όπως εξελίσσεται δημιουργεί σειρά ερωτηματικών και δίνει την εντύπωση ύπαρξης προσλήψεων πολλών ταχυτήτων, οι οποίες διενεργούνται κατά παράβαση των υφισταμένων διατάξεων και μπορεί να εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες.
Ερωτάσθε κ. κ. Υπουργοί:
1.Ποιος φορέας είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της τήρησης της διαδικασίας και των κριτηρίων πρόσληψης εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι θα απασχοληθούν στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων», της προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014 – 2020;
2.Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να διασφαλίσετε την τήρηση της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας και των κριτηρίων μοριοδότησης των προσλήψεων ειδικότερα στις περιπτώσεις σύμπραξης με Μ.Κ.Ο.;
3.Ασκείται και από ποιον φορέα προληπτικός ή έστω κατασταλτικός έλεγχος της διαδικασίας που ακολουθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς (Δήμοι και Μ.Κ.Ο.) στο ζήτημα της πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι θα απασχοληθούν στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων», της προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014 – 2020;
4.Για ποιους λόγους η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επέλεξε μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση (θεματικός άξονας 9 ΕΣΠΑ 2014-2020) τον διαμελισμό του προγράμματος και την επαναπροκήρυξη των υφισταμένων θέσεων εργασίας, χωρίς να λάβει υπόψη την υψηλή αξιολόγηση του προγράμματος (200% επί των στόχων που είχαν τεθεί), γεγονός που οδηγεί στη μη αξιοποίηση του υφιστάμενου εξειδικευμένου προσωπικού;».
Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα