Skip links

Πρακτικά βουλής σχετικά με το ποιοτικό παρακράτημα 4% των επιδοτήσεων ελαιολάδου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΑ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ΄
Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2006

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμεθα στη συζήτηση των ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πρώτη είναι η με αριθμό 3910/25-10-2005 ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την έκδοση υπουργικής απόφασης για τη διάθεση του ποιοτικού παρακρατήματος 4% των επιδοτήσεων ελαιολάδου.
Η ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:
«Με την πλήρη εφαρμογή της νέας Κ.Α.Π. μετά το 2006 και σύμφωνα με το άρθρο 69 του Κανονισμού 1782/2003 στις επιδοτήσεις ελαιολάδου θα γίνεται ποιοτικό παρακράτημα 4%.
Το ανωτέρω παρακράτημα θα διατίθεται για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της αναβάθμισης της ποιότητας του ελαιολάδου και συγκεκριμένα για την ολοκληρωμένη καταπολέμηση στο χωράφι, την έκθλιψη του ελαιοκάρπου σε ελαιοτριβεία με πιστοποίηση ISO και HACCP, την τυποποίηση και τη διάθεση του ελαιολάδου με πιστοποιήσεις ISO και HACCP.
Επειδή πρέπει να ενημερωθούν έγκαιρα οι παραγωγοί για τη διαδικασία που πρέπει να τηρήσουν για να τύχουν αυτής της ενίσχυσης, ερωτάσθε, κύριε Υπουργέ, πότε προτίθεστε να εκδώσετε την απαραίτητη υπουργική απόφαση, η οποία θα καθορίζει επακριβώς τη διαδικασία χορήγησης, στους ελαιοπαραγωγούς που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας του ελαιολάδου, του παρακρατήματος 4% από τις επιδοτήσεις;

Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κοντός για τρία λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, είναι μονόδρομος για την ελληνική γεωργία με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική να οδηγηθούμε σε προϊόντα ποιότητας, σε ανταγωνιστικά προϊόντα τα οποία θα μπορούν να ανταγωνίζονται στην ελληνική και διεθνή αγορά ομοειδή προϊόντα που παράγονται σε άλλες χώρες.
Πρέπει εδώ να πούμε ότι με τη νέα Κ.Α.Π. ένα από τα εργαλεία, για να πάμε σε ποιοτικά προϊόντα, είναι το ποιοτικό παρακράτημα. Κάθε χώρα επιλέγει το ποσοστό του ποιοτικού παρακρατήματος από 0% έως 10%. Εμείς επιλέξαμε να είναι 4%, διότι έτσι κρίναμε ότι μπορεί στον τομέα του ελαιολάδου να γίνει μία μεγάλη στροφή, να πάμε σε βιολογικά προϊόντα, σε προϊόντα ονομασίας προέλευσης, σε προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης και να δώσουμε μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία σε αυτό το τόσο σημαντικό αγροτικό προϊόν.
Πρέπει να πούμε ότι το παρακράτημα ανέρχεται στο ελαιόλαδο σε 22,2 εκατομμύρια ευρώ. Η ανά στρέμμα ενίσχυση, που θα χορηγείται στους παραγωγούς σαν ποιοτικό παρακράτημα, μπορεί να ανέλθει μέχρι και 65 ευρώ ανά στρέμμα. Βεβαίως, το ακριβές ύψος της ενίσχυσης θα καθοριστεί μετά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων παραγωγών.
Ο συνάδελφος, με την ερώτησή του, ρωτά πότε θα υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία του ποιοτικού παρακρατήματος. Σας λέω, λοιπόν, κύριε συνάδελφε, ότι η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών έχει ήδη υπογραφεί, έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και αναμένεται η δημοσίευσή της. Αμέσως μόλις δημοσιευθεί, θα γνωστοποιηθεί στους Έλληνες ελαιοπαραγωγούς, έτσι ώστε να γνωρίζουν και οι ίδιοι πως θα μπορέσουν να κάνουν χρήση του ποιοτικού παρακρατήματος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πράγματι τα δύο βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την άσκηση εθνικής λαϊκής πολιτικής τα επόμενα χρόνια είναι το ποιοτικό παρακράτημα του 4% από τη νέα Κ.Α.Π. και το παρακράτημα του Κανονισμού 2080/2005. Η αίτηση για συζήτηση της ερώτησης έχει το νόημα της επιπλέον ενημέρωσης των ελαιοπαραγωγών -γιατί υπάρχει ένα τέτοιο έλλειμμα ενημέρωσης- προκειμένου να αξιοποιήσουν αυτούς τους πόρους προς όφελος της γεωργίας, για μια ανταγωνιστική και ποιοτική γεωργία. Τουλάχιστον 50 εκατομμύρια ευρώ από τα δύο ποσά που προανέφερα θα είναι στη διάθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης για την προώθηση του ελαιολάδου.
Η βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου, η διασφάλιση της ποιότητας για τον καταναλωτή, η μείωση του κόστους παραγωγής, η προστασία του περιβάλλοντος και η αύξηση του εισοδήματος του ελαιοπαραγωγού είναι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, κυρίως μέσα από την ενίσχυση του ελαιοπαραγωγού. Κανένα ευρώ δεν πρέπει να πάει χαμένο και νομίζω ότι συμφωνούμε σ’ αυτό.
Ανακοινώσατε εδώ και καιρό ότι θα επιδοτηθούν ορισμένες δράσεις, όπως η ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας της ελιάς, η παραγωγή για τυποποίηση ελαιολάδου σε ελαιοτριβεία και τυποποιητήρια που διαθέτουν HACCP. Ανακοινώσατε και είπατε και σήμερα ότι μέχρι 65 ευρώ θα φθάσει η επιδότηση ανά στρέμμα. Σ’ αυτές τις καλλιέργειες περιλαμβάνονται και οι περιοχές ΠΟΠ και ΠΟΥΕ, ονομασίες προέλευσης και προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης.
Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν για την καλύτερη ενημέρωση των ελαιοπαραγωγών είναι πολλά. Να αναφέρω ορισμένα, προκειμένου να δοθεί αυτή η δυνατότητα της ενημέρωσης. Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να γνωρίζουν ποια πιστοποιητικά θα αναγνωρίζονται από το Υπουργείο για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Το πιστοποιητικό Agro ή το eurepGap που το προηγούμενο διάστημα οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες για άλλα προϊόντα ζητούν αυτό το πιστοποιητικό ή και τα δύο.
Έχετε λάβει υπ’ όψιν σας ότι το πρότυπο HACCP αντικαθίσταται από 31/3/2006, δηλαδή σε μερικές ημέρες, με το διεθνές πρότυπο ISO 22.000. Για τα 65 ευρώ διευκρινίσατε, αλλά πρέπει να δώσετε περισσότερες εξηγήσεις. Δεν ισχύουν de facto. Εξαρτώνται από τα στρέμματα που τελικά θα καλλιεργηθούν. Θα ήθελα μια ενημέρωση για τα πόσα στρέμματα είναι οι περιοχές ονομασίας προέλευσης και οι περιοχές γεωγραφικής ένδειξης στην Ελλάδα.
Αν θεωρητικά όλοι οι Έλληνες ακολουθήσουν τη σωστή προτροπή για ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας, επειδή τα στρέμματα ελιάς που καλλιεργούνταν είναι περίπου 8 εκατομμύρια στη χώρα μας, η επιδότηση αυτή, ανά στρέμμα, θα είναι μόνο 2,7 ευρώ, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει, λοιπόν, η δυνατότητα και η βούληση από πλευράς Ελληνικής Κυβέρνησης να ενισχύσει αυτό το ποσό των 22 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερο κίνητρο για ανταγωνιστική και ποιοτική γεωργία ; Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε πολύ, κύριεσυνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Κοντός.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Κύριε Πρόεδρε, ανέφερα ότι η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει ήδη υπογραφεί και θα την καταθέσω στα πρακτικά, κύριε συνάδελφε, έτσι ώστε να μπορέσετε να την πάρετε. Θα τη δημοσιεύσουμε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και εν συνεχεία θα τη γνωστοποιήσουμε και στους Έλληνες ελαιοπαραγωγούς.
Από εκεί και πέρα, πρέπει να σας πω ότι 22,2 εκατομμύρια ευρώ, όπως και εσείς είπατε είναι η ενίσχυση. Το ακριβές, όμως, ύψος της ενίσχυσης θα καθοριστεί, αφού γίνει η υποβολή και η αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων παραγωγών.
Ρωτήσατε, αν θα ισχύσει το Agro ή το EurepGap. Σας λέω, λοιπόν, ότι στη χώρα μας ισχύει το Agro. Γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια, έτσι ώστε να γίνει γνωστό το σήμα αυτό. Έχουμε υπογράψει κοινή υπουργική απόφαση για την προώθηση της βιολογικής γεωργίας, όπου πλέον κατοχυρώνεται και καθιερώνεται το Agro, παράλληλα όμως έχουμε επικοινωνία με εταιρείες, οι οποίες έχουν άλλα σήματα που γίνονται αποδεκτά από μεγάλους οίκους του εξωτερικού, από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε παράλληλα με το Agro να κατοχυρώσουμε και άλλα σήματα για να βοηθήσουμε τα δικά μας προϊόντα και τα προϊόντα της Κρήτης, για τα οποία εσείς αναφερθήκατε, να μπορούν να διεισδύουν και να διατίθενται στις αγορές του εξωτερικού.
Θέλω να σας πω ότι όντως τα ποσά, τα οποία θα διατεθούν για την ποιοτική γεωργία είναι αρκετά μεγάλα. Από εμάς εξαρτάται να κάνουμε σωστή αξιοποίηση των ποσών αυτών και γίνεται μια σημαντική προσπάθεια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έτσι ώστε και στο ελαιόλαδο να πάμε σε μία νέα εποχή. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχει χαρακτηριστεί το 2006, ως έτος ελαιολάδου.
Πρέπει να σας πω ότι σε όλες τις εκθέσεις τροφίμων του εξωτερικού συμμετέχει πλέον το ελληνικό ελαιόλαδο και έχουμε μία δυναμική παρουσία. Σε όλα τα προϊόντα τροφίμων δημοσιεύονται πλέον καταχωρήσεις προβολής του ελληνικού ελαιολάδου και γίνεται προσπάθεια να τυποποιήσουμε το ελληνικό προϊόν, διότι είναι γνωστό ότι μέχρι πρότινος οι εξαγωγές γίνονταν σε μεγάλη συσκευασία. Το αγόραζαν άλλες χώρες, έκαναν αυτές τυποποίηση και κέρδιζαν από την προστιθέμενη αξία που εδημιουργούντο. Κατά συνέπεια καταβάλλεται μία ουσιαστική προσπάθεια, έτσι ώστε το ελληνικό ελαιόλαδο να βρει τη θέση που του αξίζει.
Οι τιμές φέτος κυμαίνονται σε ικανοποιητικά για τους παραγωγούς επίπεδα. Θεωρούμε ότι το ελληνικό ελαιόλαδο, ένα από τα σημαντικότερα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, έχει πολύ μεγάλες προοπτικές και είναι ένα από τα προϊόντά μας το οποίο θα δώσει το ποιοτικό στίγμα, θα έλεγα, της νέας ελληνικής αγροτικής οικονομίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα