Skip links

Πρακτικά βουλής για ΓΕΜΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΑ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΣΤ’
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2005

Εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σήμερα θα συζητήσουμε σε ψήφιση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας», σύμφωνα με τα άρθρα 72 παράγραφος 4 του Συντάγματος και 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού της Βουλής.
Το νομοσχέδιο αυτό συζητήθηκε και ψηφίστηκε στην αρμόδια διαρκή επιτροπή σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 70 παράγραφος 2 του Συντάγματος. Θα συζητηθεί σε μία συνεδρίαση ενιαία, όπως ορίζει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής στις προαναφερθείσες διατάξεις τους, με τις τροπολογίες. Υπάρχουν πέντε τροπολογίες Υπουργών και δύο τροπολογίες Βουλευτών.
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να διατεθεί συνολικός χρόνος έξι ωρών, τέσσερις ώρες για τις αγορεύσεις των εισηγητών, των ειδικών αγορητών και των εγγεγραμμένων στον κατάλογο ομιλητών και δύο ώρες για τις αγορεύσεις του Υπουργού και των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Η εγγραφή των Βουλευτών στον κατάλογο των ομιλητών θα είναι ελεύθερη και θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 96 του Κανονισμού της Βουλής, δηλαδή από την έναρξη της συζήτησης έως το τέλος της ομιλίας των εισηγητών. Για τη διάρκεια των αγορεύσεων και τη σειρά των ομιλητών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 97 και 64 του Κανονισμού της Βουλής.

Το λόγο έχει ο συνάδελφος εισηγητής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις, η έντονη επίδραση της γνώσης στις παραγωγικές και κοινωνικές διεργασίες και η ίδια η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης έχουν ενισχύσει σημαντικά τους ρυθμούς των οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών σε παγκόσμια κλίμακα.
Ο οικονομικός ανταγωνισμός οξύνεται καθημερινά. Οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις συνεχώς ενισχύονται και επεκτείνονται, αναζητώντας νέες κερδοφόρες αγορές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2000 έθεσε τους στόχους της Λισσαβόνας έχει και τη στρατηγική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αναπόσπαστο τμήμα αυτής της στρατηγικής αποτέλεσε ο ευρωπαϊκός χάρτης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τον οποίο αναγνωρίζεται ότι αυτές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και πρέπει κάθε φορά που νομοθετούμε να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα γι’ αυτές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία είχε μια περίοδο υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Η χώρα μας είχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη μεγαλύτερη αύξηση στην παραγωγικότητα της εργασίας, τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και την τρίτη θέση στις επιχειρηματικές επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Αυτή η θετική πορεία της οικονομίας ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένου σχεδίου και συγκεκριμένων αποτελεσματικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν. Όμως, η έντονη αυτή οικονομική ανάπτυξη της χώρας ανέδειξε παράλληλα την ύπαρξη σημαντικών προβλημάτων, όπως του χαμηλού ποσοστού επενδύσεων για την έρευνα, του χαμηλού ποσοστού απασχόλησης των γυναικών, τη μακροχρόνια ανεργία και κυρίως την αδυναμία του συγκεντρωτικού διοικητικού συστήματος να παρακολουθήσει και να στηρίξει τις εξελίξεις αυτές και να αντεπεξέλθει στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Μετά το Μάρτη του 2004 η εικοσάμηνη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία χαρακτηρίζεται από παντελή έλλειψη σχεδίου και στρατηγικής. Αφού αθετήθηκαν όλες οι προεκλογικές υποσχέσεις και δεσμεύσεις και ανατράπηκε ο υποτιθέμενος σχεδιασμός, οι αποφάσεις λαμβάνονται σε όλους τους τομείς με την τακτική του «βλέποντας και κάνοντας».
Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης παρά τα πολλά θέματα, όπως έχω πει κατ’ επανάληψη, που άνοιξαν και ανοίγουν δεν κατάφεραν μέχρι σήμερα να δώσουν κάτι καινούργιο και γι’ αυτό δύο είναι κυρίως οι λόγοι που δεν είχαμε αποτέλεσμα.
Ο πρώτος λόγος αφορά το γενικότερο αρνητικό οικονομικό περιβάλλον που διαμόρφωσε και συνεχίζει να διαμορφώνει η Κυβέρνηση με τις αντιφατικές πολιτικές και τις λαθεμένες επιλογές της.
Θυμίζω την αδιαφανή απογραφή που οδήγησε στην επιτήρηση, τη μείωση της αξιοπιστίας της χώρας, αφού επτά φορές έχουν αναθεωρηθεί τα στοιχεία του 2004 και ακόμη δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ουσιαστική αναστολή του αναπτυξιακού νόμου που μέχρι σήμερα δεν έχει απορροφήσει ούτε ένα ευρώ.

Αναφέρω και θα καταθέσω στα Πρακτικά στο σημείο αυτό, κύριε Υπουργέ, την απάντησή σας σε σχετική ερώτηση, η οποία όχι μόνο επιβεβαιώνει αυτό το οποίο λέω, αλλά ακούστε τι λέει:
«Σχετικά με την καταβολή της προκαταβολής για τον αναπτυξιακό νόμο, σημειώνουμε ότι υπάρχει σχετική πίστωση στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αλλά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η έκδοση τόσο του υποδείγματος όσο και της αντίστοιχης απόφασης, όπως προαναφέραμε.»
Αναφέρεται, επίσης, ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών θα προβεί άμεσα σε έκδοση υποδείγματος εγγυητικής επιστολής, καθώς επίσης και σε έκδοση απόφασης για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Η απάντηση αυτή, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει ημερομηνία 31.10.2005, δηλαδή 18 μήνες μετά την ψήφιση του νέου αναπτυξιακού νόμου.

(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το Υπουργείο Οικονομικών απαξίωσε να απαντήσει. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έβαλε σ’ ένα δρόμο -έστω μετά από 18 μήνες- την έκδοση της υπουργικής απόφασης.
Άλλη αιτία είναι τα έκτακτα αναπτυξιακά μέτρα, τα οποία λάβατε τον περασμένο Απρίλιο και οπωσδήποτε η αδυναμία σύνταξης αξιόπιστων και υλοποιήσιμων κυρίως προϋπολογισμών.
Ο δεύτερος λόγος αφορά την έλλειψη συνεκτικότητας και συνέργιας ανάμεσα στις πολιτικές άλλων Υπουργείων και στις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Έτσι, φαίνεται να μοιάζουν αυτές οι πρωτοβουλίες περισσότερο με κεράμους ατάκτως ερριμένους στο πουθενά, παρά με τμήματα και πρωτοβουλίες του ίδιου σχεδίου και της ίδιας κυβερνητικής πολιτικής.

Όσο περνάει ο καιρός, φαίνεται ότι η απόφαση για το 2005, που όλοι χαιρετίσαμε ως έτος ανταγωνιστικότητας, παρέμεινε γράμμα κενό. Αντί να γίνουν ανταγωνιστικότερες οι επιχειρήσεις, αναγκάζονται να μετακομίσουν. Αντί να ενισχυθούν οι επενδύσεις, υπάρχει στασιμότητα και μείωση. Αντί να ενισχυθεί η απασχόληση, η πραγματική ανεργία αυξάνεται. Η ακρίβεια εξανεμίζει το οικογενειακό εισόδημα, που συνεχώς μειώνεται. Η αγορά ασφυκτιά, η ρευστότητα μειώνεται και οι ακάλυπτες επιταγές φθάνουν σε πρωτοφανή επίπεδα.
Πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες κύριε Υπουργέ. Το αρνητικό οικονομικό κλίμα, που διαμορφώνεται, επηρεάζει όλες τις επιχειρήσεις και κυρίως τις πολύ μικρές και τις μικρομεσαίες. Οι προσδοκίες των επιχειρηματιών, αλλά και των νοικοκυριών, βρίσκονται στο πιο χαμηλό επίπεδο των τελευταίων ετών.

Πέρυσι φέρατε και ψηφίσατε ένα νομοσχέδιο -σας στηρίξαμε επί της αρχής- με στόχο την απλοποίηση στις διαδικασίες αδειοδότησης και ίδρυση επιχειρήσεων. Δεν κάνατε, όμως, δεκτές τις επιμέρους προτάσεις μας και το αποτέλεσμα ήταν να αυξηθεί η γραφειοκρατία. Ακόμη δεν έχετε εκδώσει τις απαραίτητες κοινές υπουργικές αποφάσεις και τα υπουργικά διατάγματα που χρειάζονται για να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος.
Με την έλλειψη του ενιαίου σχεδίου και στρατηγικής, που προανέφερα για όλη τη χώρα συνολικά, για την οικονομία, για την ανταγωνιστικότητα, για την επιχειρηματικότητα, καταφέρατε να πάτε τη χώρα εννέα θέσεις πίσω στο δείκτη ανταγωνιστικότητας, από την 37η στην 46η.
Έτσι, φαίνεται ότι κανένας στόχος από αυτούς τους οποίους θέσατε δεν επιτυγχάνεται, παρότι θεσμοθετήσατε σωρεία συμβουλίων, επιτροπών και αρχών. Στελεχώσατε το δημόσιο με αρκετές εκατοντάδες θέσεις ειδικών συμβούλων, με τις γνωστές βέβαια μεθόδους. Αυτό που έμεινε ήταν η οπισθοχώρηση εννέα θέσεων στην ανταγωνιστικότητα.
Η μόνη πολιτική που φαίνεται να εφαρμόζεται με επιτυχία είναι αυτή της στήριξης των ισχυρών. Με τις επιλογές της Κυβέρνησης ενισχύεται μονομερώς η ανταγωνιστικότητα των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, του μεγάλου εισαγωγικού κεφαλαίου, στηρίζονται τα υπερκέρδη των τραπεζών εις βάρος φυσικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες θα οδηγούνται σε αδιέξοδο.
Με το διευρυμένο ωράριο και την απελευθέρωση ίδρυσης πολυκαταστημάτων τι έγινε; Προωθήθηκε η ανακατανομή των μεριδίων της αγοράς από τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στις μεγαλύτερες και στις πολύ μεγαλύτερες.
Με το φορολογικό νόμο τι έγινε; Ελαφρύνθηκαν κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι τράπεζες και τα ζητάτε αυτή την στιγμή από τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις. Καμία μικρή επιχείρηση δεν μπορεί να αξιοποιήσει τις διατάξεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και τις φθηνές υπερωρίες που θεσμοθετήσατε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν η Κυβέρνηση αδυνατεί να οδηγήσει τη χώρα αποφασιστικά μπροστά και μένει κολλημένη στο παρελθόν, εμείς πρέπει να αγωνιστούμε για το παρόν και να προτείνουμε για το μέλλον.
Το δικό μας σχέδιο για κάθε τομέα και για τη χώρα συνολικά, αλλά και για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή, το θέτουμε σε διάλογο. Προβάλλουμε και αναδεικνύουμε τη δική μας πρόταση για την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνικά υπεύθυνη ανταγωνιστικότητα που βασίζεται στην αναβάθμιση των εργαζομένων, στην επένδυση στον άνθρωπο, στη γνώση, στην καινοτομία, στην παιδεία, στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στη νέα επιχειρηματικότητα. Προβάλλουμε την ανάγκη για ολική αποκέντρωση και για απελευθέρωση και στήριξη όλων των δημιουργικών δυνάμεων της ελληνικής περιφέρειας.
Καταθέτουμε τη δική μας πρόταση για τα νέα επιμελητήρια, τη θεσμική αναβάθμιση των επιμελητηρίων και της κεντρικής ένωσής τους, τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπιμελητηριακών δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και υπερεθνικό, όμως, επίπεδο, τη θεσμοθέτηση του ειδικού αναπτυξιακού κεφαλαίου από τα επιμελητήρια με τη συγχρηματοδότηση του κρατικού προϋπολογισμού, το σχεδιασμό μέτρων και δράσεων τα οποία θα εξασφαλίζουν οριζόντια χαρακτηριστικά στο σύνολο των επιμελητηρίων της χώρας την ενίσχυση της διοικητικής ευελιξίας και αυτοτέλειας όλων των επιμελητηρίων.
Η συνολική αναμόρφωση και η ενδυνάμωση του επιμελητηριακού θεσμού, σύμφωνα με αυτές τις προτάσεις, είναι επιτακτική. Οι μεγάλες αλλαγές που συντελούνται παγκοσμίως, όπως προανέφερα, σε όλους τους τομείς της οικονομίας, το επιβάλλουν. Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να μείνουν στην τροχιά των εξελίξεων με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Τα νέα επιμελητήρια πρέπει να είναι βασικός μοχλός στη διαμόρφωση και στην άσκηση της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, ως πραγματικός σύμβουλος της πολιτείας και ως ουσιαστικός εταίρος στον κοινωνικό διάλογο, αλλά προπάντων και ως καθημερινός σύμβουλος των επιχειρήσεων με την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη-επιχειρήσεις για την πληροφόρηση, τη συμβούλευση, την εκπόνηση σχεδίων, την επαγγελματική κατάρτιση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα αποτελείται από τέσσερις ουσιαστικά ενότητες:
Η πρώτη αφορά τη θεσμοθέτηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, στην οποία έχουμε ήδη τοποθετηθεί θετικά.
Η δεύτερη τροποποιεί την επιμελητηριακή νομοθεσία και ουσιαστικά το νόμο 2081/1992.
Η τρίτη αποτελεί από μόνη της ένα μικρό πολυνομοσχέδιο. Περιλαμβάνει διατάξεις που τροποποιούν διάφορους νόμους που ψηφίζαμε μέχρι και προχθές και αφορούν το υπαίθριο εμπόριο, την επιτροπή ανταγωνισμού -τροποποιήσαμε το νόμο 703 πρόσφατα και μάλιστα μας φέρνει ρυθμίσεις για αποδοχές- τον οργανισμό ταμείου λαϊκών αγορών -πρόσφατα ψηφίσαμε το νόμο- τον Ε.Φ.Ε.Τ
-δημιουργεί νέες διευθυντικές θέσεις- το συνήγορο του καταναλωτή, δημιουργία τριάντα πέντε ακόμα θέσεων για συμβούλους κ.λπ.
Και η τέταρτη που αφορά τις τροπολογίες που καταθέσατε στην επιτροπή, αλλά και στην Ολομέλεια.
Παρά το γεγονός ότι οι δύο πρώτες ενότητες αφορούν το θεσμό του επιμελητηρίου, δεν έχουν τύχει ενιαίας επεξεργασίας, όπως ζητήσαμε.
Το νομοσχέδιο φαίνεται να αποτελεί συρραφή χωριστών νομοσχεδίων, χωρίς ενιαίο στόχο. Προκειμένου να εφαρμοστεί, χρειάζονται εξήντα υπουργικές αποφάσεις, κοινές υπουργικές και προεδρικά διατάγματα που αυξάνονται με τις τροπολογίες και έτσι προδικάζεται ότι θα είναι ανταγωνιστικότερος σε αναποτελεσματικότητα απ’ ό,τι το προηγούμενο.
Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο ήταν αίτημα των επιμελητηρίων της χώρας, των εργαζομένων σε αυτά που πρωτοστάτησαν από το 1999 με ημερίδες και συνέδρια και όλου του επιχειρηματικού κόσμου. Η έως σήμερα απουσία του, σίγουρα αποτελεί το μεγάλο έλλειμμα σε επίπεδο οριζόντιας επιχειρηματικής τεκμηρίωσης.
Την επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου για το Γ.Ε.ΜΗ. είχε ξεκινήσει και ολοκληρώσει σε ένα βαθμό η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Οι επιμελητηριακοί φορείς, οι εργαζόμενοι, συμμετείχαν ουσιαστικά με τις θέσεις και τις προτάσεις στη διαμόρφωση του σχεδίου νόμου που προανέφερα. Παράλληλα το Υπουργείο Ανάπτυξης είχε εκπονήσει μελέτες για την εφαρμογή του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ραγδαία μεταβαλλόμενο διεθνές και ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον καθιστά αναγκαία, περισσότερο από ποτέ, τη διαρκή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων των επιχειρήσεων.
Ορισμένες από τις βασικές προϋποθέσεις γι’ αυτό είναι η διαμόρφωση ευνοϊκού και απλοποιημένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η διευκόλυνση των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με το δημόσιο, η διαφανής και ασφαλής κίνηση εμπορικών δραστηριοτήτων και συναλλαγών, η αποτελεσματική δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και η δημιουργία μιας πιστοποιημένης Τράπεζας πληροφοριών με αξιόπιστη και αποτελεσματική λειτουργία, με εύκολη πρόσβαση για τις επιχειρήσεις και όλους τους ενδιαφερόμενους.
Στην επίτευξη αυτών των προϋποθέσεων μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά η θεσμοθέτηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, που αποτελεί παράλληλα και μία πράξη εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 58/2003, σχετικά με τις απαιτήσεις για δημοσιοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Η θεσμοθέτηση ενός γενικού ενιαίου επιχειρηματικού μητρώου, με βάση τη διεθνή εμπειρία, θα μπορούσε να αποτελέσει πράγματι ένα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την υποδοχή και ενθάρρυνση και πραγματοποίηση νέων επενδύσεων στη χώρα μας, εφόσον όμως αυτό συνδυαζόταν με μια ουσιαστική παρέμβαση για την απλοποίηση των διαδικασιών και τη δημιουργία υπηρεσιών μιας τάσης.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προχωρεί στη δημιουργία του Γ.Ε.ΜΗ, χωρίς να αντιμετωπίζει την πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων και την πληθώρα των υπηρεσιών που εμπλέκονται στις σχέσεις των επιχειρήσεων από το δημόσιο.
Δεν είναι υπηρεσία μιας τάσης αυτό που θεσμοθετείται, αφού δεν προβλέπεται καμιά ουσιαστική διασύνδεση, ούτε του μητρώου επωνυμιών που τηρείται σήμερα στο κάθε Επιμελητήριο με το ίδιο το τμήμα Γ.Ε.ΜΗ που θα ιδρυθεί στο ίδιο επιμελητήριο. Δεν προωθεί αποφασιστικά στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, ούτε στη μείωση της γραφειοκρατίας, καθώς οι εμπλεκόμενοι φορείς, Υπουργείο Ανάπτυξης, Νομαρχίες, Πρωτοδικεία κ.λπ. διατηρούν ακαίρεες τις δικαιοδοσίες τους.
Μια ακόμη μεγάλη διαρθρωτική αλλαγή, που θα μπορούσε να μειώσει περαιτέρω το μέσο χρόνο ίδρυσης και μεταβολή
ς σε μια επιχείρηση, αναβάλλεται. Το κόστος συντήρησης και λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. δεν επιμερίζεται αναλογικά στις επιχειρήσεις.
Θεσμοθετείται το τέλος καταχώρισης, το τέλος μεταβολής, το τέλος έκδοσης πιστοποιητικών που καταβάλλονται από όλες τις επιχειρήσεις ως κεφαλικός φόρος, χωρίς καμία διάκριση μικρών, μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Έτσι επιβαρύνονται κυρίως οι μικρές, οι οποίες δεν θα έχουν άμεση ωφέλεια από το Γ.Ε.ΜΗ. Πρέπει να εξαιρεθούν κατά την άποψή μας από την υποχρέωση καταβολής -καταχώρισης και να έχουν μόνο την υποχρέωση που αφορά έκδοση πιστοποιητικών.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα λίγο χρόνο ακόμη, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει να ιδρυθούν υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. στα νησιά και όπου υπάρχει γραφείο ή παράρτημα επιμελητηρίου. Η στελέχωση όλων των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. πρέπει να γίνει με τις διαδικασίες που προβλέπονται με την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων των οργανισμών των επιμελητηρίων. Η ανάθεση της αρμοδιότητας στην ΚΕΕ, για την οργάνωση και εποπτεία της βάσης και των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ., πρέπει να παραμείνει στην ΚΕΕ και χωρίς τη θέλησή της, τη σύμφωνη γνώμη της, να μην ανατεθεί πουθενά αλλού.
Όπως φαίνεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αυτού, ιδιαίτερα της δεύτερης ενότητας, απέχουν πολύ από τις ριζικές αλλαγές που απαιτούνται στον επιμελητηριακό θεσμό. Είναι απλές διευθετήσεις εκκρεμοτήτων και ορισμένες από αυτές, όπως τονίσαμε και στην Επιτροπή, οδηγούν στην οπισθοδρόμηση του επιμελητηριακού θεσμού. Κάποιοι προσπάθησαν να καταργήσουν το αυτοδιοίκητο των επιμελητηρίων, που είναι κατοχυρωμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως και τις αιρετές διοικήσεις. Κάποιοι άλλοι προσπάθησαν να συνταξιοδοτήσουν τις διοικήσεις.
Είναι θετικό που έστω και την τελευταία στιγμή στην επιτροπή, αλλά ακόμα και σήμερα, αποσύρθηκαν οι σχετικές διατάξεις. Όμως δεν είναι καθόλου θετικό ότι επιμένετε σε άλλες διατάξεις, κύριε Υπουργέ, όπως αυτή που προωθεί και ενθαρρύνει τη διάσπαση των επιμελητηρίων, όπως οι διατάξεις που επιβαρύνουν τις μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις και όλες εκείνες οι διατάξεις που καθηλώνουν τα επιμελητήρια, χωρίς να τους δίνουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και να στηρίξουν τις επιχειρήσεις.
Ζητούμε να αποσυρθεί η τροποποίηση της διάταξης που απαγορεύει στα βιοτεχνικά επιμελητήρια να έχουν επαγγελματικό τμήμα και το αντίστροφο. Να θεσμοθετηθεί η υποχρέωση των αστικών και κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων των επιμελητηρίων για απολογισμό.
Είναι θετικό βήμα ότι τα επιμελητήρια μπορούν να συμμετέχουν στην ίδρυσή τους, μετά από μελέτη βιωσιμότητας, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα καταθέτουν τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό τους στο διοικητικό συμβούλιο του επιμελητηρίου.
Διαφωνούμε με το μεγάλο αριθμό συμβούλων και ειδικών επιστημόνων, πέρα από τις απολύτως απαραίτητες θέσεις που θεσμοθετούνται. Ζητούμε, όπως είπα, να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις.
Θεωρούμε πολύ σημαντική την πρότασή μας για ίδρυση σε κάθε επιμελητήριο ενιαίου κέντρου διατυπώσεων και εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων, η υλοποίηση της οποίας πρέπει σε πρώτη φάση να συνοδεύεται από κρατική ενίσχυση, όπως τουλάχιστον είχε δεσμευθεί και είχε προτείνει στον ελληνικό λαό προεκλογικά η σημερινή κυβέρνηση, αλλά αθέτησε όπως έχει κάνει και με τόσα άλλα.
Ζητούμε την αποδοχή των προτάσεων των εργαζομένων, οι οποίες σας έχουν κατατεθεί στην επιτροπή. Θεωρούμε ότι πολλές από αυτές θα συμβάλλουν στην πιο εύρυθμη λειτουργία των επιμελητηρίων και στην αναβάθμιση του προσωπικού.
Πρέπει να επισημάνω ότι μας χαροποίησε το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι των φορέων των επιμελητηρίων, της κεντρικής ένωσης, εξέφρασαν θέσεις που συνηγορούν με τους προβληματισμούς μας και θέσεις που προβάλλαμε για τον επιμελητηριακό θεσμό και όχι μόνο. Επίσης πολλοί συνάδελφοι από τη Νέα Δημοκρατία έκαναν θετικές παρεμβάσεις, μαζί με τις δικές μας προτάσεις και ο ίδιος, ο αγαπητός φίλος, εισηγητής της πλειοψηφίας έκανε σημαντικές προτάσεις.
Ας έλθουμε τώρα στις τροπολογίες ώστε με αυτές να ολοκληρώσω. Η έννοια του άρθρου 70 παρ.2, του Συντάγματος, κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι είναι αντίθετη η προσπάθεια που κάνετε σήμερα να καταθέσετε επιπλέον τροπολογίες στην ολομέλεια και μάλιστα ορισμένες από αυτές είναι άσχετες. Στην επιτροπή δίνει το βάρος η σχετική διάταξη για συζήτηση, ανάλυση και τροποποίηση του νομοσχεδίου. Προς τι λοιπόν οι τροπολογίες στην ολομέλεια και δη οι άσχετες;
Όσον αφορά την τροπολογία που αφορά τη ΕΡΤ, εμείς δεν θα συναινέσουμε στα 70.000.000 ευρώ χαράτσι σε μια περίοδο που αρνείται η Κυβέρνηση ουσιαστικές αυξήσεις στους συνταξιούχους. Πρέπει να την αποσύρετε. Το επιχείρημα ότι χρειάζεται τεχνολογικός εκσυγχρονισμός της ΕΡΤ δεν ευσταθεί. Ο όλος εκσυγχρονισμός έγινε πέρσι με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων.
Στην τροπολογία που αφορά τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για τη δημιουργία μιας ακόμα θέσης γενικού διευθυντή, την ίδια ώρα που υπάρχει Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και από κάτω μία μόνο διεύθυνση, σας λέω ότι εμείς δεν θα συναινέσουμε στη δημιουργία ενός υφισταμένου στον οποίο θα προΐσταται ένας προϊστάμενος.
Στις άλλες δύο ρυθμίσεις που αφορούν η μία τη ΔΕΗ Πάτρας και η άλλη τις προσωποπαγείς θέσεις και την κατάργηση αυτών των θέσεων λόγω συνταξιοδότησης ή ορισμού σε άλλα συμβούλια, συμφωνούμε επί της ουσίας, αλλά διαφωνούμε με τη διαδικασία να τις φέρετε στην Ολομέλεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Η τροπολογία για τον ΕΟΤ θεωρούμε ότι είναι άσχετη με το νομοσχέδιο, αν και μπορεί να πει κανείς ότι είναι σχετική, γιατί έχει ξεχαστεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης μία αρμοδιότητα που έπρεπε να ανήκει στο Υπουργείο Τουρισμού. Πάλι καλά! Πέρασαν δεκαοκτώ μήνες για να καταλάβει το Υπουργείο Τουρισμού ότι του έλειπαν τα γραφεία τουρισμού του εξωτερικού. Η προχειρότητα της νομοθετικής πρωτοβουλίας αντικατοπτρίζεται σε αυτήν τη διαδικασία.
Τέλος, η δική μας τροπολογία, που αφορά τις βιολογικές αγορές και αποτελεί αντικείμενο του Υπουργείου Ανάπτυξης και η οποία κατατέθηκε στην Επιτροπή, μπορεί να ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο γιατί λύνει σημαντικά θέματα που έχουν ζητήσει οι ίδιοι οι παραγωγοί και εξουσιοδοτεί ουσιαστικά την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης να προχωρήσει σε διάλογο μαζί τους για τις επιμέρους ρυθμίσεις που απαιτεί αυτή η τροπολογία.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα