Skip links

Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Στέγασης και Επανένταξης 15/09/2014

Το Πρόγραμμα Στέγασης και Επανένταξης παρουσίασαν σήμερα ο υφυπουρ¬γός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης, και Πρόνοιας κ. Βασίλης Κεγκέρογλου και η γε¬νική γραμματέας Πρόνοιας Έφη Μπέκου. Στην παρουσίαση ήταν παρόντες ο πρόεδρος του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) κ. Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος, η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) κυρία Δέσποινα Λασκαρί¬δου, ο γενικός διευθυντής Πρόνοιας και τα στελέχη των Υπηρεσιών Πρό¬νοιας και του ΕΙΕΑΔ.

Ο κ. Κεγκέρογλου με την ευκαιρία της παρουσίασης του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη αναφέρθηκε στο   σύνολο του σχεδίου για την Κοινωνική Προστασία και πρόνοια και ιδιαίτερα για τα  προγράμματα αντι¬μετώπισης της φτώχιας και της έλλειψης στέγης.
Αναλυτικά  o κ. Κεγκέρογλου τόνισε τα εξής:

«H Ελλάδα, μετά από έξι χρόνια συνεχούς ύφεσης, εισέρχεται σε περίοδο ανάκαμψης αλλά οι συνέπειες της κρίσης θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν την κοινωνία και ιδιαίτερα τους πλέον αδύναμους.
Στο πλαίσιο των κυβερνητικών κατευθύνσεων, έχουμε θέσει ως προτεραιό¬τητα την ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας και Πρόνοιας, για τη διασ¬φάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης.
Επαναθεμελιώνουμε το κράτος Πρόνοιας σε στέρεες βάσεις με θεσμικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις σε δομές και λειτουργίες.
-Συνεργαζόμαστε με την Αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία και την κοινωνία των πολιτών.
-Σχεδιάζουμε  και υλοποιούμε, βιώσιμα και στοχευμένα προγράμματα.  
-Διαχειριζόμαστε τους διαθέσιμους  εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους, με απόλυτο σεβασμό στο φορολογούμενο πολίτη.  
Δημιουργούμε το  σύγχρονο μηχανισμό Κοινωνικής Προστασίας.
«Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα», που θα στηρίξει την αξιοπ¬ρεπή διαβίωση 700 χιλιάδων συμπολιτών μας.
Το  Πρόγραμμα  ξεκινά πιλοτικά και προγραμματίζεται να παρουσιαστεί, την επόμενη εβδομάδα .
Αξιοποιούμε τους πόρους του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους» (ΤΕΒΑ).
Υποβάλαμε ήδη το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βα¬σικής Υλικής Συνδρομής προς Απόρους», 330 εκατομμυρίων ευρώ, για την στήριξη 165 χιλιάδων νοικοκυριών, την περίοδο 2014-2020.  
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε κάθε νομό μέσω Κοινωνικής Σύμπραξης όλων των φορέων, με την Αυτοδιοίκηση και την Εκκλησία.
Αποκεντρώνουμε τη διαχείριση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) για την αντιμετώπιση της φτώχειας, 800 εκατ., στις Περι¬φέρειες.

Για τους αστέγους, σχεδιάσαμε και ξεκινούμε με πέντε προγράμματα και δράσεις ύψους 20 εκατ. από πόρους του πρωτογενούς πλεονάσματος και πιο αναλυτικά
α) Ενίσχυση των φορέων που παρέχουν συσσίτια και γεύματα, με 4,5 εκατ. περίπου, για να καλύψουν το σύνολο των αναγκών.
β) Διάθεση τροφίμων με «Κοινωνική Επιταγή» σε 25.000 πολίτες με επαπειλούμενη αστεγία , με 4,5 εκατ. Ευρώ.
γ) Δημιουργία και προσαρμογή Δομών Αστέγων, Μονάδα Φροντίδας Αστέγων ΕΚΚΑ, Κέντρα Ημέρας, Κοινωνικοί ξενώνες κλπ
δ) Ανάπτυξη Γραμμής 197 του ΕΚΚΑ για τον συντονισμό των δράσεων όλων των φορέων και
ε) Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» για 1200 άστεγους με προ¬ϋπολογισμό 9.4 εκ.

Αφορά άτομα και οικογένειες που είναι ήδη σε κοινωνικούς ξενώνες ή στη¬ρίζονται από άλλες δομές Αστέγων, και μέσω του προγράμματος προωθο¬ύνται για επανένταξη.
Ταυτόχρονα αποσυμφωρούνται οι δομές Αστέγων για να καλύψουν περισ¬σότερες υπαρκτές ανάγκες.
Το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» περιλαμβάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, που εξειδικεύονται σε δύο πυλώνες ενεργειών.
Ο πυλώνας στέγασης αφορά στην κάλυψη ενοικίου, κάλυψη εξόδων επισκευής υφιστάμενης κατοικίας, δαπάνες οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης, υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας, δαπάνες κάλυψης καθημερινών αναγκών ή δαπάνες για προσωρινή αναδοχή ενήλικα αστέγου από οικογένεια και αυτό είναι μια επιπλέον καινοτομία.
Στον πυλώνα εργασιακής ένταξης προβλέπεται η απόκτηση εργασιακής εμ¬πειρίας,  υποστήριξη για τη δημιουργία επιχείρησης, συνεταιρισμού ή αυτο¬απασχόληση, απασχόληση στον αγροτικό τομέα ή επιταγή κατάρτισης.
Δίνουμε έμφαση στην επανένταξη με αποκέντρωση γιαυτό  και προβλέ¬πεται συμπληρωματική χρηματοδότηση στην περίπτωση μετακίνησης από τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας σε άλλη Περιφέρεια ή στην περίπτωση μετακίνησης από αστικό κέντρο σε αγροτική περιοχή για την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας.>>

Τέλος η Γενική Γραμματέας Πρόνοιας κυρία Ευη Μπέκου τόνισε τα εξής:  

«Το πρόγραμμα αναφέρεται σε αστέγους που έχουν πλήρη αδυναμία να στεγαστούν και να επανενταχθούν στην  κοινωνική ζωή , και γιαυτό τον λόγο το πρόγραμμα έχει ρυθμίσεις και προβλέψεις ώστε να μην παρέχονται μόνο είδη πρώτης ανάγκης  , αλλά για πρώτη φορά έχουμε το θεσμό της ανάδοχης οικογένειας αστέγων . Επίσης τόνισε πως τα χρήματα που θα δα¬πανηθούν δεν θα καλύπτουν μόνο κάλυψη ενοικίου για αυτόνομη διαμονή αλλά και για τη επανένταξη τους στην αγορά εργασίας  προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στο πεδίο της αυτοαπασχόλησης ή αλλων μορφών απασχόλησης».

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα