Skip links

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΑ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝ΄
Τρίτη 6 Ιουνίου 2006

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Επανερχόμαστε στη συζήτηση και ψήφιση ενιαία επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» σύμφωνα με τα άρθρα 72 παράγραφος 4 του Συντάγματος και 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού της Βουλής.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο κ. Κεγκέρογλου, έχει το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου πρέπει να είναι στο επίκεντρο της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων και όλων όσων λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις γι ‘αυτό τον κόσμο.
Πρέπει όμως να είναι και στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, της δραστηριότητας, αλλά και διεκδίκηση όλων των πολιτών, γιατί δυστυχώς οι ισχυροί της γης –όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που δημιουργούν τα περισσότερα περιβαλλοντικά προβλήματα- δεν έχουν ακόμα προσυπογράψει το Πρωτόκολλο του Κιότο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει προσυπογράψει το πρωτόκολλο ενεργοποίησε μια πολιτική καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών και αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς της στόχους.
Μέσα στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, κάθε κράτος-μέλος έχει το μερίδιο ευθύνης του και τις υποχρεώσεις του. Με βάση την κοινοτική οδηγία του 2001 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι το 2010 πρέπει να έχουμε το 20% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Διαμορφώνεται πλέον ένα νέο πεδίο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη χώρα μας, το οποίο επιβάλλει να γίνει μια καινούργια αρχή και να δοθεί συνέχεια στις προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει από το 1985 και τη σημαντική δουλειά που έχει επιτευχθεί.
Είχε δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα η προσδοκία ότι το νομοσχέδιο που θα ερχόταν θα αξιοποιούσε πράγματι την πλούσια εμπειρία που είχαμε αποκτήσει και θα έδινε, στα πλαίσια ενός μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού που ακόμα αναμένεται, την απάντηση στις ανάγκες της εποχής.
Κύριε Υπουργέ, οφείλω σε αυτό το σημείο να σας υπενθυμίσω ότι στη συγκρότηση πολυδάπανων συμβουλίων και επιτροπών που πληρώνει αδρά ο ‘Έλληνας φορολογούμενος, μάλιστα με βαρύγδουπους τίτλους Στρατηγικά, Εθνικά Συμβούλια –με κεφαλαία- είστε πρώτοι. Εκεί που υστερείτε και θα έλεγα ότι είστε προς το τέλος είναι οι πολιτικές. Δεν υπάρχουν πολιτικές.
Το νομοσχέδιο αυτό που κατατέθηκε στη Βουλή, μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και αλλεπάλληλες τροποποιήσεις, δεν έχει σαφή προσανατολισμό. Παρουσιάζει σημαντικά κενά, τα οποία θα δημιουργήσουν ανυπέρβλητα εμπόδια στην εφαρμογή του, στην υλοποίησή του. Οι ελπίδες που κατ’ αρχήν δημιουργεί κυρίως στους νέους επενδυτές θα αποδειχθούν κίνδυνοι, αφού η υπερεπένδυση που διαφαίνεται ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του συστήματος.
Η πολιτική που προωθεί το νομοσχέδιο, παραδείγματος χάρη με την επιλεκτική εξαπλάσια χρηματοδότηση της εισαγόμενης τεχνολογίας -με τη χρήση της οποίας κατ’ ανάγκη δεν διαφωνώ- έναντι των μικρών ανεμογεννητριών και των μικρών υδροηλεκτρικών που παράγονται κατά κύριο λόγο στη χώρα μας, πιστοποιεί την ανυπαρξία σχεδίου, θα έλεγα και πολιτικής βούλησης, για τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανικής παραγωγής και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στη χώρα μας. ‘Όλη η τεχνολογία για τα φωτοβολταϊκά είναι αποκλειστικά εισαγόμενη, τουλάχιστον σήμερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που απαιτείται σήμερα είναι ένα νομοσχέδιο που θα στοχεύει:
Πρώτον, στην επίτευξη των στόχων που πηγάζουν από τις διεθνείς δεσμεύσεις, όπως προείπα το πρωτόκολλο του Κιότο και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, με τη θέσπιση της αρχής, την οποία τονίσαμε και θεωρούμε βασική, ότι η προώθηση και παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελεί περιβαλλοντικά και ενεργειακά επιλογή πρώτης προτεραιότητας για τη χώρα μας.
Δεύτερον, στην αξιοποίηση της ντόπιας τεχνολογίας, στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας στην Ελλάδα, στην απόκτηση νέας τεχνογνωσίας και ασφαλώς στη δημιουργία -ως αποτέλεσμα- εξαγόμενων αγαθών που θα αποτελέσουν σημαντική ενίσχυση των Ελλήνων μικρομεσαίων επιχειρηματιών και θα αξιοποιήσουν αποτελεσματικά το έργο των Ελλήνων επιστημόνων και ερευνητών που μέχρι τώρα έχει παραχθεί.
Η υλοποίηση αυτών των στόχων προϋποθέτει:
Πρώτα απ’ όλα ένα πραγματικά απλοποιημένο και συγκεκριμένο σύστημα αδειοδότησης με μείωση της γραφειοκρατίας και προσδιορισμένους σαφώς χρόνους.
Δεύτερον, απαιτεί το ειδικό χωροταξικό σχέδιο για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών που τόση κριτική έχουμε δεχθεί, αλλά δεν έχουμε δει να γίνεται κανένα βήμα από εσάς και που δεν θα αμφισβητείται και δεν θα υπονομεύεται από τις άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου.
Τρίτον, απαιτεί συγκεκριμένη στόχευση για κάθε μορφή Α.Π.Ε., που δεν υπάρχει, μέχρι το 2010. Υπάρχει ο γενικός στόχος, αλλά για κάθε μορφή δεν υπάρχει.
Η τιμολογιακή πολιτική η οποία θεσμοθετείται είναι σε λάθος βάση. ‘Όπως είπα και στην αρχή, πρέπει κατ’ αρχήν να αρθεί η άνιση μεταχείριση μεταξύ των διάφορων μορφών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που οδηγεί σε πολλές παρενέργειες και κυρίως δημιουργεί ερωτηματικά για τη σκοπιμότητά της. Το ότι πρέπει να ενισχυθεί η μια μορφή Α.Π.Ε. δεν σημαίνει ότι πρέπει να καθηλωθεί η άλλη.
Το νομοσχέδιο διαπνέεται ακόμη από μια μεγαλοεπιχειρηματική λογική, που είναι αντίθετη με την παγκόσμια, ευρωπαϊκή, αλλά ακόμα και την ελληνική εμπειρία, σύμφωνα με την οποία έχουν αποδειχθεί περισσότερο αποτελεσματικές οι μικρές και περιφερειακές μονάδες.
Το συζητούμενο νομοσχέδιο, δυστυχώς, συνάδει με τη γενικότερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Μοιράζει υποσχέσεις, εμπορεύεται ελπίδα, αλλά δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις ούτε για τον τόπο ούτε για τους πολίτες.
Εμείς καταθέσαμε τις προτάσεις μας, τις αντιρρήσεις, τις θέσεις και τις απόψεις μας και στην Επιτροπή και σήμερα για ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο. Μπορεί να απορρίφθηκαν, αλλά θα φανεί στο μέλλον ποιοι είχαν δίκιο και ποιοι όχι γι’ αυτές τις προτάσεις. Καταψηφίζουμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο μπορεί να επιλύει ορισμένα υπαρκτά προβλήματα, ενσωματώνει τυπικά την αντίστοιχη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επόμενης περιόδου, δεν είναι αποτελεσματικό και κυρίως δεν διασφαλίζει το κοινωνικό όφελος.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα