Skip links

Παραβίαση του εγγράφου 2000/c 28/02 της Ε.Ε και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 282608 από τον ΕΛΓΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ κύριο Κωνσταντίνο Καραμανλή

ΘΕΜΑ: Ο ΕΛΓΑ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παραβιάζουν το έγγραφο  2000/c 28/02 της Ε.Ε και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 282608.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Επανέρχομαι για άλλη μία φορά στο θέμα της άρνησης του ΕΛΓΑ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να καταβάλουν τις αποζημιώσεις στους παραγωγούς των οποίων οι ελαιοκαλλιέργειες επλήγησαν από τον παγετό του 2004, προκειμένου να ελέγξετε το θέμα και να φροντίσετε, όπως έχετε υποχρέωση απέναντι στους αδικημένους πολίτες, ώστε να εφαρμοστούν επιτέλους οι κανονισμοί της Ε.Ε. και οι κοινές υπουργικές αποφάσεις, τις οποίες ο  ΕΛΓΑ απροκάλυπτα παραβιάζει.
Συγκεκριμένα, α) ενώ η ζημιά έπρεπε να υπολογιστεί σε ατομικό επίπεδο, αφού υπήρχαν και υπάρχουν όλα τα πραγματικά στοιχεία για κάθε παραγωγό, ο ΕΛΓΑ προχώρησε, με τη μέθοδο του υπολογισμού της ζημιάς ανά ζώνη, για τις οποίες όμως ζώνες, το Υπουργείο υποστηρίζει ότι δεν έχει τα πραγματικά στοιχεία αλλά διαθέτει μόνο τα θεωρητικά τα οποία και χρησιμοποιεί.
Έτσι, παραβιάζεται το έγγραφο της Ε.Ε. 2000 c 28/2 για τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Κρατικές ενισχύσεις στον τομέα Γεωργίας και το άρθρο 3, παρ. β της  ΚΥΑ 282608, η οποία αναφέρει:

“Κατά γενικό κανόνα ο υπολογισμός των απωλειών πρέπει να γίνεται σε επίπεδο μεμονωμένης εκμετάλλευσης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν η ενίσχυση καταβάλλεται για την αντιστάθμιση των ζημιών που προκλήθηκαν από γεγονότα τοπικής εμβέλειας. Εντούτοις, στην περίπτωση που οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έπληξαν μια ευρύτερη περιοχή με τον ίδιο τρόπο, είναι δυνατόν να βασίζονται οι καταβολές της ενίσχυσης στις μέσες απώλειες, υπό τον όρο ότι αυτές είναι αντιπροσωπευτικές και δεν θα οδηγούν σε υπεραποζημίωση των δικαιούχων.”

β) Παραβιάζονται επίσης οι Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Κρατικές ενισχύσεις στον τομέα Γεωργίας (2000/c 28/02) και το άρθρο 3, παρ. δ της παραπάνω ΚΥΑ, αφού όχι μόνο δεν χρησιμοποιούνται τα πραγματικά στοιχεία για την παραγωγή της κάθε ελαιοκομικής ζώνης (τα οποία όπως υποστηρίζει το Υπουργείο δεν διαθέτει) αλλά και δεν εφαρμόζεται ορθά το 11.3.4 άρθρο, το οποίο αναφέρει  ότι για τον υπολογισμό ζημιάς η ποσοστιαία πραγματική απώλεια πρέπει να πολλαπλασιαστεί επί τα έτη απώλειας και όχι για μία μόνο χρονιά ή για κάθε χρονιά χωριστά, όπως εσφαλμένα (;) υπολογίζει ο ΕΛΓΑ.
Αναλυτικά το άρθρο 3, παρ. δ της ΚΥΑ και το 2000/c 28/02 έγγραφο της Ε.Ε. αναφέρουν:

“Στην περίπτωση ζημιών στα μέσα παραγωγής, οι επιπτώσεις των οποίων γίνονται αισθητές στη διάρκεια περισσοτέρων ετών (για παράδειγμα η μερική καταστροφή δενδροκαλλιεργειών από παγετό), για την πρώτη συγκομιδή μετά την επέλευση του δυσμενούς γεγονότος, η ποσοστιαία πραγματική απώλεια σε σύγκριση με ένα φυσιολογικό έτος, προσδιοριζόμενο σύμφωνα με τις αρχές που εκτίθενται στις προηγούμενες παραγράφους, πρέπει να υπερβαίνει το 10% και η ποσοστιαία πραγματική απώλεια, πολλαπλασιαζόμενη επί τον αριθμό των ετών κατά τα οποία σημειώθηκε απώλεια παραγωγής, πρέπει να υπερβαίνει το 20% στις ορεινές και μειονεκτικές και το 30% στις λοιπές περιοχές.”  

Επειδή τόσο από  τα παραπάνω στοιχεία αλλά και από αυτά που κατέθεσα στη Βουλή κατά την συζήτηση της επερώτησης 55/21-3-07 προκύπτει παραβίαση, τόσο της 282608 ΚΥΑ, αλλά και του 2000/c 28/02 σχετικού εγγράφου της Ε.Ε., με αποτέλεσμα να ζημιώνονται οικονομικά οι δικαιούχοι ελαιοπαραγωγοί του νομού Ηρακλείου και
επειδή η μη συμμόρφωση της Διοίκησης του ΕΛΓΑ, και ιδιαίτερα του Προέδρου, με την νομιμότητα φαίνεται ότι απορρέει, αν λάβουμε υπόψη μας και τις κατά καιρούς δημόσιες δηλώσεις του, από τη σκοπιμότητα να βρεθούν γραφειοκρατικά εμπόδια, ώστε να μην καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους παραγωγούς του νομού Ηρακλείου και
επειδή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αντί να φροντίσει για την νομιμότητα,  συναινεί και συμμετέχει στην παραβίαση της ΚΥΑ 282608 και του εγγράφου  2000/c 28/02 της Ε.Ε. από τον ΕΛΓΑ

Ερωτάσθε κ. Πρωθυπουργέ,

–    Αν καλύπτετε πολιτικά την παραβίαση της ΚΥΑ 282608 και του 2000/c 28/02 σχετικού εγγράφου της Ε.Ε. και την άρνηση καταβολής των αποζημιώσεων στους δικαιούχους παραγωγούς του νομού Ηρακλείου.
–    Τι θα πράξετε για την εφαρμογή της νομιμότητας και την καταβολή των αποζημιώσεων.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα