Skip links

Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένης στα Άτομα με Αναπηρία 3/12/2014

Με αφορμή τον εορτασμό της 3ης Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένης στα Άτομα με Αναπηρία, ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, o  κ.Βασίλης Κεγκέρογλου, δήλωσε:

«Με την κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, τον Απρίλιο του 2012, αλλά και με τη συνταγματική επιταγή που απορρέει από το άρθρο 21 του Συντάγματος της Χώρας μας, η Ελληνική Πολιτεία αναγνωρίζει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία «να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας».

Ευθύνη και χρέος όλων μας είναι να το διασφαλίσουμε με τη διαρκή μέριμνα για ίση μεταχείριση σε θεσμικό, πολιτικό, κοινωνικό , εργασιακό  και  οικονομικό επίπεδο καθώς επίσης και με την ανάπτυξη μέτρων για την  παροχή ευκαιριών και την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης.

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε προγράμματα και υπηρεσίες για τα Άτομα με Αναπηρία με έμφαση σε δράσεις που στοχεύουν στη στήριξη της οικογένειας, την αυτόνομη διαβίωση, την πρόσβαση στην αγορά εργασία και την πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά.

Τα θετικά αξιολογημένα προγράμματα για Άτομα με Αναπηρίες διατηρούνται και ενισχύονται, όπου ενδεικτικά για τα παιδιά με Αναπηρία ,στο κατασκηνωτικό προγράμματα το περασμένο καλοκαίρι στα οποία ικανοποιήθηκε  το σύνολο των αιτήσεων. Επίσης , το 2014 για πρώτη φορά δόθηκαν οι κάρτες μετακίνησης ΑΜΕΑ στους δικαιούχους με Αναπηρία χωρίς προβλήματα από την αρχή του χρόνου.

Στις δύσκολες συνθήκες τις οποίες βιώνει o κάθε Έλληνας πολίτης και περισσότερο οι ευάλωτες ομάδες, οι πολιτικές μας στοχεύουν στην προστασία του εισοδήματος είτε αυτό προέρχεται από εργασία είτε από συντάξεις . Ο έλεγχος των επιδομάτων αναπηρίας μέσα από το Εθνικό Μητρώο Αναπηρίας ενισχύει την διαφάνεια.
Για την προώθηση στην απασχόληση έχουμε γνώμονα ότι: «Η κατοχύρωση της εργασίας αποτελεί βασικό παράγοντα οικονομικής αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και ενεργής συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.
Η στήριξη της αυτόνομης διαβίωσης αλλά και η παραμονή στο οικείο περιβάλλον είναι πλέον η βασική παράμετρος και στόχευση όλων των προγραμμάτων που υλοποιούμε.
Συνεχίζουμε και αναβαθμίζουμε το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» με την επιπλέον θεσμοθέτηση του «Κατ΄ Οίκον Κοινωνική Φροντίδα» για να μπορεί να ανταποκριθεί στα προβλήματα που προκαλεί η κρίση στους ανήμπορους, ηλικιωμένους και ΑμεΑ.
Με την επαναφορά των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στην Πρόνοια και συγκεκριμένα την ένταξή τους στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας δίνεται  η δυνατότητα, εκτός των άλλων, για στήριξη και εκπαίδευση των ΑμεΑ στην κατεύθυνση της Αυτόνομης διαβίωσης, με την αξιοποίηση πόρων της δια βίου Μάθησης σε συνεργασία με την  ΕΣΑΜΕΑ και όλο το αναπηρικό κίνημα.  
Στον τομέα της Κοινωνικής Φροντίδας, κωδικοποιήθηκε και απλοποιήθηκε επιτέλους, η διαδικασία για την έγκαιρη επιχορήγηση των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας ώστε να καλύπτουν απρόσκοπτα τις ανάγκες λειτουργίας τους.
Με δεδομένο ότι οι επιπτώσεις της κρίσης έχουν βαρύτερο αντίκτυπο στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, σε μια κοινωνία αλληλεγγύης, χρέος της πολιτείας και των πολιτών είναι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για όλους χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις»

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα