Skip links

Παγκρήτια Πράσινη Ανάπτυξη

Η ταυτόχρονη περιβαλλοντική και οικονομική κρίση είναι απόρροια του σημερινού συμβατικού μοντέλου ανάπτυξης, που στηρίζεται στην ποσοτική μεγέθυνση, χωρίς να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ποιότητα και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συνεχώς διευρυνόμενη ανισότητα, την αποξένωση του παραγωγού από το προϊόν της ανάπτυξης, την ανάλωση του φυσικού πλούτου και την ολοένα και μεγαλύτερη συγκέντρωση δύναμης και πλούτου στους λίγους μέσα από την θεοποίηση της αγοράς.
Η αλλαγή αυτού του αναπτυξιακού πρότυπου αφορά όλον τον πλανήτη, όλη την Ευρώπη, τη χώρα μας και κάθε περιφέρεια χωριστά.
Η πράσινη ανάπτυξη είναι μια σημαντική εναλλακτική λύση για να βελτιώσουμε το βιοτικό μας επίπεδο, να ενδυναμώσουμε την κοινωνική συνοχή, να δώσουμε μια δυναμική προοπτική στον τόπο και τους ανθρώπους του και να συμβάλουμε στην παγκόσμια προσπάθεια για ένα ασφαλές και μακροχρόνια βιώσιμο περιβάλλον.
Η πραγματοποίηση του οράματος αυτού προϋποθέτει την επένδυση στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας μας αλλά και στον άνθρωπο, στη δημιουργικότητα και τη φαντασία του.
Η ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας, η παιδεία, οι νέες τεχνολογίες και η καινοτομία, η ποιότητα είναι απαραίτητες για να γίνει ανταγωνιστική η οικονομία και να προλάβουμε το τρένο του μέλλοντος.
Η περιβαλλοντική διάσταση στα πλαίσια της Πράσινης Ανάπτυξης δεν είναι ένα περιθωριακό θέμα απλά για άλλοθι, αλλά μια ολοκληρωμένη πολιτική που διαπερνά όλο τον σχεδιασμό για όλους τους τομείς:
–    τις δημόσιες επενδύσεις
–    την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη,
–    τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό,
–    τις συγκοινωνίες,
–    την ενεργειακή πολιτική,
–    την φορολογική πολιτική,
–    την επιχειρηματικότητα,
–    την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας
–    την αγροτική οικονομία, γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία,
–    και τον τουρισμό.

Η πρόοδος στην Κρήτη, η μέχρι τώρα ανάπτυξη της είναι περισσότερο αποτέλεσμα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας παρά της κρατικής μέριμνας. Βέβαια, το αναπτυξιακό πρότυπο που ακολουθήσαμε έχει φτάσει στα όρια του.
Η Κρήτη αποτελεί προνομιακή περιοχή για την πράσινη ανάπτυξη. Η γεωγραφική θέση της Κρήτης, ο φυσικός της πλούτος, ο πολιτισμός της, η ιστορία της, τα μνημεία της και κυρίως οι δυναμικοί της άνθρωποι, είναι οι προϋποθέσεις για να πάει ψηλά.
Σήμερα μπροστά σε μια νέα αφετηρία οφείλουμε όλοι ανεξάρτητα από κομματική τοποθέτηση ή από νομό καταγωγής να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο της δράσης μας. Να διεκδικήσουμε όχι μόνο το ένα ή το άλλο έργο για το νησί, αλλά να απαιτήσουμε τη διάθεση των απαραίτητων πόρων και κυρίως την ευθύνη να αποφασίζει, να σχεδιάζει και να υλοποιεί η ίδια η Κρήτη το μέλλον και την ανάπτυξη της.
Η παγκρήτια πράσινη ανάπτυξη πρέπει να αποτελέσει το νέο μεγάλο όραμα για το νησί και τους Κρητικούς.
Η ενιαία περιφερειακή αυτοδιοίκηση Κρήτης, με αυτοδύναμο προϋπολογισμό, μπορεί να αποτελέσει το αποτελεσματικό εργαλείο γα την υλοποίηση του.
Με βάση αυτά μπορεί να λειτουργήσει και να επιτευχθεί ο συγκρητισμός.
Μόνο έτσι θα ξεφύγουμε από τη μίζερη τοπικιστική αντίληψη που και σήμερα εγκλωβίζει την Κρήτη και τις δημιουργικές της δυνάμεις και αποτελεί πολλές φορές το άλλοθι για τον συγκεντρωτισμό των Αθηνών και τους διαχειριστές του, που στερούν από το νησί όλα όσα του οφείλουν.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα