Skip links

Παγκρήτια Πράσινη Ανάπτυξη

Η ταυτόχρονη περιβαλλοντική και οικονομική κρίση που διερχόμαστε είναι απόρροια των νεοσυντηρητικών επιλογών και του σημερινού προτύπου ανάπτυξης, που στηρίζεται κυρίως στην ποσοτική μεγέθυνση, χωρίς να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Το μοντέλο αυτό παρήγαγε μεν ευημερία σε λίγους και προσωρινή ανακούφιση σε περισσότερους αλλά μεσοπρόθεσμα είχε ως αποτέλεσμα τη συνεχώς διευρυνόμενη ανισότητα, την αποξένωση του παραγωγού από το προϊόν της ανάπτυξης, την ανάλωση του φυσικού πλούτου και την ολοένα και μεγαλύτερη συγκέντρωση δύναμης και πλούτου στους λίγους μέσα από την θεοποίηση της αγοράς.
Η πράσινη ανάπτυξη είναι η πιο σημαντική αν όχι η μόνη εναλλακτική πρόταση για ένα άλλο πρότυπο ανάπτυξης που μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχία την  προσπάθεια για ένα ασφαλές και μακροχρόνια βιώσιμο περιβάλλον.
 Η πράσινη ανάπτυξη όμως δεν είναι υποσύνολο της πράσινης οικονομίας όπως προσπαθούν να την περιορίσουν αυτοί που θέλουν να την εκμεταλλευτούν μόνο για να βελτιώσουν τα κέρδη τους. Η πράσινη ανάπτυξη είναι ή πρέπει να είναι ένα νέο αναπτυξιακό όραμα, κοινωνικό,  περιβαλλοντικό και πολιτιστικό.
Γι’ αυτό απαιτούνται ταυτόχρονα και κοινωνικοί μετασχηματισμοί ώστε το προϊόν της ανάπτυξης να διαχέεται ως ωφέλεια σε όλη την κοινωνία.
Η αναδιανομή του πλούτου με νέες δομές και ισχυρές πολιτικές μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της φτώχειας και των ανισοτήτων να διασφαλίσει την κοινωνική συνοχή και τη διαρκή βελτίωση και βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων.
Η πραγματοποίηση του οράματος αυτού για την Ελλάδα, μας προϋποθέτει την ολοκληρωμένη αντίληψη και σχέδιο για επένδυση στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας μας αλλά και στον άνθρωπο, στη δημιουργικότητα και τη φαντασία του.
Η ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας, η παιδεία, οι νέες τεχνολογίες και η καινοτομία, η ποιότητα είναι απαραίτητες για να γίνει ανταγωνιστική η οικονομία και να προλάβουμε το τρένο του μέλλοντος.
Η περιβαλλοντική διάσταση στα πλαίσια της Πράσινης Ανάπτυξης δεν είναι ένα περιθωριακό θέμα απλά για άλλοθι, αλλά μια ολοκληρωμένη πολιτική που οφείλει να διαπερνά  τον σχεδιασμό για όλους τους τομείς:
– τις δημόσιες επενδύσεις
– την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη,
– τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό,
– τις συγκοινωνίες,
– την ενεργειακή πολιτική,
– την φορολογική πολιτική,
– την επιχειρηματικότητα,
– την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας
– την αγροτική οικονομία, γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία,
– και τον τουρισμό.

Η Κρήτη αποτελεί προνομιακή περιοχή για την πράσινη ανάπτυξη. Η γεωγραφική θέση της Κρήτης, ο φυσικός της πλούτος, ο πολιτισμός της, η ιστορία της, τα μνημεία της και κυρίως οι δυναμικοί της άνθρωποι, είναι οι προϋποθέσεις για να πάει ψηλά.
Η  μέχρι τώρα πρόοδος στην Κρήτη, η μέχρι τώρα ανάπτυξη της είναι περισσότερο αποτέλεσμα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας παρά της κρατικής μέριμνας. Βέβαια, το αναπτυξιακό πρότυπο που ακολουθήσαμε έχει φτάσει στα όρια του.
Σήμερα μπροστά σε μια νέα αφετηρία οφείλουμε όλοι ανεξάρτητα από κομματική τοποθέτηση ή από νομό καταγωγής να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο της δράσης μας. Να διεκδικήσουμε όχι μόνο το ένα ή το άλλο έργο για το νησί, αλλά να απαιτήσουμε τη διάθεση των απαραίτητων πόρων και κυρίως την ευθύνη να αποφασίζει, να σχεδιάζει και να υλοποιεί η ίδια η Κρήτη το μέλλον και την ανάπτυξη της.
Η παγκρήτια πράσινη ανάπτυξη, το νέο όραμα για το νησί μπορεί να οδηγήσει την Κρήτη…….
Η ενιαία περιφερειακή αυτοδιοίκηση Κρήτης, με αυτοδύναμο προϋπολογισμό, μπορεί να είναι το αποτελεσματικό εργαλείο γα την υλοποίηση του στα πλαίσια μιας ολικής αποκέντρωσης.
Με βάση αυτά μπορεί να λειτουργήσει και να επιτευχθεί ο συγκρητισμός.
Θα ξεφύγουμε από τη μίζερη τοπικιστική αντίληψη που σήμερα εγκλωβίζει την Κρήτη και τις δημιουργικές της δυνάμεις και αποτελεί πολλές φορές το άλλοθι για τον συγκεντρωτισμό των Αθηνών και τους διαχειριστές του, που στερούν από το νησί όλα όσα του οφείλουν.
Το ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος Παπανδρέου με το σχέδιο του για τη χώρα και την περιφέρεια είναι σήμερα η μόνη αξιόπιστη δύναμη που μπορεί να βγάλει την Ελλάδα από τα σημερινά αδιέξοδα και να την οδηγήσει μπροστά.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα