Skip links

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Η Ελλάδα  βρίσκεται σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της ιστορίας της. Μετά την εντολή του Οκτωβρίου του 2009 βρεθήκαμε αντιμέτωποι με το ερώτημα: «Χρεοκοπία και όσα αυτή θα έφερνε για την χώρα και τους πολίτες ή δύσκολες αποφάσεις για την αποφυγή της που διασφαλίζουν το δικαίωμα στο μέλλον;»

    Σήμερα, είμαστε βέβαιοι ότι κάναμε την σωστή επιλογή και βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο. Περισσότερα όμως μένουν μπροστά μας και έχουμε ήδη ξεκινήσει εκείνες τις μεγάλες αλλαγές σε Κράτος, Οικονομία και Κοινωνία ώστε να θέσουμε τις βάσεις για ένα μέλλον υγιές και αισιόδοξο.
    
    Σήμερα, η λογική του «άσ’ το για αύριο» που εκφράστηκε και υλοποιήθηκε για μια εξαετία από τους κκ. Καραμανλή και Αλογοσκούφη είναι παρωχημένη και καταδικασμένη από τον Ελληνικό λαό και τους Ευρωπαίους εταίρους μας.

    Το σημερινό δίλημμα είναι: «αλλαγή με σχέδιο και αποτέλεσμα ή εφησυχασμός και πισωγύρισμα;». Η απάντηση από τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση είναι ξεκάθαρη: Επιλέγουμε την αλλαγή και υλοποιούμε σχέδιο με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα για την οριστική έξοδο της Ελλάδας από την κρίση.

    Σήμερα, με εθνικό σχέδιο προχωράμε τις πολιτικές μας με το βλέμμα στο μέλλον της χώρας. Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, ξεπερνάει τα στενά όρια των δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων για την επανεκκίνηση της οικονομίας, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή για να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που θέλουμε και την Ελλάδα που δικαιούνται οι Έλληνες πολίτες

  Ο «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ» για την έξοδο από την κρίση, περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε 4 βασικούς άξονες:
1. Το δημοσιονομικό νοικοκύρεμα με πολυετή ορίζοντα (μεσοπρόθεσμο)
2. Το κράτος στην υπηρεσία του πολίτη.
3. Την ανάπτυξη με επένδυση στη γνώση, την καινοτομία και σεβασμό στο περιβάλλον.
4. Το αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Υπουργείο Εργασίας καλείται ενδιαμέσως της πιο μεγάλης κοινωνικό – οικονομικής κρίσης που διανύει η Ελλάδα να διαχειριστεί το σημαντικότατο πρόβλημα της ανεργίας. Ένα πρόβλημα που μέρα με την ημέρα διογκώνεται, καθώς η ουσιαστική του καταπολέμηση θα έρθει μονάχα με την επιστροφή της χώρας σε αναπτυξιακή τροχιά.

Η δική μας δράση εστιάζεται κυρίαρχα στην ανάσχεση της ανεργίας ώστε να αποφύγουμε νούμερα που μπορούν να φτάσουν ακόμα και στο 20% του εργατικού δυναμικού.

Από τον Οκτώβριο του 2010, το Υπουργείο Εργασίας έχει καταρτίσει και υλοποιεί μια δέσμη προγραμμάτων με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης. Πρόκειται για 30 προγράμματα, συνολικού κόστους 2,7 δις. € που κινούνται σε πέντε άξονες προτεραιοτήτων:

Προτεραιότητα 1: Διατήρηση θέσεων εργασίας και προσαρμοστικότητα      επιχειρήσεων.
Προτεραιότητα 2: Ένταξη νέων στην αγορά εργασίας και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.
Προτεραιότητα 3: Επανένταξη ανέργων.
Προτεραιότητα 4: Ένταξη και υποστήριξη γυναικών  στην αγορά εργασίας.
Προτεραιότητα 5: Στήριξη ατόμων με αναπηρία και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

    Τα αποτελέσματα από αυτά τα προγράμματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς χωρίς την ύπαρξη τους, η ανεργία είναι βέβαιο ότι θα είχε αυξηθεί κατά τουλάχιστον 3%, δηλαδή θα είχαμε επιπλέον 150.000 ανέργους.

    Η προσπάθεια μας δεν σταματάει όμως σε αυτά τα προγράμματα. Ήδη, τρεις νέες μεγάλες παρεμβάσεις ξεκινούν ώστε να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι τόσο νομοθετικού χαρακτήρα, όπως είναι το Ν/Σ για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα που ψηφίζεται μέχρι το καλοκαίρι, όσο και επιμέρους προγράμματα, όπως είναι αυτό της Κοινωφελούς Εργασίας, καθώς και των Τοπικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Απασχόλησης.

Πιο αναλυτικά:
1) Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Δίνει την δυνατότητα σε ανέργους να συστήσουν Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Οι Επιχειρήσεις αυτές μπορούν να ιδρυθούν ακόμα και από 5 άτομα, τους παρέχονται ειδικά φορολογικά και  οικονομικά κίνητρα και χωρίζονται στις πιο κάτω κατηγορίες:
α) Συλλογικού Σκοπού, που αφορούν δράσεις που προάγουν το τοπικό, συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης και την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
β) Ένταξης, που αφορούν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή και στην αγορά εργασίας Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού.
γ) Κοινωνικής Φροντίδας, που αφορούν την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες, οι χρόνια ασθενείς.

2) Κοινωφελής Εργασία: Άμεση Απασχόληση για 55.000 ανέργους, προϋπολογισμού 280 ΕΚ €, με την καταβολή επιδόματος κοινωνικής εργασίας διάρκειας έως 5 μήνες και κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών.  Π.χ. σε έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών – αθλητικών υποδομών, προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες όπως κατ’ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων, ΑμεΑ.
•Δικαιούχοι : Άνεργοι καταγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ,  υποαπασχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες – επιστήμονες βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, άνεργοι Νέοι  έως 30 ετών που αναζητούν εργασία.
•Περιοχές προτεραιότητας: 25 περιοχές με έμφαση στα αστικά κέντρα που πλήττονται από υψηλά επίπεδα ανεργίας ( βάσει ανάλυσης ΕΛΣΤΑΤ – ΠΑΕΠ).

3) Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Απασχόλησης: Εκτίμηση για 37. 000 ωφελούμενους, προϋπολογισμού 190 ΕΚ €. Π.χ. Απόκτηση εργασιακής και επαγγελματικής εμπειρίας, Προετοιμασία και σχεδιασμός νέων ανταγωνιστικών προγραμμάτων με έμφαση στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας & της αυτοαπασχόλησης .
•Ωφελούμενοι: άνεργοι-εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ,, ευάλωτες ομάδες, άνεργοι νέοι επιστήμονες, νέοι αγρότες κλπ
•Περιοχές Παρέμβασης: το σύνολο του Νομού ή υποσύνολο αυτού.

    Επιπρόσθετα, στις επόμενες εβδομάδες ξεκινάει η υλοποίηση επιμέρους προγραμμάτων του Υπουργείου Εργασίας:
α) «Επιταγή Επανένταξης» με μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης για 10.000 ανέργους.
β) Απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55-64 ετών σε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
γ) Διεύρυνση της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων σε τουριστικές  επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας, έτους 2011 και διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών.
δ) Επιχορήγηση Επιχειρήσεων για πρόσληψη 5.000 πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 ε) Απασχόληση απόφοιτων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, με θεωρητική εκπαίδευση και θεσμοθετημένη πρακτική άσκηση σε εργοδότες, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βασίλης Κεγκέρογλου σας εύχεται
Χρόνια Πολλά και
Καλό Πάσχα
Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα