Skip links

Ο βουλευτής με επιστολή πρός τον περιφερειάρχη ζητάει άμεση σύγκλιση του περιφερειακού συμβουλίου

Προς: Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης κ. Σερ. Τσόκα

Κοιν. Μέλη Περιφ. Συμβουλίου Μ.Μ.Ε.

Κύριε Γενικέ,

Ενώ τελειώνει ο δεύτερος χρόνος του διαστήματος υλοποίησης της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 η έναρξη υλοποίησης έργων και δράσεων απ’ αυτό δε φαίνεται στον ορίζοντα.
Για την Κρήτη εκτός από τα 560 εκατ. του ΠΕΠ της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου, που είναι πολύ λιγότερα από τα 760 εκατ. του ΠΕΠ από το Γ΄ ΚΠΣ, η Κυβέρνηση δια του Υφυπουργού Οικονομικών στη Βασιλική του Αγ. Μάρκου στο Ηράκλειο ανακοίνωσε και τη δέσμευση του ποσού των 1.500 εκατ. ευρώ από τα Τομεακά Προγράμματα του Υπουργείου.
Πέρα από την αρχική ευδαιμονία που δημιούργησε αυτή η εξαγγελία, δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο και κανένα σημάδι ότι αυτό μπορεί να συμβεί δια του αυτόματου πιλότου. Ως Βουλευτής του νησιού μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου κατέθεσα Ερωτήσεις προς όλα τα Υπουργεία, για να μας ενημερώσουν ποια συγκεκριμένα ποσά από το Τομεακό Πρόγραμμα κάθε Υπουργείου αφορούν την Κρήτη.
Από τις απαντήσεις των Υπουργών, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν δεσμευμένα συγκεκριμένα ποσά από τα Τομεακά Προγράμματα του κάθε Υπουργείου παρά μόνο ελάχιστες προτάσεις ή σκέψεις σε ορισμένα μόνο Υπουργεία, που υπολογίζω ότι δεν ξεπερνούν το 10% του ποσού της εξαγγελίας και έτσι καθιστούν ουσιαστικά την Περιφέρεια Κρήτης ως υπεύθυνη για την υλοποίηση της κυβερνητικής δέσμευσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η έγγραφη απάντηση του ίδιου του Υφυπουργού που έκανε την εξαγγελία που αναφέρει μεταξύ άλλων ότι:
«Στην Περιφέρεια Κρήτης αναμένεται να κατευθυνθεί το ποσό των 2 δις ευρώ περίπου (συνολικό ενδεικτικό εκτιμώμενο ποσό) στο πλαίσιο της εφαρμογής των Ε.Π. του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007-2013. Από το ποσό αυτό, 564 εκατ. ευρώ είναι δεσμευμένα ως δημόσια δαπάνη στο ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου στους Άξονες Προτεραιότητας της Περιφέρειας Κρήτης. Το υπόλοιπο ποσό, περίπου 1,4 δις ευρώ, αποτελεί ενδεικτική εκτίμηση των υπηρεσιών του ΥΠΟΙΟ στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες σχεδιασμού των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων». 
Από όλα τα παραπάνω και με δεδομένο ότι οι περισσότερες Περιφέρειες της χώρας έχουν συντονίσει τις ενέργειες τους, αλλά και το γεγονός ότι το κεντρικό κράτος παραμένει αυτό που αποφασίζει, καθίσταται απόλυτα αναγκαίο η Περιφέρεια Κρήτης να πάρει πρωτοβουλία για το σχεδιασμό της διεκδίκησης και να ενεργοποιήσει κάθε δυνατότητα, προκειμένου να μην αποτελέσει το φτωχό συγγενή στη Δ΄ Προγραμματική Περίοδο παίρνοντας πολύ λιγότερα απ’ ότι στο Γ΄ ΚΠΣ.
Θεωρώ ότι το αμέσως επόμενο διάστημα είναι απόλυτα αναγκαίο να συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης με μοναδικό θέμα την επεξεργασία και κατάληξη στην πρόταση διεκδίκησης της Κρήτης από τα Τομεακά Προγράμματα των Υπουργείων τουλάχιστον για τα μεγάλα έργα. Αν αφεθούμε, όπως γίνεται μέχρι τώρα και όπως έμμεσα παροτρύνουν τα Υπουργεία, μόνο στις απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες που προβλέπονται περί τεχνικών δελτίων κ.λ.π., είναι σίγουρο ότι η δέσμευση περί 1.500 εκατ. ευρώ επιπλέον του ΠΕΠ δε θα έχει καμιά πρακτική αξία.

Κύριε Γενικέ, η ευθύνη σας ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης στο νησί, αλλά και ως Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου επιβάλλει τη σύγκλιση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την ανάλογη προετοιμασία του ώστε με τη γόνιμη σύνθεση των απόψεων όλων των αναπτυξιακών φορέων του νησιού να ληφθούν σωστές και αποτελεσματικές αποφάσεις για το πλαίσιο διεκδίκησης της Κρήτης.
Συνημμένα σας στέλνω όλες τις ερωτήσεις με τις αντίστοιχες απαντήσεις των Υπουργών για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.     

Με εκτίμηση,
αναμένοντας τις πρωτοβουλίες σας

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα