Skip links

Οργάνωση της συνεργασίας παραγωγών και καταναλωτών

Πρόταση νόμου από τον Βασίλη Κεγκέρογλου που συνυπέγραψαν 32 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για την « Οργάνωση της συνεργασίας παραγωγών και καταναλωτών, την σήμανση  των ελληνικών προϊόντων και διατάξεις ρύθμισης της αγοράς για τα βασικά καταναλωτικά αγαθά» κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή.
Η κρίση την οποία διέρχεται η χώρα ανέδειξε μεταξύ άλλων και τα προβλήματα  στην αγορά με τις στρεβλώσεις, την έλλειψη υγιούς ανταγωνισμού και την διόγκωση του σταδίου του μεσάζοντα ανάμεσα στην παραγωγή και την κατανάλωση.
Οι τιμές βασικών καταναλωτικών προϊόντων παρά την ύφεση μένουν στα ίδια επίπεδα ενώ ορισμένα είδη ανεβαίνουν. Αυτό φέρνει σε αδιέξοδο τους καταναλωτές που έχουν σημαντικά μειωμένο εισόδημα ενώ οι υποχρεώσεις και τα έξοδα παραμένουν τουλάχιστον σταθερά. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Η προώθηση της συνεργασίας παραγωγών και καταναλωτών με την απευθείας επαφή και αλληλοενημέρωση μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στον εξορθολογισμό της αγοράς (στεγασμένο και υπαίθριο εμπόριο) και στην δραστική μείωση της ψαλίδας τιμής παραγωγών-τιμής καταναλωτών.
Η υπερβολική διαφορά αυτών των τιμών οδήγησε σε πρωτοβουλίες των πολιτών και η αυτοοργάνωση τους με την απευθείας επαφή παραγωγού καταναλωτή αποδεικνύει  ότι μπορούν να υπάρξουν τιμές παραγωγού που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και ταυτόχρονα τιμές καταναλωτή που θα σέβονται το ήδη μειωμένο εισόδημα του.
Όμως αυτές οι πρωτοβουλίες δεν μπορούν να στηριχθούν μόνο στον εθελοντισμό, ούτε να είναι περιστασιακές γιατί θα εκφυλιστούν. Γι’ αυτό χρειάζεται η οργάνωση της συνεργασίας που μπορεί να οδηγήσει σε νόμιμα εναλλακτικά δίκτυα διάθεσης των προϊόντων που θα συμβάλλουν καθοριστικά στον υγιή ανταγωνισμό.
Οι κύριες παρεμβάσεις της πρότασης νόμου αφορούν:
Στην οργάνωση της συνεργασίας παραγωγού και καταναλωτή με την υποστήριξη των δημοσίων δομών με την δημιουργία διαδικτυακής πύλης και των δήμων με την οργάνωση πρότυπων κυριακάτικων αγορών, στην δυνατότητα δημιουργίας  Συνδέσμων παραγωγών, καταναλωτών, στη σήμανση των προϊόντων ελληνικής προέλευσης, η παρακολούθηση καθώς και η ρύθμιση της αγοράς για τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα  όταν  παρουσιάζεται το φαινόμενο της υπερβολικής διαφοράς  τιμής εκκίνησης και τιμής ανάλωσης.

Διαδικτυακή πύλη: Συμμαχία Παραγωγών – Καταναλωτών

Καθοριστικό βήμα θεωρούμε την δημιουργία διαδικτυακής πύλης portal μέσα από την οποία θα επιτευχθεί η συνάντηση των παραγωγών και των καταναλωτών καθώς και των οργανώσεων τους συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών και καταναλωτικών ενώσεων συνεταιρισμών ή ενώσεων φυσικών προσώπων ώστε να μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες και ενημέρωση που αφορούν  την προσφορά , το κόστος, τις τιμές  και το σύνολο της διαδικασίας παραγωγής από την μια και την ζήτηση και  την κατάσταση της  αγοράς από την άλλη.  

Η ηλεκτρονική αυτή γραμμή της επικοινωνίας μπορεί να συμβάλλει στην αναζήτηση μεθόδων και την επίτευξη απευθείας εμπορικών συναλλαγών και να θα οδηγήσει σταδιακά στην παραγωγή προϊόντων που ζητά ο καταναλωτής και στην κατανάλωση προϊόντων που παράγονται στην χώρα μας και δεν έχουν ακόμη βρει τον δρόμο για να φτάσουν μέχρι τον καταναλωτή.

Ταυτόχρονα, θα εμπεδωθεί το κλίμα εμπιστοσύνης ώστε να προχωρήσουν σε συνεργασίες με τρόπους και διαδικασίες που οι ίδιοι θα δοκιμάσουν και θα επιλέξουν.  

Στην διαδικτυακή πύλη θα έχουν πρόσβαση σε  ειδικό πεδίο οι Αγροδιατροφικές Συμπράξεις των περιφερειών ώστε να δίδουν κάθε ενημέρωση για το καλάθι των προϊόντων της Περιφέρειας τους και οι Δήμοι στους οποίους λειτουργούν λαϊκές και ιδιαίτερα Κυριακάτικες αγορές που μπορούν να ενημερώνουν για τις συνθήκες λειτουργίας της και τις δυνατότητες  πρόσβασης των παραγωγών σ’ αυτές καθώς και οι ΚοινΣΕπ που θα δραστηριοποιηθούν ως κοινωνικοί σύνδεσμοι παραγωγών καταναλωτών.
Σύνδεσμοι παραγωγών-καταναλωτών

Στην επίτευξη του σκοπού αυτού θα συμβάλλει η δημιουργία συνδέσμων παραγωγών και των καταναλωτών μέσα από ευέλικτα σχήματα που μπορεί να συσταθούν εύκολα χωρίς μεγάλο κόστος με τη νομική μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ώστε να συνεργαστούν και να οργανώσουν τις από κοινού πωλήσεις και αγορές για λογαριασμό παραγωγών και καταναλωτών.
ΚοινΣΕπ συλλογικού σκοπού

Επίσης, η αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ ) τις οποίες συστήνουν άνεργοι νέοι, γυναίκες κλπ. μπορεί να δώσει αποτελέσματα για την δημιουργία εναλλακτικών δικτύων με υποστήριξη της συνεργασίας παραγωγών- καταναλωτών.

Η ΚοινΣΕπ παραγωγικού και συλλογικού σκοπού του ν 4019/11 μπορεί να λειτουργήσει ως κοινωνικός σύνδεσμος ανάμεσα στους παραγωγούς και τους καταναλωτές με την στήριξη των Δήμων όπως προβλέπεται στον ν. 4019/11.
Πρότυπες Κυριακάτικες αγορές
        
Η λειτουργία δημοτικών Κυριακάτικων αγορών μπορεί να τονώσει την τοπική οικονομία στην δύσκολη περίοδο που διέρχεται ο τόπος και να φέρει σε άμεση επαφή παραγωγούς και καταναλωτές.
      
 Ιδιαίτερα στους μικρούς Δήμους, με τις Κυριακάτικες αγορές θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, τα τοπικά  προϊόντα να μην μπορούν να διατεθούν στην τοπική αγορά και οι καταναλωτές ακόμη και της υπαίθρου να προμηθεύονται εισαγόμενα προϊόντα. 

Γι’ αυτό προτείνεται η μείωση του κατώτερου ορίου πληθυσμιακού ορίου των 20.000 κατοίκων σε 10.000, προκειμένου να δικαιούται ένας Δήμος να λειτουργήσει Κυριακάτικη αγορά.

Σήμα: Ελληνικό Προϊόν
Η ελληνοποίηση εισαγόμενων από τρίτες χώρες, προϊόντων αποτελεί αγκάθι για την ελληνική παραγωγή που υποβαθμίζεται την ώρα που πωλούνται τα μη πιστοποιημένα ποιότητας εισαγόμενα και ελληνικά.

Ο καταναλωτής δεν μπορεί να διακρίνει τα προϊόντα ελληνικής προέλευσης και επαφίεται στην προφορική διαβεβαίωση, στις παραπλανητικές πινακίδες ή την εικαζόμενη από τον ίδιο προέλευση του προϊόντος.

Η σήμανση των προϊόντων ελληνικής προέλευσης κατοχυρώνει τους παραγωγούς και θα συμβάλλει στη έγκυρη ενημέρωση του καταναλωτή προκειμένου αυτός να αποφασίζει με πραγματικά δεδομένα τις αγορές του.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

Η μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών επιβάλλει την ενεργοποίηση όλων των μηχανισμών ρύθμισης και ελέγχου της αγοράς προκειμένου να συγκρατούνται οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και να περνούν στον καταναλωτή οι μειώσεις των τιμών τουλάχιστον για τα βασικά καταναλωτικά αγαθά και τις υπηρεσίες.
Επέκταση Παρατηρητήριο Τιμών
Στην διαδικασία του παρατηρητηρίου τιμών εντάσσεται η παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών εκκίνησης μέχρι την τελική διαμόρφωση τους ως τιμές ανάλωσης.

Τιμές εκκίνησης για τα εγχώρια προϊόντα θεωρούνται οι τιμές παραγωγού ενώ για τα εισαγόμενα οι τιμές που αγοράζονται από τον εισαγωγέα.

Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα για τα πενήντα (50) πιο βασικά καταναλωτικά προϊόντα και στην συνέχεια να ενταχθούν, σταδιακά, στις διαδικασίες του παρατηρητηρίου τιμών τα περισσότερα καταναλωτικά αγαθά.

Η παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών θα δώσει την δυνατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας να διαπιστώνει την πρόκληση δυσαρμονίας ανάμεσα στην τιμή εκκίνησης και την τιμή ανάλωσης.
Προϊόν σε κρίση

Η διαπίστωση υπερβολικής διαφοράς πρέπει να ερευνάται ως προς τα αίτια με στοχευμένη έρευνα και τους απαιτούμενους  ελέγχους και όταν το προϊόν χαρακτηριστεί ως  «προϊόν σε κρίση» να ενεργοποιούνται  οι διατάξεις προστασίας του καταναλωτή με τον προσδιορισμό ανώτερης τιμής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.Δ 136/46 όπως αυτό τροποποιήθηκε.   
Κατάργηση πιστωτικού έκπτωσης

Η κατάργηση του πιστωτικού τιμολογίου παροχής έκπτωσης θα οδηγήσει στην ενσωμάτωση της τυχόν έκπτωσης στο τιμολόγιο πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.
Εικονικές ενδομιλικές συναλλαγές

Τέλος η απαγόρευση των εικονικών ενδομιλικών συναλλαγών με την υποχρέωση κάθε τιμολογούμενη συναλλαγή να συνοδεύεται και να αποδεικνύεται ότι είναι πραγματική με τα απαραίτητα φορτωτικά έγγραφα.

Την πρόταση νόμου υπογράφουν οι Βουλευτές: ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ,ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ,ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ,ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ,ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ,ΖΩΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ,ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ,ΝΤΑΛΑΡΑ ΑΝΝΑ,ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ,ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ,ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ  ΜΑΝΟΛΗΣ,ΤΟΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ,ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ,ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ,ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ,ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΦΑΡΜΑΚΗ – ΓΚΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΧΑΝΤΑΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα