Skip links

«Οργάνωση συνεργασίας καταναλωτών-παραγωγών»

Στα πλαίσια της γενικότερης συζήτησης για τα  μέτρα στήριξης που πρέπει να ληφθούν ως αντιστάθμισμα στα οικονομικά μέτρα του μνημονίου, ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, εισηγείται συγκεκριμένη πρόταση νόμου, στην ομάδα βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που επεξεργάζεται τις προτάσεις νόμου, με την οποία οργανώνεται η συνεργασία παραγωγών και καταναλωτών και διατάξεις ρύθμισης της αγοράς για τα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βουλευτής ήδη έχει καταθέσει προτάσεις για τα κίνητρα ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, όπου μειώνεται κατά 5% το ΦΠΑ για τον καταναλωτή καθώς και για την ρύθμιση και το κούρεμα των δανείων.
Αναλυτικά στην εισηγητική έκθεση ο κ. Κεγκέρογλου αναφέρει ότι: «η κρίση την οποία διέρχεται η χώρα ανέδειξε μεταξύ άλλων και τα προβλήματα  στην αγορά με τις στρεβλώσεις, την έλλειψη υγιούς ανταγωνισμού και την διόγκωση του σταδίου του μεσάζοντα ανάμεσα στην παραγωγή και την κατανάλωση.
Οι τιμές βασικών καταναλωτικών προϊόντων παρά την ύφεση μένουν στα ίδια επίπεδα ενώ ορισμένα είδη ανεβαίνουν. Αυτό φέρνει σε αδιέξοδο τους καταναλωτές που έχουν σημαντικά μειωμένο εισόδημα ενώ οι υποχρεώσεις και τα έξοδα παραμένουν τουλάχιστον σταθερά.
Με την πρόταση νόμου επιδιώκεται η ενίσχυση της συνεργασίας παραγωγού και καταναλωτή, η συλλογική τους οργάνωση  και η παρακολούθηση και η ρύθμιση της αγοράς για τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα  όταν  παρουσιάζεται το φαινόμενο της υπερβολικής διαφοράς  τιμής εκκίνησης και τιμής ανάλωσης».

Κεφάλαιο Α

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Η προώθηση της συνεργασίας παραγωγών και καταναλωτών με την απευθείας επαφή και αλληλοενημέρωση μπορεί να συμβάλλει καταλυτικά στον εξορθολογισμό της αγοράς και την δραστική μείωση της ψαλίδας τιμής παραγωγών-τιμής καταναλωτών
Η υπερβολική διαφορά αυτών των τιμών οδήγησε σε πρωτοβουλίες των πολιτών και η αυτοοργάνωση τους  με την απευθείας επαφή παραγωγού καταναλωτή αποδεικνύει  ότι μπορούν να υπάρξουν τιμές παραγωγού που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και ταυτόχρονα τιμές καταναλωτή που θα σέβονται το ήδη μειωμένο εισόδημα του.
Η δημιουργία των συνθηκών για μια συμμαχία παραγωγών και καταναλωτών θα συμβάλει καθοριστικά στον εξορθολογισμό της αγοράς και την αποκατάσταση του υγιούς ανταγωνισμού αφού θα προκαλέσει την δόμηση και παράλληλων εναλλακτικών δικτύων χωρίς την παρεμβολή μεσαζόντων.
Στην επίτευξη του σκοπού αυτού θα συμβάλλει η δημιουργία συνδέσμων παραγωγών και των καταναλωτών μέσα από ευέλικτα σχήματα που μπορεί να συσταθούν εύκολα χωρίς μεγάλο κόστος με τη νομική μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ώστε να συνεργαστούν και να οργανώσουν τις από κοινού πωλήσεις  και αγορές για λογαριασμό παραγωγών και καταναλωτών.
Επίσης, η αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ ) τις οποίες συστήνουν άνεργοι νέοι, γυναίκες κλπ. μπορεί να δώσει αποτελέσματα για την δημιουργία εναλλακτικών δικτύων.
Καθοριστικό βήμα θεωρούμε την δημιουργία διαδικτυακής πύλης portal μέσα από την οποία θα επιτευχθεί η συνάντηση των παραγωγών και των καταναλωτών
        Η λειτουργία  δημοτικών Κυριακάτικων αγορών μπορεί να τονώσει την τοπική οικονομία στην δύσκολη περίοδο που διέρχεται ο τόπος και να φέρει σε άμεση επαφή παραγωγούς και καταναλωτές.
        Ιδιαίτερα στους μικρούς Δήμους, με τις Κυριακάτικες αγορές θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο,  τα τοπικά  προϊόντα να μην μπορούν να διατεθούν στην τοπική αγορά και οι καταναλωτές ακόμη και της υπαίθρου να προμηθεύονται εισαγόμενα προϊόντα.  
       Γι’ αυτό προτείνεται η μείωση του κατώτερου ορίου πληθυσμιακού ορίου των 20.000 κατοίκων σε 10.000, προκειμένου να δικαιούται ένας Δήμος να λειτουργήσει Κυριακάτικη αγορά.

Κεφάλαιο Β

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

Με τις διατάξεις του Β΄ κεφαλαίου εντάσσεται στην διαδικασία του παρατηρητηρίου τιμών η παρακολούθηση εξέλιξης των τιμών εκκίνησης μέχρι την τελική διαμόρφωση τους ως τιμές ανάλωσης.
Τιμές εκκίνησης για τα εγχώρια προϊόντα θεωρούνται οι τιμές παραγωγού ενώ για τα εισαγόμενα οι τιμές που αγοράζονται από τον εισαγωγέα.
Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα για τα 30 πιο βασικά καταναλωτικά προϊόντα και στην συνέχεια να ενταχθούν, σταδιακά, στις διαδικασίες του παρατηρητηρίου τιμών τα περισσότερα καταναλωτικά αγαθά.
Η κατάργηση του πιστωτικού τιμολογίου παροχής έκπτωσης θα οδηγήσει στην ενσωμάτωση της τυχόν έκπτωσης στο τιμολόγιο πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.
Τέλος η απαγόρευση των εικονικών ενδομιλικών συναλλαγών με την υποχρέωση κάθε τιμολογούμενη συναλλαγή να συνοδεύεται και να αποδεικνύεται ότι είναι πραγματική με τα απαραίτητα φορτωτικά έγγραφα.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα