Skip links

Οξύνονται τα προβλήματα των Ελλήνων αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε σχολεία των Η.Π.Α.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων κα Μ. Γιαννάκου

Ο θεσμός των αποσπασμένων, με επιμίσθιο, νηπιαγωγών, δασκάλων, καθηγητών λειτουργεί εδώ και 5 χρόνια και για τις χώρες των Η.Π.Α.
Κατά την εφαρμογή του θεσμού αυτού στη συγκεκριμένη ήπειρο έχουν παρουσιαστεί διάφορα προβλήματα, τα οποία εξαιτίας της αδιαφορίας του Υπουργείου Παιδείας παραμένουν άλυτα, ταλαιπωρούν τους εκπαιδευτικούς που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους έλληνες της ξενιτιάς και έχουν προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκειά τους.
Συγκεκριμένα, όσο αφορά το θέμα της βίζας που χρειάζεται ο έλληνας εκπαιδευτικός για να φτάσει ως τις χώρες αυτές, πρώτα πραγματοποιούνται οι αποσπάσεις και στη συνέχεια το κάθε σχολείο πρέπει να βγάλει την αντίστοιχη βίζα για τους εκπαιδευτικούς που θα απασχολήσει. Ταυτόχρονα η βίζα αυτή ανανεώνεται κάθε χρόνο από μέρους του σχολείου και επιπλέον ο εκπαιδευτικός ανήκει αποκλειστικά στο σχολείο, το οποίο έχει την ευχέρεια να τον διώξει ακόμη και την επόμενη μέρα, ακυρώνοντας τη βίζα του.
Η βίζα όμως που εκδίδεται είναι «ανταλλαγής επισκεπτών», δηλαδή προσωρινή διάρκειας 3 ετών αυστηρά, που ποτέ δεν παρατείνεται για πάνω από ένα εξάμηνο και αυτό μέσα στα πλαίσια της πολιτικής των χωρών αυτών να μη θεμελιώνεται από πολλούς το δικαίωμα απόκτησης πράσινης κάρτας.
Αυτό γίνεται σε αντίθεση με άλλους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε άλλες χώρες, όπως στη Γερμανία, όπου εκεί μπορούν να κλείσουν πενταετία, ίσως και παραπάνω.
Όσον αφορά το θέμα της μισθοδοσίας των αποσπασμένων σε σχολεία στις Η.Π.Α. εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε με ΚΥΑ την αλλαγή του επιμισθίου σε ευρώ αντί δολαρίου χωρίς να υπάρξει κάποια προεργασία, με αποτέλεσμα να προκύψουν προβλήματα από την αδυναμία του τραπεζικού συστήματος των Η.Π.Α. να δεχτεί λογαριασμούς σε ευρώ. Μια διαδικασία για την οποία χρειάστηκαν οι εργαζόμενοι εκεί εκπαιδευτικοί να περιμένουν 4 μήνες για να πληρωθούν, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες, μη μπορώντας να αντεπεξέλθουν στις καθημερινές ανάγκες και απαιτήσεις.         
Δεδομένου ότι ούτε η αποστολή ρευστού χαρτονομίσματος ήταν δυνατή, καθώς το διπλωματικό ταχυδρομείο για τις Η.Π.Α. δεν είναι συνοδευόμενο, η διαδικασία που εφαρμόστηκε για την καταβολή του επιμισθίου σε ευρώ ήταν η πληρωμή των δικαιούχων με έκδοση χρηματικών ενταλμάτων. Αυτό σημαίνει ότι η πληρωμή θα γίνεται σε λογαριασμό του κάθε εκπαιδευτικού στην Ελλάδα, στο τέλος κάθε μήνα, δηλαδή για δεδουλευμένο μήνα και όχι προκαταβολικά, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, όλα τα δικαιολογητικά (άδειες κλπ) για κάθε μήνα θα στέλνονται στο τέλος κάθε μήνα στο ΥΠΕΠΘ. Όμως η συλλογή, η αποστολή όλων των δικαιολογητικών από τα σχολεία στην πρεσβεία και τα προξενεία και από κει στην Ελλάδα, ο έλεγχος από το ΥΠΕΠΘ, η έκδοση ενταλμάτων, η τελική κατάθεση είναι διαδικασίες χρονοβόρες, εύκολα μπορούν να καθυστερήσουν την όλη κατάσταση πληρωμής για μήνες.  
    Τέλος, οι εκπαιδευτικοί των Η.Π.Α. που συμπληρώνουν τριετία και φεύγουν λόγω μη δυνατότητας ανανέωσης της βίζας τους, δεν έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν την απόσπασή τους για άλλη χώρα αλλά αναγκάζονται από το υπουργείο να ξαναμπούν στη διαδικασία επιλογής με  νέες εξετάσεις πιστοποίησης γλώσσας, και επανατοποθέτησής τους σε νέους πίνακες, οδηγούμενοι έτσι στην ύπαρξη εκπαιδευτικών δύο ταχυτήτων, κάτι που είναι άδικο και καταργεί στην πράξη την αρχή της ισονομίας.
επειδή το θέμα της βίζας για προσωρινή παραμονή των ελλήνων εκπαιδευτικών στις Η.Π.Α. είναι σοβαρό, δημιουργώντας μια κατάφωρη αδικία σε σχέση με τους άλλους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε άλλες χώρες και
επειδή η πληρωμή με καθυστέρηση μηνών με δεδουλευμένα και όχι προκαταβολικά είναι ένα σοβαρό θέμα που έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία        

Ερωτάται η  κα Υπουργός

•    Τι προτίθεται να πράξει, ώστε να δοθεί λύση στο θέμα της βίζας και της αύξησης του χρόνου παραμονής των ελλήνων εκπαιδευτικών στις χώρες των Η.Π.Α.;
•    Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί, ώστε να καταβάλλονται οι μισθοί και οι υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις της πολιτείας προς τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους, σε σχολεία στις Η.Π.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον τρόπο που καταβάλλονται στους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες;

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα