Skip links

Ομιλητής σε ημερίδα στην Πάτρα ο Υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Κεγκέρογλου 28/11/2014

kege

Σε ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε  στην Πάτρα, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ κεντρικός ομιλητής ήταν ο Υφυπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Βασίλης Κεγκέρογλου.

Θέμα της ημερίδας ήταν  η «Οργάνωση και ο συντονισμός της Διαβούλευσης για την ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής προς Απόρους ως το 2020, του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους».

Στόχος της Ημερίδας ήταν ο  συντονισμός της διαβούλευσης ώστε να προχωρήσει άμεσα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή σε άπορους συμπολίτες μας, που διοργάνωσε  η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, συντόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αντώνης Χαροκόπος. Μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Γιώργος Αγγελόπουλος κλπ εκπρόσωποι Δημοσίων Αρχών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επιπλέον συμμετείχαν, εκπρόσωποι Συλλόγων, Φορέων και Σωματείων, όπως ΣΟΨΥ Πάτρας, «Κιβωτός της Αγάπης», του Θεραπευτικού Κέντρου «Μέριμνα», ΚΕΜΟΠ Ναυπάκτου, Σύλλογος Γονέων Μαθητών με νοητική υστέρηση «Μαχητές», Σύλλογος Κωφών/ Βαρήκοων ΝΔ Ελλάδας, Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας, Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Ρίου «Ίριδα», Σύλλογος Τριτέκνων Πάτρας,  κ.α.

Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Β. Κεγκέρογλου παρουσίασε: α) Τις βασικές αρχές της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και β) ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή προς Απόρους» που υπεβλήθη  στο ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (TEBA/FEAD).
Οι Εθνικοί Στόχοι για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την εδραίωση της κοινωνικής συνοχής, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και στο πλαίσιο του ΕΠΜ,  διαρθρώνονται σε τρεις συνιστώσες:
•    στη μείωση του αριθμού των ατόμων που απειλούνται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό κατά 450.000 έως το 2020.  
•    στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, μέσω μείωσης του αριθμού των παιδιών και νέων (0-17) που απειλούνται από τη φτώχεια κατά 100.000 έως το 2020,
•    στη δημιουργία ενός «δικτύου κοινωνικής ασφάλειας» κατά του κοινωνικού αποκλεισμού που περιλαμβάνει δυνατότητα πρόσβασης στους πολίτες σε βασικές υπηρεσίες, όπως η Κοινωνική φροντίδα, ή ιατρική περίθαλψη, η στέγαση και η εκπαίδευση.
Η στρατηγική του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στηρίζεται σε τρεις πυλώνες:
1.    στην αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας
•    Εγγυημένο  Κοινωνικό Εισόδημα
(Οικονομική ενίσχυση, Υπηρεσίες, εργασιακή ένταξη
•    ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (FEAD)
(παροχή βασικών αγαθών, τρόφιμα, κ.λ.π)
•    Ειδικές / Στοχευμένες Δράσεις (στήριξη αστέγων,  κ.λπ.)
2.    στην κοινωνική συνοχή, με στήριξη των οικογενειών και των παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα της φτώχειας
•    Στήριξη οικογενειών με παιδιά που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή/και κίνδυνο φτώχειας (1/3 του πληθυσμού της Χώρας)
•    Δίκτυο δομών κοινωνικής φροντίδας (βρεφικοί  παιδικοί σταθμοί , ΚΗΦΗ,ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ)
3.    στην εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων για την στήριξη των ευάλωτων ομάδων( Βοήθεια στο Σπίτι κ.λ.π).
Η  χρηματοδότηση της Εθνικής Στρατηγικής θα γίνει με την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων εσωτερικών πόρων .
Το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής προς τους Απόρους» (ΕΠ-Ι) 2014-2020 της Ελλάδας, συμπληρώνει και στηρίζει αυτές τις στρατηγικές, ως εξής:
1.    Παροχή  Υλικής Βοήθειας:
•    Τρόφιμα (περιλαμβανομένων φρέσκων τροφίμων, έτοιμων γευμάτων και βρεφικών τροφών)
•     Παιδικά-Σχολικά Είδη -Είδη καθαρισμού – προσωπικής υγιεινής & ρουχισμός
2.    με Συνοδευτικές Δράσεις
•    Αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού ή έκτακτων αναγκών (π.χ. συμβουλές για οικογενειακής οικονομική διαχείριση, ισορροπημένη διατροφή, κοινωνική ένταξη παιδιών κλπ)
•    Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης των μελών της οικογένειας (παιδιών και γονέων), συμπληρωματικών προς εκείνες που παρέχονται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (Δίκτυο Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας, υπηρεσίες πρόσβασης σε συστήματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης κ.λπ.).
3.    με Τεχνική Υποστήριξη
Το Πρόγραμμα συνδυάζεται :
•    με τους πυλώνες της Στρατηγικής του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με στόχο την διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου κοινωνικών παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο, στα νοικοκυριά που πράγματι χρήζουν βοήθειας, υλικής και μη,
•    με τις δράσεις του Θεματικού Στόχου 9 των ΠΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020
Ως Ωφελούμενοι των Δράσεων είναι οι άνθρωποι που βιώνουν το φάσμα της ακραίας φτώχειας όπως και οι εντασσόμενοι στο «Εγγυημένο  Κοινωνικό Εισόδημα», με έμφαση (ανά κατηγορία υλικής συνδρομής), σε οικογένειες με παιδιά και, ιδίως σε μονογονεϊκές / πολυμελείς οικογένειες και σε αστέγους.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία Δημοσίου – Αυτοδιοίκησης- Εκκλησίας- Κοινωνίας των πολιτών.
Η Κοινωνική Σύμπραξη  σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας(Νομού) θα αποτελέσει  το βασικό κύτταρο του προγράμματος και  των δράσεων αντιμετώπισης της ακραίας φτώχειας.
Οι Κοινωνικές Συμπράξεις  θα συγκροτηθούν αποκλειστικά μέσω  περιφερειακών  και τοπικών διαβουλεύσεων με συμμετοχή όλων των τοπικών Κοινωνικών Εταίρων όπως:
•    οι Δήμοι, Δημοτικά ΝΠΔΔ ή Κοινωφελείς επιχειρήσεις των Δήμων, καθώς και αντίστοιχες Υπηρεσίες και Φορείς των Περιφερειών (σε επίπεδο Π.Ε.).
•    η Εκκλησία, οι Μητροπόλεις και τα ιδρύματά τους κ.λ.π.
•    τα ΝΠΔΔ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας
•    τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  
•    πιστοποιημένες καταναλωτικές οργανώσεις του ν.2251/94
•    οι ΜΚΟ που εντάσσονται στο Εθνικό Πιστοποιημένο Μητρώο ή/και μέλη της Ομοσπονδίας Εθελοντικών ΜΚΟ,
•    άτυπα κοινωνικά δίκτυα με πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικής στήριξης και διανομής ειδών σε απόρους σε τοπικό επίπεδο.
Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή και  ελεύθερη σε τοπική κλίμακα και θα στοχεύει σε «ζύμωση» των τοπικών Κοινωνικών Εταίρων για την συγκρότηση της πλέον αντιπροσωπευτικής «Κοινωνικής Σύμπραξης» με χωρική εμβέλεια την Περιφερειακή Ενότητα.
Η διαβούλευση θα έχει μέγιστη διάρκεια  δύο μήνες, θα διαρθρωθεί δε σε τρία στάδια:
•    Στάδιο 1 : Παρουσίαση του Προγράμματος σε φορείς  Εθνικού επιπέδου
•    (6 Νοεμβρίου).
•    Στάδιο2: Διαβούλευση επί του Προγράμματος μέσω διαδικτύου –Περιφερειακές συναντήσεις – Τοπική  δικτύωση-Προετοιμασία της συγκρότησης της «Κοινωνικής Σύμπραξης»
•    Στάδιο 3 : Συγκρότηση  και Υπογραφή Πρωτοκόλλου της  Κοινωνικής Σύμπραξης.

Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασίλης Κεγκέρογλου, αρμόδιος για τα θέματα Κοινωνικής Προστασίας και Πρόνοιας στην  ομιλία του τόνισε μεταξύ άλλων:
 «Εξασφαλίσαμε   330 εκατ. για τα επόμενα έξι χρόνια για να στηρίξουμε τους πλέον αδύναμους με παροχή των βασικών αγαθών. Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει με την θεσμική συνεργασία του Δημοσίου, της Αυτοδιοίκησης της Εκκλησίας και της Κοινωνίας  των πολιτών. Η Κοινωνική  Σύμπραξη η θεσμική έκφραση  της συνευθύνης  και της συνέργειας όλων, είναι προϋπόθεση για το βέλτιστο αποτέλεσμα, με απόλυτη διαφάνεια.
Σήμερα παρουσιάσαμε  εδώ  στην  Πάτρα  το  «Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα» που υποβάλαμε για  παροχής βοήθειας επισιτιστικής και υλικής στο Ταμείο Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους Απόρους(FEAD), το οποίο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με το  πρόγραμμα «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα» και βεβαίως με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σε κάθε περιφέρεια.
Όλα αυτά είναι ενταγμένα στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής  για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, που εκπονήσαμε και βάση του οποίου προχωρούμε με θεσμικές και επιχειρησιακές πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση των πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και κοινωνικής ενσωμάτωσης τόσο των ευπαθών ομάδων και του πληθυσμού που βιώνει την ακραία φτώχεια, όσο και των νοικοκυριών που βρίσκονται στο φάσμα της σχετικής φτώχειας».
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας δήλωσε:
«Οι πολίτες μας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως και σε ολόκληρη τη χώρα δοκιμάζονται και η αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας θα πρέπει να είναι πολιτική προτεραιότητα για την χώρα και όλες τις τοπικές κοινωνίες. Συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο, αξιοποιώντας όλα τα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, για να καταφέρουμε να χτίσουμε ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας σε όλες τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τη γυναίκα, το παιδί, τον ανήμπορο, τον άστεγο.
Όμως, απαιτείται συνευθύνη και συνεργασία. Εμείς ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το πρόγραμμα θα το ανεβάσουμε ψηλά και όπου απαιτείται θα είναι ανταγωνιστικό. Πρέπει άμεσα να προετοιμαστούν όλες οι κοινωνικές δομές για τη νέα προγραμματική περίοδο.
Ο κάθε εμπλεκόμενος δε θα φωνασκεί και μετά θα πετά το μπαλάκι αλλού. Θα μπούμε μπροστάρηδες για τη δημιουργία μιας ισχυρής και αποτελεσματικής Κοινωνικής Σύμπραξης.
Παράλληλα, διεκδικούμε καθολική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για όλη την επικράτεια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η διαμόρφωση ενός πλέγματος δράσεων και πολιτικών και η άρση των κοινωνικών αδικιών και η καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας, θα είναι ένας διαρκής αγώνας δρόμου».
 

 

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα